ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*chronicle*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: chronicle, -chronicle-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chronicle(vt) บันทึกเหตุการณ์, See also: บันทึกเรื่องราวมตามลำดับเวลา
chronicle(n) เหตุการณ์ในอดีต, See also: ประวัติศาสตร์, เรื่องราวในอดีต, Syn. account, history, story

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chronicle(ครอน'นิเคิล) { chronicled, chronicling, chronicles } n. บันทึกเหตุการณ์เป็นลำดับเวลา, ประวัติศาสตร์, เหตุการณ์ประจำปี, จดหมายเหตุ, ชื่อหนังสือพิมพ์. vt. บันทึกเหตุการณ์, See also: chronicler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
chronicle(n) บันทึกเหตุการณ์, รายงานเหตุการณ์, จดหมายเหตุ
chronicle(vt) บันทึกเหตุการณ์
chronicler(n) ผู้บันทึกเหตุการณ์, นักประวัติศาสตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chronicleบันทึกเหตุการณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
chronicle play; history playละครอิงประวัติศาสตร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
history play; chronicle playละครอิงประวัติศาสตร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is the manuscript in which the friar chronicled the knight's story.มันเป็น หนังสือที่เขียนด้วยมือ ซึ่งหลวงพ่อรูปนั้นบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวของอัศวิน. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
But I found the clues that will safely take us through, in the Chronicles of St. Anselm.แต่ว่า พ่อพบเงื่อนงำที่จะพาเรา ผ่านไปได้อย่างปลอดภัย, ในบันทึกเหตุการณ์ในอดีตของเซ้นต์เอนซัลม์ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
There's a reporter from the Chronicle.มีผู้สื่อข่าวมาจากหนังสือพิมพ์โครนิเคิล Mr. Monk and the Blackout (2004)
you not only chronicled...คุณไม่เพียงเป็นแค่ผู้บันทึกเหตุการณ์... Out of the Past (2007)
Just graduated in Chronicle.เลยได้เลื่อนเป็นผู้สังเกตการ War (2007)
Previously on Terminator: The Sarah Connor Chroniclesความเดิมตอนที่แล้ว Terminator The Sarah Connor Chronicles Goodbye to All That (2008)
Previously on terminated The sarah connor chronicles... Whatever happened with the explosion flipped a switch.ความเดิมตอนที่แล้ว ตอนเกิดระเบิดมีบางอย่าง\ กระทบถูกสวิตช์ Automatic for the People (2008)
Previously on terminator, The sarah connor chronicles.ความเดิมตอนที่แล้ว... Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
Previously on Terminator The Sarah Connor Chroniclesความเดิมตอนที่แล้ว... Self Made Man (2008)
Previously on "Terminator, the Sarah Connor Chronicles"...ความเดิมตอนที่แล้ว... Brothers of Nablus (2008)
Previously on "Terminator, the Sarah Connor Chronicles"ความเดิมตอนที่แล้ว Mr. Ferguson Is Ill Today (2008)
Previously on Terminator The Sarah Connor Chroniclesความเดิมตอนที่แล้ว... Complications (2008)
That is unprecedented in the Meredith chronicles.นั่นไม่เคยมีมาก่อนในตำนานของเมเรดิธ Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
I have read of such things in the ancient chronicles.ข้าจำได้ว่าเคยอ่านเจอในบันทึกโบราณ Excalibur (2008)
This is the Chronicle of Beltain.นี่คือตำนานของเบลเธรน Excalibur (2008)
"The Ancient Chronicle of Moonacre Valley"บันทึกแห่งหุบเขามูนนาครี The Secret of Moonacre (2008)
Previously on Terminator sarah chronicles... we're developing a human-interactive a.i.ความเดิมตอนที่แล้ว... . เราพัฒนา การสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกับมนุษย์ The Good Wound (2009)
