ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*วีรบุรุษ*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: วีรบุรุษ, -วีรบุรุษ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วีรบุรุษ(n) hero, Ant. วีรสตรี, Example: ทหารผ่านศึกได้รับยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษของชาติ, Count Unit: คน, Thai Definition: ชายที่ได้รับยกย่องว่ามีความกล้าหาญ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วีรบุรุษ(-บุหฺรุด) น. ชายที่ได้รับยกย่องว่ามีความกล้าหาญ.
ตยาคี(ตะยา-) น. ผู้บริจาค, วีรบุรุษ, นักพรต, เช่น พระศรีศรีสรศาสดา มีพระมหิมา นุภาพพ้นตยาคี (สมุทรโฆษ).
บุษบวรรษ(บุดสะวัด) น. ฝนดอกไม้ (เช่นที่ตกพรูเมื่อวีรบุรุษกระทำการใหญ่หลวง).
บูชาก. แสดงความเคารพบุคคลหรือสิ่งที่นับถือด้วยเครื่องสักการะ มีดอกไม้ ธูป เทียน เป็นต้น เช่น บูชาพระ บูชาเทวดา บูชาไฟ, ยกย่องเทิดทูนด้วยความนับถือหรือเลื่อมใสในความรู้ความสามารถ เช่น บูชาวีรบุรุษ บูชาความรู้ บูชาฝีมือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hero๑. วีรบุรุษ๒. พระเอก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
heroic dramaนาฏกรรมวีรบุรุษ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heroesวีรบุรุษ [TU Subject Heading]
Heroes in literatureวีรบุรุษในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes because soon you can Join the gallant heroes of Branston Bridge.ใช่ เพราะไม่นานพวกแกจะกลายเป็น วีรบุรุษคนกล้าของสะพานแบรนสตัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Oh, come on, don't give me that.โอ้มาไม่ให้ฉันว่า ทะเลมีพันธุ์วีรบุรุษเสมอ How I Won the War (1967)
-He's a war hero. He's never been...- เขาเป็นวีรบุรุษสงคราม เขาไม่เคยรับ ... The Godfather (1972)
Die like a hero, boy. That's the way to live. Company, halt!ตายเยี่ยงวีรบุรุษ นั่นและวิถีชีวิต ทหาร หยุด The Little Prince (1974)
I don't need this. I don't need this working-class-hero crap.ผมไม่ฟังเเล้ว ผมไม่ต้องการพ่อวีรบุรุษคนจนนี่ Jaws (1975)
Our hero is familiar not only with Nietzsche, but Huysmans as wellวีรบุรุษของเราคุ้นเคยไม่กับมัน, แต่ Huysmans ซึ่งดีกว่า Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
When all the girls are in the cellar, our hero is highly aroused, having so many contacts without once ejaculatingเมื่อเด็กผู้หญิงทั้งหมดคือ in the หลุมใต้ดิน, วีรบุรุษของเรา... ...ที่ถูกกระตุ้นอย่างมาก, มี many contacts เกินไป โดยปราศจากที่พูดออกมาอย่างกะทันหันและสั้นๆครั้งหนึ่ง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
People don't believe in heroes anymore.คนไม่เชื่อในวีรบุรุษอีกต่อไป Mad Max (1979)
You want to give them back their heroes.คุณต้องการที่จะให้พวกเขา กลับมาพวกเขาเป็นวีรบุรุษ Mad Max (1979)
They say people don't believe in heroes anymore.พวกเขากล่าว ว่าคน ไม่เชื่อในวีรบุรุษอีกต่อไป Mad Max (1979)
You and me, Max, we're gonna give them back their heroes.คุณและฉัน, แม็กซ์ เราจะให้พวกเขากลับมาพวก เขาเป็นวีรบุรุษ Mad Max (1979)
He's a Green Beret, Congressional Medal of Honor! Guy's a war hero!เขาเป็นคนที่ กรินเบเร รัฐสภาเหรียญเกียรติยศ คนคือวีรบุรุษสงคราม! First Blood (1982)
War hero!วีรบุรุษสงคราม First Blood (1982)
I must say, when I first saw you as a bumbling lawyer here in Bombay I never thought I'd greet you as a national hero.ต้องบอกว่าครั้งแรกที่เห็นคุณ เป็นทนายขี้บ่นในบอมเบย์ ผมไม่เคยคิดว่า คุณจะได้เป็นวีรบุรุษเลย Gandhi (1982)
