ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*cavity*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cavity, -cavity-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cavity(n) หลุม, See also: รู, โพรง, Syn. hole
concavity(n) ความเว้า
nasal cavity(n) โพรงจมูก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cavity(แคฟ'วิที) n. โพรง, หลุม, ถ้ำ, แอ่ง, See also: cavitied adj. ดูcavity, Syn. hole
concavity(คอนเคฟ'วิที) n. ภาวะหรือลักษณะที่เว้าเข้าข้างใน, ผิวหน้าเว้า, สิ่งที่มีผิวหน้าเว้า, โพรง, ช่อง
pulp cavityเป็นช่องเล็ก ๆ ภายในไส้หรือใจกลางของเนื้อฟัน มีลักษณะอ่อน มีเส้นโลหิตฝอย เส้นประสาท

English-Thai: Nontri Dictionary
cavity(n) โพรง, ช่อง, ถ้ำ, หลุม
concavity(n) ความเว้า, ส่วนโค้ง, ส่วนเว้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proximal concavityแอ่งเว้าด้านข้าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pulp cavityโพรงฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
popliteal space; cavity, popliteal; fossa, poplitealแอ่งหลังข้อเข่า, แอ่งขาพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
popliteal cavity; fossa, popliteal; space, poplitealแอ่งหลังข้อเข่า, แอ่งขาพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
popliteal fossa; cavity, popliteal; space, poplitealแอ่งหลังข้อเข่า, แอ่งขาพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pit cavityช่องรอยเว้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pleural cavityโพรงเยื่อหุ้มปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharyngeal cavityช่องคอ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
root concavity; suck-back; underwashingรอยเว้าที่ฐาน, รอยเว้าที่ราก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
suck-back; root concavity; underwashingรอยเว้าที่ฐาน, รอยเว้าที่ราก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
shrinkage cavityโพรงหด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
space, popliteal; cavity, popliteal; fossa, poplitealแอ่งหลังข้อเข่า, แอ่งขาพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
secretory cavityช่องสารหลั่ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
oesophageal cavity; esophageal cavityช่องหลอดอาหาร [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
oral cavityช่องปาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oral cavityช่องปาก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
oral cavityช่องปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
oral cavity properช่องปากส่วนใน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
alveolar cavity; alveolus; dental alveolus; tooth socketเบ้าฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
alveolus; alveolar cavity; dental alveolus; tooth socketเบ้าฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
abscess cavityโพรงฝี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abdominal cavityช่องท้อง, โพรงท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
joint cavityโพรงข้อต่อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
