ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*be g*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: be g, -be g-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be gathered to one's fathers(idm) ตาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adobe GoLiveอะโดเบ โกลีฟ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
be grudgeกรุณาเอาคำนี้ออกจากเพจเพราะมันเขียนผิดครับ ในภาษาอังกฤษมี to bear/hold a grudge และ to begrudge ด้วย แต่ไม่มีคำว่า to be grudge หรอกครับ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm fed up.Ich habe genug. Elevator to the Gallows (1958)
I lied.Ich habe gelogen. The Exorcist (1973)
My God!Du liebe Güte! Mommie Dearest (1981)
- I lied.- Ich habe gelogen. Masters of the Universe (1987)
Oh, god.Ich lebe gefährlich. Always (2004)
I got money.Ich habe Geld. Savages (2012)
Oh, dear.Liebe Güte. Toy Soldiers (2014)
I lied.Ich habe gelogen. New York Kids (2014)
You must be Grumpy.คุณจะต้องไม่พอใจ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Then again we shall seat him here beside your bust so that if you relax that will always be glaring at him.เขาจะอยู่ที่ระดับอกท่าน เพื่อที่ท่านอยากผ่อนคลาย จะได้เอาหุ่นนี้พาดเขา The Great Dictator (1940)
But remember, a boy who won't be good might just as well be made of wood.เด็กชายคนหนึ่งที่จะไม่ดี อาจจะเพียงแค่รวมทั้งจะทำจาก ไม้ Pinocchio (1940)
- We'll be good, won't we? - We'll be good, won't we?เราจะดีเราจะไม่? Pinocchio (1940)
That cottage bay seemed to be going to rack and ruin.กระท่อมนั่นดูผุพังซอมซ่อ Rebecca (1940)
And the bride will be grateful for your fraternal arm, Crawley, in a week or so.เจ้าสาวคงจะยินดีที่คุณอ้าเเขนรับนะครอว์ลี่ย์ Rebecca (1940)
No, that's very kind. I think we ought to be going.ไม่ล่ะครับผมว่าเราควรจะไปกันได้แล้ว Rebecca (1940)
But let your wife know. She'll be getting worried.ไปบอกภรรยาคุณจะดีกว่าหล่อนคงกําลังเป็นห่วงเเย่ Rebecca (1940)
- Yes. Will you be going soon? This isn't a parking place, you know.- จะไปรึยังที่นี่ไม่ใช่ที่จอดรถนะครับ Rebecca (1940)
"I must be getting very stupid.ฉันต้องได้รับโง่มาก The Old Man and the Sea (1958)
In the morning, it was blowing so hard... ... that the boats would not be going out.ในตอนเช้ามันก็พัดอย่างหนักว่า เรือดริฟท์จะไม่ได้ออกไปข้าง นอก The Old Man and the Sea (1958)
The signal for the LMG to open fire shall be green, green, green.สัญญาณสำหรับ เอลเอมจี จะ เปิดไฟ จะเป็นสีเขียว, สีเขียว, สีเขียว How I Won the War (1967)
The light should be good.ให้น้ำออกฉันคิดว่า How I Won the War (1967)
I'm sure we'll be glad, and I'm not a thief, really.และฉันไม่ได้ขโมยจริงๆ How I Won the War (1967)
They want you to be godfather to their boy.They want you to be godfather to their boy. The Godfather (1972)
I've decided to be godfather to Connie's baby.I've decided to be godfather to Connie's baby. The Godfather (1972)
If they can't swim here they'll be glad to swim at the beaches of Cape Cod, the Hamptons, Long Island.ถ้าว่ายนํ้าที่นี่ไม่ได้... คนเขาก็ไปว่ายกันที่หาดเคปคอด เเฮมป์ตันส์ หรือลองไอส์เเลนด์ Jaws (1975)
Must we be grateful for her having pleasure with a man?เราขอบคุณสำหรับ having pleasure ของเธอ . กับผู้ชายหรือไม่? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Now, what, to you, would be Godlike?คุณว่าอะไรเหมือนพระเจ้า Oh, God! (1977)
Better be going.งั้น ผมต้องไปแล้ว Oh, God! (1977)
I have to be going.ต้องไปแล้ว Suspiria (1977)
Try it, Matthew. It'll be good, you'll see.ลอง , แมทธิว lt'จะ จะดี คุณจะ เห็น I Spit on Your Grave (1978)
Elaine. I don't have time to be gentle, so I'll be very direct.อีเลน ผมไม่มีเวลาพูดสุภาพนะ ฉะนั้นผมจะพูดตรงๆ Airplane! (1980)
Well, I have to be going now, René.ดี, ฉันต้องไปแล้ว ตอนี้, เรน. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
- We must be going now.- เราต้องไปแล้ว. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
You'd be Gandhi.คุณคงเป็นคานธี Gandhi (1982)
How far will you be going, Gandhi?คุณจะไปไกลแค่ไหนรึ คานธี Gandhi (1982)
We must be getting old, Charlie.เราคงแก่แล้วนะ ชาร์ลี Gandhi (1982)
Shuang'er, be good.ลูกซัง, รักษาตัวดีๆนะ. Return of the Condor Heroes (1983)
Be good.ทำตัวดีๆ. Return of the Condor Heroes (1983)
I want to be grown-up and understanding about all this.ฉันอยากจะโตขึ้นและความ เข้าใจ เกี่ยวกับทั้งหมดนี้ ฉันทำจริงๆ. 2010: The Year We Make Contact (1984)
I think I might be going... off myself somewhere.ฉันคิดว่าฉัน ... ฉันคิดว่าฉันอาจจะไป ... ปิดตัวเองอยู่ที่ไหนสักแห่ง Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
He must be greater than the accident of his childhood.เขาจะต้องมากกว่าการเกิด อุบัติเหตุในวัยเด็กของเขา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Oh, be gentle with me.โอ้จะอ่อนโยนกับฉัน Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Be gentle with me.จะอ่อนโยนกับฉัน Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
When you've finished your call, perhaps you'd be good enough to wait here.ถ้าหากคุณโทรเสร็จแล้ว มันอาจจะดีถ้าคุณจะนั่งรอที่นี่ Clue (1985)
What could be gained by exposure?จะได้อะไรถ้าเปิดเผยมันออกมาล่ะ? Clue (1985)
hopefully, there won't be guardposts where we cross.หวังว่าจะไม่มีทหารยามนะ Spies Like Us (1985)
You wouldn't be going around talking about taking these stupid shop courses if I was.ไม่ต้องมาวนเวียนอยู่กับไอ้เรื่อง สายอาชีวะบ้านี่ ถ้าฉันจะเรียน Stand by Me (1986)
No harm done. It could be giant rats.- อาจเป็นหนูยักษ์ก็ได้ *batteries not included (1987)
There will be great suffering in Guilder if she dies.คงจะมีคนในกิลเดอร์ผิดหวังไม่น้อย ถ้าเจ้าหญิงตาย The Princess Bride (1987)
I'll be goingผมไปนะ 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be gHe's a drinker so wine would probably be good for a souvenir.
