ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*construed*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: construed, -construed-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sometimes simple conversations can be misconstrued.บางครั้งคำพูดก็ไม่เข้าหูกันได้ Chapter Two 'Lizards' (2007)
# I think you'd be a prude to say nay. # # misconstrued are my views on the sabbath # # as we shimmy bareback to Roberta Flack. # # fresh-shampooed are our pubes and our rectums. ##มันกะไรอยู่ที่จะล่อนจ้อน ระหว่างการฟังธรรม# #ผมรู้ว่าคุณคงจองหองเกินไป ที่จะปฏิเสธ# #ความเข้าใจผิดคือวิสัยทัศน์ของผม ในการฟังฑรรม# The Ten (2007)
What about what's happened tonight could be construed as good?What about what's happened tonight could be construed as good? I Love You, Beth Cooper (2009)
I'm not sure what we did could be construed as a crime, even if it were proven we were responsible.ผมก็ไม่แน่ใจนัก ในสิ่งที่เราได้ทำไป ถือว่าเป็นอาชญกรรมหรือไม่ จนกว่าจะมีการพิสูจน์แล้ว ว่าเราต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ A561984 (2009)
Could be construed as an offensive weapon.มันอาจจะถูกใช้ เป็นอาวุธร้ายแรงก็ได้ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
I mean, it could've been misconstrued.แน่นอน แน่นอนหรอ ผมหมายถึง มันเป็น การเข้าใจผิด Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
When women start to scream, it could be misconstrued.ผู้หญิงร้องลั่นมันต้องมีอะไรแน่นอน Friends with Benefits (2011)
Some of the things you say, well, they may be construed as inflammatory.บางอย่างที่คุณพูด มันอาจจะทำให้เกิดการกระตุ้นความโกรธได้
If he misconstrued my rants about how dangerous Ames' experiments were, ถ้าคุณเข้าใจผิด กับฉัน เกี่ยวกับวิธีการที่ทดลอง ของเอเมสที่อันตราย Matter of Time (2012)
Um, I misconstrued the significance.เอ่อ, ผมเข้าใจความหมายของสัญญาณผิด The Tiger in the Tale (2012)
Something easily misconstrued. Not unlike yourself.บางอย่างที่เข้าใจผิดไป ไม่เป็นตัวฉันเลย Potage (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
construed
misconstrued

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
construed
misconstrued

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
瓜田不纳履[guā tián bù nà lǚ, ㄍㄨㄚ ㄊㄧㄢˊ ㄅㄨˋ ㄋㄚˋ ㄌㄩˇ,      /     ] lit. don't tie your shoe-laces in a melon-patch; fig. don't do anything that might arouse suspicion; innocent acts may be misconstrued [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
konstruieren | konstruierend | konstruiert | konstruiert | konstruierteto construe | construing | construed | construes | construed [Add to Longdo]
missdeuten | missdeutend | missdeutet | missdeuteteto misconstrue | misconstruing | misconstrues | misconstrued [Add to Longdo]
missgedeutetmisconstrued [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top