the sarah connor chronicles... where's the metal?ความเดิมตอนที่แล้ว... . โลหะนั่นอยู่ไหน? Desert Cantos (2009)
The Sarah Connor Chronicles... You are stuck in a can under the oceanคุณอยู่ในเรือใต้ทะเล Today Is the Day: Part 2 (2009)
Previously on Terminator The Sarah Connor Chronicles...ความเดิมตอนที่แล้ว To the Lighthouse (2009)
Ancient chronicles speak of a heinous curse.บันทึกโบราณ กล่าวถึงคำสาปร้าย The Lady of the Lake (2009)
Well, in these chronicles, I mean, the battle just sounds like...แต่ในบันทึกนี้ สงครามมันดูเหมือน Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
So you wrote the Chronicle of the Battle of the Ice Claws.ถ้างั้นท่านก็คือผู้บันทึกสงครามแห่งกรงเล็บน้ำแข็ง Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
It seems we will have to amend the Chronicles. Huh?ดูเหมือนว่าเราคงต้องบันทึกตำนานเพิ่มเติมซะแล้ว Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
The Chronicles of Dean Dangerous.ของ The Chronicles of Dean Dangerous นั่นต้องเป็นหนังสือที่ห่วยที่สุด Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
This story runs in the Chronicle, I will sue your ass.ถ้าเรื่องนี้ได้รับการตีพิมพ์ในchronicleละก้อ/N ผมจะฟ้องร้องคุณแน่ Contagion (2011)
I know, I know, I know, but it's not like she hasn't chronicled your entire life since grammar school.ฉันรู้ ฉันรู้ ฉันรู้ แต่มันไม่เหมือน เธอไม่ได้เล่าเรื่องราวชีวิตทั้งหมดของคุณเลย \ ตั้งแต่โรงเรียนของย่า Riding in Town Cars with Boys (2011)
That was Michael Sheedy, senior editor at the DC Chronicle.นั่นจากไมเคิล ซีดี้ครับ บก. อาวุโสของดี.ซี. ครอนิเคิลครับ The Penelope Papers (2011)
Penny's meeting with Michael Sheedy at the DC Chronicle.เพนนีจะไปพบไมเคิล ซีดี้ ที่ดี.ซี.ครอนิเคิลครับ The Penelope Papers (2011)
So a quick recap, in case you've been too busy knocking boots with the young Grayson to remember what happened on last week's episode of "The Tyler Chronicles."ผมจะสรุปแบบรวบรัด ในกรณีที่คุณง่วนอยู่กับการมีเซ็กกับหนุ่มเกรสันเกินกว่า จะจำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนที่แล้วของ\"เดอะไทเลอร์โครนิเคิล\" Loyalty (2011)
The "Chronicle's" website manager received two phone calls this morning.ผู้จัดการเว็บไซท์ Cronicle ได้รับ โทรศัพท์ 2 สายเมื่อเช้านี้ True Genius (2012)
You still read the "Chronicle," don't you?นายยังอ่าน"Chronicle"อยู่ใช่มั้ย? True Genius (2012)
"Page Six" is running a full-page chronicle of Daniel's past party-boy ways, and Treadwell's anti-Grayson blog is being re-run in every major newspaper.หน้า 6 เต็มไปด้วยเรื่องราวในอดีต ของแดเนียล เมื่อยังเป็น party-boy และ Treadwell's บล็อกต่อต้านเกรย์สัน Absolution (2012)
"I hope this chronicle will one day provide you"พ่อหวังว่าวันหนึ่ง บันทึกนี้ จะทำให้ลูก Legacy (2012)
Think of it as inner dialogue. I'm reading the novelization of Chronicles of Riddick.ฉันกำลังอ่าน Chronicles of Riddick ฉบับนิยาย Introduction to Finality (2012)
We both have pasts, but mine's not about to be chronicled in a magazine.เราทั้งคู่มีอดีต แต่ของผมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องบนแมกกาซีน Portrait of a Lady Alexander (2012)
We're preceptors, beholders, chroniclers of all that which man does not understand.เราเป็นผู้สอน บรรดาผู้เฝ้ามอง ผู้บันทึกเหตุการณ์ทั้งหมด\Mซึ่งมนุษย์ไม่เข้าใจ As Time Goes By (2013)
It is the chronicle of how I came to be.มันบอกว่าข้าเกิดขึ้นจากอะไร I, Frankenstein (2014)