middle ear cavity; cavity, tympanicโพรงหูส่วนกลาง [ มีความหมายเหมือนกับ tympanum ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mastoid cavityโพรงโหนกกกหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cavity, abscessโพรงฝี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cavity, cranialโพรงกะโหลก(ศีรษะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cavity, mastoidโพรงโหนกกกหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cavity, middle ear; cavity, tympanicโพรงหูส่วนกลาง [ มีความหมายเหมือนกับ tympanum ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cavity, nasal; naris, internalโพรงจมูก, ช่องจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cavity, oralช่องปาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cavity, oralช่องปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cavity, pleuralโพรงเยื่อหุ้มปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cavity, popliteal; fossa, popliteal; space, poplitealแอ่งหลังข้อเข่า, แอ่งขาพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cavity, thoracicช่องอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
concavityส่วนหวำ, รอยหวำ, แอ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
concavityความเว้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
coaxial cavityโพรงร่วมแกน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cavity, tympanic; cavity, middle earโพรงหูส่วนกลาง [ มีความหมายเหมือนกับ tympanum ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cranial cavityโพรงกะโหลก(ศีรษะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cavityโพรง, ช่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cavityโพรง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cavity liner; cavity varnish; varnishน้ำยาเคลือบฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cavity proper, oralช่องปากส่วนใน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cavity varnish; cavity liner; varnishน้ำยาเคลือบฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cavity, abdominalช่องท้อง, โพรงท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dental alveolus; alveolar cavity; alveolus; tooth socketเบ้าฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fossa, popliteal; cavity, popliteal; space, poplitealแอ่งหลังข้อเข่า, แอ่งขาพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
esophageal cavity; oesophageal cavityช่องหลอดอาหาร [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
elongated cavityโพรงยาว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dental pulp cavityคลองรากฟัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Abdominal cavityช่องท้อง [TU Subject Heading]
Dental pulp cavityคลองรากฟัน [TU Subject Heading]
Nasal cavityโพรงจมูก [TU Subject Heading]
Abdominal Cavityช่องท้อง [การแพทย์]
Amniotic Cavityถุงน้ำที่หุ้มตัวอ่อน [การแพทย์]
Bicencavityเว้าเป็นแอ่งเข้าหากัน [การแพทย์]
Body Cavityช่องท้อง [การแพทย์]
Buccal Cavityอุ้งปาก, กระพุ้งแก้ม, ช่องปาก [การแพทย์]
Candidiasis of Oral Cavityแคนดิดิเอสิสในช่องปาก [การแพทย์]
Cavityโพรง, ภาวะที่เกิดมีช่อง, ทวาร, แผลชนิดโพรงฝี [การแพทย์]
Cavity Preparationการเตรียมโพรงฟัน [การแพทย์]
Cavity Sizeขนาดของโพรงเวนตริเคิล [การแพทย์]
Cavity Wallผนังของแผลโพรงฝี [การแพทย์]
Cavity, Coelomicโพรงในท้อง [การแพทย์]
Class V Cavityบริเวณคอฟัน [การแพทย์]
Concavityตรงกลางป่องออก [การแพทย์]
Cranial Cavityช่องกะโหลกศีรษะ, โพรงกะโหลกศีรษะ [การแพทย์]
Dental Cavityช่องในตัวฟัน [การแพทย์]
abdominal cavityช่องท้อง, ส่วนหนึ่งภายในร่างกาย มีอวัยวะหลายอย่าง เช่น กระเพาะอาหาร ลำไส้ ตับ ไต  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
chest cavityช่องอก, ช่องในทรวงอกซึ่งมีอวัยวะสำคัญ  คือ ปอดและหัวใจ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
