ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*conspire*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: conspire, -conspire-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conspire(vi) ร่วมกันวางแผนอย่างลับๆ, Syn. plot, scheme, plan
conspire against(phrv) วางแผนลับเพื่อต่อต้าน, See also: สมคบคิดกันต่อต้าน, Syn. intrigue against

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conspire(คันสไพ'เออะ) { conspired, conspiring, conspires } v. วางแผนร้ายร่วมกัน, สมคบร่วมคิด, รวมหัวกันคิดอุบาย., See also: conspirator, conspirer, conspiratress conspiringly adv., Syn. plot

English-Thai: Nontri Dictionary
conspire(vi) สมรู้ร่วมคิด, คิดกบฏ, วางแผนร้าย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You didn't conspire with Mrs. Williams to kidnap her own son, is that what you're telling me?คุณกำลังบอกกับฉันว่า คุณไม่ได้ร่วมมือกับคุณนายวิลเลี่ยม จับลูกของตัวไปเรียกค่าถ่ายงั้นเหรอะ Lost Son (2004)
There were a myriad of problems which conspired to corrupt your reason and rob you of your common sense.ปัญหารุมเร้ามากมาย ที่ก่อตัวขึ้นลับๆ... ...ทำลายความมีเหตุผลของคุณ แย่งเอาสามัญสำนึกของคุณไป. V for Vendetta (2005)
You speak as if all Sparta conspires against you.หลายท่านในสภาเราจะออกเสียง ให้ทุ่มเททุกสิ่ง 300 (2006)
That everything has conspired to get me meet with you.มีการวางแผนอย่างลับๆ เพื่อให้ผมได้พบกับคุณ Om Shanti Om (2007)
Your uncle will admit he conspired with Count Dooku to kidnap your son.ลุงของท่านยอมรับว่าเขา ร่วมมือกับเคาท์ดูกูลักพาตัวลูกท่าน Star Wars: The Clone Wars (2008)
And they will kill, and they will terrorize, and they will conspire, and they will cause unimaginable destruction to the world.พวกมันฆ่า พวกมันทำให้กลัว พวกมันรวมหัวกัน และไม่มีใครคาดคิดได้เลยว่ามันจะสร้างความเสียหาย Chapter Two 'The Butterfly Effect' (2008)
If I help you move on Jimmy, he's going to think they conspired.ถ้าฉันช่วยเธอเล่นงานเขา เขาจะคิดว่าพวกเขาสมรู้ร่วมคิด Balm (2009)
Apparently I'm not the only one who can prove that elements in your government conspired to undermine the peace process.อันที่จริงฉันไม่ได้เป็นคนเดียวที่จะพิสูจน์ความเกี่ยวพัน การสมคบคิดในรัฐบาลของคุณที่จะทำลายกระบวนการสันติภาพ Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
I'm not the only one who can prove that elements in your government conspired to undermine the peace process.ผมไม่ใช่คนเดียว ที่สามารถพิสูจน์ เรื่องนั้น \ ในรัฐบาลของท่าน การคบคิดกัน ทำลายกระบวนการสันติภาพ Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
Ruthless mercenaries conspireเหล่าทหารรับจ้างอำมหิตได้สบคบคิด Lightsaber Lost (2010)
If you love Jeff winger so much, why did you conspire with me against him?ทำไมคุณถึงไม่สมคบคิดเข้าข้างหนูล่ะ? ฉันไม่รู้! Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
If you conspire with every person that approaches you, you're not even really conspiring with anyone.ก็เท่ากับว่าคุณไม่ได้สมคบคิดอะไรกับใครเลย คุณก็แค่สุ่มทำส่งเดชไป Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
Yeah, well, they still conspired to make her death look like an accident.ใช่ พวกเค้าสมคบคิดกันเพื่อทำให้ การตายของเธอเหมือนเป็นอุบัติเหตุ Sudden Death (2010)
Did you conspire with those Jin knaves to murder the king and oust me, to ultimately usurp the throne and become our next ruler?เจ้าได้ร่วมมือกับพวกคนเลวตระกูลจินที่จะ ปรงพระชนม์ฝ่าบาทและขับไล่ข้าหรือ? ในที่สุดก็แย่งชิงบัลลังก์และเป็นผู้ปกครองคนต่อไป Episode #1.4 (2010)
