ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*beverage*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: beverage, -beverage-
Possible hiragana form: べう゛ぇらげ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beverage(n) เครื่องดื่ม, Syn. refreshment, drink
intoxicating beverages(n) น้ำเมา, See also: สุรา, เมรัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beverage(เบฟ'เวอเรจฺ) n. เครื่องดื่ม, ของเหลวที่ดื่มได้

English-Thai: Nontri Dictionary
beverage(n) เครื่องดื่ม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alcoholic beverage industryอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ [TU Subject Heading]
Alcoholic beveragesเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ [TU Subject Heading]
Beverage containersภาชนะบรรจุเครื่องดื่ม [TU Subject Heading]
Beverage industryอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม [TU Subject Heading]
Beveragesเครื่องดื่ม [TU Subject Heading]
Carbonated beverage industryอุตสาหกรรมน้ำอัดลม [TU Subject Heading]
Carbonated beveragesน้ำอัดลม [TU Subject Heading]
Drinking of alcoholic beveragesการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ [TU Subject Heading]
Beverage Canกระป๋องน้ำอัดลม [สิ่งแวดล้อม]
Alcoholic Beveragesเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ [การแพทย์]
Beveragesเครื่องดื่ม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You mind if I have some of your tasty beverage to wash this down with?คุณคิดว่าฉันมีบางส่วนของเครื่องดื่มอร่อยของคุณเพื่อล้างลงด้วย? Pulp Fiction (1994)
- How about a nice adult beverage? - Excellent.- วิธีการเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่เป็นผู้ใหญ่ดี? Dante's Peak (1997)
"Would you like another beverage, Rupert, sir?" And it chaps my ass!จะดื่มอะไรอีกสักแก้วมั้ยคะ และมันทำให้ฉันคันก้น Bicentennial Man (1999)
Why don't you offer him a cold beverage... or a neck massage or something?ทำไมไม่ชวนเขาดื่มน้ำเย็นๆ หรือเสนอนวดต้นคอให้เขาอะไรยังงี้ล่ะ Legally Blonde (2001)
Did You offerthem beverages?เอาเครื่องดื่มมาให้แขกสิ Eating Out (2004)
Once we've reached cruising altitude and the captain turns off the fasten seat belt sign, we will be offering our beverage service with complimentary soft drinks, juice and coffee.หลังจากที่เครื่องไต่ระดับได้ที่ และกัปตันปิดสัญญาณไฟ รัดเข็มจัดแล้ว เราจะเสริ์ฟของว่าง พร้อมกับเครื่องดื่ม น้ำผลไม้ และกาแฟให้ค่ะ Red Eye (2005)
Jeoha. Do you want any cold beverage?เจ้าชาย ท่านต้องการเครื่องดื่มเย็นๆไหมพะยะคะ? Princess Hours (2006)
Susan, you do beverages, and, uh, katherine, why don't you bring a simple green salad?ซูซาน เธอก็เอาเครื่องดื่มมา แล้ว เอ่อ แคทเธอรีน ทำไมเธอไม่ เอาอะไรง่าย ๆ อย่างพวกสลัดผักมา Smiles of a Summer Night (2007)
I got a scalding-Hot beverage here, dex.ฉันมีเครื่องดื่มร้อนๆ อยู่ในมือนะ The Dark Defender (2007)
He was awake till 5:00 in the morning, reciting the chemical compositions of his favorite beverages to me.เขาไม่นอนจนถึงตี 5 บรรยายส่วนประกอบทางเคมี ของเครื่องดื่มโปรดของเขาให้ผมฟังซิ The Arrival (2008)
To deserve getting bean ed by an iced beverage.เพื่อจะให้ได้ ดริ้ง และ ถั่ว Chuck in Real Life (2008)
What is holding up that beverage service?ฉันจะไป เอ่อ.. ทำไมเรายังไม่ได้เครื่องดื่มอีกนะ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
The last thing was a food and beverage from the hotel.ครั้งสุดท้ายที่ใช้นั้น เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มที่โรงแรม Bone Voyage (2009)
They have computers, manga, and showers and all the beverages are complimentary.มีทั้งคอมพิวเตอร์ หนังสือการ์ตูน มีห้องอาบน้ำ... ..และเครื่องดื่มก็ฟรีด้วยนะครับ Ohitori sama (2009)
Aren't you going to ask me if I want a beverage?อะไร จะไม่ถามว่าผมอยากดื่มอะไรเหรอ The Guitarist Amplification (2009)