gastrovascular cavityช่องแก๊สโทรวาสคิวลาร์, ช่องกลวงกลางลำตัวสัตว์ชั้นต่ำ  เช่น ไฮดรา ช่องนี้ทำหน้าที่เป็นทั้งหลอดอาหารและทางลำเลียงสารต่าง ๆ ด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Glenoid Cavityรอยบุ๋มเป็นโพรงหรือช่อง [การแพทย์]
Joint Cavityช่องข้อต่อ, ช่องข้อ [การแพทย์]
Marrow Cavityโพรงกระดูก, โพรงไขกระดูก, ช่องกระดูก [การแพทย์]
Marrow Cavity, Primaryโพรงของไขกระดูก [การแพทย์]
Mastoid Cavityโพรงกระดูกมาสตอยด์ [การแพทย์]
Medullary Cavityโพรงกระดูก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
However, does not account for small unidentified object found in subject's nasal cavity..... ยืนยันว่าเหมือนคน แต่ อาจมีสรีระ ที่แปรเปลี่ยนไปจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถอธิบาย ได้ว่า... Deep Throat (1993)
We implant it in the peritoneal cavity.เราปลูกถ่ายมันลงที่ช่องท้อง Junior (1994)
Peritoneal cavity.ช่องว่างในช่องท้อง Junior (1994)
This one's got a cavity.ตรงนี้เป็นช่อง eXistenZ (1999)
Killed by a detonator implanted in her skull through the nasal cavity.สังหารโดยระเบิด ซึ่งถูกยัดเข้าไปในกระโหลก ทางโพรงจมูก Mission: Impossible III (2006)
Uh, your message said you had a cavity that needed filling?อ่า ข้อความที่คุณทิ้งไว้คือคุณต้องการอุดรูฟันผุใช่มั้ยครับ Distant Past (2007)
See this little spot? It's most likely a tumor... in your sinus cavity.จุดเล็กๆที่เห็นนี่มันดูเหมือนเนื้องอก The Haunting of Molly Hartley (2008)
he'd go through their nasal cavity and remove a piece of their brain.เขาได้ตัดโพรงจมูกพวกเธอ และ้ย้่ายชิ้นส่วนสมองของพวกเธอ. The Same Old Story (2008)
You're a dentist. You're used to cavity searches.คุณเป็นหมอฟัน คุณคงชินกับอะไรที่เป็นหลุมๆ รูๆ อยู่แล้ว Mirror, Mirror (2008)
I don't want to miss the anal cavity search.ฉันไม่ต้องการตรวจรูทวารพลาด Birthmarks (2008)
Entering the abdominal cavity.เข้าไปในช่องท้อง Joy (2008)
Your heart has its own cavity. Right under your fake boobs.หัวใจเธออยู่ในที่ๆมันต้องอยุ่ ทางขวาใต้นมปลอมๆของเธอ The House Bunny (2008)
The lack of blood from the head and the gradations of color from the toraxic cavity of the neck, would tell us otherwise.การขาดเลือดจากศรีษะและสีที่เปลี่ยนไป จากรอบคออาจบอกว่ามันเป็นคนละเรื่องกัน Pathology (2008)
We can examine his cranial cavity.เราจะได้ตรวจดูโพรงที่กะโหลกศรีษะเขา The No-Brainer (2009)
The only perk we offer is a cavity search.ผลประโยชน์เพิ่มเติมที่เราเสนอคือหาฟันผุน่ะ Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Guess I should be thankful there's no cavity search.ผมน่าจะดีใจนะ ที่ไม่ค้นตามซอกมุม Justice (2009)
To the thoracic cavity and have him redlined to the o. r. stat.ที่ทรวงอก และพาเขา ตรงเข้าห้องผ่าตัดเลย Faceless, Nameless (2009)
Because there are no instruments that can maneuver through a nasal cavity this small and get the appropriate angles.เพราะไม่มีเครื่องมือ \ Nที่สามารถผ่านเข้าไปได้ โพรงจมูกนี้เล็ก และได้มุมที่เหมาะสม Holidaze (2009)
Someone cracked open his chest cavity.มีใครบางคนแหวกหน้าอกเขา ให้เป็นโพรง A Night at the Bones Museum (2009)
Three different particulates within the chest cavity.มีสสาร 3 อย่าง อยู่ภายในโพรงอก A Night at the Bones Museum (2009)
I used phenolphthalein and hydrogen peroxide in Anok's open chest cavity.ฉันใช้ฟีนอล์ฟทาลีน และ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ในการเปิดโพรงอกของเอน็อค A Night at the Bones Museum (2009)
