ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*coating*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: coating, -coating-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coating(n) ชั้นบางๆ ที่ใช้ปกคลุม, Syn. layer, film
coating(n) สิ่งทอที่ใช้ทำเสื้อคลุม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coatingn. ชั้นเหนือผิวหน้า, สิ่งทอที่ใช้ทำเสื้อคลุม

English-Thai: Nontri Dictionary
coating(n) สิ่งปกคลุม, เครื่องห่อหุ้ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abrasive coatingการฉาบสารขัดถู [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
antireflection coating๑. การเคลือบสารกันการสะท้อน๒. สารเคลือบกันการสะท้อน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coatingสารเคลือบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Glass coatingสารเคลือบกระจก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Metal coatingการชุบเคลือบผิวโลหะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Zinc coatingการชุบด้วยสังกะสี (เคลือบธรรมดา) [TU Subject Heading]
Zinc coatingsการชุบสังกะสี [TU Subject Heading]
Coating processesการเคลือบ [TU Subject Heading]
Coatingsสารเคลือบผิว [TU Subject Heading]
Edible coatingsสารเคลือบผิวที่กินได้ [TU Subject Heading]
Metal coatingการเคลือบด้วยโลหะ [TU Subject Heading]
Plastic coatingการเคลือบด้วยพลาสติก [TU Subject Heading]
Plastic coatingsการเคลือบพลาสติก [TU Subject Heading]
Protective coatingsสารเคลือบผิวป้องกัน [TU Subject Heading]
Protective Coatings industryอุตสาหกรรมสารเคลือบผิวป้องกัน [TU Subject Heading]
Coatingการฉาบผิว [การแพทย์]
Coating Drumsหม้อเคลือบ [การแพทย์]
Coating, Siliconeวิธีเคลือบผิวแก้วด้วยซิลิโคน [การแพทย์]
Metal Coatingการฉาบผิวตัวอย่างด้วยโมเลกุลของธาตุหนัก [การแพทย์]

WordNet (3.0)
coating(n) a thin layer covering something, Syn. coat
coating(n) a decorative texture or appearance of a surface (or the substance that gives it that appearance), Syn. finishing, finish
coating(n) a heavy fabric suitable for coats
application(n) the work of applying something, Syn. coating, covering
overcoat(n) an additional protective coating (as of paint or varnish), Syn. overcoating

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Coatingn. 1. A coat or covering; a layer of any substance, as a cover or protection; as, the coating of a retort or vial. [ 1913 Webster ]