Here's your three fresh beverages for you, gentlemen.นี่สามขวดของคุณ เครื่องดื่มสดใหม่เพื่อคุณสุภาพบุรุษ Chuck Versus the Honeymooners (2010)
I'll wait if you wanna serve beverages.ผมรอได้นะถ้าคุณจะเสิร์ฟเครื่องดื่ม Romantic Expressionism (2010)
A beverage of your choice, เครื่องดื่มตามที่ท่านเลือก I Haven't Told You Everything (2010)
May I buy you a beverage?ผมเลี้ยงเครื่องดื่มคุณได้ไหม The Lunar Excitation (2010)
As I will not be engaging in this nonsense, my choice of beverage is moot.ฉันจะไม่คุยเรื่องไร้สาระนี่อีก ฉันจะเลือกเครื่องดื่มอะไรไม่สำคัญ The Lunar Excitation (2010)
Excuse me, I'm thirsty, so I'm going to go to the refrigerator and get myself a refreshing beverage.โทษที ฉันหิวน้ำ งั้นฉันจะไปที่ตู้เย็น หาเครื่องดื่มสดชื่นดับกระหายหน่อย The Spaghetti Catalyst (2010)
What, suddenly I'm not good enough for you? Ah... I do so love beverages.อะไรนะ จู่ๆฉันไมดีพอสำหรับนายเหรอ ฉันชอบเครื่องดื่มชะมัด The Spaghetti Catalyst (2010)
I read a study online that walking after a meal not only aids in digestion, but increases serotonin, and you know me, if there's one thing I like more than a refreshing beverage, it's serotonin.ฉันอ่านผลการศึกษาทางออนไลน์ว่า การเดินย่อยหลังอาหาร ไม่ใช่แค่ช่วยในการย่อย แต่ยังเพิ่มเซราโทนิน และนายก็รู้จักฉันดี ถ้ามีสิ่งนึงที่ฉันชอบมากกว่า The Spaghetti Catalyst (2010)
It's like the lifetime movies of beverages. I pretended to be a different person tonight.มันเหมือนหนังชีวิตที่ยาวนานของเครื่องดื่ม Mixology Certification (2010)
I've been drinking scotch. I'd rather not mix my beverages.ผมดื่มสก็อตช์ ไม่เอาดีกว่า Can You Hear Me Now? (2010)
I signed us up for beverages. Got it.ฉันอาสาให้เราดูแลเครื่องดื่ม The Homecoming Hangover (2010)
I provide a free beverage everyday!ทุกวัน ผมจะจัดเครื่องดื่มให้ฟรี Episode #1.15 (2010)
How cool is this hat? I mean, I love drinking beverages, but it's such a hassle holding the cups and now I don't have to.หมวกนี้เจ๋งป้าป หนูชอบเครื่องดื่ม แต่ขี้เกียจถือถ้วย Mother's Day II (2011)
That's because there are new alcoholic beverages targeted to kids, Will.แต่เพราะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดใหม่ ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กน่ะวิลล์ Blame It on the Alcohol (2011)
I see you gentlemen are enjoying beverages.บางทีรสชาติมันจะดีขึ้นถ้าใช้อันนี้ The Bus Pants Utilization (2011)
Did you offer him a hot beverage?แล้วนายได้เสนอเครื่องดื่มร้อนๆให้เขาหรือยัง The Cohabitation Formulation (2011)
Leonard, social protocol states when a friend is upset, you offer them a hot beverage, such as tea.เลนเนิร์ด ตามมารยาทสังคมถ้าเพื่อนเราอารมณ์ไม่ดี เราต้องเสนอเครื่องดื่มร้อนๆให้ พวกชา อะไรประมาณนี้ The Cohabitation Formulation (2011)
If you're referring to the beverage, you know I don't drink.ถ้าหมายถึงเครื่องดื่ม เธอก็รู้ว่าฉันไม่ดื่มเหล้า The Agreement Dissection (2011)
Social protocol does, however, require me to bring you a hot beverage in your time of need.ตามมารยาทสังคม ยังไงก็เถอะ ฉันต้องนำเครื่องดื่มร้อนๆมาให้นาย ในเวลาที่นายต้องการ The Wildebeest Implementation (2011)
Well, Annie, when a man loves food and beverages very much and they pass through his system, ก็นะ แอนนี่ เมื่อผู้ชาย รักอาหารและเครื่องดื่มมากๆ และพวกมันก็ผ่านเข้าไปในระบบของเขา Asian Population Studies (2011)
I just brought a little beverageฉันแค่เอาเครื่องดื่มเล็กๆน้อยๆมา Careful What U Wish 4 (2011)
I demand an energy beverage, whatever has the most taurine.ผมขอเป็นเครื่องดื่มชูกำลังด้วย อะไรก็ตามที่แรงมากที่สุด Free (2011)
A refreshing beverage with a twist of comedy.เครื่องดื่มเย็นๆกับ กับมุขตลกๆ The Stranger (2011)
No food or beverages in ops.งดอาหารและเครื่องดื่มในออฟฟิศ Lange, H. (2011)
