ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*charcuterie*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: charcuterie, -charcuterie-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Charcuterie. Charcuterie.charcut เหรอ? The Story of the 50 (2012)
Charcuterie.Charcuterie อย่าทำเหมือนฉันไม่เห็นนาย The Story of the 50 (2012)
Charcuterie...กินแต่ charcut... The Story of the 50 (2012)
I'm just leaving that charcuterie on Pine.ฉันกำลังจะออกจากร้านตรงถนนไพน์ Virtual Reality Bites (2015)
Charcuterie. Don't act like I didn't see you eating the charcut...- Charcuterie. The Story of the 50 (2012)
Hey, you know what, Curly?- Charcuterie. - Charcuterie. The Story of the 50 (2012)
Can you imagine those poor Salem witches, traveling all the way down here in covered wagons without a proper charcuterie platter or a bidet?Könnt ihr euch diese armen Salem-Hexen vorstellen, wie sie den ganzen Weg hierher in Planwagen ohne einen anständigen Charcuterieteller oder einem Bidet reisten? The Sacred Taking (2013)
I have a patisserie, some charcuterie, and a huge bowl of exotic capers.Ich habe Pâtisserie, etwas Charcuterie und eine große Schüssel exotischer Kapern. Pitch Perfect 2 (2015)
I'm just leaving that charcuterie on Pine.Ich verlasse gerade diese Charcuterie auf der Pine. Virtual Reality Bites (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร้านขายหมู[rān khāi mū] (n, exp) FR: charcuterie [ f ]

French-Thai: Longdo Dictionary
charcuterie(n) |f| ผลิตภัณท์จากเนื้อหมู เช่น ไส้กรอก หมูแฮม, ร้านขายเนื้อสัตว์ เช่น Venez découvrir les charcuteries fines du Canard Goulu.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 charcuterie \charcuterie\ n.
   1. a delicatessen that specializes in dressed meats and meat
    dishes, particularly pork products.
    [WordNet 1.5]
 
   2. the items typically sold in a {charcuterie[1]}.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 charcuterie
   n 1: a delicatessen that specializes in meats

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 charcuterie /ʃaʀkytʀi/ 
  pork butchers shop

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top