2. Cloth for coats; as, an assortment of coatings. [ 1913 Webster ]

Waistcoatingn. A fabric designed for waistcoats; esp., one in which there is a pattern, differently colored yarns being used. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The chocolate coating makes it go down easier.ช็อคโกแลตที่เคลือบอยู่จะทำให้กลืนง่าย The Princess Bride (1987)
There's a coating of dust on hereมีผงฝุ่นติดอยู่ตรงนี้ Art Imitates Life (2008)
When people sun-dried the persimmon, the sugar has melted and then dried into the white coatingเมื่อใครตากมันไว้, น้ำตาลนั่นจะละลาย และแห้งกลายเป็นคราบขาว Iljimae (2008)
I was sort of sugarcoating it when I said his restaurant was very successful.ฉันมันเพ้อเจ้อ ตอนที่ฉันบอกว่าร้านอาหารเขาประสบความสำเร็จ Crime Doesn't Pay (2009)
I found a powder coating similar to the type used on industrial-strength Dumpsters.ผมเจอผงแป้งคลุมอยู่บาง ๆ คล้ายกับชนิดที่ ใช้ในโรงงานมาตราฐานที่ทิ้งขยะ The Plain in the Prodigy (2009)
Can't accuse him of sugarcoating things.ไปกล่าวหาเขาไม่ได้หรอก ที่เขาพูดบางอย่างโดนใจดำไว้ The Gift (2009)
It's the creepy candy coating.แต่เป็นเปลือกนอกที่น่าขนลุก The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
A special coating on the fur.G-Force ทำไมคุณถึงเพิ่งได้ทำแบบนั้น G-Force (2009)
He paid for undercoating. What a sucker!ทำไมมันจึงเกิดขึ้น? G-Force (2009)
Now, this technique involves coating a thin layer of thermalized metallic dust onto the evidence.ด้วยเทคนิคจะมีการปกป้อง ชั้นผิวหน้าด้วยชั้นบางๆ ของฝุ่นแป้งโลหะที่ถูก ให้ความร้อน ตรงหลักฐาน The Bones That Weren't (2010)
Okay, here's the deal, man. I cannot keep sugar-coating this for you.ฟังให้ดีนะ ฉันจะพูดตรงๆ Bad Teacher (2011)
Thanks for not sugar-coating it.ขอบคุณสำหรับคำพูดที่ไม่น่าฟัง Smells Like Teen Spirit (2011)
Okay, so we're done sugarcoating?โอเค เราเลิกใช้คำพูดเคลือบ น้ำตาลได้แล้วมั้ง What's the Good of Being Good (2012)
The hot wire is just plastic coating.สายไฟมันร้อนเพราะหุ้มด้วยพลาสติก Baby Blue (2012)
A certain kind of metal, certain kind of pipe, certain kind of pipe coating, so we're checking all the construction sites that use that kind of pipe.โลหะชนิดหนึ่ง ไปป์ชนิดหนึ่ง ตัวเคลือบไปป์ ชนิดหนึ่ง เราตรวจสอบที่ก่อสร้างทั้งหมด Apéritif (2013)
Aaron peels off the film marked A, exposing the adhesive coating.แอรอน ลอกเปลือกฟิล์มที่ทำเครื่องหมาย A ออก เปิดแผ่นฟิล์มชั้นบางๆที่ยึดด้วยกาวออก The Interview (2014)
* * the earth began to cool * * the autotrophs began to drool, Neanderthals develop tools * * we built the wall * * we built the pyramids * * math, science, history, unraveling the mystery *The Creepy Candy Coating Corollary :... The Creepy Candy Coating Corollary (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การหุ้ม(n) wrapping, See also: covering, plating, coating, Syn. การห่อ, การปกปิด, การคลุม, Thai Definition: การเอาสิ่งที่เป็นแผ่นโอบคลุมอีกสิ่งหนึ่งให้เรียบร้อย
การเคลือบ(n) coating, See also: enameling, Example: เพื่อป้องกันการซึมของน้ำเขาจึงทำการเคลือบผิวของอ่างน้ำ, Thai Definition: การไล้ ทา หรือพอกผิวเดิมด้วยของเหลวบางชนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเคลือบ[kān khleūap] (n) EN: coating  FR: émaillure [ f ]
การทา[kān thā] (n) EN: coating