You've made this half-naked whatever-he-is into an international hero.คุณทำให้เจ้าคนไม่นุ่งผ้ากลายเป็น วีรบุรุษของชาติไปแล้ว Gandhi (1982)
Gentlemen, the hero of Champaran.ท่านทั้งหลาย วีรบุรุษแห่งชัมปาราน Gandhi (1982)
It's not his best work, but the story's hero ... is named John Kinsella, my father.มันไม่ใช่งานที่ดีที่สุดของเขา แต่วีรบุรุษในเรื่อง... ตัวละครที่แมนน์สร้างขึ้น 26 ปีที่แล้ว ชื่อจอห์น คินเซลล่า - พ่อของผม Field of Dreams (1989)
I said I could never respect a man whose hero was a criminal.ผมพูดว่า ผมไม่มีวันนับถือผู้ชาย ที่มีวีรบุรุษเป็นอาชญากร Field of Dreams (1989)
Who was his hero?วีรบุรุษของเขาคือใคร Field of Dreams (1989)
So the least you can do is bring back his hero.อย่างน้อยที่ผมทำได้ก็คือ พาวีรบุรุษของเขากลับมา Field of Dreams (1989)
That asshole said he was a hero.ไอ้เวรนั่นพูดว่า เขาเป็นวีรบุรุษ Wild Reeds (1994)
Perrot was no hero.พีร์รอชไม่ใช่วีรบุรุษ Wild Reeds (1994)
They need heroes so bad. It stinks.พวกมันต้องการวีรบุรุษ ฟังแล้วจะอ๊วก Wild Reeds (1994)
For this is a story- an epic story.เพราะเรื่อง ๆ นี้ เป็นเรื่องของวีรบุรุษ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Yes, epic.ใช่ วีรบุรุษ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
May I say, Mr. Harrer, on behalf of the Reichssportsfuhrer... we are honored to have such a great German hero on the team.ขอโทษนะครับ คุณแฮร์เร่อ ในนามของไรชปอตฟือเร่อ รู้สึกเป็นเกียรติที่วีรบุรุษ ของชาวเยอรมันร่วมทีมไปด้วย Seven Years in Tibet (1997)
Add nitric acid, you've got nitroglycerin.ดูมือแกสิ สบู่ก้อนแรกถูกสร้างขึ้นจากเถ้าถ่านของวีรบุรุษ Fight Club (1999)
Confused, broken... and unable to face a return to a hero's welcome, สับสน หัวใจสลาย... ...ไม่สามารถสู้หน้าการต้อนรับวีรบุรุษ... The Legend of Bagger Vance (2000)
I've come here today to see you because to the South, you are a hero.ที่ฉันมานี่ก็เพราะ... ...สำหรับฝ่ายใต้ คุณเป็นวีรบุรุษ The Legend of Bagger Vance (2000)
We need a man with thunder in his fist, a hero to boom that pill out past those golfing' gods !เราต้องการกำปั้นฟ้าผ่า วีรบุรุษที่ตีไกลกว่า 2 คนนั่น The Legend of Bagger Vance (2000)
Mr. Junuh returned from the war a hero, decorated with the Medal of Honor... for survivin' a deadly mission in which... most--คุณจูเนอเป็นวีรบุรุษสงคราม ตอนกลับมา... ...ประดับเหรียญเชิดชูเกียรติ... ...ที่รอดชีวิตจากภารกิจเสี่ยงตาย... The Legend of Bagger Vance (2000)
Maybe you thought you was just gonna sashay out onto that green... and the old hero of Savannah just reappear all by hisself.คุณอาจคิดว่า คุณเพียงเดินสบายๆ ไปที่กรีน... ...แล้ววีรบุรุษเก่า ของซาวันน่าห์ก็กลับมาเอง The Legend of Bagger Vance (2000)
This is Li Mu Bai's personal sword, a great hero's weapon.นี่คือดาบประจำตัวของ ไลมูไบ เป็นดาบของวีรบุรุษ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
When it comes to emotions, even great heroes can be idiots.เรื่องความรู้สึก แม้วีรบุรุษยังกลายเป็นคนโง่ได้ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
I wish I were like the heroes in the books I read.ฉันอยากเป็นเหมือนวีรบุรุษในนิยาย ที่ฉันอ่าน Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
You're a family of heroes!คุณคือวีรบุรุษของครอบครัว Malèna (2000)