be gThe gathering will be large if the weather be good.
be gMoney cannot be got at bidding.
be gI'll be glued to the TV tonight watching a really exciting program.
be gIt can't be good sitting in the sun all day.
be gShould he be given another chance, he would do his best.
be gI think he will be glad to see you.
be gI should be glad if you got the job.
be gA dinner will be given next Saturday.
be gI'll be going shopping in the latter part of the week.
be gI took care to make the letters large and be generous with character and line spacing in order for it to be easy to read for the elderly and those who have problems with their sight.
be g"How about going for a walk?" "Why not? I'd be glad to."
be gAs I was taking leave of my friend, He said he would be glad to see me again before long.
be gThe truth will be got at before long.
be gI will be glad to help you.
be gTalking everything into consideration, they ought to be given another chance.
be gI will be glad to help you any time.
be gI would be grateful for your approval of this request.
be gHow long will you be gone?
be gAs a whole, the plan seems to be good.
be gThere will be grave decisions to be made.
be gA bad habit, once formed, cannot easily be got rid of.
be gBecause of this it will probably be generally cloudy and rainy weather over tonight and tomorrow.
be gA nation need not necessarily be powerful to be great.
be gTry to be generous and forgive.
be gShall you be going to the meeting on Saturday?
be gThe tropical rainforests, located in a narrow region near the equator, are disappearing so fast that by the year 2000 eighty percent of them may be gone.
be gBe given a bad name.
be gIf I were eighty and she were still alive, I would be getting the same admonition.
be gThe dog seems to be getting better.
be gI should be grateful if you would stay until tomorrow.
be gHaa - Hachoo! Somebody must be gossiping about me. (They say sneezing is a sign of it.)
be gThey appointed him to be governor.
be gThere was something to be gained many friends for him.
be gWell, I have to be going.
be gHis sister and I will be good friends.
be gIt will be great to go to senior high.
be gBe given to evil ways.
be gWe must be going now.
be gI should be glad to be of any service to you.
be gHe should be given preference over the others.
be gHadn't we better be going soon?
be gI'll be glad if you will help me.
be gTom, who is kind, will be glad to do anything for me.
be gThe rumor turned out to be groundless.
be gI'll be glad to come.
be gIt is getting rather late, I think I must be going now.
be gJudging from his report, the project seems to be going well.
be gOh, you must be good at sports.
be gYou have only to ask for it and it will be given to you.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าอ่าน(v) be enjoyable to read, See also: be good to read, be fun to read, Example: เขาเขียนหนังสือได้น่าอ่านทีเดียว
ปลื้มปิติ(v) rejoice at/over, See also: be glad, be joyful, be delighted, be pleased, Syn. ดีใจ, ปิติยินดี, ปิติ, ปลื้มใจ, Example: ประชาชนพากันปลื้มปิติเพราะกองทัพได้ชัยชนะ
มันวาว(v) glitter, See also: be glossy, be shiny, be glittery, Syn. แวววาว, Ant. หมอง, มัว, Example: ผ้าฟูยีเป็นผ้าไหมชนิดหนึ่งของทางภาคใต้ของไทยที่บางเบา มันวาว ดูหรูหรา แต่ราคาไม่แพง, Thai Definition: ลักษณะที่ใสสว่าง
อิจฉาตาร้อน(v) envy, See also: be jealous, be envious, be green-eyed, Syn. อิจฉาริษยา, อิจฉา, Example: เธออิจฉาตาร้อนที่เห็นเพื่อนบ้านร่ำรวยกว่า, Thai Definition: เดือดร้อนที่เห็นเขาได้ดี, Notes: (ปาก)
พร่ำพูด(v) be garrulous, See also: talk unceasingly, Syn. พูดพร่ำ, พร่ำ, Ant. เงียบ, ปิดปากเงียบ, Example: ผู้เฒ่าปล่อยให้ชายฉกรรจ์พร่ำพูดอยู่คนเดียวจนเหนื่อยหมดแรง, Thai Definition: พูดเหมือนกันและติดๆ กัน
มีพรสวรรค์(v) be gifted, See also: be talented, Example: พระองค์ทรงมีพรสวรรค์ในทางการแต่งหนังสืออยู่ไม่น้อย, Thai Definition: มีความสามารถพิเศษหรือคุณสมบัติเด่น
สำราญ(v) be happy, See also: be joyful, be good-humoured, Syn. สุข, สบาย, Ant. โศกเศร้า, โศก, เศร้า
สุภาพ(v) be polite, See also: be gentle, Syn. เรียบร้อย, อ่อนโยน, Ant. หยาบคาย
ใหญ่หลวง(v) be great, See also: be enormous, Syn. ยิ่งใหญ่
รับ(v) receive, See also: get, accept, obtain, acquire, take, be given, Example: เขารับองค์พระจากหลวงพี่ที่ปลุกเสกแล้วอย่างระมัดระวัง, Thai Definition: ยื่นมือออกถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นส่งให้