Did you conspire against Gun Wook? To rid this planet of him?คุณร่วมกันวางแผนเพื่อกำจัดเขาใช่มั้ย Episode #1.16 (2010)
Someone is trying to trap me and has conspired with all these people.บางคนต้องการให้ฉันติดกับดักและ สมรู้ร่วมคิดกับคนพวกนี้ Episode #1.17 (2010)
If this news is true and the Lannisters conspire against the throne, who but you can protect the King?ถ้านี่เป็นเรื่องจริง และเลนนิสเตอร์คิดกบฏ ต่อกษัตริย์ ใครกันนอกจากท่าน ที่จะปกป้องเขา Winter Is Coming (2011)
I haven't conspired since I convinced Dan he was milo's dad.ฉันไม่ได้รวมหัวด้วยเลยตั้งแต่ ฉันพยายามจะทำให้แดนเป็นพ่อของไมโล The Wrong Goodbye (2011)
The Qing court supports and protects you, but yet you conspire to rebel, following such criminals as Sun Wen.ราชสำนักชิงทั้งสนับสนุน และปกป้องพวกเจ้า "เซียงปิงคุน สมาชิกกลุ่มกงจินฮุ่ย" - แต่พวกเจ้ากลับคิดแผนกบฎ 1911 (2011)
This man came into my house as a guest and there conspired to murder my son, a boy of 10.ชายคนนี้ มาที่บ้านข้า เยี่ยงแขก และวางแผน สังหารลูกชายข้าที่นั่น Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
They say he conspired with Robert's brothers to deny the throne to Prince Joffrey.ว่ากันว่า เขาสมคบคิดกับ\ พวกน้องชายโรเบิร์ต เพื่อถอดเจ้าชายจอฟฟรี่ย์\ ออกจากบัลลังก์ The Pointy End (2011)
But remember back when you liked me and we conspired to kill Uncle werewolf Mason Lockwood?แต่นึกย้อนกลับไปตอนที่นายยังชอบฉันอยู่ก็ได้ แล้วก็ตอนที่เราวางแผนลับๆเพื่อฆ่าเจ้าเมสัน ล็อควูดด้วยกัน Ghost World (2011)
You do want to conspire, don't you?พวกนายอยากจะวางแผนด้วยกันใช่ไหม Meet the New Boss (2011)
Five men conspired.มีอยู่ห้าคน Episode #1.1 (2011)
General Seo Yu Dae and Crown Prince Sado had conspired for rebellion...แม่ทัพ โซ ยู แดและองค์รัชทายาท ได้ร่วมกันก่อกบฎ Warrior Baek Dong-soo (2011)
Pressing business conspired to delay me--กดธุรกิจ สมคบกันเพื่อชะลอการ me-- Fugitivus (2012)
The gods conspire against you.พระเจ้าอยู่ข้างคุน A Place in This World (2012)
So, together we conspired to destroy them.เราทั้งหมดเลยรวมตัวกันทำลาย The Girl Who Fae'd with Fire (2012)
If circumstances hadn't conspired against me, ถ้าเหตุการณ์นั้นไม่ได้เกิดขึ้น P.S. You're an Idiot (2012)
And they send words through the man who conspires to claim my wife?และพวกเขาส่งคำ ผ่านคน ที่สมคบเพื่อเรียกร้องภรรยาของฉัน? Monsters (2012)
Let this serve as warning to any slave who would conspire against us.ให้ทำหน้าที่นี้ เป็นทาสเตือนใด ๆ ผู้ที่จะสมคบกับเรา Sacramentum (2012)
For her to conspire to allow you and Mr. Northman to escape, well, that is treason, punishable by the true death.สำหรับเธอในการวางแผนลับ เพื่ออนุญาตให้คุณ และคุณนอร์ธแมนหลบหนี นั่นคือการกบฏ Authority Always Wins (2012)
But it's what you want that intrigues me. You killed Hayes, conspired with known Sanguinistas to aid in Compton and Northman's escape.แต่มันเป็นสิ่งที่คุณต้องการจะใช้เพื่อหลอกล่อผม เธอฆ่าเฮส์ Whatever I Am, You Made Me (2012)
Not if I found out yesterday, and definitely not if you conspired for me to commit fraud.ถ้าผมไม่พบเมื่อวาน และแน่นอนว่าไม่ ถ้าคุณสมรู้ร่วมคิดกระทำการทุจริต Discovery (2012)
Well, because we think that he conspired with Odette to kill her grandfather and then he killed Barbra when she was on the verge of figuring it all out.เพราะเราคิดว่าเขาสมคบคิด กับโอเด็ตฆ่าคุณปู่ และจากนั้นก็ฆ่าบาร์บาร่า A Dance with Death (2012)
