ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*check in*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: check in, -check in-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
check in(phrv) ลงทะเบียนเพื่อเข้าพัก, See also: เช็คอิน
check in(phrv) เข้าทำงาน, See also: ลงเวลาทำงาน, Syn. clock in
check in(phrv) ส่งคืน, Ant. check out

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
check indicatorเครื่องชี้บอกการตรวจสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
check into(vt) ตรวจสอบ ตัวอย่างการใช้ Renrengang check into their dramatic story.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Lin in Room 31 0 wants to see you after you check in.นายหลินในห้องพัก 31 0 ต้องการที่จะเห็นคุณหลังจากที่คุณเช็คอิน Bloodsport (1988)
- Come with me. I'll help you check in.- มากับฉันสิ คุณต้องไปตอกบัตรนะ Mannequin: On the Move (1991)
Gentlemen, let's go check into our new home. Come on, Junior.ท่านสุภาพบุรุษ ไปดูบ้านใหม่กันเถอะ ไป จูเนียร์ Cool Runnings (1993)
Daddy, can I please fill them out? I like to check in to hotels.พ่อคะ ขอหนูกรอกเองได้มั้ยคะ หนูชอบเช็คอินเข้าโรงแรม Léon: The Professional (1994)
- Did you check in your bathroom?- ดูในห้องน้ำยัง Heat (1995)
Check in with me at 9:00... everything is still cool.โทรมาตอน 3 ทุ่มนะ ทุกอย่างยังไปได้สวย Heat (1995)
I just gotta check in... then I'm gonna see about getting my old job back.เดี๋ยวฉันต้องเข้าไป... แล้วค่อยมาคิดถึงการ/ทำให้ได้งานเดิมกลับมา American History X (1998)
Gonna check in on you.ไม่ใส่ใจกับเรื่องไม่สำคัญ Fight Club (1999)
Go home and check in.-กลับบ้านแล้วไปรายงานตัวซะ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Why don't you check in the sofa cushions?ลองเช็คดูใต้โซฟาดูซิ Signs (2002)
Well, better go check in with the chief.ควรจะเข้าไปรายงานตัวกับ หัวหน้าดีกว่า Inspector Gadget 2 (2003)
I'll just check into a motel like in the movies.คงจะพักตามโมเต็ล เหมือนในหนังแหละครับ Love Actually (2003)
You must check in with your P.O. Once a week.คุณต้องลงชื่อกับ เจ้าหน้าที่ทัณฑ์บนสัปดาห์ละครั้ง The Woodsman (2004)
Each of our returnees will check in once a week.ผู้ที่กลับมา จะต้องมารายงานตัว อาทิตย์ละครั้ง Pilot (2004)
Let's check in on the rest of the family, shall we?ถึงเวลาดูแลส่วนที่เหลือของครอบครัว? Fantastic Four (2005)
Check in with your homeroom monitor each day...อย่าลืมเช็คการบ้านทุกวันนะ The Perfect Man (2005)
Look, I gotta go. I gotta check in.แค่นี้นะค่ะพ่อ หนูต้องเช็คอินแล้ว Red Eye (2005)
I'll visit from time to time and check in on thingsแล้วจะไปเยี่ยมบ่อย ดูแลจัดการเรื่องต่างๆ ให้นะคะ Always - Sunset on Third Street (2005)
Check in 3.รุกในอีกสามตา Compulsion (2005)
So, to make sure that doesn't happen, you're gonna have to check in with me once a week.งั้น ให้แน่ใจว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีก มารายงานตัวกับฉันอาทิตย์ละครั้ง Cell Test (2005)
Just check in with Becky when you're done and she'll have somebody escort you back to your cell.ถ้าเสร็จแล้วก็ไปบอก เบคกี้ เธอหาคนให้ไปส่งนายที่ห้องขัง English, Fitz or Percy (2005)
Could it be he's just having fun and forgot to check in?มันอาจจะเป้นไปได้ว่าเขากำลังสนุกจนลืมเช็ค? Wendigo (2005)
Go check inside there. She should've told us where she's going.ลองเข้าดูข้างในละกัน My Wife Is a Gangster 3 (2006)
- We just wanna check in.-พวกเราต้องการลงทะเบียน Little Miss Sunshine (2006)
Check in that yeah I think soไปดูกันหน่อย ฉันก็ว่างั้น The Wicker Man (2006)
I need to check in there.ผมขอตรวจดูก่อนครับ Hollow Man II (2006)
Thanks, but you don't need to check in. I mean, go, have fun.ขอบใจแต่เธอไม่ต้องโทรมาเช็คก็ได้ ไปสนุกเทอะ American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
I'll check in back home.ผมจะโทรกลับไปฐาน Left Turn Ahead (2007)
I'll leave a check in your office.ฉันจะวางเช็คไว้ที่ห้องทำงานคุณ The British Invasion (2007)
Hey, Dex, just calling to check in.เฮ้ เด็กซ์ แค่โทรมาเช็คน่ะ Dex, Lies, and Videotape (2007)
Just calling to check in.แค่โทรมาเฉยๆ That Night, a Forest Grew (2007)
So I figured I'd check in. You won't--เลยโทรมาเล่นด้วย... Pilot (2007)