เจ๋ง(v) be great, See also: cool, smart, excellent, outstanding, exceptional, Syn. แจ๋ว, เยี่ยม, เก่ง, Example: ถ้าพวกมันเจ๋งมากนัก ก็มาสู้กับพวกเราสักตั้ง, Thai Definition: ทำได้เด่นหรือทำดีเลิศอย่างมีความสามารถ, Notes: (ปาก)
ผอมแห้ง(v) be emaciated, See also: be gaunt, be skinny, Syn. ซูบผอม, ซูบซีด, ผ่ายผอม, ผอมแห้งแรงน้อย, Example: สาวๆ สมัยนี้อดอาหารเสียจนผอมแห้ง ไม่มีเรี่ยวแรง, Thai Definition: ผอมมากจนแทบไม่มีเรี่ยวแรง
เข้าขากัน(v) get along well with, See also: be good friends, cooperate (coordinate) with each other, Example: นายตำรวจนครบาลคนหนึ่งจบจ.ป.ร.5 แต่ไม่ค่อยเข้าขากันกับกลุ่มเท่าไรนัก, Thai Definition: เป็นพวกกัน, ถูกนิสัยใจคอกัน
มีความผิด(v) be guilty, Example: หากใครไม่ปฏิบัติตามถือว่ามีความผิด
มีความยินดี(v) be glad, See also: be delighted, be pleased, be happy, rejoice, Syn. ยินดี, Example: ข้าพเจ้ามีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาบรรยายในวันนี้
ละไม(v) be sweet, See also: be nice, be attractive, be graceful, Syn. น่ารักน่าเอ็นดู, Example: หญิงสาวมีรูปร่างอ้อนแอ้นแบบบางกิริยาท่าทางก็ละไมน่ารักน่าเอ็นดู
ลืมเลือน(v) fade from one's mind, See also: fade away, be gradually out of one's memory, Syn. ลืม, เลือน, Ant. จำ, จดจำ, Example: บางครั้งความสัมพันธ์ของคนเราก็อาจจะไม่ยืดยาว เมื่อห่างหายกันไปสักพักก็ลืมเลือน, Thai Definition: ค่อยๆ หายไปในความทรงจำ
สละสลวย(v) be beautiful, See also: be elegant, be graceful, be fine, be well-arranged, be smooth, Syn. สวยงาม, เป็นระเบียบ, Example: สำนวนภาษาในหิโตปเทศนั้นสละสลวย ฟังเป็นไทยแท้ดังที่พระยาอนุมานราชธนได้เล่าไว้, Thai Definition: เป็นระเบียบเรียบร้อย
หนักหนา(v) be critical, See also: be grave, be serious, be severe, Syn. มากยิ่ง, ยิ่งนัก, นักหนา, Example: การเจ็บป่วยของคุณตาครั้งนี้หนักหนากว่าครั้งก่อนๆ
หวิว(v) feel dizzy, See also: be giddy, have a feeling of faintness or giddiness, Example: ผมหวิวๆ เหมือนมีใครมากัดลูกมะนาวทั้งลูกกร้วมใหญ่ๆ ต่อหน้าผม, Thai Definition: มีความรู้สึกที่ดูเหมือนใจจะขาดไป, หวาดอย่างใจหาย
รูปหล่อ(v) be handsome, See also: be gorgeous, be good-looking, be dishy, be elegant, be charming, be attractive, Ant. ขี้เหร่, Example: น้องแดนเขารูปหล่อ
เริงรื่น(v) be happy, See also: be cheerful, be merry, be jovial, be gay, be in high spirit, be in exuberant spirit, be hi, Syn. รื่นเริง, เริงร่า, หรรษา, Ant. เศร้าหมอง, Example: วันนี้เด็กๆ ไม่เริงรื่น เพราะพรุ่งนี้พี่ๆ ที่รักจะไปอยู่กรุงเทพฯ, Thai Definition: ไม่มีความเศร้าหมอง
เรียบร้อย(v) be polite, See also: be courteous, be well-behaved, be gracious, be well-mannered, Syn. สุภาพ, Example: ลูกสาวคุณเรียบร้อย น่าชื่นชมจริงๆ, Thai Definition: มีกริยามารยาทสุภาพเรียบร้อยดี
ละโมบ(v) be greedy, See also: be avaricious, covet, Syn. โลภ, โลภโมโทสัน, Example: หากเขาไม่ละโมบ เขาคงไม่ตายด้วยสภาพแบบนี้, Thai Definition: อยากได้ไม่รู้จักพอ
แล้วไป(v) be over, See also: be ended, be bygone, be gone, be finished, Syn. จบ, แล้ว, Example: เรื่องนี้ก็แล้วไปแล้วจะไปพูดถึงอีกทำไม, Thai Definition: เสร็จสิ้นไป, เสร็จกันไป
โลภมาก(v) be greedy, See also: covet, be insatiable, be avaricious, Syn. โลภโมโทสัน, Example: เขายังอดโลภมากไม่ได้ ทั้งๆ ที่รวยล้นฟ้า, Thai Definition: อยากได้ไม่รู้จักพอ
วิงเวียน(v) be giddy, See also: be dizzy, be in a whirl, Syn. หน้ามืด, ตาลาย, เวียนหัว, Example: ภาพนั้นหมุนติ้วอยู่รอบตัวผมทำให้วิงเวียนสุดจะทนไหว, Thai Definition: รู้สึกหวิวใจ ดูอะไรหมุนไปหมด
สด(v) be fresh, See also: be green, Syn. ใหม่, Ant. เก่า, เหี่ยว, Example: ผลไม้ร้านนี้สดกว่าร้านอื่นๆ, Thai Definition: ลักษณะของสิ่งต่างๆ ที่ได้มาหรือผลิตขึ้นใหม่ๆ ยังไม่ทันเสื่อมหรือเสียคุณภาพของสิ่งนั้น คือ ไม่เหี่ยวแห้ง ซีดจาง และอาจบริโภคหรือใช้ได้ดีในสภาพของขณะนั้น
หวง(v) be grudge, See also: be possessive, Syn. ตระหนี่, งก, Ant. เผื่อแผ่, เอื้อเฟื้อ, อารี, Example: หล่อนหวงลูกยังกับงูจงอางห่วงไข่, Thai Definition: ไม่อยากให้, สงวนไว้, กันไว้
เหนียว(v) be sticky, See also: be gluey, be viscous, Example: ฝิ่นดิบที่สกัดออกมาได้จากผลฝิ่นนั้นจะเหนียวสีน้ำตาลไหม้ใช้สำหรับสูบหรือรับประทาน, Thai Definition: ลักษณะสิ่งที่เป็นยางติดสิ่งอื่นได้
ภูมิฐาน(v) be grand, See also: be elegant, be dignified, be majestic, Syn. สง่าผ่าเผย, สง่า, Ant. ซอมซ่อ, Example: บ้านของเธอภูมิฐานใหญ่โตมองดูเหมือนคฤหาสน์
มเหาฬาร(v) be grand, See also: be great, be huge, be enormous, be vast, be magnificent, Syn. มโหฬาร, ยิ่งใหญ่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มักมาก(v) be greedy, See also: be insatiable, be avid, covet, be avaricious, Syn. โลภ, โลภมาก, Ant. มักน้อย, Example: เขามักมากในทุกสิ่งทุกอย่างจนทำให้เขาเป็นคนเห็นแก่ตัว, Thai Definition: ต้องการมาก, ปรารถนามาก
