ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*漏電*

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 漏電, -漏電-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
漏電[rouden] ไฟรั่ว

Japanese-English: EDICT Dictionary
漏電[ろうでん, rouden] (n,vs) short circuit; leakage (of electricity); electrical fault [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's not enough power to get us to Coruscant. The hyperdrive is leaking.[JA] コルサントまでパワーが足りない ハイパードライブから漏電です Star Wars: The Phantom Menace (1999)
At first, we thought it was an electrical fire,[JA] 当初は 漏電事故かと思いましたが Trial by Fire (2015)
Well, I'd like to say that I Human Torch-ed an electrical fire, but I think even that is beyond my reach.[JA] 超能力で漏電を起こしたって言いたいけど 残念ながら俺は無関係だよ Drive (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
漏電[ろうでん, rouden] Stromverlust, Kurzschluss [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top