Coffee's not a relationship. It's a beverage.กาแฟไม่ใช่การคบกัน แค่เครื่องดื่ม Mea Makamae (2011)
So if we order two of the floating beverage book holders, they're actually cheaper.ถ้าเราสั่งซื้อ หนังสือเครื่องดื่มสองเล่ม ดูถูกขึ้นเยอะ Major Changes (2011)
Offer them a hot beverage.ที่บ้าน มีสาว The Rhinitis Revelation (2011)
And when they're drunk as a skunk, what beverage do we offer?ทำงานที่วอลมาท ตัวสูงมาก ล่าห่านด้วยคราดได้เลย The Rhinitis Revelation (2011)
As you're in distress, it would be customary for me to offer you a hot beverage.มีข่าวว่า เจอแมวป่าหลุดมาในละแวกนี้ เพนนีและ เบอนาเด็ท ไปช้อปปิ้ง The Isolation Permutation (2011)
But I'm a guest in your home, so it would be customary for you to offer me a beverage.สำหรับชุดเพื่อนเจ้าสาว โดยไม่มีฉัน นั่นทำให้เธอ... ....... The Isolation Permutation (2011)
How do you want to proceed vis-à-vis beverages?ใช่ The Isolation Permutation (2011)
When they were over here, did you fail to offer them a beverage?โอ เธอ เธอก็รู้ ว่าเรามีแค่ความสัมพันธ์ทางจิตใจ The Isolation Permutation (2011)
Neck massage then you get me that beverage.หรือไว้หนวด เอาไว้ให้สาวๆที่มองหา The Isolation Permutation (2011)
I just realized I haven't offered you a beverage.เราจะสนุกด้วยกันมากแน่ๆ The Ornithophobia Diffusion (2011)
- FB (Food and Beverage) Manager left the company.หัวหน้าแผนก FB (อาหารและเครื่องดื่ม) ลาออก Miss Ripley (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beverageMilk is a popular beverage.
beverageSixty percent of Japanese adult males drink alcoholic beverages on a regular basis.
beverageSome of the ingredients in this beverage are harmful, especially if you are pregnant.
beverageThe meal includes dessert as well as beverage.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องดื่ม(n) beverage, See also: drink, refreshment, potation, potable, refresher, Example: คนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงควรพยายามเลิกบุหรี่และเลิกดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, Count Unit: ชนิด, ประเภท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องดื่ม[khreūangdeūm] (n) EN: beverage ; drink ; refreshment ; potation ; potable ; refresher  FR: boisson [ f ] ; breuvage [ m ] ; rafraîchissement [ m ]
สุรา[surā] (n) EN: liquor ; spirit ; wine ; alcohol ; alcoholic beverage  FR: liqueur [ f ] ; alcool [ m ] ; boisson alcoolisée [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
beverage
beverage
beverages

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beverage
beverages

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tīng, ㄊㄧㄥ, / ] to listen; to hear; to obey; a can (loan from English tin); classifier for canned beverages #307 [Add to Longdo]
[jiǔ, ㄐㄧㄡˇ, ] wine; liquor; spirits; alcoholic beverage #1,049 [Add to Longdo]
饮料[yǐn liào, ㄧㄣˇ ㄌㄧㄠˋ,   /  ] drink; beverage #4,409 [Add to Longdo]
饮品[yǐn pǐn, ㄧㄣˇ ㄆㄧㄣˇ,   /  ] beverage #18,160 [Add to Longdo]
酒精性[jiǔ jīng xìng, ㄐㄧㄡˇ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄥˋ,   ] alcoholic (beverage) #58,905 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alkoholsteuer { f }alcoholic beverage tax [Add to Longdo]
Getränk { n } | Getränke { pl }beverage | beverages [Add to Longdo]
Getränkeindustrie { f }beverage industry [Add to Longdo]
Getränkekarte { f }list of beverages; wine list [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
杯(P);盃;巵;盞;坏;酒盃(iK)[さかずき(P);さかづき;うき(盞), sakazuki (P); sakaduki ; uki ( sakazuki )] (n) sake cup; cup for alcoholic beverages; (P) #1,247 [Add to Longdo]
杯;盃[はい;はた(杯)(ok), hai ; hata ( hai )(ok)] (n) (1) (はい only) sake cup; cup for alcoholic beverages; (suf, ctr) (2) counter for cupfuls; (3) (はい only) counter for ships, octopuses and squid #1,247 [Add to Longdo]
