ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*characters*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: characters, -characters-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alphanumeric charactersหมายถึง สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่พิมพ์จากแป้นพิมพ์ ทั้งตัวอักษร และตัวเลข
characters per inchจำนวนอักขระต่อนิ้วใช้ตัวย่อว่า CPI แปลตรง ๆ ได้ว่า อักขระต่อนิ้ว เป็นหน่วยวัดความจุของแถบบันทึกว่า เนื้อเทป 1 นิ้ว จะเก็บข้อมูลได้กี่ตัวอักขระ
characters per secondจำนวนอักขระต่อวินาทีใช้ตัวย่อว่า CPS แปลตรง ๆ ได้ว่า อักขระต่อวินาที ใช้เป็น หน่วยวัดความเร็วในการพิมพ์ว่าเครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ได้กี่ตัวอักขระในเวลา 1 วินาที ใช้กับเครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix) และแบบฉีดหมึก (ink jet) เท่านั้น (เครื่องพิมพ์เลเซอร์จะพิมพ์ที่ละหน้า) ดู printer ประกอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
CPS (characters per second)ซีพีเอส (อักขระต่อวินาที) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CPS (characters per second)ซีพีเอส (อักขระต่อวินาที) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
characters per second (CPS)อักขระต่อวินาที (ซีพีเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
characters per second (CPS)อักขระต่อวินาที (ซีพีเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Optical characters recognitionการรู้จำตัวอักษร (โปรแกรมแปลงภาพเอกสารเป็นข้อความ) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Alphanumeric charactersอักขระอักษรเลข, Example: อักขระที่รวมทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ตัวเลข 0-9 และอักขระพิเศษที่เราสามารถพิมพ์ด้วยแป้มพิมพ์ได้ ตลอดจนอักขระควบคุมต่างๆ ที่ใช้ควบคุมเครื่องพิมพ์ [คอมพิวเตอร์]
Characters per secondอักขระต่อวินาที, Example: หน่วยสำหรับวัดความเร็วของเครื่องพิมพ์โดยนับเป็นจำนวนตัวอักขระที่พิมพ์ได้ต่อนาทีของเครื [คอมพิวเตอร์]
Special charactersอักขระพิเศษ, Example: อักขระที่พิมพ์ให้เห็นได้และมักจะใช้ร่วมกับตัวเลข เช่น เครื่องหมายดอลลาร์ ($) จุลภาค (, ) เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) [คอมพิวเตอร์]
Cartoon charactersตัวละครในการ์ตูน [TU Subject Heading]
Charactersตัวละคร [TU Subject Heading]
Characters and characteristicsบุคลิกลักษณะและเอกลักษณ์ [TU Subject Heading]
Characters and characteristics in literatureตัวละครและลักษณะนิสัยในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Chinese charactersตัวอักษรจีน [TU Subject Heading]
Comic strip charactersตัวละครในหนังสือการ์ตูน [TU Subject Heading]
Disney charactersตัวละครของดิสนีย์ [TU Subject Heading]
Multidimensional Charactersลักษณะหลายมิติ [การแพทย์]

WordNet (3.0)
alphanumerics(n) a character set that includes letters and digits and punctuation, Syn. alphanumeric characters
cast(n) the actors in a play, Syn. dramatis personae, cast of characters

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which shall we choose out of these two ugly characters?แล้วจะเลือกทางไหน \ จากเจ้าตัวอัปลักษณ์สองตัวนี้เนี่ย Labyrinth (1986)
What Russian novel, embracing more than 500 characters is set in the Napoleonic Wars?สิ่งที่รัสเซียนวนิยายกอดมากกว่า 500 ตัวอักษร ... ... ตั้งอยู่ในโปเลียน? Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
In Hebrew, characters and numbers.- ในตัวเลขและตัวอักษรฮีบรู Pi (1998)
Our characters are obviously supposed to jump on each other.คาแรคเตอร์เรา แจ่มชัดที่จะโดดเข้าหากัน eXistenZ (1999)
But you're just like the characters in the stories.แต่คุณเหมือนตัวละครในเรื่อง Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Here, you'll find all sorts of characters.ที่นี่ คุณจะพบคนหลายประเภท Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