And their discovery by Al-Khidr is chronicled in the Qu'ran.และถูกค้นพบโดย Al-Khidr ถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์กุรอ่าน The Offer (2015)
I'm not writing "A Chronicle of the Warsข้าไม่ได้เขียน "บันทึกศึกสงคราม Stormborn (2017)
That's the editor of the Essex Chronicle on the phone giving me the good news.หล่อนอยากคุยกับนาย โอนสายมาเลย The Widow Maker (2017)
That was the editor of The Chronicle.ผมถึงขั้นจ่ายอีกห้าร้อยปอนด์ The Widow Maker (2017)
Who did you pay off at The Chronicle to get an invite? No-one, as you'll find out later.เธอสวยมาก ว่าไหม The Widow Maker (2017)
Ladies and gentlemen, can you give a warm welcome to your host for the awards this evening, managing editor of The Essex Chronicle, Miss Sharon Webb."ขอบคุณมากสำหรับการได้รับเกียรติ อันไม่คาดฝันมาก่อนครับ" จริง ๆ แล้วผมยังไม่ได้เตรียม สุนทรพจน์ แต่หลังจากที่ผมใช้ เครื่องช่วยจำอันโปรดของผม The Widow Maker (2017)
Here you see only a handful... of the 2, 500 highly-trained specialists employed by the Evening Chronicle.Hier sehen Sie nur eine Handvoll der 2500 hochqualifizierten Experten, die beim Evening Chronicle arbeiten. Teacher's Pet (1958)
City Editor of the Chronicle.Lokalredakteur des Chronicle. Teacher's Pet (1958)
This is the Chronicle.Hier ist der Chronicle. Teacher's Pet (1958)
It's James Gannon of the Chronicle.Es ist James Gannon vom Chronicle. Teacher's Pet (1958)
The Chronicle has a circulation of a half million.The Chronicle hat eine Auflage von 1 halben Million. Teacher's Pet (1958)
Only this morning, at the staff meeting, Jim made the point that... although we have to keep The Chronicle vital and exciting and commercial... perhaps we ought to do a little more interpretation of the news... give our readers a little more to think about.Erst heute Morgen wies Jim bei der Versammlung darauf hin, dass, obwohl wir The Chronicle lebendig, aufregend und kommerziell halten müssen, wir die Nachrichten vielleicht mehr hinterfragen sollten, den Lesern was zum Nachdenken geben. Teacher's Pet (1958)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระราชพงศาวดาร(n) royal annals, See also: royal chronicle, royal historical annals, Syn. ประวัติ, Example: ในประเทศไทยน้อยคนนักที่จะเคยได้อ่าน หรือรู้จักพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาและจารึกสุโขทัย, Thai Definition: เรื่องราวของเหตุการณ์เกี่ยวกับประเทศชาติ หรือพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศชาตินั้น, Notes: (ราชา)
จดหมายเหตุ(n) annals, See also: chronicle, record of events, record, Syn. ข้อเตือนความจำ, ข้อความที่บันทึกไว้, บันทึกความจำ, บันทึกเหตุการณ์, Example: จดหมายเหตุกรุงศรีอยุธยาทำให้เราทราบความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีในสมัยนั้น, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: หนังสือบอกข่าวคราวที่เป็นไป รายงานหรือบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น, เอกสารที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชน ผลิตขึ้นใช้เป็นหลักฐานและเครื่องมือในการปฎิบัติงาน
พงศาวดาร(n) annals, See also: historical record, chronicle, history, Syn. ประวัติศาสตร์, เหตุการณ์ในอดีต, เรื่องเก่าแก่, ตำนาน, Example: เรื่องราวของพระนางสุพรรณกัลยาปรากฏในพงศาวดารของพม่าหลายฉบับ, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: เรื่องราวของเหตุการณ์เกี่ยวกับประเทศชาติหรือพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศชาตินั้น
