ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*anvil*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: anvil, -anvil-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anvil(n) กระดูกรูปทั่งในหูชั้นกลาง
anvil(n) ทั่ง, See also: ทั่งตีเหล็ก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anvil(แอน'วิล) n. ทั่งตีเหล็ก -on the anvil ในระหว่างการพิจารณา (an iron block)

English-Thai: Nontri Dictionary
anvil(n) ทั่งตีเหล็กหรือตีทอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anvilทั่ง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anvilกระดูกรูปทั่ง [การแพทย์]
Anvil Testการทดสอบวัณโรคข้อตะโพกโดยการทุบส้นเท้าผลบวก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
9:01, down Granville Park.9: 01, ลงไปที่ Granville Park. Firewall (2006)
She made the only unassisted triple play in league history... right here in granville field, 1944.เธอได้เข้าเล่นนัดทีไม่มีการโค้ชนัดเดียวในประวัติศาสตร์เบสบอลอาชีพเลยนะ ที่นี่ที่ แกรนด์วิลล์ นี่ ในปี 1944 Welcome to Kanagawa (2008)
Um, well, there's a great diner right near granville field.เ่อ่อ มีอยู่ีที่นึงอยุ่ไกล้ๆ สนาม แกรนด์วิลล Welcome to Kanagawa (2008)
Get me a roadblock at Granville and Sheridan.ปิดถนนแกรนด์วิล\\\ กับถนนเชอริเดนให้ที Eagle Eye (2008)
Anvil.ทั่ง Hick (2011)
A northerner with a jaw like an anvil.คนเหนือ ที่กราม ดั่งทั่งตีเหล็ก You Win or You Die (2011)
You know, I've been hammering an anvil these past 10 years.รู้ไหมข้าตีดาบกับทั่ง มาสิบปี Fire and Blood (2011)
Broadway and Granville.บรอด์เวย์ กับ แกนด์วิล A Test of Time (2012)
You know, uh, the coyote chases a roadrunner, and then the -- the anvil gets dropped on his head.นายก็น่าจะรู้ อืม.. หมาป่านักไล่ล่า นักวิ่งบนถนนน่ะ แล้วจากนั้นกระดูกก็ตกลงบนหัวเขา Hunteri Heroici (2012)
In Toontown, a pretty girl can make your heart leap out of your chest, anvils fall from the sky, and if you draw a door or a black hole on the wall, you can stroll right through it.ในเมืองการ์ตูน สาวสวย ทำให้หัวใจนายหลุดออกมาจากอก กระดูกลอยลงมาจากฟ้า Hunteri Heroici (2012)
So this animaniac can step through walls, can toss an anvil?งั้นการ์ตูนนี่ก็สามารถเดินทะลุกำแพงได้ แล้วโยนทั้่งได้มั้ย? Hunteri Heroici (2012)
Mahoney -- after -- after he anviled that guard, he started freaking out, and then you showed up, and then the cake blew in the day room, and then he lost it.มาโฮนี่ย์ หลังจาก หลังจากที่เค้าจัดการกับพวกรปภ. เค้าก็เริ่มแสดงอาการตื่นตระหนก แล้วนายก็โผล่ตัวออกมา แล้วเค้กก็ระเบิดในห้อง แล้วเค้าก็เสียมันไป Hunteri Heroici (2012)
Did he get crushed by a falling anvil or something?เขาโดนทั่งตีเหล็กตกใส่หัวหรือไง The But in the Joke (2012)
Luke Detweiler, Danville, Virginia.ลุค เดทวาเลอร์ จากเดนวิลล์ เวอร์จิเนีย Kill Your Darlings (2013)
Who hasn't heard him beating his anvil in the storm?ใครจะไม่รู้ว่าเขาทำอะไรได้บ้าง เขาใช้ค้อนอยู่ในพายุ Sacrifice (2013)
Carl Granville. A pleasure.คาร์ล แกรนวิลล์ ยินดีครับ Trial and Error (2013)
Lieutenant Manville, 96th.รองผู้ว่า แมนฟิล, 96 Hacksaw Ridge (2016)
You knew he'd been tried for murder and convicted at Morganville.Er saß wegen Mordes im Gefängnis von Morganville. The Law and Jake Wade (1958)
Am I to understand the suite for Mr and Mrs Manville isn't ready?Die Suite für Mr und Mrs Manville ist noch nicht fertig? The Bellboy (1960)
Mr and Mrs Manville, sorry the suite wasn't ready when you arrived.Mr und Mrs Manville, verzeihen Sie, dass Ihre Suite noch nicht fertig ist. The Bellboy (1960)