And conspire to plot against the Corporate Congress.อีกทั้งยังสมคบคิด โดยมิชอบ และต่อต้าน รัฐสภา A Stitch in Time (2012)
You went behind my back, conspired to obstruct justice.นายแอบทำลับหลังฉัน ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม Judgment Day (2012)
I didn't conspire with anyone!ผมไม่ได้ สมคบคิด กับใคร Matter of Time (2012)
And you did not conspire to assassinate the vice president?และคุณก็ไม่ได้วางแผน สังหารรองประธานาธิบดี Q&A (2012)
Which is why, on the morning of December 17, wearing a suicide vest, you conspired to get yourself next to the vice president in the State Department panic room.ในเช้าวันที่ 17 เดือนธันวาคม คุณจึงใส่ชุดระเบิด และวางแผนเข้าใกล้รองประธานาธิบดี Q&A (2012)
He co-conspired with Hong Man Pil, and attempted to take my life, so that he could ascend to the throne instead!จึงได้ไปสมคบคิดกับฮองมันเพียว และพยายามหมายชีวิตข้า เพื่อที่จะได้ขึ้นครองบัลลังค์แทนข้านั้น Episode #1.20 (2012)
When do you guys have time to conspire?พวกนายเอาเวลาที่ไหนไปสุมหัวคิดกันน่ะ It's a Shame About Ray (2013)
The fates conspired towards unfortunate delay.โชคชะตาสมคบคิดกับความโชคร้ายทำให้ล่าช้า Blood Brothers (2013)
Forces greater than us conspire to make it happen.พลังนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าพวกเราวางแผนขึ้นมาเพื่อให้มันเกิดขึ้น Manhattan (2013)
So, you, Duke Perkins and Reverend Coggins conspired to acquire a vast amount of propane?สรุปว่า ดุค เพอร์กิ้นส์และสาธุคุณสมรู้ร่วมคิดกัน เพื่อจัดหาโพรเพนจำนวนมาก Speak of the Devil (2013)
You think we conspired together?ท่านคิดว่าเราสองคนร่วมมือกันหรือ Breaker of Chains (2014)
Light and time and space and gravity conspire to create realities which lie beyond human experience.แสงและเวลาและพื้น ที่และแรงโน้มถ่วง สมรู้ร่วมคิดในการสร้าง ความเป็นจริง ซึ่งอยู่นอกเหนือการ ประสบการณ์ของมนุษย์ A Sky Full of Ghosts (2014)
Either they fell asleep or they conspired with the enemy.ไม่ว่าจะแอบงีบ หรือสบคบคิดกับศัตรูก็ตาม The Dance of Dragons (2015)
So he conspired against me and he voted me out of my own company.ก็คบคิดให้ฉันถูกโหวต ออกจากบริษัทตัวเอง Ant-Man (2015)
One of you has conspired with a pilot... to send messages to the Rebellion.หนึ่งในพวกคุณเคยสมคบคิดกับ นักบินแล้ว ส่งข้อความไปยังกบฏ Rogue One: A Star Wars Story (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มั่ว(v) assemble, See also: conspire, swarm, gather, congregate, mustre, rally, Syn. มั่วสุม, Example: วัยรุ่นสมัยนี้มักพากันไปมั่วในผับในเธคอย่างไม่คิดถึงคนเป็นพ่อเป็นแม่, Thai Definition: มาอยู่รวมกันหรือมาสุมหัวกัน (ใช้ในทางไม่ดี)
ร่วมหัว(v) conspire, See also: put heads together, Syn. รวมหัว, Example: หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่เรียกลูกสมุนข้างกาย ร่วมหัววางแผนสังหารกัปตันผู้ทรงคุณค่าของวงการหนังสือพิมพ์, Thai Definition: ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ
รู้เห็น(v) witness, See also: be an accomplice, conspire, connive, Syn. รู้เหตุการณ์, รู้เรื่อง, ทราบเหตุการณ์, ทราบเรื่อง, Example: นางถูกกล่าวหาว่ามีส่วนรู้เห็นในแผนการลอบสังหารครั้งนี้
สมคบคิด(v) conspire with, See also: be an accessory to, be in cahoots with, work hand in glove with, Syn. คบคิด, Example: กลุ่มโจรสมคบคิดที่จะปล้นธนาคาร, Thai Definition: ร่วมคบคิดกันกระทำไม่ดี
งุบงิบ(v) conspire, See also: collude, Syn. ซุบซิบ, Example: พวกเขาเดินไปเดินมาด้วยความงุ่นง่านเสร็จแล้วก็ไปนั่งงุบงิบกันอยู่ที่มุมห้อง, Thai Definition: ทำอย่างเงียบๆ, ทำกันอย่างปิดบัง