When the characters reached the magazine... they were exaggerated... as always happens.เมื่อตัวละครถูกพิมพ์ลงหนังสือ มันจะถูกวาดเกินจริง มันเป็นเช่นนั้นเสมอ Unbreakable (2000)
- Characters in comics... are often attributed special powers- invisibility, X-ray vision, things of that sort.ตัวละครในการ์ตูนมักมีพลังพิเศษ ล่องหน... ตาเอ็กซ์เรย์... Unbreakable (2000)
They're larger than the other characters'.ตาเขาใหญ่กว่าตัวละครอื่น Unbreakable (2000)
I know. I'll name one of the characters after you.รู้แล้ว ผมจะเอาชื่อคุณ ไปเป็นชื่อตัวละคร Love Actually (2003)
(Portuguese) Maybe you could name one of the characters after me.คุณเอาชื่อฉันไปตั้งชื่อตัวละครก็ได้นะ แล้วแบ่งให้ฉันซัก 50 % Love Actually (2003)
Although it's the rightful thing for yangban sons to learn and become officials, you could get into big trouble for only learning the characters as a daughter of the low classยังงัยก็ไม่ได้ ลูกของขุนนาง ไปเรียนหนังสือเพื่อเป็นขุนนาง แต่สำหรับเจ้าจะมีปัญหา ถ้าเจ้าไปเรียนหนังสือ เพราะเจ้าเป็นลูกไพร่ The Great Jang-Geum (2003)
Jang-Geum, do you really want to learn the characters? Yesจังกึม, ลูกอยากเรียนหนังสือ จริงๆเหรอ The Great Jang-Geum (2003)
You know the characters, too?จริงหรือคะ แม่รู้นังสือด้วยเหรอ? The Great Jang-Geum (2003)
When did you learn the characters? Father was rightแล้วเจ้าจะเริ่มเรียนเมื่อไหร่หล่ะ? The Great Jang-Geum (2003)
- These are rich, interesting characters.- คนพวกนี้มีบุลิคที่น่าสนใจนะ Shaun of the Dead (2004)
Although this film was inspired by actual events that took place in Tokyo, the details and characters portrayed in this film are entirely fictionalแม้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ จะได้แรงบรรดาลใจจาก เหตุการณ์และสถานที่จริงในโตเกียว แต่รายละเอียดและตัวละคร ได้ถูกสร้างขึ้นจากจินตนาการทั้งหมด Nobody Knows (2004)
You know how you always make up games and pretend to be characters?ลูกรู้ว่าจะวางตัวยังไง และแสดงตัวตนออกมา Zathura: A Space Adventure (2005)
- It's how two characters meet in a movie.เหมือนที่ตัวละครสองตัวเจอกันในหนัง The Holiday (2006)
Above all, I like the small characters found in these old books.เหนือกว่าสิ่งอื่นใด ชั้นชอบตัวอักษรตัวเล็กๆ บนหนังสือเก่าๆพวกนี้ Almost Love (2006)
- Stating that there would be suspicious characters around.กล่าวว่าอาจมีคนท่าทางน่าสงสัย Faith Like Potatoes (2006)
The word "firefly" is usually written in one character. However, in this title, the characters meaning "dripping fire" is used.คำว่า "firefly" ส่วนใหญ่จะเขียนโดย ตัวหนังสือหนึ่งตัว แต่ในที่นี้ ใช้ตัวหนังสือคำว่า "dripping fire" แทน Grave of the Fireflys (2005)
It also has unique characters... to express our minds that's our most important thing.เราสามารถใช้มัน... . ในการแสดงออกถึงความคิดของเรา มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเรา One Missed Call Final (2006)
You're a set with children cartoon characters.อย่างกับตัวการ์ตูนแน่ะ 9 Ends 2 Out (2007)
But of what? The scenes? Characters?-ฉาก ตัวละคร หรือว่าสำนวน Becoming Jane (2007)
Vice leads to difficulty, virtue to reward. Bad characters come to bad ends.ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วไงล่ะ Becoming Jane (2007)
Exactly. But in life, bad characters often thrive. Take yourself.แต่ในความเป็นจริง คนชั่วกลับได้ดี อย่างคุณไง นิยายต้องสื่อความเป็นจริง ออกมาสิ Becoming Jane (2007)
And a novel must show how the world truly is, how characters genuinely think, how events actually occur.แบบตัวละครคิดอะไร เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้ยังไง Becoming Jane (2007)