Mr. Granville.Mr. Granville. Advise & Consent (1962)
Jacques Granville.Jacques Granville. Topaz (1969)
Jacques Granville.Jacques Granville. Topaz (1969)
Now the first prize is the Granville Cup for French Unseen Translation... and it goes to Forbes Minor...Der erste Preis ist der Granville-Cup... für die Übersetzung eines unbekannten französischen Textes... und geht an Forbes Minor. Forbes Minor, ja. Gebt ihm Deckung. It's a Living (1970)
Worse than what happened at Bowmanville Camp in Canada last year... and Whitehall thought that was a disaster.Es ist schlimmer als das in Bowmanville, und das hat der Regierung gar nicht gepasst. The McKenzie Break (1970)
Your mother's house in Danville.Im Haus deiner Mutter in Danville. The Crazies (1973)
Granville.Granville! The Longest Yard (1974)
You know what, Granville?Weißt du was, Granville? The Longest Yard (1974)
Outside of Crewe, the only one who looks like anything is Granville.Außer Crewe hat nur Granville was drauf. The Longest Yard (1974)
Granville could give you real trouble.- Granville könnte Ihnen Ärger machen. - Ok, das ist alles. The Longest Yard (1974)
So see what we can do about Granville.- Wir müssen was gegen Granville tun. The Longest Yard (1974)
Granville, get your ass over here.Granville, beweg deinen Hintern hierher. The Longest Yard (1974)
Kick was blocked by Granville.Der Stoß wurde von Granville blockiert. The Longest Yard (1974)
Granny Granville is hurt. He's holding his shoulder and appears to be badly hurt.Granny Granville ist an seiner Schulter verletzt. The Longest Yard (1974)
You're coming with me to Hermanville, aren't you, pal?Du kommst doch mit mir nach Hermanville, nicht wahr, Kumpel? Thieves Like Us (1974)
Hermanville and Mexico.Hermanville und Mexiko. Ja. Thieves Like Us (1974)
Yeah. Hey, you gotta come down to Hermanville with me.Du kommst mit mir nach Hermanville. Thieves Like Us (1974)
Bowie, if you and Chicamaw go down to Hermanville, I might get down to Biloxi to see if I could get Lula to take a little trip down to Charleston and New Orleans.Wenn du mit Chicamaw nach Hermanville gehst, könnte ich nach Biloxi gehen, vielleicht hat Lula ja Lust, nach Charleston und New Orleans zu gehen. Thieves Like Us (1974)
You're gonna go to Hermanville.Ihr geht bald nach Hermanville. Thieves Like Us (1974)
B.C. Graddy from Danville, Virginia.B.C. Graddy aus Danvill, Virginia. The Prophecy (1975)
What do you think I drove all the way from Danville for?Weshalb sollte ich sonst den ganzen Weg von Danville fahren? The Prophecy (1975)
Everything I make goes to Granville.Mein ganzer Verdienst geht an Granville. Hardcore (1979)
- Granville.- Granville. Hardcore (1979)
Granville's looking for you anyway.Granville sucht dich trotzdem. Hardcore (1979)
- Granville's looking for you, Niki.- Granville sucht dich, Niki. Hardcore (1979)
He's a regular at the Cock Pit and the Anvil.Er geht häufiger ins Cock Pit und ins Anvil. Cruising (1980)
Jake, you got to get help from Granville.- Jake, hol Hilfe von Granville. My Bloody Valentine (1981)
We're here at the Lanville County Courthouse to ask some of the local citizens how they feel about the infamous bordello runnin' wide open in their American home town.Vor dem Bezirksgericht von Lanville fragen wir hiesige Bürger, was sie davon halten, dass in ihrer Heimatstadt mitten in Amerika ein verruchtes Bordell betrieben wird. The Best Little Whorehouse in Texas (1982)