รู้กัน(v) conspire, See also: connive, encourage, be an accomplice or accessory, Syn. เป็นใจ, รู้เห็นเป็นใจ, Example: พิธีกรกับผู้เล่นเกมรู้กัน จึงตอบคำถามได้ถูกทุกข้อ, Thai Definition: เป็นใจกัน, สมรู้ร่วมคิดกัน
เป็นใจ(v) conspire, See also: connive, encourage, be an accomplice or accessory, Syn. รู้กัน, สมรู้ร่วมคิด, รู้เห็นเป็นใจ, Example: เขาเป็นใจให้ลูกสาวหนีตามผู้ชายไป
รู้เห็นเป็นใจ(v) connive, See also: conspire, be party to, give aid and comfort, Example: เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดรู้เห็นเป็นใจกับผู้ขอประทานบัตรสัมปทานเหมืองหินอ่อน เพราะได้นำเอกสารที่สภาอบต. มีมติคัดค้านไปกักไว้ถึง 14 วัน, Thai Definition: ทราบเรื่อง และร่วมใจด้วย
สมคบ(v) conspire, See also: collaborate with, be an accomplice, collude with, associate with, plot, Syn. สมคบคิด, สมรู้ร่วมคิด, รวมหัว, ร่วมกัน, ร่วมมือ, Example: พนักงานของธนาคารเองสมคบกับลูกน้องอีก 5-6 คนวางแผนปล้นธนาคาร, Thai Definition: คบคิดกระทำมิดีมิร้าย, รู้เห็นเป็นใจกัน
สมรู้(v) conspire, See also: collaborate with, be an accomplice, collude with, associate with, plot, Syn. สมคบคิด, สมรู้ร่วมคิด, รวมหัว, ร่วมกัน, ร่วมมือ, Example: เขาสมรู้กับศัตรูช่วยทำลายชาติบ้านเมือง, Thai Definition: ร่วมคิดกัน, เป็นใจกัน (มักใช้ในทางที่ไม่ดี)
สมรู้ร่วมคิด(v) conspire, See also: collaborate with, be an accomplice, collude with, associate with, plot, Syn. สมคบคิด, สมรู้ร่วมคิด, รวมหัว, ร่วมกัน, ร่วมมือ, Example: ลูกในไส้สมรู้ร่วมคิดกับคนอื่นทำลายครอบครัวตนเอง, Thai Definition: ร่วมคิดกัน, เป็นใจกัน (มักใช้ในทางที่ไม่ดี)
สุมหัว(v) conspire, See also: cooperate, concur, conduce, Syn. รวมหัว, ชุมนุม, Example: เพื่อนบ้านสุมหัวกันคิดกลั่นแกล้งครอบครัวของเธอ, Thai Definition: มามั่วสุมหรือชุมนุมกันเพื่อกระทำการในทางไม่ดี
รวมหัว(v) conspire, See also: join force, Example: พวกพ่อค้ารวมหัวกันขึ้นราคาสินค้าที่จำเป็น, Thai Definition: ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ
คบคิด(v) conspire, See also: intrigue, connive, plot, Example: หล่อนคบคิดกับชู้หลอกเอาเงินสามี, Thai Definition: ร่วมคิดกันทำการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่เปิดเผย
วางแผน(v) conspire, See also: intrigue, connive, plot, Syn. คบคิด, ออกอุบาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คบคิด[khopkhit] (v) EN: conspire ; intrigue ; connive ; plot  FR: conspirer ; comploter ; intriguer ; machiner ; manigancer
งุบงิบ[ngup-ngip] (v) EN: conspire ; collude ; talk in whispers ; confer in whispers ; agree in secret  FR: agir dans le secret ; conspirer
ร่วมหัว[ruamhūa] (v) EN: conspire ; put heads together
รวมหัว[rūamhūa] (v) EN: conspire ; join force ; collude ; put heads together ; act in collusion  FR: se liguer ; s'assembler ; se joindre
รู้กัน[rū kan] (v) EN: conspire ; connive ; encourage ; be an accomplice or accessory
สมคบ[somkhop] (v) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot ; be accessary  FR: conspirer ; comploter ; fomenter ; être de connivence
สมคบคิด[somkhopkhit] (v) EN: conspire with ; be an accessory to ; be in cahoots with ; work hand in glove with
สมรู้[somrū] (v) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot  FR: comploter ; conspirer
สมรู้ร่วมคิด[somrū ruam khit] (v, exp) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot
สุมหัว[sumhūa] (v) EN: conspire ; gang up with