แน่จริง(v) be great, See also: be splendid, be excellent, be terrific, be brilliant, be wonderful, Syn. เก่ง, เจ๋ง, เยี่ยม, Example: ถ้าเจ้าพ่อแน่จริงเจ้าพ่อน่าจะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลได้
เด็ดสะระตี่(v) be splendid, See also: be excellent, be fantastic, be wonderful, be marvelous, be superb, be great, Syn. เด็ดดวง, Example: รสชาติน้ำพริกของแม่เด็ดสะระตี่อย่าบอกใครเชียว, Thai Definition: ยอดเยี่ยมมากทีเดียว, มีคุณสมบัติเป็นเลิศ
แจ๋ว(v) be cool, See also: be great, be excellent, be wonderful, be splendid, Syn. เยี่ยม, เจ๋ง, Example: รถคันนี้แจ๋วมาก ลองขับดูแล้วจะติดใจในความแรง, Thai Definition: มีคุณสมบัติที่ดีเลิศ, มีประสิทธิภาพ
งามงอน(v) be beautiful, See also: be graceful, be fair, be attractive, be pretty, be handsome, Syn. งามลออ, งามสะคราญ, งามพริ้ง, ไฉไล, งามฉาย, Example: หน้าเธองามงอนกว่าสาวใดที่ฉันเคยพบเห็น, Thai Definition: สวยงามน่าชื่นชม, ลักษณะที่เห็นแล้วชวนยินดีชวนพึงใจ
มักได้(v) be greedy, See also: be selfish, be avaricious, Syn. มักมาก, อยากได้, เอาแต่ได้, เห็นแก่ได้, Example: ถ้าเธอมัวแต่มักได้อยู่อย่างนี้ เธอก็จะไม่รู้จักการให้อย่างแท้จริง, Thai Definition: เห็นแต่จะได้, อยากได้อยู่ร่ำไป
มโหฬาร(v) be huge, See also: be vast, be spacious, be magnificent, be enormous, be gigantic, be great, be huge, be imme, Syn. ใหญ่โต, โอ่โถง, มหึมา, โอฬาร, Example: หอประชุมใหม่มโหฬารน่าดูน่าชมมาก, Thai Definition: มีความยิ่งใหญโอ่โถง, กว้างใหญ่ไพศาล
ร่อยหรอ(v) become less and less, See also: be almost used up, be gradually worn off, be gradually consumed, deteriorate, become deple, Syn. ลดลง, Ant. ครบถ้วน, บริบูรณ์, Example: วันใดเงินในกระเป๋าร่อยหรอ ผมก็จะนั่งรถเมล์, Thai Definition: ค่อยหมดไป, หมดไปสิ้นไปทีละน้อย
ยิ่งใหญ่(v) be great, See also: be superior, be mighty, be powerful, be important, Example: หัวหน้าเผ่าขณะนั้นมีฐานะเทียบเท่านายอำเภอ ไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนขณะนี้
พริ้งเพรา(v) be pretty, See also: be nice-looking, be beautiful, be charming, be graceful, be attractive, be fair, Syn. พริ้งพราย, จิ้มลิ้ม, เพริศพริ้ง, พริ้มเพรา, Example: เธอดูพริ้งเพราน่าเอ็นดูกว่าเมื่อก่อนมากโขอยู่, Thai Definition: งามแฉล้มน่าเอ็นดูหรือชวนให้มอง
ไพศาล(v) be vast, See also: be wide, be extensive, be great, be expansive, be large, Syn. กว้างใหญ่, มโหฬาร, มหึมา, กว้างใหญ่ไพศาล, Example: มหาสมุทรสีครามสุดไพศาลเหลือคณานับยิ่ง, Thai Definition: มีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โต
แพรวพราว(v) be shining, See also: be sparkling, be dazzling, be glittering, be glistening, Syn. พรายแพรว, พราวแพรว, ประกายพราว, ระยิบระยับ, Example: ชุดไหมสีทองแพรวพราวด้วยอัญมณีหลากสีที่ล้ำค่า, Thai Definition: มีแสงเลื่อมแวววาว
เก่ง(v) be expert, See also: be proficient, be good at, be skilful, Syn. สามารถ, รอบรู้, Example: ผู้หญิงในสมัยก่อนถูกอบรมเลี้ยงดู เตรียมให้เป็นภรรยาที่ดี จึงต้องเก่งในการจัดบ้านและการครัว, Thai Definition: สามารถในทางใดทางหนึ่ง
เขียวชอุ่ม(v) be verdant, See also: be green, be fresh, be grassy, be leafy, Example: ต้นไม้ตรงเกาะกลางถนนเขียวชอุ่มและสดชื่นอยู่ตลอดเวลา, Thai Definition: มีสีเขียวสดชื่นสบายตา
ขุ่นใจ(v) be moody, See also: be sullen, be gloomy, Syn. ขุ่นเคือง, หมองใจ, Ant. อารมณ์ดี, Example: เขาขุ่นใจกับงานที่ไม่เป็นระเบียบของลูกน้องของเขา, Thai Definition: อารมณ์ไม่ดี
ขุ่นข้องหมองใจ(v) be moody, See also: be sullen, be gloomy, Syn. ขัดเคือง, เคืองขัด, Example: เขาไม่อยากขุ่นข้องหมองใจกับเพื่อนร่วมงานคนใดเลย, Thai Definition: โกรธเคืองหรือผิดใจกัน
ขุ่นหมอง(v) distress, See also: be gloomy, Syn. หมองใจ, ขุ่นมัว, หม่นหมอง, Example: จิตใจของหล่อนขุ่นหมองไปด้วยแรงริษยาอาฆาต, Thai Definition: ไม่แจ่มใสหรือไม่ผ่องใส
ขุ่นมัว(v) depress, See also: be melancholy, be gloomy, Syn. หม่นหมอง, ขุ่นหมอง, Ant. พอใจ, Example: เดี๋ยวนี้อารมณ์ฉันมักจะขุ่นมัวได้ง่าย เห็นอะไรก็ขัดหูขัดตาไปหมด, Thai Definition: ไม่แจ่มใสหรือไม่เบิกบานต่อสิ่งรอบข้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยประโยชน์[amnūay prayōt] (v, exp) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful  FR: être bénéfique
อนุโมทนา[anumōthanā] (v) EN: be glad for s.o. ; rejoice in another's good fortune ; congratulate ; say amen
อารี[ārī] (v) EN: be helpful ; be generous  FR: faire montre de bienveillance
อารมณ์ไม่ดี[ārom mai dī] (v) EN: be in a bad mood ; be in a bad temper ; feel blue ; lose temper ; be upset ; be cranky ; be grouchy  FR: être de mauvaise humeur [ f ] ; être de mauvais poil (fam.)