First thing. First thing is you're standin' in Lanville County, which, by my figuring', is about a 100 miles west of that stink hole you call Houston.Erstens befinden Sie sich im Bezirk Lanville, der schätzungsweise 150km vom Drecksnest Houston entfernt ist. The Best Little Whorehouse in Texas (1982)
Well, if it ain't the celebrated cussin' sheriff of Lanville County.Wenn das nicht der berühmte fluchende Sheriff von Lanville ist. The Best Little Whorehouse in Texas (1982)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทั่ง(n) anvil, Example: ช่างเหล็กกำลังกำค้อนทุบเหล็กบนทั่ง จนเหงื่อท่วมตัว, Count Unit: ตัว, อัน, Thai Definition: แท่งเหล็กสำหรับช่างใช้รองรับในการตีโลหะบางชนิดให้เป็นรูปต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทั่ง[thang] (n) EN: anvil  FR: enclume [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
anvil
manvil
banville
danville
manville
sanville
glanville
granville
manville's
maranville
granville's
ackermanville

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anvil
anvils

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhēn, ㄓㄣ, ] anvil #53,761 [Add to Longdo]
铁砧[tiě zhēn, ㄊㄧㄝˇ ㄓㄣ,   /  ] anvil #118,775 [Add to Longdo]
砧骨[zhēn gǔ, ㄓㄣ ㄍㄨˇ,  ] incus or anvil bone of middle ear, passing sound vibration from malleus hammer bone to stapes stirrup bone #159,895 [Add to Longdo]
听小骨[tīng xiǎo gǔ, ㄊㄧㄥ ㄒㄧㄠˇ ㄍㄨˇ,    /   ] ossicles (of the middle ear); three ossicles, acting as levers to amplify sound, namely: stapes or stirrup bone 鐙骨|镫骨, incus or anvil bone 砧骨, malleus or hammer bone 錘骨|锤骨 #190,472 [Add to Longdo]
[zhēn, ㄓㄣ, ] anvil #451,591 [Add to Longdo]
角砧[jiǎo zhēn, ㄐㄧㄠˇ ㄓㄣ,  ] beck iron (corner of anvil) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amboss { m }; Amboß { m } [ alt ]anvil [Add to Longdo]
Messuhrtaster { m }dial gauge anvil [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かなとこ雲;鉄床雲[かなとこぐも, kanatokogumo] (n) anvil cloud [Add to Longdo]
アンビル;アンヴィル[anbiru ; anviru] (n) anvil [Add to Longdo]
金床[かなとこ, kanatoko] (n) anvil [Add to Longdo]
金敷き;金敷;鉄敷き;鉄敷[かなしき, kanashiki] (n) anvil [Add to Longdo]
鉄床[かなとこ, kanatoko] (n) anvil [Add to Longdo]
蜂の巣[はちのす, hachinosu] (n) (1) beehive; hive; honeycomb; (2) (id) something full of holes; swiss cheese; (3) { food } cow reticulum; wall of the cow's second stomach; (4) (obs) cast iron anvil stand [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anvil \An"vil\, n. [OE. anvelt, anfelt, anefelt, AS. anfilt,
   onfilt; of uncertain origin; cf. OHG. anafalz, D. aanbeld.]
   1. An iron block, usually with a steel face, upon which
    metals are hammered and shaped.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything resembling an anvil in shape or use. Specifically
    (Anat.), the incus. See {Incus}.
    [1913 Webster]
 
   {To be on the anvil}, to be in a state of discussion,
    formation, or preparation, as when a scheme or measure is
    forming, but not matured. --Swift.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anvil \An"vil\, v. t.
   To form or shape on an anvil; to hammer out; as, anviled
   armor. --Beau. & Fl.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anvil
   n 1: a heavy block of iron or steel on which hot metals are
      shaped by hammering
   2: the ossicle between the malleus and the stapes [syn: {incus},
     {anvil}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top