ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*back up*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: back up, -back up-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
back up(phrv) สนับสนุน, See also: ช่วยเหลือ
back up(phrv) กั้นขวาง, See also: กีดขวาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incremental back upการสำรองเพิ่มขึ้นหมายถึง กระบวนการของการคัดลอกแฟ้มข้อมูล ซึ่งเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ ๆ หรือไม่ก็เป็นแฟ้มที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ หลังจากที่ได้คัดลอกทำสำรองไปแล้วชุดหนึ่ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Back up and smash him off.ถอยหลังและชนเขาออก Help! (1965)
Yeah, I gotta get back up there.ต้องรีบหนีขึ้นฟ้า Beneath the Planet of the Apes (1970)
Back up off your brother! Don't mess up your brother!ถอยไป อย่ากวนลูกพี่เรา Blazing Saddles (1974)
Back up!ถอยไป! The Road Warrior (1981)
Interest rates are going back up and I'm paying a demolition crew to sit around in a restaurant they're supposed to be knocking down.แล้วผมต้องมาจ่ายพนักงานรื้อตึก ให้มานั่ง... ในภัตตาคารที่พวกเขาต้องทำลายอีก ผมจะไล่พวกเขาภายในคืนนี้ครับ *batteries not included (1987)
Wait, wait, wait. Back up.รอเดี๋ยว เดี๋ยว เดี๋ยว เดี๋ยว James and the Giant Peach (1996)
You admit you have no physical evidence to back up your story?คุณยอมรับว่าคุณไม่มีหลักฐานทางกาย ภาพการสำรองเรื่องราวของคุณ? Contact (1997)
Listen, uh, Terry, why don't we, uh, just forget Spider Legs for now, and you get your backside back up here?ฟังเอ่อเทอร์รี่ ทำไมเราไม่เอ่อ เพียงแค่ลืมขาแมงมุมสำหรับตอนนี้ และคุณได้รับด้านหลังของคุณกลับมาที่นี่? Dante's Peak (1997)
- Get your ass back up now.- รับตูดของคุณกลับมาในขณะนี้ Dante's Peak (1997)
Back up!Back up! Dante's Peak (1997)
- All right. - You're going back upstairs. You're going outside on the Clark with Cooper, and you're going to repair the ship.ออกไปข้างนอกกับคูเปอร์ออกไปซ่อมยานซะ Event Horizon (1997)
Back up, back up.ถอยไปซิ Nothing to Lose (1997)
- I'm going back up. - No.- ขึ้นไปดีกว่า Titanic (1997)
Come back! I'm going back up!กลับมา ผมจะพาขึ้นไป! Titanic (1997)
- Back up. Leak at the plant.ถอยก่อน รังสีรั่วในโรงไฟฟ้า The Truman Show (1998)
Back up!ถอยไป! American History X (1998)
Back up!ถอยไป! American History X (1998)
Back up!ถอยไป! American History X (1998)
Feed line. Back up for chow.ได้เวลากินแล้ว เหลือไว้ให้ข้าวหมา American History X (1998)
Could you back up a bit?ได้โปรดรอ อีกนิดนะค่ะ... April Story (1998)
Back up. Let me start earlier.จักรยานออกกำลัง "ฮอฟฟเทร็ค" Fight Club (1999)
Back up.หลบไป Fight Club (1999)
I tried to make them stop... but they kept pushing me down, and they wouldn't let me get back up.ผมพยายามห้ามพวกเขา แต่พวกเขาก็ผลัก และไม่ยอมให้ผมลุกขึ้น Unbreakable (2000)
Back up. How do you know he's gay?เดี๋ยวก่อน เธอรู้ได้ไงว่าเขาเป็นเกย์ Legally Blonde (2001)
That should give us enough time to get back up.น่าจะพอสำหรับตอนเราออกมา Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
As long as the loo doesn't back up again.ขอแค่ส้วมไม่ตันเป็นพอ The Day After Tomorrow (2004)
Back up!ถอยก่อน AVP: Alien vs. Predator (2004)
Requesting FSB back up. High speed pursuit.ขอกำลังเสริม หน่วยติดตามความเร็วสูง The Bourne Supremacy (2004)
Back up the car, Gregoire.ถอยรถกลับ เจจอร์ Hotel Rwanda (2004)
Than I'm gonna need some back up.งั้นผมคงต้องขอกำลังเสริม Madagascar (2005)
But he's back up into a neck-breaker.แต่ก็ลุกขึ้นมาอีก แล้วก็ล็อคคอ Robots (2005)
No matter how many times you flush them down the toilet... they always crawl back up the bowl.เลือกยากอยู่เหมือนกันนะ King Kong (2005)
Them sheep'll drift if I don't get back up there tonight.ถ้าไม่ขึ้นไปคืนนี้ แกะอาจจะหลงฝูงก็ได้นะ Brokeback Mountain (2005)