Dr. Brennan wanted me to check on those particulate swabs from the mummy's chest cavity.ดร.เบรนเนนต้องการให้ฉัน ไปเช็คสิ่งโน้น ตวัดตรวจน้ำเยื่ออนุภาค จากโพรงทรวงอกของมัมมี่ A Night at the Bones Museum (2009)
So, if I can scan the cavity and find out where the paint seeped into the different tissues, ถ้างั้นถ้าฉันสามารถสแกน โพรงนั่นและค้นพบ ตรงไหนบา้งจุุด ที่สีรั่วไหลซึมเข้าไป ในส่วนเนื้อเยื่อต่างๆ A Night at the Bones Museum (2009)
What's up with toothless? cavity creeps get a hold of him?แมงกินฟันรุมเขาหรอ? I Believe the Children Are Our Future (2009)
Oh, the sinus cavity is abnormally large.โอ้ โพรงจมูกไซนัส ของเขามีขนาดใหญ่ปกติ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
His whole sinus cavity is scarred. The septum's almost gone.โพรงจมูกเขาเป็นแผล ผนังกั้นรูจมูกเกือบหายไปทั้งหมด The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Polyps and tumors in the maxillary and sphenoid could have enlarged the cavity.ติ่งเนื้อและเนื้องอก ตรงขากรรไกรบน และกระดูกรูปลิ่ม อาจทำให้โพรงขยาย The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
There was a cavity in the earth alot of debriesที่นั่นที่ช่องที่ขุดลงไปใต้ดิน เติมไปด้วยเศษซาก The Lovely Bones (2009)
It's like my heart is a tooth, and it's got a cavity that can only be filled with children.เหมือนหัวใจกลายเป็นฟัน มีรู แล้วต้องถูกเติมเต็มด้วยเด็กๆ Despicable Me (2010)
If that man has a cavity in his tooth, I want to know about it.กิ๊บสัน ไง Saw 3D: The Final Chapter (2010)
That's all right. At least you got one with a cavity.ไม่เป็นไร Chuck Versus the Fake Name (2010)
Digging the stars into her bones and puncturing the plural cavity, killing her.กดดาวนั่นเขาไปในกระดูกเธอ และเจาะเป็นรูจำนวนมาก จนเธอตาย The Death of the Queen Bee (2010)
Judging by the concavity of the rib end, the victim was middle-aged.พิจารณาจากส่วนโค้งเว้าของปลายกระดูกซี่โครง เหยื่อคือวัยกลางคน The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
In this way, we can identify the perimortem fractures, and therefore, determine that cause of death was trauma to the skull and chest cavity.เพราะฉะนั้น เราสามารถบอกว่าการแตกของกระดูกเกิดระหว่างการตาย และระบุสาเหตุการตายว่าจากการกระแทก The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Angel cavity search.แค่เทวดาหาของในโพรงน่ะ Family Matters (2010)
I cross-referenced the pollen from the nasal cavity with the pollen charts at the Forest Service.ผมได้ตรวจสอบกับ ละอองเกสรที่พบ ในโพรงจมูกคนตาย กับตารางการกระจายตัว ของเกสรดอกไม้ของ กรมอุทยานแห่งชาติ The Couple in the Cave (2010)
Did you have a cavity or something?มีฟันผุหรืออะไรมั้ย Britney/Brittany (2010)
Here comes a cavity search.เธอต้องมาหาทางส่งฉันกลับแน่ The Apology Insufficiency (2010)
It never hurts to tip the guard does your cavity search.มันไม่ทรมานหรอกถ้าผู้คุมจะฝังคุณลงหลุม Remember Paul? (2010)
Yeah, one gunshot wound penetrated the abdominal cavity.ใช่, บาดแผลถูกยิงหนึ่งครั้ง เจาะเข้าที่ช่องท้อง Everything Is Illumenated (2010)
Full body cavity search as well.หาโพรงทั่วร่างกายด้วยนะ Kill Jill (2010)
Like, if go to give her a hug, her whole body tenses up like she's having a cavity filled.แบบว่า ถ้าไปหาเธอเพื่อแค่จะกอดทีนึง ทั่วทั้งร่างของเธอคงมีปฏิกิริยา คล้ายๆกับเธอคือสนามแม่เหล็ก Me and the Devil (2011)
We could minimize the damage by injecting ice water into his abdominal cavity.เราลดความรุนแรงมันได้ โดยฉีดน้ำแข็งเข้าไปในช่องท้องเขาก่อน Out of the Chute (2011)