ตำนาน(n) legend, See also: chronicle, history, annals, record, history, historical record, Syn. พงศาวดาร, เรื่องเล่า, นิทาน, เกร็ด, Example: วัดมหาธาตุเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และตำนานที่สำคัญ, Count Unit: เล่ม, เรื่อง, Thai Definition: เรื่องแสดงกิจการอันมีมาแล้วแต่ปางหลัง, เรื่องราวนมนานที่เล่ากันสืบๆ มา
ตรา(v) note, See also: record, register, chronicle, Syn. กำหนดไว้, จดจำไว้, Example: เรื่องยูลิสสิส เมื่อพิมพ์ครั้งแรกในปี 1922 ก็ถูกตราว่าเป็นเรื่องต้องห้ามเช่นเดียวกับเรื่องชู้รักของเลดี้ชัตเตอร์ลีย์, Thai Definition: กำหนดจดจำไว้เป็นสำคัญ, ประทับไว้เป็นสำคัญ
ประชุมพงศาวดาร(n) annals, See also: historical annals, chronicle, historical record, Example: เขารวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์จากประชุมพงศาวดาร, Thai Definition: เอกสารรวบรวมเรื่องราวของเหตุการณ์เกี่ยวกับประเทศชาติหรือพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศชาตินั้น
ประวัติการ(n) chronicle, See also: history, historical record, Syn. เรื่องราว, Example: ตำนานของสถานที่นี้มีประวัติการที่ยาวนาน, Thai Definition: เรื่องราวที่เป็นมาแล้วแต่ก่อนตามลำดับสมัย
ประวัติ(n) history, See also: record, annals, chronicle, biography, story, Syn. เรื่องราว, ความเป็นมา, Example: ประวัติของวัดโพธิ์ย้อนหลังไปถึงสมัยอยุธยา, Thai Definition: เรื่องราวว่าด้วยความเป็นไปของคน สถานที่ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จดหมายเหตุ[jotmāihēt] (n) EN: chronicle ; annals
พงศาวดาร[phongsāwadān] (n) EN: annals ; historical record ; chronicle ; history  FR: histoire [ f ] ; annales [ fpl ] ; chronique [ f ]
ประชุมพงศาวดาร[prachum phongsāwadān] (n, exp) EN: annals ; historical annals ; chronicle ; historical record  FR: chronique [ f ] ; annales [ fpl ]
ประวัติ[prawat] (n) EN: chronology ; biography , chronicle ; annals ; history   FR: récit historique [ m ] ; chronique [ f ] ; histoire [ f ] ; historique [ m ] ; chronologie [ f ] ; monographie [ f ]
ประวัติการ[prawattikān] (n) EN: chronicle ; history ; historical record  FR: chronique [ f ] ; annales [ fpl ]
ตำนาน[tamnān] (n) EN: chronicle ; legend ; traditional history ; tradition ; history ; annals ; account ; myth ; historical record  FR: chronique [ f ] ; légende [ f ] ; récit [ m ] ; histoire ancienne [ f ] ; conte [ m ] ; mythe [ m ] ; annales [ fpl ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
chronicle
chronicled
chronicler
chronicles
chronicle's
chroniclers

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chronicle
chronicled
chronicler
chronicles
chroniclers

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
春秋[chūn qiū, ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ,  ] spring and autumn; four seasons; the year; a person's age; Spring and Autumn period (770-476 BC), with many states contending for hegemony; Spring and Autumn Annals, chronicle of Lu State 722-481 BC, the earliest surviving Chinese history in the form of a #7,093 [Add to Longdo]
苏珊[Sū shān, ㄙㄨ ㄕㄢ,   /  ] Susan (from the Narnia chronicles) #37,394 [Add to Longdo]
编年史[biān nián shǐ, ㄅㄧㄢ ㄋㄧㄢˊ ㄕˇ,    /   ] annals; chronicle #69,840 [Add to Longdo]
阿斯兰[ā sī lán, ㄚ ㄙ ㄌㄢˊ,    /   ] Aslan (from the Narnia chronicles) #99,593 [Add to Longdo]
历代志上[Lì dài zhì shàng, ㄌㄧˋ ㄉㄞˋ ㄓˋ ㄕㄤˋ,     /    ] First book of Chronicles [Add to Longdo]
历代志下[Lì dài zhì xià, ㄌㄧˋ ㄉㄞˋ ㄓˋ ㄒㄧㄚˋ,     /    ] Second book of Chronicles [Add to Longdo]
纳尼亚传奇[Nà ní yà chuán qí, ㄋㄚˋ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ,      /     ] The Chronicles of Narnia, Children's stories by C.S. Lewis [Add to Longdo]