My characters will have, after a little bit of trouble, ตัวละครของฉัน... ...หลังจากประสบปัญหาเล็กน้อย Becoming Jane (2007)
I don't eat characters from The Lion King, especially not Pumbaa.หนูไม่กินเอกลักษณ์จาก ไลอ้อน คิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่ พูมบา Prey (2007)
We have some realy bad characters here..มีแต่พวกเลว ตัวอุบาว์ท ร้ายๆ ทั้งนั้นเลยเนี่ย.. War (2007)
And this 'S' and 'R' are both inverted. A number of characters are inverted.และตัว 'S' กับ 'R' สลับที่กัน พวกตัวอักษรต่างสลับที่กัน Like Stars on Earth (2007)
Here's the thing-- corporate is on my ass to fill the spot, but I really don't want to interview those characters out there.ทุกอย่างที่นี่ ประสานงานกับฉัน และฉันไม่อยากสัมภาษย์ คนที่อยู่ข้างนอกนั่น Chuck Versus the First Date (2008)
They're characters from the movies and the novels --พวกนั้นเป็นตัวละคร จากหนังกับหนังสือ Monster Movie (2008)
and we're presenting ourselves in a real childish manner, almost like cartoon characters.ในลักษณะที่เป็นเด็กอย่างจริงจัง เหมือนกับเป็นตัวการ์ตูน It Might Get Loud (2008)
To write about, uh, damaged characters.ที่เขียนเกี่ยวกับ อืม . . damaged characters New Haven Can Wait (2008)
How nice. Say hello to the charactersดียัไง /ฝากหวัดดี New Haven Can Wait (2008)
There are those, who by reading out loud can bring characters to life.เมื่อพวกเขาอ่านออกเสียง... ...จะทำให้ตัวละครต่างๆ มีชีวิตขึ้นมา Inkheart (2008)
I know my characters are so believable that they seem to leap off the page.ผมรู้ว่าตัวละครของผมมันสมจริงมาก เหมือนกระโดดออกมาจากหน้ากระดาษได้ Inkheart (2008)
I'm sure that this must be very exciting for you to meet your characters.ผมรู้ว่าการได้เจอตัวละครของตัวเอง มันคงจะตื่นเต้นมาก Inkheart (2008)
After all these years, I still remember the characters.ผ่านมาตั้งหลายปี ผมก็ยังจำตัวละครได้อยู่เลย Inkheart (2008)
The ultimate sim environment, where players don't control virtual animated characters, but actual, living, breathing human beings.แหล่งพบปะเสมือนจริงที่ครบเครื่องที่สุด Nโดยที่ผู้เล่น ไม่ต้องควบคุมตัวละคร... ที่ถูกสร้างขึ้นมาในแหล่งนี้ แต่ว่า... ได้ใช้ชีวิตและหายใจ เหมือนชีวิตจริงทุกอย่าง Gamer (2009)
Unlike many of the tough characters... - ... I've portrayed in my film career...ไม่เหมือนกับตัวละครน่ากลัว ที่ฉันวาดภาพไว้ในหนังของฉันเลย 2012 (2009)
Sam and Dean are fictional characters.แซมกับดีนเป็นแค่ตัวละครที่แต่งขึ้นเท่านั้น The Monster at the End of This Book (2009)
Confronted by my characters.เจอกับตัวละครที่ฉันแต่งขึ้น The Monster at the End of This Book (2009)
The characters in this play are smoldering tempests of emotion.บทของตัวละครนี้จะมีอารมณ์คั่งแค้นสับสน The Age of Dissonance (2009)
The repressed characters melding with the actual kidsตัวละครเก็บกดรวมกับการแสดงออกที่ก้าวร้าว The Age of Dissonance (2009)
Amazing, but many of these characters are incomplete.น่าตื่นใจมาก แต่คุณลักษณะ ตรงนี้ยังไม่เรียบร้อย A Night at the Bones Museum (2009)
So far, I have counted 1, 246 distinct characters and not a single one of themถึงตอนนี้ ฉันนับอักขระได้ 1, 246 ตัว แล้วก็ไม่มีสักตัวเดียว August (2009)
Abed, it makes the group uncomfortable when you talk about us like we're characters in a show you're watching.ที่เธอพูดถึงพวกเรา... เหมือนว่าเราเป็นตัวละครในโชว์ที่เธอกำลังดูอยู่ นั่นมันแบบว่าเป็นกิมมิคของผมน่ะ Football, Feminism and You (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
charactersAll the characters in this book are imaginary.
