ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*candor*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: candor, -candor-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
candor(n) ความตรงไปตรงมา, Syn. candour, openness, forthrightness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
candor(แคน'เดอะ) n. ภาวะเปิดเผย, ภาวะตรงไปตรงมา, ความยุติธรรม, สีขาว, ความบริสุทธิ์, ความใจดี, Syn. openness, Ant. bias

English-Thai: Nontri Dictionary
candor(n) การเปิดเผย, น้ำใสใจจริง

WordNet (3.0)
candor(n) the quality of being honest and straightforward in attitude and speech, Syn. forthrightness, directness, candour, candidness, frankness
fairness(n) ability to make judgments free from discrimination or dishonesty, Syn. fair-mindedness, candor, candour, Ant. unfairness

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Candorn. [ Written also candour. ] [ L. candor, fr. candëre; cf. F. candeur. See candid. ] [ 1913 Webster ]

1. Whiteness; brightness; (as applied to moral conditions) usullied purity; innocence. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Nor yor unquestioned integrity
Shall e'er be sullied with one taint or spot
That may take from your innocence and candor. Massinger. [ 1913 Webster ]

2. A disposition to treat subjects with fairness; freedom from prejudice or disguise; frankness; sincerity. [ 1913 Webster ]

Attribute superior sagacity and candor to those who held that side of the question. Whewell. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're all impressed with your candor and your stamina.เอโรเว เราประทับใจทั้งหมดที่มี น้ำใสใจจริงของคุณ และความแข็งแกร่งของคุณ Contact (1997)
What's my secret? Frankly, dear... Forgive my candor.สูตรลับของฉันนะเหรอ ขอโทษที่ตอบตรงๆ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
I'm hoping that it'll be that of a cascade of candor.ผมเพียงหวังว่าท่าน จะไหลหลั่งดั่งสายน้ำตก Frost/Nixon (2008)
"A cascade of candor"?ไหลหลั่งดั่งสายน้ำตก Frost/Nixon (2008)
From here on out, you'll have complete and utter candor from both of us.จากนี้ไปคุณจะได้รับความเปิดเผยที่สุด ระหว่างเราทั้งคู่ Scandal (2012)
I appreciate your candor.ผมประทับใจที่พูดกันตรง ๆ Bunny Therapy (2012)
Candor runs the risk of brooking discontent.ใช้ความตรงไปตรงมาควบคุมความเสี่ยง ของการอดทนกับเรื่องที่ไม่น่าพอใจ Forgiveness (2012)
Thank you for your candor.ขอบคุณสำหรับความตรงไปตรงมาค่ะ Collusion (2013)
A candor and an honesty that's worthy of respect....a candor and an honesty that's worthy of respect. Gone Girl (2014)
Erudite, Dauntless, Amity, Candor, Abnegationเกิดขึ้นได้เพราะว่าระบบแยกแยะของเรา Insurgent (2015)
-Im not going with you guys. -What? To Candor.ผมจะไม่ไปกับพวกคุณ อะไรนะ? Insurgent (2015)
I know where the remaining Dauntless are hiding. -Where? -They took shelter in Candor.ฉันรู้ว่าผู้กล้าหาญที่เหลือซ่อนอยู่ที่ไหน Insurgent (2015)
I take it you're setting out to Candor in the morning? Yeah.เธอจะไปหาผู้กล้าหาญในตอนเช้าใช่ไหม Insurgent (2015)
-We just need to get to Candor.เธอโอเคนะ? Insurgent (2015)
- I'm Jack Kang, I'm leadership here. -We know who you are. We are not a threat to Candor.ผมแจ็ค แคง เป็ยผู้ยำมี่ยี่ เรารู้คุณเป็นใคร Insurgent (2015)
If you were Candor I would take you at your word.มันเป็นเรื่องโกหก Insurgent (2015)
You believe Candor is the most fittest to judge because you are so honest? I admit, I hold that belief.คุณเชื่อว่าผู้ซื่อสัตย์เหมาะสมที่สุด ที่จะตัดสิน เพราะเขาซื่อสัตย์ Insurgent (2015)
Then, would you say I trial held here at Candor would be inherently more fair than a trial held by Erudite?ฉันยอมรับ ฉันเชื่อมั่นอย่างนั้น จากนั้น คุณเลยพูดว่าฉันทดสอบที่นี่ ที่กลุ่มผู้ซื่อสัตย์ Insurgent (2015)
In my opinion a Candor trial would have the greatest chance of achieving true justice.คำตอบ คือ ใช่ ในความคิดของฉัน การทดสอบของกลุ่มผุ้ซื่อสัตย์ จะต้องให้โอกาสที่ดีที่สุดสำหรับความประสบความสำเร็จในการตัดสินความจริง Insurgent (2015)
So you are asking me to petition a council at the great Candor...? No.คุณเลยชวนให้ฉันเข้าร่วม สภา ที่กลุ่มสุดยอดผู้ซื่อสัตย์ Insurgent (2015)
As part of Candors initation you administer a truth serum. Correct.ไม่ ในการคัดเลือกผู้ซื่อสัตย์ คุณจะใช้เซรั่มพูดความจริง Insurgent (2015)
Thank you for your Candor. Thank you for your Candor.ขอบคุณสำหรับความสัตย์จริง Insurgent (2015)
Thank you for your Candor. Thank you for your Candor.ขอบคุณสำหรับความซื่อตรง Insurgent (2015)
I'm aware that there has been some concerns about the unavoidable raid on Candor so let me be clear.ฉันเข้าใจดีว่ามีความกังวล เกี่ยวกับการเข้าโจมตีเขตผู้ซื่อสัตย์ ฉันขอย้ำอีกครั้ง Insurgent (2015)