You followed protocol, and i'm going to check in with you first thing in the morning.คุณทำตามขั้นตอน เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปด้วยกัน Chuck Versus the Sandworm (2007)
How kind of you to check in on me.คุณนี่ช่างใส่ใจผมจริงๆนะ Unstoppable Marriage (2007)
–I was hoping to check in.- ผมขอจองห้อง Hot Fuzz (2007)
Check in?- จองห้อง? Hot Fuzz (2007)
I don't want you to check into 1408 because I don't want to clean up the mess.ผมไม่ต้องการให้คุณ เข้าพักที่ห้อง 1408 เพราะผมไม่อยากจะมาเช็ดขี้ 1408 (2007)
I'm just going to go check in on the kids.ผมจะไปดูเด็กๆ หน่อย Dead Silence (2007)
No, if I wanted to skip school, I'd check into homeroom, and then sneak out Miss Robert's window, but you've always stressed honesty, so I'm being honest.ไม่ใช่, ถ้าหนูจะหนี รร. หนูแค่เข้าเรียนในชั่วโมง homeroom, แล้วก็แอบออกทางหน้าต่างห้อง Miss Robert, Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
When you drop down Write a check in townWhen you drop down Write a check in town Alvin and the Chipmunks (2007)
No candles here. I'm-- I'm gonna go check in the back.ไม่มีเทียนฮะ ผมจะไปเชคดูหลังร้านนะ Hello, Little Girl (2008)
I'll go and check in on him in the mornin'.ขนาดว่ากูเจอของสยองบ่อยแล้วนะ Sparks Fly Out (2008)
Some things in the car were a bit off, need a check in.มีบางสิ่งเกี่ยวกับรถนะ เราต้องซ่อมมันหน่อยแล้วล่ะ Transporter 3 (2008)
Let me check into it and see what I can find out.ให้ผมลองตรวจสอบดูก่อน ว่าจะพบอะไรรึเปล่า Transporter 3 (2008)
No, just, uh, just thought I'd check in on you, you know, what with Ilsa getting married in an hour and...แค่ขึ้นมาเช็คดู อีก ชม. นึงอิลซ่าจะแต่งงานแล้ว Chuck Versus the Undercover Lover (2008)
Maybe you could let everyone else make a call, too, check in with their loved ones, let them know that they're safe.บางทีนายน่าจะให้ทุกคน ได้โทรด้วย ติดต่อกับคนที่พวกเขารักสักคน บอกพวกเขาว่าพวกเราปลอดภัย Chuck Versus Santa Claus (2008)
Uh, look, I'll... I'll check in with you when we get a visual.อ่านี่ฉันจะฉันบอกนายเมื่อเราเห็นมันก็แล้วกัน Knight Rider (2008)
12 hours ago, they failed to check in and have failed to since then.12 ชั่วโมงที่แล้วพวกเขาเข้าไปที่นั่นไม่ได้ และล้มเหลวเพราะเหตุดังกล่าว Knight Rider (2008)
While i'm waiting i may as well check into my new partner.ขณะรอก็ตรวจสอบผู้ร่วมชีวิตคนใหม่ไปด้วย Do You Take Dexter Morgan? (2008)
Just calling to check in.แค่โทรมาเฉยๆ Sí se puede (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
check inBe sure to check in at least 45 minute prior to departure time.
check inCan I check in here?
check inCan I check in now?
check inCan I leave my bags with you until I come to check in?
check inCheck in, please.
check inDeposit this check in my checking account.
check inHow late can I check in?
check inI'd like to check in.
check inI'd like to check in, please.
check inI'm just about to check in.
check inIn the U.S., it is common for people to write a check instead of paying cash.
check inPlease check in at least an hour before leaving.
check inProvided you have a reservation, you can check in anytime.
check inPutting the check in my pocket, I started for the door.
check inWhat time should I check in?
check inWhen I flew to New York, I was told to check in two hours before my flight.
check inWhere should I check in for Tokyo?
check inWrite the amount on the check in letters as well as figures.
check inYou should go to the police and check in out yourself.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช็คอิน[chek-in] (v) EN: check in = check-in  FR: se présenter à l'enregistrement
การเช็คอิน[kān chek-in] (n) EN: check in = check-in  FR: enregistrement
เข้าพัก[khao phak] (v) EN: check in

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
报到[bào dào, ㄅㄠˋ ㄉㄠˋ,   /  ] report for duty; check in; register #10,637 [Add to Longdo]
[nǜ, ㄋㄩˋ, ] bleed at the nose; check in battle #87,694 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eincheckento check in [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top