บุบ[bup] (v) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments  FR: être bosselé ; être cabossé
ชำนาญ[chamnān] (v, exp) EN: be experienced ; have experience in ; be skilled ; be good at ; be expert in  FR: être expérimenté ; avoir de l'expérience ; être spécialisé ; être expert ; être compétent ; être bon en
ช่าง[chang] (v) EN: have an aptitude for ; have a liking for ; be prone to ; be given to ; have a habit of ; be good at ; be expert in ; excel ; be apt to  FR: avoir des aptitudes pour ; être doué
เชี่ยว[chīo] (v) EN: be good at ; be expert at  FR: être un expert ; être doué
ชอบใจ[chøpjai] (v) EN: content ; be gratified ; be pleased ; be satisfied ; like  FR: être content ; être satisfait
ได้รับซองขาว[dāirap søng khāo] (v, exp) EN: be given one's notice
เด็ดสะระตี่[det saratī] (v, exp) EN: be splendid; be excellent; be fantastic; be wonderful; be marvelous; be superb; be great
ดีใจ[dījai] (v) EN: be glad ; be happy ; be delightful ; be blissful  FR: être heureux ; être content
โดยสาร[dōisān] (v) EN: ride (with, by) ; go (by) ; go along ; be a passenger ; be given a lift ; take ; catch  FR: voyager (en) ; prendre
เอื้อเฟื้อ[eūafeūa] (v) EN: be generous ; give support  FR: avoir un grand coeur ; être généreux
หวง[hūang] (v) EN: be grudge ; be possessive  FR: être possessif ; être jaloux
อิ่มใจ[imjai] (v) EN: be pleased ; be delight ; be glad ; be contented  FR: être comblé ; être assouvi
อิ่มอกอิ่มใจ[im ǿk imjai] (v, exp) EN: be delighted ; be pleased ; be glad ; be proud of oneself
อิจฉาตาร้อน[itchā tā røn] (v, exp) EN: envy ; be jealous ; be envious ; be green-eyed
ใจง่าย[jai-ngāi] (v) EN: be credulous ; be unstable ; be gullible ; be easily influenced
ใจหวิว[jaiwiū] (v) EN: feel dizzy ; be giddy ; be nervous ; get alarmed ; throb with terror ; skip a beat  FR: avoir la tête qui tourne ; être pris de vertige
จมปลัก[jomplak] (v) EN: be stagnant ; be stuck ; be glued to one's place
โจ่งแจ้ง[jōngjaēng] (v) EN: be blatant ; be flagrant ; be obvious ; be glaring ; be open  FR: être clair ; être net ; être évident
กตัญญูรู้คุณ[katanyū rūkhun] (v, exp) EN: be grateful to someone
กตเวทิตา[katawēthitā] (v) EN: be grateful for sb.'s kindness ; be bound in gratitude
เก๋ไก๋[kēkai] (v) EN: be chic ; be smart-looking ; be good-looking ; be stylish ; be fashionable ; be trendy
เก่ง[keng] (v) EN: be expert ; be proficient ; be good at ; be skilful  FR: exceller ; briller (fig.)
เกือบจะ[keūap ja] (v) EN: be about to ; be going to ; be on the verge of  FR: faillir ; être sur le point de ; frôler
คึกคัก[kheukkhak] (v) EN: be vigorous ; be agile ; be active ; be strong ; be robust ; be vivacious ; be energetic ; be gay
เขียวชอุ่ม[khīo cha-um] (v, exp) EN: be verdant ; be green ; be fresh ; be grassy ; be leafy
ขอบใจ[khøpjai] (v) EN: thank ; be thankful for ; be grateful to ; give thanks  FR: remercier
ขอบคุณ[khøpkhun] (v) EN: thank ; be thankful for ; be grateful to ; give thanks for  FR: remercier ; dire merci ; être reconnaissant
ขุ่นมัว[khunmūa] (v) EN: depress ; be melancholy ; be gloomy  FR: déprimer
โก้เก๋[kōkē] (v) EN: be smart ; spruce ; be beautiful ; be elegant ; be gaudily dressed ; look chic
ละโมบ[lamōp] (v) EN: be greedy ; covet ; be avid ; be avaricious  FR: être avide (de)
ลืมเลือน[leūm leūoen] (v, exp) EN: fade from one's mind ; fade away ; be gradually out of one's memory
ลืมตาอ้าปาก[leūmtā ā pāk] (v, exp) EN: get better in financial status ; be getting along financially be doing all right financially ; come up in the world ; stand on one's own feet
เลี่ยน[līen] (v) EN: be oily ; be greasy
โลภมาก[lōp māk] (v, exp) EN: be greedy ; covet ; be insatiable ; be avaricious  FR: être avide de
มัก[mak] (v) EN: be inclined to ; be given to ; be prone to  FR: être enclin à ; être porté à
เมตตากรุณา[mēttā karunā] (v, exp) EN: be generous
มึน[meun] (v) EN: be stupefied ; be dazed ; be grogg ; be punchdrunk  FR: être étourdi ; être groggy
มึนงง[meun-ngong] (v, exp) EN: be giddy ; be stupefied ; be stunned ; be dazed ; be confused
มืดหน้า[meūtnā] (v) EN: be giddy
มีความผิด[mī khwāmphit] (v, exp) EN: be guilty ; be at fault ; be wrong ; have done sth wrong  FR: être coupable ; être fautif
มีความยินดี[mī khwām yindī] (v, exp) EN: be glad ; be delighted ; be pleased ; be happy ; rejoice  FR: être enchanté ; être ravi
หม่น[mon] (v) EN: be melancholy ; be pensive ; be sorrowful ; be gloomy
หมองใจ[møngjai] (v) EN: be gloomy ; be blue ; be downcast ; be downhearted ; be despondent ; be depressed ; be in sorrow ; be hurt  FR: être chagriné ; être attristé ; être peiné
โมทนา[mōthanā] (v) EN: be pleased ; rejoice ; be delighted ; be gratified  FR: apprécier ; rendre grâce