charactersAll the characters in this drama are fictitious.
charactersAre there to be hidden characters as well? We ask the developers.
characters- Correction of misprinted/missing characters in the text data.
charactersDreams are the touchstones of our characters.
charactersHere we explain about creating outlines of characters and paths.
charactersIn Disneyland, popular characters in various stories march in procession at one o'clock.
charactersIn no way is he a man of characters.
charactersIn the 6th century the Anglo-Saxons adopted Roman characters.
charactersJohn and Cathy have different tastes and different characters; trying to couple them is like putting a square peg in a round hole.
charactersJohn and Mary have different tastes and different characters; trying to couple them is like putting a square peg in a round hole.
charactersLeave more space between characters.
charactersOn some OS's you get gibberish for filenames with full-width characters so when downloading please change to a suitable filename.
charactersOur characters are completely different.
charactersShakespeare created many famous characters.
charactersThe characters were well cast.
charactersThe number of *****s in the hint has no relation to the number of characters in the word.
charactersThere is no relation between characters appearing, organisations and places to those that really exist.
charactersTo 'name' we pass the page identifier (Japanese and special characters cannot be used).
charactersWhich one of Japan's historical characters do you identify yourself with?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฤๅษีแปลงสาร(n) an inverted-order cipher, See also: method of writing secret characters by reversing the back and the front positions, Thai Definition: วิธีเขียนหนังสือลับแห่งไทยโบราณกลับตัวอักษรข้างหลังมาไว้ข้างหน้า
เทวนาครี(n) Devanagari, See also: characters of Sanskrit, divine city's writing, Syn. อักษรเทวนาครี, Example: ใบลานผูกนี้เขียนด้วยตัวเทวนาครี, Thai Definition: อักษรที่ใช้สำหรับเขียนภาษาสันสกฤต, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
characters
characters
characters'

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
characters

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǐ, ㄅㄧˇ, / ] pen; pencil; writing brush; to write or compose; the strokes of Chinese characters; classifier for sums of money, deals #1,555 [Add to Longdo]
写字[xiě zì, ㄒㄧㄝˇ ㄗˋ,   /  ] to write characters #13,913 [Add to Longdo]
成语[chéng yǔ, ㄔㄥˊ ㄩˇ,   /  ] saw: set expression of written Chinese, invariably made up of 4 characters (or two couplets of 4 characters), often alluding to a story or historical quotation, sometimes cliched, trite or old-fashioned (specialized Chinese saw dictionaries 成語辭典|成语辞典 list #18,036 [Add to Longdo]
八字[bā zì, ㄅㄚ ㄗˋ,  ] character 8; Eight Characters #21,591 [Add to Longdo]
假借[jiǎ jiè, ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧㄝˋ,  ] loan character (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); character acquiring meanings by phonetic association; also called phonetic loan #30,074 [Add to Longdo]
会意[huì yì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ,   /  ] combined ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character that combines the meanings of existing elements; also known as joint ideogram or associative compounds #30,415 [Add to Longdo]
错别字[cuò bié zì, ㄘㄨㄛˋ ㄅㄧㄝˊ ㄗˋ,    /   ] misspelt or mispronounced characters #30,803 [Add to Longdo]
简体[jiǎn tǐ, ㄐㄧㄢˇ ㄊㄧˇ,   /  ] simplified (characters) #32,983 [Add to Longdo]