露茜[lù xī, ㄌㄨˋ ㄒㄧ,  ] Lucy (from the Narnia chronicles) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufzeichnung { f }chronicle [Add to Longdo]
Chronik { f } | Chroniken { pl }chronicle | chronicles [Add to Longdo]
Chronist { m } | Chronisten { pl }chronicler | chroniclers [Add to Longdo]
Zeitgeschichte { f }chronicle [Add to Longdo]
berichtetechronicled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[き, ki] (n, n-suf) (1) (also written 紀) account; history; chronicle; annals; record; (n) (2) (abbr) (See 古事記) Records of Ancient Matters #1,249 [Add to Longdo]
春秋[しゅんじゅう(P);はるあき, shunjuu (P); haruaki] (n) (1) (See 五経) spring and autumn; spring and fall; months and years; (2) (しゅんじゅう only) the Chronicles of Lu or the Spring and Autumn Annals - one of the Five Classics; (P) #5,466 [Add to Longdo]
日本書紀[にほんしょき, nihonshoki] (n) Nihon-shoki (the oldest chronicles of Japan) #9,902 [Add to Longdo]
クロニクル[kuronikuru] (n) chronicle; (P) #12,146 [Add to Longdo]
旧記[きゅうき, kyuuki] (n) old chronicle; old record [Add to Longdo]
軍記[ぐんき, gunki] (n) war chronicle [Add to Longdo]
軍記物語[ぐんきものがたり, gunkimonogatari] (n) war chronicle [Add to Longdo]
吾妻鏡;東鑑[あずまかがみ;あづまかがみ, azumakagami ; adumakagami] (n) Japanese medieval text that chronicles events of the Kamakura Shogunate [Add to Longdo]
史官[しかん, shikan] (n) chronicler [Add to Longdo]
書き綴る[かきつづる, kakitsuduru] (v5r, vt) to put into written form; to communicate or express by writing; to chronicle [Add to Longdo]
書き留める;書きとめる;書き止める[かきとめる;かきとどめる(書き留める), kakitomeru ; kakitodomeru ( kaki todomeru )] (v1, vt) to write down; to leave a note behind; to record; to chronicle [Add to Longdo]
年次報告[ねんじほうこく, nenjihoukoku] (n) chronological report; chronicle [Add to Longdo]
年代記[ねんだいき, nendaiki] (n) annals; chronicle; chronology [Add to Longdo]
編年史[へんねんし, hennenshi] (n) a chronicle [Add to Longdo]
歴代史[れきだいし, rekidaishi] (n) chronicles; annals [Add to Longdo]
歴代志[れきだいし, rekidaishi] (n) The Chronicles (books of the Bible) [Add to Longdo]
歴代誌下[れきだいしか, rekidaishika] (n) Chronicles II (book of the Bible) [Add to Longdo]
歴代誌上[れきだいしじょう, rekidaishijou] (n) Chronicles I (book of the Bible) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chronicle \Chron"i*cle\, v. t. [imp. & p. p. {Chronicled}; p.
   pr. & vb. n. {Chronicling}.]
   To record in a history or chronicle; to record; to register.
   --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chronicle \Chron"i*cle\, n. [OE. cronicle, fr. cronique, OF.
   cronique, F. chronique, L. chronica, fr. Gr. ?, neut. pl. of
   ?. See {Chronic}.]
   1. An historical register or account of facts or events
    disposed in the order of time.
    [1913 Webster]
 
   2. A narrative of events; a history; a record.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. The two canonical books of the Old Testament in which
    immediately follow 2 Kings.
 
   Syn: Syn. - Register; record; annals. See {History}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chronicle
   n 1: a record or narrative description of past events; "a
      history of France"; "he gave an inaccurate account of the
      plot to kill the president"; "the story of exposure to
      lead" [syn: {history}, {account}, {chronicle}, {story}]
   v 1: record in chronological order; make a historical record

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top