หนักหนา[naknā] (v) EN: be critical ; be grave ; be serious ; be severe
หน้ามืด[nāmeūt] (v, exp) EN: being fainting ; be giddy  FR: avoir la tête qui tourne ; se sentir mal ; être pris de vertige

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yào, ㄧㄠˋ, ] important; vital; to want; to be going to; must #24 [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, ] healthy; to invigorate; to strengthen; to be good at; to be strong in #3,560 [Add to Longdo]
难过[nán guò, ㄋㄢˊ ㄍㄨㄛˋ,   /  ] feel sorry; be grieved #3,751 [Add to Longdo]
善于[shàn yú, ㄕㄢˋ ㄩˊ,   /  ] be good at; be adept in #5,032 [Add to Longdo]
将要[jiāng yào, ㄐㄧㄤ ㄧㄠˋ,   /  ] will; shall; be going to #7,497 [Add to Longdo]
擅长[shàn cháng, ㄕㄢˋ ㄔㄤˊ,   /  ] to be good at; to be expert in #7,917 [Add to Longdo]
欣慰[xīn wèi, ㄒㄧㄣ ㄨㄟˋ,  ] to be gratified #8,384 [Add to Longdo]
利于[lì yú, ㄌㄧˋ ㄩˊ,   /  ] be beneficial; be good for #11,066 [Add to Longdo]
[shàn, ㄕㄢˋ, ] without authority; to usurp; to arrogate to oneself; to monopolize; expert in; to be good at #16,939 [Add to Longdo]
见长[jiàn cháng, ㄐㄧㄢˋ ㄔㄤˊ,   /  ] to be good at sth; one's forte #22,721 [Add to Longdo]
贪财[tān cái, ㄊㄢ ㄘㄞˊ,   /  ] to be greedy in getting money #42,903 [Add to Longdo]
[mào, ㄇㄠˋ, ] be great; exert the mind #43,185 [Add to Longdo]
浸染[jìn rǎn, ㄐㄧㄣˋ ㄖㄢˇ,  ] to be contaminated; to be gradually influenced #49,151 [Add to Longdo]
饮水思源[yǐn shuǐ sī yuán, ㄧㄣˇ ㄕㄨㄟˇ ㄙ ㄩㄢˊ,     /    ] lit. when you drink water, think of its source (成语 saw); gratitude for blessings and their well-spring; Don't forget where your happiness come from.; Be grateful for all your blessings! #69,193 [Add to Longdo]
善用[shàn yòng, ㄕㄢˋ ㄩㄥˋ,  ] be good at using something [Add to Longdo]
饮流怀源[yǐn liú huái yuán, ㄧㄣˇ ㄌㄧㄡˊ ㄏㄨㄞˊ ㄩㄢˊ,   怀  /    ] lit. when you drink water, think of its source (成语 saw); gratitude for blessings and their well-spring; Don't forget where your happiness come from.; Be grateful for all your blessings! [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
生じる[しょうじる, shoujiru] TH: ก่อให้เกิด  EN: to be generated
くれる[くれる, kureru] TH: ให้(ผู้รับจะต้องเป็นผู้พูดหรือพวกเดียวกับผู้พูด)  EN: to be given
恐れ入る[おそれいる, osoreiru] TH: รู้สึกเกรงใจ  EN: to be grateful
喜ぶ[よろこぶ, yorokobu] TH: ดีใจ  EN: to be glad

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
liebe gott(n, vt) ข้าพเจ้า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
im Begriff sein zu; dabei sein, etw. zu tunto be going to; gonna [ Am. ] [Add to Longdo]
nicht vom Fleck kommento make no headway; not to be getting anywhere [Add to Longdo]
Geheimratsecken habento be going bald at the temples [Add to Longdo]
Kaution { f } [ jur. ] | gegen Kaution entlassen | gegen Kaution freigelassen werden | jdn. durch Kaution freibekommenbail; bail out | to release on bail | to be granted bail | to bail someone out [Add to Longdo]
einer Sache zu Leibe gehento bear down [Add to Longdo]
Rohrfeder-Manometer { n }Bourdon-tube gauge [Add to Longdo]
Schrägrohrmanometer { n }inclined-tube gauge [Add to Longdo]
als Zugabe gebento throw in [Add to Longdo]
aussehen (wie) | aussehend | ausgesehen | er/sie sieht aus | ich/er/sie sah aus | er/sie hat/hatte ausgesehen | gut aussehen | wie ein gerupftes Huhn aussehen [ übtr. ]to look (like) | looking | looked | he/she looks | I/he/she looked | he/she has/had looked | to look good; to look well; to be good-looking | to look like a shorn sheep [Add to Longdo]
freisprechen (von) | freisprechend | freigesprochen | vom Gericht in allen Punkten freigesprochen werdento acquit (of) | acquitting | acquitted | to be granted a full discharge by the court [Add to Longdo]
sich freuen | sich freuend | gefreut | du freust dich | er/sie freut sich | ich/er/sie freute mich/sich | wir freuten uns | er/sie hat/hatte sich gefreut | sich über etw. freuen | sich für jdn. freuento be glad; to be pleased | being glad; being pleased | been glad; been pleased | you are glad; <ou are pleased | he/she is glad; he/she is pleased | I/he/she was glad; I/he/she was pleased | we were glad; we were pleased | he/she has/had been glad; he/she has/had been pleased | to be pleased with sth. | to be pleased for sb.; to be glad for sb.'s sake [Add to Longdo]
glänzento be shiny; to be glossy [Add to Longdo]
glasig { adj } | glasiger | am glasigsten | einen glasigen Blick habenglassy | glassier | glassiest | to be glassy-eyed [Add to Longdo]
gut drauf seinto be groovy [Add to Longdo]
Maschine schreiben; maschineschreiben [ alt ] | gut Maschine schreibento type | to be good at typing [Add to Longdo]
mitbekommento get given; to be given [Add to Longdo]
nachreichen | wird nachgereichtto give later | will be given later [Add to Longdo]