三字经[Sān zì jīng, ㄙㄢ ㄗˋ ㄐㄧㄥ,    /   ] Three character classic, a reading primer consisting of doggerel in lines of 3 characters #41,553 [Add to Longdo]
语素[yǔ sù, ㄩˇ ㄙㄨˋ,   /  ] language component; morpheme; individual characters (making up an expression) #46,892 [Add to Longdo]
笔划[bǐ huà, ㄅㄧˇ ㄏㄨㄚˋ,   /  ] strokes of Chinese characters; number of strokes of a Chinese character (in dictionaries) #47,982 [Add to Longdo]
象形[xiàng xíng, ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄥˊ,  ] pictogram; one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters; Chinese character derived from a picture; sometimes called hieroglyph #50,113 [Add to Longdo]
楷书[kǎi shū, ㄎㄞˇ ㄕㄨ,   /  ] regular script (one of the calligraphic styles of Chinese characters) #52,638 [Add to Longdo]
牛郎织女[niú láng zhī nǚ, ㄋㄧㄡˊ ㄌㄤˊ ㄓ ㄋㄩˇ,     /    ] Cowherd and Weaving maid (characters in folk story); separated lovers; Altair and Vega (stars) #54,346 [Add to Longdo]
咬文嚼字[yǎo wén jiáo zì, ㄧㄠˇ ㄨㄣˊ ㄐㄧㄠˊ ㄗˋ,    ] to bite words and chew characters (成语 saw); punctilious about minutiae of wording #61,461 [Add to Longdo]
简写[jiǎn xiě, ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄝˇ,   /  ] to write characters in simplified form; to simplify a book #70,389 [Add to Longdo]
形声字[xíng shēng zì, ㄒㄧㄥˊ ㄕㄥ ㄗˋ,    /   ] radical plus phonetic (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); also known as phonogram, phonetic compound or picto-phonetic character #73,199 [Add to Longdo]
转注[zhuǎn zhù, ㄓㄨㄢˇ ㄓㄨˋ,   /  ] transfer character (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); character with meanings influenced by other words; sometimes called mutually explanatory character #80,606 [Add to Longdo]
六书[liù shū, ㄌㄧㄡˋ ㄕㄨ,   /  ] Six Methods of forming Chinese characters, according to Han dictionary Shuowen 說文|说文 - namely, two primary methods: 象形 (pictogram), 指事 (ideogram), two compound methods: 會意|会意 (combined ideogram), 形聲|形声 (radical plus phonetic), and two transfer methods: 假借 #94,942 [Add to Longdo]
反切[fǎn qiè, ㄈㄢˇ ㄑㄧㄝˋ,  ] traditional system expressing the phonetic value of a Chinese character using two other characters, the first for the initial consonant, the second for the rhyme and tone #96,240 [Add to Longdo]
之乎者也[zhī hū zhě yě, ㄓ ㄏㄨ ㄓㄜˇ ㄧㄝˇ,    ] four common characters of classical Chinese (成语 saw); fig. semi-incomprehensible talk; double Dutch; all Greek to me #97,005 [Add to Longdo]
[zhào, ㄓㄠˋ, ] variant of 照; character invented by contracting last two characters of name of Tang empress Wu Zetian 武則天|武则天 #99,433 [Add to Longdo]
拆字[chāi zì, ㄔㄞ ㄗˋ,  ] fortune telling by unpicking Chinese characters #100,140 [Add to Longdo]
形声[xíng shēng, ㄒㄧㄥˊ ㄕㄥ,  ] radical plus phonetic (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); also known as phonogram, phonetic compound or picto-phonetic character #108,972 [Add to Longdo]
描红[miáo hóng, ㄇㄧㄠˊ ㄏㄨㄥˊ,   /  ] to trace over red characters (as a method of learning to write) #117,400 [Add to Longdo]
龙生九子[lóng shēng jiǔ zǐ, ㄌㄨㄥˊ ㄕㄥ ㄐㄧㄡˇ ㄗˇ,     /    ] lit. the dragon has nine sons (成语 saw); fig. all kinds of characters; good and bad intermingled; It takes all sorts to make a world. #120,126 [Add to Longdo]
王码[Wáng mǎ, ㄨㄤˊ ㄇㄚˇ,   /  ] Wang code, same as 五筆字型|五笔字型, five stroke input method for Chinese characters by numbered strokes, invented by Wang Yongmin 王永民|王永民 in 1983 #137,366 [Add to Longdo]
方格纸[fāng gé zhǐ, ㄈㄤ ㄍㄜˊ ㄓˇ,    /   ] squared paper; graph paper; grid paper (manuscript paper with squares for Chinese characters) #182,039 [Add to Longdo]