Candor sim complete.ซิม"ผู้ซื่อสัตย์"เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว Insurgent (2015)
I am Candor, a Triad, and I will not be disparaged by the likes of you.Ich bin Candor, ich gehöre zur Triade, und ich lasse mich nicht von Leuten wie dir verunglimpfen. Generation Hex (2006)
Ryan star: * dream, send me a sign * * turn back the clock * give me some time * i need to break out * and make a new name * let's open our eyes * to the brand-new day" Lie to Me 2x06 " Lack of Candor Brand New Day by Ryan Star Send me a sign Turn back the clock Lack of Candor (2009)
Candor value honesty and order.Für die candor zählen ehrlichkeit und ordnung. Divergent (2014)
Selfless?Candor, altruan Selbstlos? Divergent (2014)
Candor.Candor. Divergent (2014)
You should feel right at home, Candor.Sollte dir gefallen, candor. Divergent (2014)
You gotta be pretty self-confident to be friends with a Candor.Candor-Freunde fordern selbstbewusstsein. Divergent (2014)
You're Candor. You're not supposed to lie.Als candor darfst du nicht lügen. Divergent (2014)
I was Candor.- Ich bin nicht mehr bei candor. Divergent (2014)
Erudite, Dauntless, Amity, Candor, Abnegation.Ken, Ferox, Amite, Candor, Altruan. Insurgent (2015)
They took shelter in Candor.Sie sind zu den Candor geflohen. Insurgent (2015)
I take it you're setting out for Candor in the morning? Yeah.- Ihr brecht morgen früh zu den Candor auf? Insurgent (2015)
To Candor.Zu den Candor. Insurgent (2015)
Just need to get to Candor.- Gehen wir einfach zu den Candor. Insurgent (2015)
I'm leadership here.Anführer der Candor. Insurgent (2015)
If you were Candor, I would take you at your word.Wären Sie Candor, würde ich Ihrem Wort vertrauen. Insurgent (2015)
Do you believe that Candor is most fit to judge because you're so honest?Glauben Sie, die Candor könnten am ehesten rechtsprechen, weil Sie so ehrlich sind? Insurgent (2015)
Then would you say that a trial held here at Candor would be inherently more fair than a trial held by Erudite?Würden Sie sagen, dass ein Prozess bei den Candor gerechter wäre als ein Prozess bei den Ken? Insurgent (2015)
In my opinion, a Candor trial would have the greatest chance of achieving true justice.Ein Prozess bei den Candor hätte die größte Chance wahrhaft gerecht zu sein. Insurgent (2015)
So are you asking me to petition the Council to grant Candor sole judiciary power?Denken Sie, die Rechtsprechung sollte allein den Candor anvertraut werden? Insurgent (2015)
No. As part of Candor's initiation, you administer a truth serum.Nein, aber bei der Initiation verwenden die Candor doch ein Wahrheitsserum. Insurgent (2015)
I am aware that there have been some concerns about the unavoidable raid on Candor.Ich weiß, dass es Bedenken wegen des unvermeidlichen Überfalls auf die Candor gibt. Insurgent (2015)
Candor sim complete.Candor-Simulation abgeschlossen. Insurgent (2015)
While the faction of candor may no longer exist, I want everyone to know that I will not stop leading the pursuit of honesty, as we rebuild our city. - Yay!Die Fraktion der Candor gibt es nicht mehr, aber ich strebe weiterhin nach Ehrlichkeit, während wir unsere Stadt wieder aufbauen. Allegiant (2016)
I know I said I'd be alone, but... I'm not candor and I'm not amity.Ich sagte, ich käme allein, aber ich bin weder Candor noch Amite. Allegiant (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
candorHe does not, in short, write with the candor of man who is completely confident of his thesis.
candorI'm going to speak to you with utmost candor so I want you to take everything I'm about to say at face value.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปิดเผย[poētphoēi] (adv) EN: openly ; frankly ; candidly ; with candour = with candor (Am.)   FR: ouvertement ; franchement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
candor

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufrichtigkeit { f }candor [ Am. ]; candour [ Br. ] [Add to Longdo]
Offenheit { f }candor [ Am. ]; candour [ Br. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
率直(P);卒直[そっちょく, socchoku] (adj-na, n) frankness; candour; candor; openheartedness; directness; (P) #17,196 [Add to Longdo]
虚心平気[きょしんへいき, kyoshinheiki] (n, adj-na, adj-no) with an open and calm mind; without reserve; with utmost candor; with no preconceived notions [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top