Which is why we're injecting ice water into your abdominal cavity.เราเลยต้องฉีดน้ำแข็งเข้าไป ในช่องท้องคุณน่ะ Out of the Chute (2011)
House's people have personalities that range from nosy to "pardon me while I do this cavity search."คนของเฮาส์ มีบุคลิกภาพ ตั้งแต่สอดรู้สอดเห็น จนถึง"ขอโทษในขณะที่ฉันทำ การค้นหารอยโหว่นี้" Last Temptation (2011)
His stomach cavity's been hollowed out.ช่องท้องของเขา ถูกควักออกจนเป็นโพรง Get Gellar (2011)
You filled her cavity.คุณอุดฟันให้เธอ Spooky Little Girl (2011)
Well, that excitement will probably taper off after the full-body cavity search.เยี่ยม นั่นน่าตื่นเต้นมาก น่นจะมาถึงโดยเร็วแน่นอน หลังจากทั้งร่างกาย ดูเป็นหลุมโพรงไปก่อน And the Very Christmas Thanksgiving (2011)
Apparent gunshot wound to the posterior chest cavity.มีแผลถูกยิง ที่โพรงอกด้านหน้า Alaheo Pau'ole (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cavitySince I developed this cavity, my tooth has been really sensitive to heat and cold.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขุม(n) pit, See also: cavity, hole, Syn. หลุม, Example: พวกเชลยได้รับความทรมานราวกับตกอยู่ในขุมของแดนนรก, Count Unit: ขุม, Thai Definition: ที่ซึ่งมีลักษณะเป็นบ่อเป็นหลุม ใช้ในบางลักษณะ เช่น ขุมขน ขุมนรก
โพรงเยื่อหุ้มปอด(n) pleural cavity, Example: เขามีอาการอักเสบที่บริเวณโพรงเยื่อหุ้มปอด, Thai Definition: ช่องที่อยู่ระหว่างเยื่อหุ้มปอด
ช่อง(n) hole, See also: cavity, Syn. รู, รอยโหว่, Example: ที่ฝาผนังมีช่องเล็กๆ ที่แสงลอดผ่านเข้ามาได้, Count Unit: ช่อง
ช่องปาก(n) oral cavity, See also: buccal cavity, Syn. โพรงปาก, Example: คนไทยเป็นโรคแผลในช่องปากกันมาก, Count Unit: ช่อง
ร่อง(n) nook, See also: corner, niche, hole, cubbyhole, cavity, cave, Syn. ช่อง, รู, Count Unit: ร่อง, Thai Definition: รอยลึกเป็นช่องทางไปตามยาว, สันดินระหว่างท้องร่องสำหรับเพาะปลูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่อง[chǿng] (n) EN: hole ; aperture ; opening ; slot ; cavity  FR: orifice [ m ] ; fente [ f ] ; ouverture [ f ] ; trouée [ f ] ; entrée [ f ] ; conduit [ m ]
ช่องปาก[chǿng pāk] (n, exp) EN: oral cavity
ขุม[khum] (n) EN: pit ; cavity ; hole ; hollow  FR: cavité [ f ] ; creux [ m ] ; trou [ m ]
โพรง[phrōng] (n) EN: hole ; cavity ; hollow ; opening  FR: trou [ m ] ; cavité [ f ] ; creux [ n ]
รู[rū] (n) EN: hole ; gap ; cavity ; orifice  FR: trou [ m ] ; orifice [ m ]
รูจมูก[rū jamūk] (n) EN: nostril ; nasal cavity ; blowhole  FR: narine [ m ] ; cavité nasale [ f ] ; évent [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
cavity
mcavity
concavity

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cavity
concavity

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiāng, ㄑㄧㄤ, ] cavity of body; tune #4,921 [Add to Longdo]
[xué, ㄒㄩㄝˊ, ] cave; cavity; hole; acupuncture point; Taiwan pr. xue4 #5,717 [Add to Longdo]
口腔[kǒu qiāng, ㄎㄡˇ ㄑㄧㄤ,  ] oral cavity #7,326 [Add to Longdo]
腹腔[fù qiāng, ㄈㄨˋ ㄑㄧㄤ,  ] abdominal cavity #8,324 [Add to Longdo]
空洞[kōng dòng, ㄎㄨㄥ ㄉㄨㄥˋ,  ] cavity; empty; vacuous #15,617 [Add to Longdo]
胸腔[xiōng qiāng, ㄒㄩㄥ ㄑㄧㄤ,  ] thoracic cavity #15,915 [Add to Longdo]
鼻腔[bí qiāng, ㄅㄧˊ ㄑㄧㄤ,  ] nasal cavity #19,443 [Add to Longdo]
盆腔[pén qiāng, ㄆㄣˊ ㄑㄧㄤ,  ] the pelvic cavity; birth canal #21,092 [Add to Longdo]
窟窿[kū long, ㄎㄨ ㄌㄨㄥ˙,  窿] hole; pocket; cavity; loophole; debt #24,092 [Add to Longdo]