That next summer I drove back up to Brokeback.หลังจากนั้น 1 ปี เราก็กลับไปที่โบรกแบ็คอีก เพื่อไปของานกับไอ้อกีร์ Brokeback Mountain (2005)
You could sneak right in it we'll lower you down you could grab the game and we'll pull you right back up.คุณแอบเข้าไปในนั้น เราจะปล่อยคุณลง คุณสามารถเก็บเกมส์ Zathura: A Space Adventure (2005)
I'm gonna need you to help me put it back up.ที่นี้ช่วยเก็บให้อีกทีนะค่ะ Red Eye (2005)
Baby, why don't you go back upstairs. I've got this covered.ที่รัก กลับขึ้นไปข้างบนดีกว่า ฉันจัดการเรื่องนี้ได้ Four Brothers (2005)
- Go back upstairs! Why do you let him talk to me like that?ทำไมเธอปล่อยให้เขาพูดกับฉันแบบนี้ Four Brothers (2005)
Back up, allright?ไปไกลๆ ได้มั้ย? Saw II (2005)
Stop making a scene and just go back upstairs.เลิกเล่นละครได้แล้ว และขึ้นไปข้างบนเลย Jenny, Juno (2005)
- Stab wounds, strangulation. - Wait, wait. Back up.- แผลถูกแทง ถูกรัดคอ เดี๋ยว เดี๋ยว ย้อนกลับไปสิ Extreme Aggressor (2005)
Back up. He stabbed her...เขาแทงเธอ... Extreme Aggressor (2005)
Back up.Back up. Back up.เขาเจ็บปวดมาก L.D.S.K. (2005)
I got a buddy-- he's got a place way back up in these woods.ฉันมีเพื่อน เขามีบ้านอยู่หลังป่านี้ Cell Test (2005)
Only if you tell me why it is that you want to keep going back up to medical to get a insulin shot for which you don't need.เพื่อให้เขาฉีดอินซูลินทั้งที่ร่างกายนายไม่ต้องการล่ะ? ฉันชอบบรรยากาศน่ะ Pilot (2005)
This is Rizzo. Does anyone need back up, over?นี่ริซโซ่พูด มีใครต้องการคนช่วยไหม เปลี่ยน Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
Back up a little bit.ถอยไปหน่อย Gridiron Gang (2006)
Back up. Junior.ถอยไป จูเนียร์ Gridiron Gang (2006)
You wanna back up off this girl... fore I knock the taste out your mouth.ออกไปห่าง ๆเธอนะ ไม่งั้นแกปากเจ่อแน่ Big Momma's House 2 (2006)
And pick it back up again.แล้วก็เก็บมันขึ้นมาใหม่ Alpha Dog (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
back upBy the look in your eyes, I sense that you have gotten your back up.
back upCould you put your seat back up a little?
back upHis selfish attitude put my back up.
back upI looked back upon my happy school days.
back upIn an emergency he had nothing to fall back upon.
back upShe got her back up when her husband came home drunk.
back upShe managed to back up through the narrow driveway.
back upThe harassed mule got his back up and began kicking up dust.
back upWhen I look back upon those days, it all seems like a dream.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สงเคราะห์(v) support, See also: assist, back up, Syn. ช่วยเหลือ, อนุเคราะห์, เกื้อหนุน, สนับสนุน
โอบอุ้ม(v) support, See also: foster, prop up, back up, bring up, patronize, Example: สหรัฐอเมริกาหันมาสนับสนุนและโอบอุ้มประเทศไทยเต็มที่ หลังจากที่ไทยได้เดินตามแผนของไอเอ็มเอฟอย่างเคร่งครัด, Thai Definition: อุ้มชู, อุดหนุน, ชุบเลี้ยง, สนับสนุน
ค้ำ(v) prop up, See also: shore up, sustain, support, back up, Syn. ยัน, พยุง, เสริม, ผดุง, จุน, Example: เราจะใช้เงินในนามของรัฐนั้นมาช่วยค้ำธนาคารต่างๆ ที่มีหนี้เสีย, Thai Definition: พยุงไว้เพื่อให้อยู่รอด
ค้ำจุน(v) support, See also: bolster, prop up, back up, hold up, uphold, maintain, preserve, sustain, bolster, Syn. ค้ำชู, เสริม, สนับสนุน, หนุน, ค้ำ, Example: นายทุนรายใหญ่ๆ จับมือกันเอาทรัพยากรของชาติไปทำธุรกิจ ค้ำจุนการงานของกันและกัน, Thai Definition: อุดหนุนให้ดำรงอยู่ได้
ค้ำชู(v) support, See also: maintain, sustain, uphold, prop up, back up, hold up, preserve, Syn. เกื้อหนุน, ค้ำจุน, เชิดชู, Example: เขาจะต้องหาเงินมาค้ำชูองค์การนี้ให้อยู่รอด, Thai Definition: บำรุงให้เจริญขึ้น, พยุงให้สูงขึ้น
ยัน(v) prop up, See also: shore up, sustain, support, back up, Syn. ค้ำ, พยุง, ดัน, Example: ชายชราใช้ไม้เท้ายันพื้นค่อยๆ พยุงตัวยืนขึ้นด้วยความระมัดระวัง
