ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*contemporaneousness*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: contemporaneousness, -contemporaneousness-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gleichzeitigkeit { f }contemporaneousness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contemporaneous \Con*tem`po*ra"ne*ous\, a. [L. contemporaneus;
   con- + tempus time. See {Temporal}, and cf.
   {Contemporaneous}.]
   Living, existing, or occurring at the same time;
   contemporary.
   [1913 Webster]
 
      The great age of Jewish philosophy, that of Aben Esra,
      Maimonides, and Kimchi, had been contemporaneous with
      the later Spanish school of Arabic philosophy. --Milman
   -- {Con*tem`po*ra"ne*ous*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contemporaneousness
   n 1: the quality of being current or of the present; "a shopping
      mall would instill a spirit of modernity into this village"
      [syn: {modernity}, {modernness}, {modernism},
      {contemporaneity}, {contemporaneousness}]
   2: the quality of belonging to the same period of time [syn:
     {contemporaneity}, {contemporaneousness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*contemporaneousness *

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top