ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ไร้ขีดจำกัด*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ไร้ขีดจำกัด, -ไร้ขีดจำกัด-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So as you can see, the results with this one human subject... indicate unlimited applications for mental disability alone... such as retardation, Alzheimer's.อย่างที่คุณเห็น ผลลัพธ์ที่เกิดกับร่างทดลอง เกิดพัฒนาการอย่างไร้ขีดจำกัด จากเดิมที่เป็นคนปัญญาอ่อน The Lawnmower Man (1992)
"stared into the illimitable gulf of the unknown...จ้องมองอ่าวอันกว้างใหญ่ไร้ขีดจำกัด ของสิ่งที่เขามิอาจรู้ได้ In the Mouth of Madness (1994)
I think I've got a really hot lead, Bernard.อัลเบิร์ต จักรวาลนั้นไร้ขีดจำกัด I Heart Huckabees (2004)
Infinity is everywhere.- มันถึงไร้ขีดจำกัด I Heart Huckabees (2004)
And I don't mean grounded to the earth, I mean not tethered.ไม่ได้หมายถึงหลุดโลกแบบนั้น หมายถึงมันไร้ขีดจำกัด Primer (2004)
Is she gonna be OK?จีน เป็นพวกกลายพันธุ์ระดับห้าคนเดียวที่ผมเคยเจอ พลังในตัวเธอแทบจะไร้ขีดจำกัด X-Men: The Last Stand (2006)
Victor is out there somewhere with unlimited power.วิคเตอร์ก็อยู่ที่ไหนซักแห่ง กับพลังที่ไร้ขีดจำกัด Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
The vast lives we had ahead of us, the boundless amount of time which laid unavoidably stretched out in front of us.ชีวิตอีกยาวไกลกำลังรอเราอยู่ข้างหน้า เวลาอันไร้ขีดจำกัดที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเริ่มคืบคลานเข้ามาหา 5 Centimeters Per Second (2007)
I have boundless energy.มีพลังที่ไร้ขีดจำกัด Chapter Two 'The Butterfly Effect' (2008)
Of limitless opportunity.ของโอกาสที่ไร้ขีดจำกัด The Freshmen (2009)
We know you can't get any more.มันสมองไร้ขีดจำกัดไง แต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วนะ Limitless (2011)
It's virtually limitless.จะว่าไปแล้ว.. มันไร้ขีดจำกัดจริงๆ Rise of the Planet of the Apes (2011)
If we can figure out how to tap it, maybe unlimited power.หากเราพบ วิธีที่ที่จะเข้าถึงมันได้ อาจเป็นพลังที่ไร้ขีดจำกัด Thor (2011)
Hey, has anyone been listening to this "Unlimited Courage,"เฮ้, มีใครเคยได้ยินเรื่อง ความกล้าไร้ขีดจำกัด Magnificent Light (2012)
Hey, do you know that if you join Barry's official circle of friends, you get the "Unlimited Courage" 12-CD set for 49.99, plus a free "Live or die, you choose" mug.เฮ้, คุณรู้อะไรไหม ถ้าคุณเข้าร่วม วงเพื่อนอย่างเป็นทางการของแบร์รี่ คุณจะได้รับแรงใจไร้ขีดจำกัด เซ็ต12แผ่นในราคา 49.99 Magnificent Light (2012)
Unlimited power.พลังอันไร้ขีดจำกัด John Carter (2012)
The Tesseract could be the key to unlimited sustainable energy.เทสเซอแร็คต์อาจเป็นกุญแจ ไขสู่พลังงานที่ยั่งยืน และไร้ขีดจำกัด The Avengers (2012)
To have the Tesseract, to have power, unlimited power.ที่จะครอบครอง เทสซาเร็ค เพื่อมีพลัง พลังที่ไร้ขีดจำกัด The Avengers (2012)
The applications for this tech are limitless.การนำสิ่งนี้ไปใช้นั้น ไร้ขีดจำกัด Big Hero 6 (2014)
A single Yellowjacket offers the user unlimited influence to carry out protective actions.เพียงหนึ่งเยลโล่ว์แจ็คเก็ต ก็มอบพลังไร้ขีดจำกัด ให้ผู้ใช้ทำการคุ้มกันภัย Ant-Man (2015)
Live without limits.ชีวิตที่ไร้ขีดจำกัด The Bicameral Mind (2016)
I cannot begin to compare to these six heroes, living examples of courage without limits.ก็เทียบไม่ได้กับหกฮีโร่เหล่านี้ ผู้เป็นตัวอย่างของความกล้าหาญไร้ขีดจำกัด The Space Between Us (2017)
To a night full of endless possibilities.ให้คืนที่มีความเป็นไปได้ไร้ขีดจำกัด You Get Me (2017)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So as you can see, the results with this one human subject... indicate unlimited applications for mental disability alone... such as retardation, Alzheimer's.อย่างที่คุณเห็น ผลลัพธ์ที่เกิดกับร่างทดลอง เกิดพัฒนาการอย่างไร้ขีดจำกัด จากเดิมที่เป็นคนปัญญาอ่อน The Lawnmower Man (1992)