飲料[いんりょう, inryou] (n) beverage; drink; (P) #7,057 [Add to Longdo]
ジュース[ju-su] (n) (1) juice; (2) soft drink (any (sweet) non-alcoholic beverage, carbonated or uncarbonated); (3) deuce; (P) #13,723 [Add to Longdo]
PETボトル[ペットボトル, pettobotoru] (n) (uk) PET bottle (clear plastic beverage bottle) [Add to Longdo]
アルコール飲料[アルコールいんりょう, aruko-ru inryou] (n) alcoholic drink; alcoholic beverage [Add to Longdo]
クワス[kuwasu] (n) kvass (fermented beverage resembling beer but made from rye or barley) (rus [Add to Longdo]
サイダー[saida-] (n) (1) carbonated beverage, esp. fruit flavored; (2) cider [Add to Longdo]
マッカリ[makkari] (n) alcoholic beverage made from flour or sticky rice (kor [Add to Longdo]
マッコリ[makkori] (n) makgeolli (Korean alcoholic beverage) [Add to Longdo]
一杯[いっぱい, ippai] (adj-na, adv, n, adj-no) (1) amount necessary to fill a container (e.g. a cupful, spoonful, etc.); a drink (i.e. an alcoholic beverage); (2) full; (3) one squid, octopus, crab, etc.; one boat; (adv, adj-no, adj-na) (4) (uk) fully; to capacity; (5) (uk) a lot; much; (n-suf, n-adv) (6) (uk) all of ...; the entire ...; (P) [Add to Longdo]
飲み口;呑み口;呑口;飲口[のみくち;のみぐち, nomikuchi ; nomiguchi] (n) (1) (usu. のみくち) taste (of a liquid, esp. alcoholic beverages); (2) someone who enjoys alcohol; (3) rim (of a glass); (4) shape of one's mouth when drinking; (5) (usu. のみぐち) tap; faucet; spigot [Add to Longdo]
飲み物(P);飲物(P)[のみもの, nomimono] (n) drink; beverage; (P) [Add to Longdo]
飲食料品[いんしょくりょうひん, inshokuryouhin] (n) food and beverage [Add to Longdo]
甘辛両刀[あまからりょうとう, amakararyoutou] (n, adj-no) taste for both wines and sweets; having a liking for both alcoholic beverages and sweet things [Add to Longdo]
気が抜ける[きがぬける, kiganukeru] (exp, v1) (1) to feel exhausted (after having been stressed); to feel spent; to feel relieved (from stress); (2) to become stale (i.e. of a carbonated beverage); to go flat; to lose flavor; to lose flavour [Add to Longdo]
第三のビール[だいさんのビール, daisanno bi-ru] (n) cheap, malt-free beer-like alcoholic beverage (lit [Add to Longdo]
乳飲料[にゅういんりょう, nyuuinryou] (n) (See 加工乳) milk beverage; milk product with added vitamins or flavour [Add to Longdo]
乳酸菌飲料[にゅうさんきんいんりょう, nyuusankin'inryou] (n) fermented milk drink (e.g. Yakult, Calpis, Calpico, etc.); lactic fermenting beverage [Add to Longdo]
薬酒[やくしゅ, yakushu] (n) alcoholic beverage for medicinal purposes [Add to Longdo]
薬用酒[やくようしゅ, yakuyoushu] (n) alcoholic beverage for medicinal purposes [Add to Longdo]
老酒[ろうしゅ;ラオチュー;ラオチュウ, roushu ; raochu-; raochuu] (n) (1) (ラオチュー is the Chinese name) (See 紹興酒) fermented Chinese alcoholic beverage (esp. Shaoxing wine) (chi [Add to Longdo]
瓮;甕[もたい;へ(瓮), motai ; he ( ou )] (n) (arch) earthenware vessel for alcoholic beverages, etc. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beverage \Bev"er*age\, n. [OF. bevrage, F. breuvage, fr. beivre
   to drink, fr. L. bibere. Cf. {Bib}, v. t., {Poison},
   {Potable}.]
   1. Liquid for drinking; drink; -- usually applied to drink
    artificially prepared and of an agreeable flavor; as, an
    intoxicating beverage.
    [1913 Webster]
 
       He knew no beverage but the flowing stream.
                          --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically, a name applied to various kinds of drink.
    [1913 Webster]
 
   3. A treat, or drink money. [Slang]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beverage
   n 1: any liquid suitable for drinking; "may I take your beverage
      order?" [syn: {beverage}, {drink}, {drinkable}, {potable}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top