Those who fought the war for you bastards aren't heroes.คนสู้สงครามเพื่อพวกคุณไม่ใช่วีรบุรุษ... Malèna (2000)
The big war hero.พ่อวีรบุรุษสงคราม Mona Lisa Smile (2003)
Due to the gangsters who fought for us since Japan's occupation, หากไม่มี วีรบุรุษ ผู้เรียกร้องเอกราช จากญี่ป่น My Tutor Friend (2003)
Yeah, becoming a national hero will be easier.ใช่แล้ว, แล้วกลายเป็นวีรบุรุษ น่าจะง่ายกว่าน่ะ My Tutor Friend (2003)
In the eyes of many a kind of modern-day hero.ในสายตาของคนจำนวนมาก ผมเป็นวีรบุรุษยุคใหม่ The Corporation (2003)
You're my hero.เจ้าเป็นวีรบุรุษของข้า Mulan 2: The Final War (2004)
Does a hero dragon deserve anything less?มังกรผู้เป็นวีรบุรุษ สมควรจะได้รับการตอบแทนเท่านี้เองเหรอ? Mulan 2: The Final War (2004)
- I'm a firefighter.ขอพระเจ้าคุ้มครอง - วีรบุรุษ I Heart Huckabees (2004)
Oh, God bless you. A hero.- ผมไม่ใช่วีรบุรุษ I Heart Huckabees (2004)
- You crazy bastard You'd go to them for a piece of breadพวกเราจะตายอย่างวีรบุรุษ Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
It's better than starving to deathอดตายเนี่ยเหรอวีรบุรุษ? Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
- Let us go to work, loyal Hutus. - No, no.พวกเราต้องทำมัน ชาววีรบุรุษฮูตู ไม่ ไม่ Hotel Rwanda (2004)
I am receiving more news, good Hutus.ข่าวดี ชาววีรบุรุษฮูตูทั้งหลาบ Hotel Rwanda (2004)
I think they'll arrest him out I think they find it was unpleasant I'll be welcomed back like a heroฉันว่าพวกมันจับตัวเขาไป ฉันว่าพวกมันไม่ค่อยเป็นมิตร ฉันจะต้องกลับมาเหมือนวีรบุรุษ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วีรบุรุษ[wīraburut] (n) EN: hero  FR: héros [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fighter(n) นักสู้, See also: นักรบ, นักมวย, ผู้กล้า, วีรบุรุษ, Syn. combatant, contender, warrior
Hercules(n) วีรบุรุษในนิยายกรีกที่มีกำลังมหาศาล, See also: ชื่อกลุ่มดาว
hero(n) วีรบุรุษ, Syn. cavalier, gallant, paladin, Ant. coward, dastard
heroic(adv) อย่างกล้าหาญ, See also: เป็นวีรบุรุษ, เป็นพระเอก
nonhero(n) คนที่ไม่มีลักษณะของวีรบุรุษ
Odysseus(n) วีรบุรุษในเทพนิยายกรีก, Syn. Ulysses
Robin Hood(n) โรบินฮู้ด (วีรบุรุษในนิทานยุคศตวรรษที่12)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ajax(เอ' แจคซฺ) วีรบุรุษชาวกรีกในสงคราม Trojan (great Ajzx, Telamonian Ajax)
hero(ฮี'โร) n. วีรบุรุษ, คนเก่ง, พระเอก, Syn. champion
heroic(ฮีโร'อิค) adj. กล้าหาญ, เป็นวีรบุรุษ, เป็นพระเอก, หรูหรา, โอ่อ่า, สง่างาม,
hurcules(เฮอ'คิวลิส) n. วีรบุรุษในนิยายกรีกที่มีกำลังมหาศาล, ชื่อกลุ่มดาว
odysseus(โอดิส'เซียส) n. วีรบุรุษในสงคราม Trojan War (เทพนิยายกรีกโบราณ)
valiant(แวล'เยินทฺ) adj. กล้าหาญ, องอาจ, อาจหาญ, เป็นวีรบุรุษ, มีคุณค่า, ดีเลิศ., See also: valiantly adv., Syn. bold, brave, daring, stout

English-Thai: Nontri Dictionary
hero(n) วีรบุรุษ, ผู้กล้า, พระเอก, คนเก่ง, ตัวสำคัญ
heroic(adj) กล้าหาญ, เก่ง, เป็นวีรบุรุษ, เป็นพระเอก
heroical(adj) กล้าหาญ, เก่ง, เป็นวีรบุรุษ, เป็นพระเอก
valiant(adj) กล้าหาญ, เป็นวีรบุรุษ, องอาจ, ดีเลิศ
valorous(adj) กล้าหาญ, อาจหาญ, เป็นวีรบุรุษ
valour(n) ความกล้าหาญ, ความอาจหาญ, ความเป็นวีรบุรุษ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
英雄[えいゆう, eiyuu] วีรบุรุษ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
勇士[ゆうし, yuushi] TH: วีรบุรุษ  EN: hero

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top