ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*dürfen*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dürfen, -dürfen-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


German-Thai: Longdo Dictionary
dürfenอนุญาตให้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dürfen | dürfend | gedurft | ich darf | du darfst | er/sie darf | wir dürfen | ich/er/sie durfte | wir durften | er/sie hat/hatte gedurft | ich/er/sie dürfteto be allowed | being allowed | been allowed | I'm allowed | you are allowed | he/she is allowed | we are allowed | I/he/she was allowed | we were allowed | he/she has/had been allowed | I/he/she would be allowed [Add to Longdo]
dürfento be permitted [Add to Longdo]
nicht dürfen (in Verneinungen) | man darf etw. nicht tunto must not (in negative meaning) | one must not do sth.; one mustn't do sth. [Add to Longdo]
sich erdreisten; dürfento dare {dared; durst; dared} [Add to Longdo]
verlangen; fordern; bedürfen | verlangend | verlangt | verlangt | verlangteto require | requiring | required | requires | required [Add to Longdo]
Das dürfen Sie nie vergessen.You must never forget that. [Add to Longdo]
Er bat, sich zurückziehen zu dürfen.He asked to be allowed to withdraw. [Add to Longdo]
Er hätte das dürfen sollen.He should have been allowed to do it. [Add to Longdo]
Ich glaube, das sein lassen zu dürfen.I believe I can afford to let it go. [Add to Longdo]
Man soll nicht einmal reden dürfen?Aren't we even allowed to talk? [Add to Longdo]
Sie dürfen nicht hingehen.You must not go there. [Add to Longdo]
Wir dürfen es bezweifeln.We have reason to doubt it. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  dürfen /dɵrfən/
   durst; to be allowed; to be permitted; to dare {dared, dared}

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top