检字法[jiǎn zì fǎ, ㄐㄧㄢˇ ㄗˋ ㄈㄚˇ,    /   ] indexing system for Chinese characters in a dictionary #219,043 [Add to Longdo]
白文[bái wén, ㄅㄞˊ ㄨㄣˊ,  ] the text of an annotated book; an unannotated edition of a book; intagliated characters (on a seal) #260,176 [Add to Longdo]
鸟篆[niǎo zhuàn, ㄋㄧㄠˇ ㄓㄨㄢˋ,   /  ] bird characters (a decorated form of the Great Seal) #270,010 [Add to Longdo]
盲字[máng zì, ㄇㄤˊ ㄗˋ,  ] Braille characters (alphabet for the blind) #439,661 [Add to Longdo]
简繁[jiǎn fán, ㄐㄧㄢˇ ㄈㄢˊ,   /  ] simple versus traditional (Chinese characters) #972,048 [Add to Longdo]
三点水[sān diǎn shuǐ, ㄙㄢ ㄉㄧㄢˇ ㄕㄨㄟˇ,    /   ] three-stroke abbr. of water radical, the right component of characters such as 江, 河 [Add to Longdo]
不识一丁[bù shí yī dīng, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄧ ㄉㄧㄥ,     /    ] total illiterate; unable to read the simplest characters [Add to Longdo]
乱码[luàn mǎ, ㄌㄨㄢˋ ㄇㄚˇ,   /  ] mojibake (nonsense characters from misrendering an encoding) [Add to Longdo]
五笔[wǔ bǐ, ㄨˇ ㄅㄧˇ,   /  ] abbr. of 五筆字型|五笔字型, five stroke input method for Chinese characters by numbered strokes, invented by Wang Yongmin 王永民|王永民 in 1983 [Add to Longdo]
五笔字型[wǔ bǐ zì xíng, ㄨˇ ㄅㄧˇ ㄗˋ ㄒㄧㄥˊ,     /    ] five stroke input method for Chinese characters by numbered strokes, invented by Wang Yongmin 王永民|王永民 in 1983 [Add to Longdo]
五笔字形[wǔ bǐ zì xíng, ㄨˇ ㄅㄧˇ ㄗˋ ㄒㄧㄥˊ,     /    ] Chinese character input method for entering characters by numbered strokes; variant of 五筆字型|五笔字型 [Add to Longdo]
仿纸[fǎng zhǐ, ㄈㄤˇ ㄓˇ, 仿  / 仿 ] copying paper (with printed model characters and blank squares for writing practice) [Add to Longdo]
假借字[jiǎ jiè zì, ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧㄝˋ ㄗˋ,   ] loan character (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); character acquiring meanings by phonetic association; also called phonetic loan [Add to Longdo]
反义字[fǎn yì zì, ㄈㄢˇ ㄧˋ ㄗˋ,    /   ] character with opposite meaning; opposite characters [Add to Longdo]
喃字[nán zì, ㄋㄢˊ ㄗˋ,  ] Vietnam characters (like Chinese characters but native to Vietnam) [Add to Longdo]
四角号码[sì jiǎo hào mǎ, ㄙˋ ㄐㄧㄠˇ ㄏㄠˋ ㄇㄚˇ,     /    ] four corner code (input method for Chinese characters) [Add to Longdo]
国字[guó zì, ㄍㄨㄛˊ ㄗˋ,   /  ] (Chinese) characters native to Korea, Japan, Vietnam etc; Japanese kokuji and Korean kukja [Add to Longdo]
多音节词[duō yīn jié cí, ㄉㄨㄛ ㄧㄣ ㄐㄧㄝˊ ㄘˊ,     /    ] polysyllabic word; Chinese word made up of three or more characters [Add to Longdo]
大麦地[dà mài dì, ㄉㄚˋ ㄇㄞˋ ㄉㄧˋ,    /   ] place name in Ningxia with rock carving conjectured to be a stage in the development of Chinese characters [Add to Longdo]
指事[zhǐ shì, ㄓˇ ㄕˋ,  ] ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character indicating an idea, such as up and down; also known as self-explanatory character [Add to Longdo]
指事字[zhǐ shì zì, ㄓˇ ㄕˋ ㄗˋ,   ] ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character indicating an idea, such as up and down; also known as self-explanatory character [Add to Longdo]
会意字[huì yì zì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄗˋ,    /   ] combined ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character that combines the meanings of existing elements; also known as joint ideogram or associative compounds [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Druckbuchstaben { pl }printed characters [Add to Longdo]
Zeichen { n } | Zeichen { pl } | Zeichen je Sekunde | Zeichen je Zeile | Zeichen je Zollcharacter; char | characters; chars | characters per second | characters per line | characters per inch [Add to Longdo]