胸膜[xiōng mó, ㄒㄩㄥ ㄇㄛˊ,  ] pleural cavity (part of thorax containing lungs) #27,830 [Add to Longdo]
龋齿[qǔ chǐ, ㄑㄩˇ ㄔˇ,  齿 /  ] dental caries; cavity #35,371 [Add to Longdo]
窿[lóng, ㄌㄨㄥˊ, 窿] cavity; hole #35,451 [Add to Longdo]
[ào, ㄠˋ, ] a depression; cavity; hollow #46,665 [Add to Longdo]
[guǎn, ㄍㄨㄢˇ, ] internal cavity of stomach #49,974 [Add to Longdo]
体腔[tǐ qiāng, ㄊㄧˇ ㄑㄧㄤ,   /  ] body cavity; coelom (biology) #58,330 [Add to Longdo]
凹进[āo jìn, ㄠ ㄐㄧㄣˋ,   /  ] concave; a concavity (lower than the surrounding area); a depression; hollow; dented #62,459 [Add to Longdo]
咽鼓管[yān gǔ guǎn, ㄧㄢ ㄍㄨˇ ㄍㄨㄢˇ,   ] Eustachian tube (linking pharynx 咽 to tympanic cavity 鼓室 of middle ear); auditory tube #72,235 [Add to Longdo]
泄殖腔[xiè zhí qiāng, ㄒㄧㄝˋ ㄓˊ ㄑㄧㄤ,    /   ] cloaca; cloacal cavity (of bird, reptile etc) #85,586 [Add to Longdo]
血胸[xuè xiōng, ㄒㄩㄝˋ ㄒㄩㄥ,  ] blood in the pleural cavity #90,860 [Add to Longdo]
磁控管[cí kòng guǎn, ㄘˊ ㄎㄨㄥˋ ㄍㄨㄢˇ,   ] cavity magnetron (used to produce microwaves) #122,975 [Add to Longdo]
孔穴[kǒng xué, ㄎㄨㄥˇ ㄒㄩㄝˊ,  ] aperture; hole; cavity #123,133 [Add to Longdo]
[qiǎn, ㄑㄧㄢˇ, ] pelvic cavity; lower abdomen #893,827 [Add to Longdo]
凹度[āo dù, ㄠ ㄉㄨˋ,  ] concavity [Add to Longdo]
凹洞[āo dòng, ㄠ ㄉㄨㄥˋ,  ] cavity; pit [Add to Longdo]
小气腔[xiǎo qì qiāng, ㄒㄧㄠˇ ㄑㄧˋ ㄑㄧㄤ,    /   ] small air cavity [Add to Longdo]
空心墙[kōng xīn qiáng, ㄎㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄑㄧㄤˊ,    /   ] cavity wall; hollow wall [Add to Longdo]
骨髓腔[gǔ suǐ qiāng, ㄍㄨˇ ㄙㄨㄟˇ ㄑㄧㄤ,   ] marrow cavity (in long bones) [Add to Longdo]
鼓室[gǔ shì, ㄍㄨˇ ㄕˋ,  ] tympanic cavity (of the middle ear) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aushöhlung { f }; Höhlung { f } | Aushöhlungen { pl }; Höhlungen { pl }cavity | cavities [Add to Longdo]
Dichtkörper { m } | Dichtkörperöffnung { f }grommet | grommet cavity [Add to Longdo]
Höhle { f } | Höhlen { pl }cavity | cavities [Add to Longdo]
Hohlraum { m }cavity [Add to Longdo]
Kontaktkammer { f }; Kammer { f } | mittlere Kontaktkammercontact cavity; cavity | center cavity [Add to Longdo]
Wölbung { f } | Wölbungen { pl }concavity | concavities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
口腔[こうこう;こうくう, koukou ; koukuu] (n, adj-no) (こうくう is used by medical professionals) the oral cavity; mouth cavity #11,870 [Add to Longdo]
虚;空;洞[うろ, uro] (n) hollow; cavity; hole #12,272 [Add to Longdo]
ブローホール[buro-ho-ru] (n) blowhole (cavity in a metal casing) [Add to Longdo]
ラクナ[rakuna] (n) lacuna (anatomical cavity or depression) [Add to Longdo]
液胞;液泡(iK)[えきほう, ekihou] (n, adj-no) vacuole; sap cavity [Add to Longdo]
凹み(P);窪み(P)[くぼみ(P);へこみ(凹み)(P), kubomi (P); hekomi ( kubomi )(P)] (n) hollow; cavity; dent; depression; (P) [Add to Longdo]
凹所[おうしょ, ousho] (n) concavity; hollow; depression [Add to Longdo]
凹状[おうじょう, oujou] (n, adj-no) concavity [Add to Longdo]
凹面[おうめん, oumen] (n) (1) concavity; (adj-no) (2) concave; (pref) (3) concavo [Add to Longdo]
割腔[かっこう, kakkou] (n) blastocoel; blastocoele; segmentation cavity [Add to Longdo]
寛骨臼[かんこつきゅう, kankotsukyuu] (n) acetabulum; cotyloid cavity [Add to Longdo]
関節窩[かんせつか, kansetsuka] (n) glenoid cavity [Add to Longdo]
虚ろ;空ろ[うつろ, utsuro] (adj-na, n) blank; cavity; hollow; empty (space) [Add to Longdo]
胸腔[きょうこう;きょうくう, kyoukou ; kyoukuu] (n) thorax; thoracic cavity [Add to Longdo]