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
coating
coatings

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coating
coatings

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tāi, ㄊㄞ, ] coating (of tongue) #17,117 [Add to Longdo]
覆膜[fù mó, ㄈㄨˋ ㄇㄛˊ,  ] membrane covering sth; coating [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anstrich { m }; Belag { m }; Beschichtung { f } | zweiter Anstrichcoating | second coat [Add to Longdo]
Anstrichverträglichkeit { f }coating compatibility [Add to Longdo]
Auflage { f }; Belag { m }coating; lining [Add to Longdo]
Bandbeschichten { n }; Bandbeschichtung { f }coil coating [Add to Longdo]
Bitumenkaltanstrich { m }cold asphaltic coating [Add to Longdo]
Brandschutzanstrich { m }fire-proof coating [Add to Longdo]
Deckanstrich { m }top coating [Add to Longdo]
Gummibelag { m }rubber coating [Add to Longdo]
Gummierung { f }rubber coating [Add to Longdo]
Gumminoppenbelag { m }rubber nipple coating [Add to Longdo]
Hochglanzfarbe { f }polish coating [Add to Longdo]
Kuvertüre { f }(chocolate) coating [Add to Longdo]
Laserbeschichten { n }laser coating [Add to Longdo]
Pulverbeschichtung { f }; Pulverbeschichten { n }powder coating [Add to Longdo]
gasdynamisches Pulverbeschichtengasdynamic spray coating [Add to Longdo]
PVC-Belag { m }PVC coating [Add to Longdo]
PVC-Beschichtung { f }PVC coating [Add to Longdo]
PVC-Bodenbelag { m }PVC floor coating [Add to Longdo]
Rostschutzanstrich { m }antirust coating; primer [Add to Longdo]
Schichtdicke { f }coating thickness; plating thickness [Add to Longdo]
Schutzanstrich { m }protective coat; protective coating [Add to Longdo]
Tarnanstrich { m } [ mil. ]comouflage coating [Add to Longdo]
Überzug { m } | Überzüge { pl }coating | coatings [Add to Longdo]
Zungenbelag { m }coat (coating) of the tongue [Add to Longdo]
galvanischer Überzugelectroplated coating [Add to Longdo]
Schutzüberzug { m }protective coating [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ころも, koromo] (n) (1) clothes; garment; (2) gown; robe; (3) coating (e.g. glaze, batter, icing); (P) #4,177 [Add to Longdo]
塗装[とそう, tosou] (n, vs) coating; painting; (P) #5,141 [Add to Longdo]
塗り;塗[ぬり, nuri] (n) coating (esp. lacquering) #13,148 [Add to Longdo]
タイル[tairu] (n) (1) tile; (2) coating; (P) #17,003 [Add to Longdo]
コーティング[ko-teingu] (n, vs) coating; (P) [Add to Longdo]
ダクロ[dakuro] (adj-f) (abbr) Dacrotized (trademark for an anti-corrosion metal coating) (Dacrotised) [Add to Longdo]
ダクロダイズド[dakurodaizudo] (adj-f) Dacrotized (trademark for an anti-corrosion metal coating) (Dacrotised) [Add to Longdo]
ネオリバー[neoriba-] (n) Neorever (coating remover solvent) [Add to Longdo]
ボンタイル[bontairu] (n) thick spray-on coating for walls [Add to Longdo]
モリダグ[moridagu] (n) dag coating containing molybdenum [Add to Longdo]
下塗り[したぬり, shitanuri] (n) undercoat; first coating [Add to Longdo]
機能塗料[きのうとりょう, kinoutoryou] (n) functional coating; functional paint [Add to Longdo]
耐火被覆[たいかひふく, taikahifuku] (n) fire resistive covering; fireproof coating; fireproof covering [Add to Longdo]
地塗り[じぬり, jinuri] (n, vs) undercoating; underpainting; first coating [Add to Longdo]
塗り直し[ぬりなおし, nurinaoshi] (n, vs) re-coating (e.g. repainting, respraying, etc.) [Add to Longdo]
塗り物;塗物[ぬりもの, nurimono] (n) lacquerware; painting; coating [Add to Longdo]
塗工[とこう, tokou] (n) (1) coating; painting; (2) painter [Add to Longdo]
塗布[とふ, tofu] (n, vs) (1) application (of ointment); (2) coating; (P) [Add to Longdo]
塗抹[とまつ, tomatsu] (n, vs) smear; daub; coating over [Add to Longdo]
糖衣[とうい, toui] (n, adj-no) sugar coating [Add to Longdo]
被覆[ひふく, hifuku] (n, vs) coating; covering [Add to Longdo]
被膜[ひまく, himaku] (n, adj-no) (1) coating; film; membrane; (2) tunic (plants); capsule [Add to Longdo]
養生[ようじょう;ようせい, youjou ; yousei] (n, vs) (1) hygiene; health care; recuperation; regimen; (2) covering (with a protective material); coating; (vs) (3) to cure (concrete) [Add to Longdo]
溜め塗り;溜め塗[ためぬり, tamenuri] (n) lacquering technique that uses a coloured-lacquer undercoating and a transparent-lacquer topcoat [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top