"stared into the illimitable gulf of the unknown...จ้องมองอ่าวอันกว้างใหญ่ไร้ขีดจำกัด ของสิ่งที่เขามิอาจรู้ได้ In the Mouth of Madness (1994)
I think I've got a really hot lead, Bernard.อัลเบิร์ต จักรวาลนั้นไร้ขีดจำกัด I Heart Huckabees (2004)
Infinity is everywhere.- มันถึงไร้ขีดจำกัด I Heart Huckabees (2004)
And I don't mean grounded to the earth, I mean not tethered.ไม่ได้หมายถึงหลุดโลกแบบนั้น หมายถึงมันไร้ขีดจำกัด Primer (2004)
Is she gonna be OK?จีน เป็นพวกกลายพันธุ์ระดับห้าคนเดียวที่ผมเคยเจอ พลังในตัวเธอแทบจะไร้ขีดจำกัด X-Men: The Last Stand (2006)
Victor is out there somewhere with unlimited power.วิคเตอร์ก็อยู่ที่ไหนซักแห่ง กับพลังที่ไร้ขีดจำกัด Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
The vast lives we had ahead of us, the boundless amount of time which laid unavoidably stretched out in front of us.ชีวิตอีกยาวไกลกำลังรอเราอยู่ข้างหน้า เวลาอันไร้ขีดจำกัดที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเริ่มคืบคลานเข้ามาหา 5 Centimeters Per Second (2007)
I have boundless energy.มีพลังที่ไร้ขีดจำกัด Chapter Two 'The Butterfly Effect' (2008)
Of limitless opportunity.ของโอกาสที่ไร้ขีดจำกัด The Freshmen (2009)
We know you can't get any more.มันสมองไร้ขีดจำกัดไง แต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วนะ Limitless (2011)
It's virtually limitless.จะว่าไปแล้ว.. มันไร้ขีดจำกัดจริงๆ Rise of the Planet of the Apes (2011)
If we can figure out how to tap it, maybe unlimited power.หากเราพบ วิธีที่ที่จะเข้าถึงมันได้ อาจเป็นพลังที่ไร้ขีดจำกัด Thor (2011)
Hey, has anyone been listening to this "Unlimited Courage,"เฮ้, มีใครเคยได้ยินเรื่อง ความกล้าไร้ขีดจำกัด Magnificent Light (2012)
Hey, do you know that if you join Barry's official circle of friends, you get the "Unlimited Courage" 12-CD set for 49.99, plus a free "Live or die, you choose" mug.เฮ้, คุณรู้อะไรไหม ถ้าคุณเข้าร่วม วงเพื่อนอย่างเป็นทางการของแบร์รี่ คุณจะได้รับแรงใจไร้ขีดจำกัด เซ็ต12แผ่นในราคา 49.99 Magnificent Light (2012)
Unlimited power.พลังอันไร้ขีดจำกัด John Carter (2012)
The Tesseract could be the key to unlimited sustainable energy.เทสเซอแร็คต์อาจเป็นกุญแจ ไขสู่พลังงานที่ยั่งยืน และไร้ขีดจำกัด The Avengers (2012)
To have the Tesseract, to have power, unlimited power.ที่จะครอบครอง เทสซาเร็ค เพื่อมีพลัง พลังที่ไร้ขีดจำกัด The Avengers (2012)
The applications for this tech are limitless.การนำสิ่งนี้ไปใช้นั้น ไร้ขีดจำกัด Big Hero 6 (2014)
A single Yellowjacket offers the user unlimited influence to carry out protective actions.เพียงหนึ่งเยลโล่ว์แจ็คเก็ต ก็มอบพลังไร้ขีดจำกัด ให้ผู้ใช้ทำการคุ้มกันภัย Ant-Man (2015)
Live without limits.ชีวิตที่ไร้ขีดจำกัด The Bicameral Mind (2016)
I cannot begin to compare to these six heroes, living examples of courage without limits.ก็เทียบไม่ได้กับหกฮีโร่เหล่านี้ ผู้เป็นตัวอย่างของความกล้าหาญไร้ขีดจำกัด The Space Between Us (2017)
To a night full of endless possibilities.ให้คืนที่มีความเป็นไปได้ไร้ขีดจำกัด You Get Me (2017)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unbounded(adj) ไม่จำกัด, See also: ไม่มีขอบเขต, ไร้ขีดจำกัด, ไร้ขอบเขต, Syn. absolute, infinite, limitness, unrestrained, unrestricted
unboundedly(adj) อย่างไม่จำกัด, See also: อย่างไร้ขอบเขต, อย่างไร้ขีดจำกัด
unlimited(adj) ไร้ขีดจำกัด, See also: ซึ่งไม่มีขอบเขต, Syn. limitless, measureless, Ant. limited

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top