หนุน(v) support, See also: bolster, prop up, back up, hold up, uphold, maintain, preserve, sustain, bolster, Syn. เสริม, สนับสนุน, ผลักดัน, Example: รัฐบาลปัจจุบันตัดสินใจหนุนจัดตั้งตลาดซื้อขายสินค้าเกษตร, Thai Definition: อุดหนุนให้ดำรงอยู่ได้
ผดุง(v) support, See also: maintain, back up, sustain, uphold, Syn. รักษา, ค้ำจุน, Ant. ทำลาย, Example: เขามีแต่ค่าจ้างประจำวันเท่านั้นที่ช่วยให้เขาผดุงชีพอยู่ได้
หนุนหลัง(v) support, See also: back up, Syn. สนับสนุน, Example: โดยทั่วไปแล้วเรามักจะไม่ค่อยพบงานการกุศลที่มีบริษัทใหญ่ๆ หนุนหลังเพื่อการสาธารณะนัก, Thai Definition: ช่วยเหลืออยู่เบื้องหลัง
ดัน(v) support, See also: back up, Syn. ผลักดัน, สนับสนุน, ส่งเสริม, Example: ผู้จัดการฝ่ายบุคคลดันให้ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการผลิตขึ้นเป็นหัวหน้าฝ่ายการผลิต
อนุกูล(v) help, See also: support, aid, back up, assist, succor, relieve, befriend, Syn. เกื้อกูล, สงเคราะห์, สนับสนุน, อุปถัมภ์, ส่งเสริม, Example: โปรดช่วยกันอนุกูลเด็กกำพร้าและคนพิการ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ดุน(v) support, See also: back up, Syn. ดัน, ผลัก, รุน, สนับสนุน, ผลักดัน, Ant. ดึง
ค้ำ(v) support, See also: hold, prop up, sustain, back up, stand by, Syn. พยุง, ยัน, Example: ชาวสวนใช้ไม้ค้ำต้นทุเรียนที่ออกลูก เพื่อไม่ให้ต้นล้มเพราะรับน้ำหนักเกิน, Thai Definition: ยันไว้เพื่อไม่ให้ทรุด, ไม่ให้ล้ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุกูล[anukūn] (v) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend  FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
มองย้อนหลังไป[møng yøn lang pai] (v, exp) EN: look back upon
หนุน[nun] (v) EN: support ; bolster ; prop up ; back up ; hold up ; uphold ; maintain ; preserve ; sustain ; bolster  FR: supporter ; soutenir
ผดุง[phadung] (v) EN: support ; maintain ; back up ; sustain ; uphold  FR: maintenir ; entretenir ; sauvegarder
ปลิ้น[plin] (v) EN: turn inside out ; turn up ; turn back upon itself  FR: retourner l'intérieur
สำรอง[samrøng] (v) EN: keep back ; store up ; back up ; reserve ; set aside ; save for a special purpose  FR: réserver ; garder ; retenir ; tenir en réserve ; sauvegarder
สำรองข้อมูล[samrøng khømūn] (v, exp) EN: back up ; store data  FR: sauvegarder un fichier ; faire une sauvegarde (de données)
สนับสนุนข้ออ้างด้วยหลักฐาน[sanapsanun khø-āng dūay lakthān] (v, exp) EN: back up a claim
สงเคราะห์[songkhrǿ] (v) EN: aid ; help ; give a helping hand ; assist ; support ; ; back up ; subsidize  FR: assister ; aider
ถอยหลัง[thøilang] (v) EN: go backwards ; back ; go into reverse ; make sternway ; back up ; regress  FR: faire marche arrière ; reculer ; rétrograder ; aller en arrière ; aller à reculons
ถอยรถ[thøi rot] (v, exp) EN: back up a car  FR: faire marche arrière ; faire machine arrière

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
做主[zuò zhǔ, ㄗㄨㄛˋ ㄓㄨˇ,  ] make the decision; take charge of; back up; support; be host #15,885 [Add to Longdo]
回溯[huí sù, ㄏㄨㄟˊ ㄙㄨˋ,  ] recall; look back upon #48,292 [Add to Longdo]
作主[zuò zhǔ, ㄗㄨㄛˋ ㄓㄨˇ,  ] to decide; to make decisions; to back up sb; support [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
begründen; rechtfertigento justify; to back up [Add to Longdo]
sichern; sicherstellento back up; to backup [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じゅるり[jururi] (n) (m-sl) sound effect for slurping back up excess saliva (e.g. as stimulated by desire for food) [Add to Longdo]
思い直す(P);思いなおす[おもいなおす, omoinaosu] (v5s, vt) to re-think; to think back upon; to change one's mind; (P) [Add to Longdo]
思い返す[おもいかえす, omoikaesu] (v5s, vt) to re-think; to think back upon; to change one's mind [Add to Longdo]
跳ね返る;はね返る[はねかえる, hanekaeru] (v5r) to rebound; to recoil; to spring back up [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top