tasten (nach) | tastend | getastet | tastet | tastete | sich vorwärts tasten | im Dunkeln tappento grope (for) | groping | groped | gropes | groped | to grope one's way | to be groping in the dark [Add to Longdo]
taugen | taugend | getaugt | du taugst | er/sie/es taugt | ich/er/sie/es taugte | wir/sie taugten | er/sie/es hat/hatte getaugtto be good for | being good for | been good for | you are good for | he/she/it is good for | I/he/she/it was good for | we/they were good for | he/she/it has/had been good for [Add to Longdo]
vordringlich behandelt werdento be given priority (treatment) [Add to Longdo]
Ich habe ganz den Eindruck ...I*ve rather got the impression ... [Add to Longdo]
Ich habe gar keine Lust dazu, aber ich muss es ja wohl tun.I don't fancy the idea, but I'll have to do it. [Add to Longdo]
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ...I would be grateful if you could [Add to Longdo]
In dem Haus spukt es.There used to be ghosts in this house. [Add to Longdo]
Sehr gerne!I'd be glad to! [Add to Longdo]
Würden Sie so freundlich sein, mir zu sagen ...Please be good enough to tell me ... [Add to Longdo]
liebe GrüßeLG : lovely greetings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
受ける(P);請ける(P);承ける;享ける[うける, ukeru] (v1, vt) (1) to receive; to get; (2) to catch (e.g. a ball); (3) to be struck by (wind, waves, sunlight, etc.); (4) to sustain (damage); to incur (a loss); to suffer (an injury); to feel (influence); (5) to undergo (e.g. surgery); to take (a test); to accept (a challenge); (6) (esp. 受ける, 享ける) to be given (e.g. life, talent); (7) (esp. 受ける, 享ける) to follow; to succeed; to be descended from; (8) to face (south, etc.); (9) { ling } (esp. 受ける, 承ける) to be modified by; (10) (esp. 請ける, now primarily used in compound words) (See 請け出す・1) to obtain (a pawned item, etc.) by paying a fee; (v1, vi) (11) to be well-received; to become popular; to go down well; (P) #1,784 [Add to Longdo]
出来る(P);出來る(oK)[できる, dekiru] (v1, vi) (1) (uk) to be able (in a position) to do; to be up to the task; (2) to be ready; to be completed; (3) to be made; to be built; (4) to be good at; to be permitted (to do); (5) to become intimate; to take up (with somebody); (6) to grow; to be raised; (P) #2,154 [Add to Longdo]
基づく(P);基付く;基く(io)[もとづく, motoduku] (v5k, vi) to be grounded on; to be based on; to be due to; to originate from; (P) #2,471 [Add to Longdo]
生じる[しょうじる, shoujiru] (v1, vt) (1) (See 生ずる・1) to produce; to yield; to cause; (v1, vi) (2) (See 生ずる・2) to result from; to arise; to be generated; (P) #4,956 [Add to Longdo]
分かる(P);解る(P);判る(P);分る[わかる, wakaru] (v5r, vi) (1) to be understood; to be comprehended; to be grasped; (2) to become clear; to be known; to be discovered; to be realized; to be realised; to be found out; (P) #5,132 [Add to Longdo]
付く[づく, duku] (v5k, vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf, v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.) #7,839 [Add to Longdo]
仲良く(P);仲よく;仲好く[なかよく, nakayoku] (adv) (1) on good terms with; on cordial terms with; getting along well with; happily; peacefully; (vs) (2) to make friends with; to be good friends with; to get along with; (P) #14,029 [Add to Longdo]
いい薬になる;良い薬になる[いいくすりになる, iikusurininaru] (exp, v5r) to learn a lesson (usu. from an unpleasant experience); to be good for someone [Add to Longdo]
お世話になる;御世話になる[おせわになる, osewaninaru] (exp, v5r) (See 世話になる) to receive favor (favour); to be much obliged to someone; to be indebted; to be grateful [Add to Longdo]
がっつく[gattsuku] (v5k, vi) (See がつがつ) to be greedy; to devour greedily [Add to Longdo]
ホモっぽい[homo ppoi] (adj-i) pretending to be gay [Add to Longdo]
ルーブ・ゴールドバーグ・マシン[ru-bu . go-rudoba-gu . mashin] (n) Rube Goldberg machine [Add to Longdo]
為になる;為に成る[ためになる, tameninaru] (exp, v5r) to be of benefit; to be useful; to be good for you [Add to Longdo]
噂に上る[うわさにのぼる, uwasaninoboru] (exp, v5r) to be gossiped about [Add to Longdo]
噂を立てられる[うわさをたてられる, uwasawotaterareru] (exp, v1) to be gossiped about [Add to Longdo]
謁を賜わる[えつをたまわる, etsuwotamawaru] (exp, v5r) to be granted an audience [Add to Longdo]
横好き[よこずき, yokozuki] (n) being crazy about something, but not be good at it [Add to Longdo]
間に合う(P);間にあう[まにあう, maniau] (v5u) (1) to be in time for; (2) to serve (suit, meet) the purpose; to be good enough; to be enough; (P) [Add to Longdo]
喜ぶ(P);悦ぶ;歓ぶ;慶ぶ;欣ぶ[よろこぶ, yorokobu] (v5b, vi) (1) to be delighted; to be glad; to be pleased; (2) to congratulate; (3) (See 喜んで) to gratefully accept; (P) [Add to Longdo]
基ずく[もとずく(ik), motozuku (ik)] (v5k) (See 基づく) to be grounded on; to be based on; to be due to; to originate from [Add to Longdo]
嬉しがる[うれしがる, ureshigaru] (v5r) (See がる, 嬉しい) to be glad [Add to Longdo]