空洞[くうどう, kuudou] (n) cave; hollow; cavity; (P) [Add to Longdo]
鼓室[こしつ, koshitsu] (n, adj-no) (See 鼓膜) tympanic cavity [Add to Longdo]
光共振器[こうきょうしんき, koukyoushinki] (n) optical resonator; optical cavity [Add to Longdo]
口中[こうちゅう, kouchuu] (n, adj-no) interior of the mouth; oral cavity [Add to Longdo]
骨髄腔[こつずいこう, kotsuzuikou] (n) medullary cavity (of bone) [Add to Longdo]
子宮腔[しきゅうくう, shikyuukuu] (n) cavitas uteri; cavity of uterus; cavum uteri [Add to Longdo]
歯髄腔[しずいこう;しずいくう, shizuikou ; shizuikuu] (n) pulp cavity [Add to Longdo]
晶洞[しょうどう, shoudou] (n) druse (globular calcium oxalate crystals, often lining a rock cavity) [Add to Longdo]
体腔[たいこう, taikou] (n, adj-no) body cavity [Add to Longdo]
虫歯(P);齲;齲歯[むしば(P);うし(齲歯), mushiba (P); ushi ( u ha )] (n, adj-no) cavity; tooth decay; decayed tooth; caries; (P) [Add to Longdo]
入れ子;入れ籠[いれこ, ireko] (n) (1) nest (of boxes); nesting; (2) concealed information; (3) (入れ子 only) adopting a child after one's own has died; child adopted in this manner; (4) (See 櫓杭) cavity in an oar (fitted onto a peg as part of a traditional oarlock) [Add to Longdo]
肺胞[はいほう, haihou] (n, adj-no) pulmonary alveolus; alveoli; lung cavity; air cell [Add to Longdo]
鼻腔[びこう;びくう, bikou ; bikuu] (n) (びくう is used by medical professionals) the nasal cavity [Add to Longdo]
副鼻腔[ふくびこう;ふくびくう, fukubikou ; fukubikuu] (n) (ふくびくう is used by medical professionals) paranasal sinus; paranasal cavity; sinus paranasales [Add to Longdo]
腹腔[ふっこう;ふくこう;ふくくう, fukkou ; fukukou ; fukukuu] (n, adj-no) abdominal cavity [Add to Longdo]
卵割腔[らんかつこう, rankatsukou] (n) (See 割腔) cleavage cavity; segmentation cavity [Add to Longdo]
櫓杭;艪杭[ろぐい, rogui] (n) (See 入れ子) fulcrum peg (fitted into the cavity in an oar as part of a traditional oarlock) [Add to Longdo]
櫓臍;艪臍[ろべそ, robeso] (n) (obsc) (See 櫓杭) fulcrum peg (fitted into the cavity in an oar as part of a traditional oarlock) [Add to Longdo]
窩縁;か縁[かえん, kaen] (n) cavity margin (e.g. tooth, body) [Add to Longdo]
髀臼[ひきゅう, hikyuu] (n) (See 寛骨臼) acetabulum; cotyloid cavity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cavity \Cav"i*ty\, n.; pl. {Cavities}. [L. cavus hollow: cf. F.
   cavit['e].]
   1. Hollowness. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The cavity or hollowness of the place. --Goodwin.
    [1913 Webster]
 
   2. A hollow place; a hollow; as, the abdominal cavity.
    [1913 Webster]
 
       An instrument with a small cavity, like a small
       spoon.                --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
       Abnormal spaces or excavations are frequently formed
       in the lungs, which are designated cavities or
       vomic[ae].              --Quain.
    [1913 Webster]
 
   {Body cavity}, the c[oe]lum. See under {Body}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cavity
   n 1: a sizeable hole (usually in the ground); "they dug a pit to
      bury the body" [syn: {pit}, {cavity}]
   2: space that is surrounded by something [syn: {cavity},
     {enclosed space}]
   3: soft decayed area in a tooth; progressive decay can lead to
     the death of a tooth [syn: {cavity}, {caries}, {dental
     caries}, {tooth decay}]
   4: (anatomy) a natural hollow or sinus within the body [syn:
     {cavity}, {bodily cavity}, {cavum}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top