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
conspire
conspired

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conspire
conspired
conspires

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chuàn, ㄔㄨㄢˋ, ] to string together; to mix up; to conspire; to connect; a string (computing); (classifier for rows or strings) #5,207 [Add to Longdo]
图谋[tú móu, ㄊㄨˊ ㄇㄡˊ,   /  ] conspire #22,465 [Add to Longdo]
共谋[gòng móu, ㄍㄨㄥˋ ㄇㄡˊ,   /  ] conspire #28,168 [Add to Longdo]
合谋[hé móu, ㄏㄜˊ ㄇㄡˊ,   /  ] to conspire; to plot together #32,645 [Add to Longdo]
谋反[móu fǎn, ㄇㄡˊ ㄈㄢˇ,   /  ] to plot a rebellion; to conspire against the state #39,519 [Add to Longdo]
教唆[jiào suō, ㄐㄧㄠˋ ㄙㄨㄛ,  ] to conspire with; to abet; to urge on a criminal act; to foment #42,406 [Add to Longdo]
谋害[móu hài, ㄇㄡˊ ㄏㄞˋ,   /  ] to conspire to murder; to plot against sb's life #45,035 [Add to Longdo]
奸臣[jiān chén, ㄐㄧㄢ ㄔㄣˊ,  ] a treacherous court official; a minister who conspires against the state #46,265 [Add to Longdo]
同谋[tóng móu, ㄊㄨㄥˊ ㄇㄡˊ,   /  ] to conspire with sb; to plot; a conspirator; a partner in crime; an accomplice #49,945 [Add to Longdo]
朋比为奸[péng bǐ wéi jiān, ㄆㄥˊ ㄅㄧˇ ㄨㄟˊ ㄐㄧㄢ,     /    ] to conspire; to gang up #289,260 [Add to Longdo]
奸官[jiān guān, ㄐㄧㄢ ㄍㄨㄢ,  ] a treacherous official; a mandarin who conspires against the state [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verschwörer { m }conspirer [Add to Longdo]
verschwören | verschwörend | verschwörtto conspire | conspiring | conspires [Add to Longdo]
verschworconspired [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グルになる[guru ninaru] (exp) to conspire [Add to Longdo]
企む[たくらむ, takuramu] (v5m, vt) (uk) to scheme; to plan; to play a trick; to invent; to conspire; to frame up; (P) [Add to Longdo]
語らう[かたらう, katarau] (v5u, vt) to talk; to tell; to recite; to pledge; to conspire with; (P) [Add to Longdo]
示し合わす[しめしあわす, shimeshiawasu] (v5s) to conspire (with); to prearrange [Add to Longdo]
示し合わせる;示し合せる[しめしあわせる, shimeshiawaseru] (v1, vt) to arrange beforehand; to make a sign to each other; to conspire [Add to Longdo]
馴れ合う[なれあう, nareau] (v5u, vi) to collude (with); to conspire (with); to establish a secret liaison (with); to make friends with; to get along well with; to become intimate (with opposite sex) [Add to Longdo]
鳩首謀議[きゅうしゅぼうぎ, kyuushubougi] (n, vs) go into a huddle (over); hold a secret conference (about); put heads together and conspire [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conspire \Con*spire"\, v. t.
   To plot; to plan; to combine for.
   [1913 Webster]
 
      Angry clouds conspire your overthrow.  --Bp. Hall.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conspire \Con*spire"\ (k[o^]n*sp[imac]r"), v. i. [imp. & p. p.
   {Conspired} (k[o^]n*sp[imac]rd"); p. pr. & vb. n.
   {Conspiring}.] [F. conspirer, L. conspirare to blow together,
   harmonize, agree, plot; con- + spirare to breathe, blow. See
   {Spirit}.]
   1. To make an agreement, esp. a secret agreement, to do some
    act, as to commit treason or a crime, or to do some
    unlawful deed; to plot together.
    [1913 Webster]
 
       They conspired against [Joseph] to slay him. --Gen.
                          xxxvii. 18.
    [1913 Webster]
 
       You have conspired against our royal person,
       Joined with an enemy proclaimed.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To concur to one end; to agree.
    [1913 Webster]
 
       The press, the pulpit, and the stage
       Conspire to censure and expose our age. --Roscommon.
 
   Syn: To unite; concur; complot; confederate; league.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conspire
   v 1: engage in plotting or enter into a conspiracy, swear
      together; "They conspired to overthrow the government"
      [syn: {conspire}, {cabal}, {complot}, {conjure},
      {machinate}]
   2: act in unison or agreement and in secret towards a deceitful
     or illegal purpose; "The two companies conspired to cause the
     value of the stock to fall" [syn: {conspire}, {collude}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top