気品がある[きひんがある, kihingaaru] (exp, v5r-i) (See 気品のある) to be elegant; to be graceful; to be refined [Add to Longdo]
軌道に乗る[きどうにのる, kidouninoru] (exp, v5r) (See 軌道に乗せる) to be on track; to be going to plan [Add to Longdo]
鬼気迫る[ききせまる, kikisemaru] (exp, v5r) (usu. modifying a noun) to be bloodcurdling; to be ghastly [Add to Longdo]
求めよ然らば与えられん[もとめよさらばあたえられん, motomeyosarabaataeraren] (exp) (id) Ask, and it shall be given you [Add to Longdo]
恐れ入る;畏れ入る[おそれいる, osoreiru] (v5r, vi) (1) to be sorry; to beg pardon; to be much obliged; to feel small; (2) to be grateful; (3) to be amazed; to be filled with awe; to be surprised; (4) to be disconcerted; to be embarrassed [Add to Longdo]
極め付き;極めつき[きわめつき, kiwametsuki] (adj-no) (See 極め付きの品) guaranteed (to be genuine, valuable, etc.); certified (as genuine, valuable, etc.) [Add to Longdo]
遣らかす[やらかす, yarakasu] (v5s, vt) to perpetrate; to do; to be guilty of [Add to Longdo]
呉れる[くれる, kureru] (v1, vt) (uk) (くれ is an irregular alternative imperative form) to give; to let one have; to do for one; to be given; (P) [Add to Longdo]
行ける[いける, ikeru] (v1) (1) (col) to be good (at); to go well; (2) to look (taste, etc.) good [Add to Longdo]
降りる(P);下りる(P)[おりる, oriru] (v1, vi) (1) (esp. 下りる) to descend (e.g. a mountain); to go down; to come down; (2) (esp. 降りる) to alight (e.g. from bus); to get off; to disembark; to dismount; (3) to step down; to retire; to give up; to quit; (4) (esp. 下りる) to be granted; to be issued; to be given; (5) (esp. 降りる) to form (of frost, dew, mist, etc.); (6) (esp. 下りる) (See 下り物) to be passed (from the body; i.e. of a roundworm); (P) [Add to Longdo]
困り果てる[こまりはてる, komarihateru] (v1, vi) to be greatly perplexed; to be greatly embarrassed; (P) [Add to Longdo]
困り切る[こまりきる, komarikiru] (v5r, vi) to be greatly perplexed; to be greatly embarrassed [Add to Longdo]
採れる[とれる, toreru] (v1) (1) (See 採る・2) to be collected; to be gathered (e.g. mushrooms, etc.); to be harvested; to be mined; (2) to be able to collect; to be able to mine [Add to Longdo]
載る[のる, noru] (v5r, vi) (1) (See 乗る・のる・2) to be placed on; to be set on; to be piled on; to be loaded on; (2) to appear (in print); to be mentioned; to be recorded; to be reported; to be given; (P) [Add to Longdo]
仕出かす;仕出来す;為出かす(oK);為出来す(oK)[しでかす, shidekasu] (v5s, vt) (uk) to make a mess; to perpetrate; to do; to finish up; to be guilty of [Add to Longdo]
止めになる[やめになる, yameninaru] (exp) to be given up; to be discontinued [Add to Longdo]
賜る;賜わる;給わる[たまわる, tamawaru] (v5r, vt) (1) (hum) to be given; to be granted; to be honored with; to be honoured with; (2) (hon) to give; to bestow; to confer; to honor; to honour [Add to Longdo]
時化る(ateji)[しける, shikeru] (v1, vi) (1) (uk) to be stormy or choppy (sea); (2) (uk) to go through hard times; to be broke; (3) (uk) to be gloomy; to be glum [Add to Longdo]
自他共に許す[じたともにゆるす, jitatomoniyurusu] (exp, v5s) to be generally accepted; to be acknowledged by oneself and others [Add to Longdo]
失せ去る[うせさる, usesaru] (v5r) to disappear; to be gone [Add to Longdo]
授かる[さずかる, sazukaru] (v5r, vt) (1) to be awarded (e.g. a prize); to be given an award; to receive (e.g. a title); (2) to be gifted or endowed (e.g. with a talent); (3) to be blessed (e.g. with a child); (4) to be initiated (e.g. into a secret); (P) [Add to Longdo]
渋い顔をする[しぶいかおをする, shibuikaowosuru] (exp, vs-i) to frown (on); to be grim-faced; to look sullen [Add to Longdo]
熟す[じゅくす, jukusu] (v5s, vt) (1) (uk) to digest; (2) (uk) to break down; to break to pieces; to crush; (3) (uk) to be able to use; to be good at; to have a good command of; (4) (uk) to finish; to complete; to manage; to perform; (5) (uk) to sell; (suf, v5s) (6) (uk) (after the -masu stem of a verb) to do ... well; to do ... completely; (P) [Add to Longdo]
出掛ける(P);出かける[でかける, dekakeru] (v1, vi) to depart; to go out (e.g. on an excursion or outing); to set out; to start; to be going out; (P) [Add to Longdo]
食らい込む[くらいこむ, kuraikomu] (v5m, vi) to be sent up; to be imprisoned; to be jailed; to be gaoled [Add to Longdo]
心を痛める[こころをいためる, kokorowoitameru] (exp, v1) to be grieved at heart; to be troubled; to be worried; to trouble oneself (about something) [Add to Longdo]
振られる[ふられる;フラれる, furareru ; fura reru] (v1, vi) (See 振る・ふる・4) to be given the cold shoulder; to be jilted; to be rejected; to be dumped [Add to Longdo]
生ずる[しょうずる, shouzuru] (vz, vi) (1) (生ずる is more literary that 生じる) (See 生じる・1) to produce; to yield; to cause; (2) (See 生じる・2) to result from; to arise; to be generated; (P) [Add to Longdo]
草むす;草生す;草産す[くさむす, kusamusu] (v5s, vi) to be covered in grass; to be grassy; to be verdant [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top