Zeichen pro SekundeCPS : characters per second [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
情報[じょうほう, jouhou] (n) (1) (See 秘密情報) news; gossip; (military) intelligence; (2) (See 情報インフラ) information (data contained in characters, signals, code, etc.); (P) #102 [Add to Longdo]
フィギュア[figyua] (n) (1) figure; (2) figurine (small models of anime characters, etc.); (P) #1,689 [Add to Longdo]
漢字[かんじ, kanji] (n) Chinese characters; kanji; (P) #2,970 [Add to Longdo]
太字[ふとじ, futoji] (n, adj-no) boldface; bold-type; thick characters; (P) #4,932 [Add to Longdo]
半角[はんかく, hankaku] (n) half-width characters (e.g. romaji); single-byte characters; en quad #6,232 [Add to Longdo]
[く, ku] (n, n-suf) (1) section (i.e. of text); sentence; passage; paragraph; (2) { ling } phrase; (3) verse (of 5 or 7 mora in Japanese poetry; of 4, 5, or 7 characters in Chinese poetry); (4) haiku; first 17 morae of a renga, etc.; (5) maxim; saying; idiom; expression; (P) #7,280 [Add to Longdo]
書道[しょどう, shodou] (n, adj-no) (esp. Asian calligraphy based on Chinese characters) (See カリグラフィー) calligraphy; (P) #9,244 [Add to Longdo]
大文字[おおもじ(P);だいもんじ, oomoji (P); daimonji] (n) (1) (See 小文字) upper case letters; large characters; capital letter; (2) (だいもんじ only) the (kanji) character "dai" meaning "big"; (3) (だいもんじ only) huge character "dai" formed by fires lit on the side of a mountain in Kyoto on 16 Aug each year; (P) #12,928 [Add to Longdo]
あやかし[ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
くの字点[くのじてん, kunojiten] (n) (See 踊り字) iteration mark shaped like the hiragana "ku" (used in vertical writing to represent repetition of two or more characters) [Add to Longdo]
アニメキャラ[animekyara] (n) (abbr) (See アニメキャラクター) cartoon characters; anime characters [Add to Longdo]
アニメキャラクター[animekyarakuta-] (n) (See アニメキャラ) cartoon characters; anime characters [Add to Longdo]
オタ車[オタしゃ, ota sha] (n) (col) (See オタク, ヲタ車, 痛車) otaku car (painted with anime characters, loaded with figures and stuffed dolls, etc.) [Add to Longdo]
カリグラフィー[karigurafi-] (n) (esp. calligraphy not based on Chinese characters) (See 書道) calligraphy [Add to Longdo]
ギャルゲ;ギャルゲー[gyaruge ; gyaruge-] (n) (abbr) { comp } computer game for men featuring beautiful women characters (usu. adult game) (wasei [Add to Longdo]
ギリシャ文字;ギリシア文字[ギリシャもじ(ギリシャ文字);ギリシアもじ(ギリシア文字), girisha moji ( girisha moji ); girishia moji ( girishia moji )] (n) Greek character; Greek characters [Add to Longdo]
サブキャラクター[sabukyarakuta-] (n) minor characters (wasei [Add to Longdo]
サロゲートペア[saroge-topea] (n) surrogate pair (of characters); (P) [Add to Longdo]
スマイリー[sumairi-] (n) { comp } smiley (face made up of characters); emoticon [Add to Longdo]
マーク認知開始文字[マークにんちかいしもじ, ma-ku ninchikaishimoji] (n) { comp } markup-scan-in characters [Add to Longdo]
マーク認知終了文字[マークにんちしゅうりょうもじ, ma-ku ninchishuuryoumoji] (n) { comp } markup-scan-out characters [Add to Longdo]
マーク認知抑止文字[マークにんちよくしもじ, ma-ku ninchiyokushimoji] (n) { comp } markup-scan-suppress characters [Add to Longdo]
ルビを振る[ルビをふる, rubi wofuru] (exp, v5r) (See ルビ・2, 振り仮名) to write ruby characters (small furigana above or beside kanji) [Add to Longdo]
ロシア文字[ロシアもじ, roshia moji] (n) Russian character; Russian characters [Add to Longdo]
ヲタ車[ヲタしゃ, wota sha] (n) (col) (See オタ車, ヲタク, 痛車) otaku car (painted with anime characters, loaded with figures and stuffed dolls, etc.) [Add to Longdo]
