ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*acquittal*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: acquittal, -acquittal-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acquittal(อะควิท' เทิล) n. การตัดสินให้พ้นโทษ, การปฏิบัติ, การชำระหนี้, Syn. discharge

English-Thai: Nontri Dictionary
acquittal(n) การปล่อยเป็นอิสระ, การพ้นผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acquittalการตัดสินปล่อยตัวจำเลย (ให้พ้นจากข้อกล่าวหา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, the vote's nine to three in favour of acquittal.Well, the vote's nine to three in favour of acquittal. 12 Angry Men (1957)
Frankly, I don't see how you can vote for acquittal.Frankly, I don't see how you can vote for acquittal. 12 Angry Men (1957)
It's all there--the accident, Mike's acquittal, and even a little mention of how...ทั้งหมดมันคือ-อุบัติเหตุ ไมค์พ้นผิด และนั่นมันเป็นข้อสงสัยอย่างนึงของการที่.. A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
He was upset about the acquittal and dealt some justice of his own.เขาโกรธที่กัลช์พ้นผิด และสร้างความยุติธรรม ขึ้นมาซะเอง There's No Place Like Home (2011)
- Hung jury or an acquittal.- ไม่ออกความเห็น หรือบอกว่าไม่ผิด Justice (2012)
Only thing between this company and chapter 11 is an acquittal.สิ่งเดียวที่จะทำให้บริษัทนี้ไม่ล้มละลาย ก็คือการพ้นข้อกล่าวหา Risk (2012)
Okay, I know there's been a lot of talk about what you should wear to the trial, so I've selected a few outfits that just scream acquittal.โอเค ฉันรู้ว่าเราคุย เรื่องชุดที่เธอควรใส่ไปศาลแล้ว ฉันเลยเลือกมา 2-3 ชุดที่พอเห็นแล้วต้องตะโกนว่า "ปล่อยตัวจำเลยได้!" The People Will Hear (2012)
Fatal Acquittal, Not With My Daughter, Baby Sellers, Unfinished Betrayal, Fatal Acquittal, Not With My Daughter, Baby Sellers, Unfinished Betrayal, Winter (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตัดสินปล่อยตัวจำเลย[kān tatsin plǿi tūa jamloēi] (n, exp) EN: acquittal
การยกฟ้อง[kān yokføng] (n) EN: acquittal ; dismissal of action

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ACQUITTAL
ACQUITTALS

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acquittal
acquittals

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erfüllung { f }; Erledigung { f }acquittal [Add to Longdo]
Freispruch { m }acquittal [Add to Longdo]
Freispruch { m }; Schulderlass { m }acquittal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
釈放[しゃくほう, shakuhou] (n, vs) release; liberation; acquittal; (P) #10,571 [Add to Longdo]
放免[ほうめん;ほうべん, houmen ; houben] (n, vs) release (from custody); discharge; liberation; setting free; letting go; letting off; acquittal [Add to Longdo]
無罪放免[むざいほうめん, muzaihoumen] (n) acquittal [Add to Longdo]
免罪[めんざい, menzai] (n) acquittal; pardon; papal indulgence [Add to Longdo]
免訴[めんそ, menso] (n, vs) acquittal; dismissal (of a case) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acquittal \Ac*quit"tal\, n.
   1. The act of acquitting; discharge from debt or obligation;
    acquittance.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) A setting free, or deliverance from the charge of an
    offense, by verdict of a jury or sentence of a court.
    --Bouvier.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acquittal
   n 1: a judgment of not guilty [ant: {condemnation},
      {conviction}, {judgment of conviction}, {sentence}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top