葦手[あしで, ashide] (n) (1) painting representing reeds around water with rocks, grass or birds made using characters (Heian period); (2) characters written in a way inspired from that style [Add to Longdo]
異体文字[いたいもじ, itaimoji] (n) (See 異体字) variant characters (usu. kanji or kana) [Add to Longdo]
永字八法[えいじはっぽう, eijihappou] (n) the eight basic brush strokes in writing Chinese characters [Add to Longdo]
仮名交じり[かなまじり, kanamajiri] (n) mixed writing (characters and kana) [Add to Longdo]
仮名交じり文[かなまじりぶん, kanamajiribun] (n) mixed writing (characters and kana) [Add to Longdo]
仮名勝ち[かながち, kanagachi] (adj-na) using more kana than characters [Add to Longdo]
仮名草子[かなぞうし, kanazoushi] (n) story book written in kana (or in kana mixed with Chinese characters) in the early Edo period (primarily for the enlightenment and entertainment of women and children) [Add to Longdo]
花文字[はなもじ, hanamoji] (n) ornate initial; capital letters; flowers planted to form characters [Add to Longdo]
外字[がいじ, gaiji] (n) (1) characters not in Joyo Kanji; external character; (2) foreign letters or words [Add to Longdo]
漢越音[かんえつおん, kan'etsuon] (n) Vietnamese reading (of Chinese characters) [Add to Longdo]
漢音[かんおん, kan'on] (n) Han reading of Chinese characters [Add to Longdo]
漢字制限論[かんじせいげんろん, kanjiseigenron] (n) the question of limiting the use of Chinese characters [Add to Longdo]
漢字文化圏[かんじぶんかけん, kanjibunkaken] (n) countries which use Chinese characters [Add to Longdo]
漢数字[かんすうじ, kansuuji] (n) Chinese characters which express numbers [Add to Longdo]
顔文字[かおもじ, kaomoji] (n) smiley (face made up of characters); emoticon [Add to Longdo]
機種依存文字[きしゅいそんもじ;きしゅいぞんもじ, kishuisonmoji ; kishuizonmoji] (n) { comp } machine dependent characters; platform dependent characters [Add to Longdo]
旧字[きゅうじ, kyuuji] (n) old characters [Add to Longdo]
教科書体[きょうかしょたい, kyoukashotai] (n) textbook typeface (resembling handwritten block characters) [Add to Longdo]
区切り子文字[くぎりしもじ, kugirishimoji] (n) { comp } delimiter characters [Add to Longdo]
桁数[けたすう, ketasuu] (n) number of digits or characters [Add to Longdo]
狐と狸の化かし合い[きつねとたぬきのばかしあい, kitsunetotanukinobakashiai] (exp) two sly characters outfoxing each other [Add to Longdo]
五言絶句[ごごんぜっく, gogonzekku] (n) poem of four lines, each of five (Chinese) characters [Add to Longdo]
五言律詩[ごごんりっし, gogonrisshi] (n) poem of eight lines, each of five (Chinese) characters [Add to Longdo]
呉音[ごおん, goon] (n) Wu-dynasty reading of Chinese characters [Add to Longdo]
交ぜ書き;混ぜ書き[まぜがき, mazegaki] (n) (See 宝くじ, しょう油) writing some characters (esp. complex kanji) of a compound as kana instead of kanji [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マーク認知開始文字[マークにんちかいしもじ, ma-ku ninchikaishimoji] markup-scan-in characters [Add to Longdo]
マーク認知終了文字[マークにんちしゅうりょうもじ, ma-ku ninchishuuryoumoji] markup-scan-out characters [Add to Longdo]
マーク認知抑止文字[マークにんちよくしもじ, ma-ku ninchiyokushimoji] markup-scan-suppress characters [Add to Longdo]
区切り子文字[くぎりしもじ, kugirishimoji] delimiter characters [Add to Longdo]
小文字名前開始文字[こもじなまえかいしもじ, komojinamaekaishimoji] lower-case name start characters [Add to Longdo]
小文字名前文字[こもじなまえもじ, komojinamaemoji] lower-case name characters [Add to Longdo]
全角カナ[ぜんかくかな, zenkakukana] full width kana (characters) [Add to Longdo]
大文字名前開始文字[おおもじなまえかいしもじ, oomojinamaekaishimoji] upper-case name start characters [Add to Longdo]
大文字名前文字[おおもじなまえもじ, oomojinamaemoji] upper-case name characters [Add to Longdo]
半角[はんかく, hankaku] en quad, half-width characters [Add to Longdo]
半角カナ[はんかくかな, hankakukana] half width kana (characters) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top