ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ทุกประเภท*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ทุกประเภท, -ทุกประเภท-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ปลากระดี่[Pla-Kra-Di] (n) Gourami (อินโดนีเซีย: Sepat, อีสาน: กระเดิด) เป็นสกุลปลาน้ำจืดจำพวกหนึ่ง ในสกุล Trichogaster ในวงศ์ย่อย Luciocephalinae ในวงศ์ใหญ่ Osphronemidae มีรูปร่างโดยทั่วไป คือ แบนข้างคล้ายใบไม้ หัวมีขนาดเล็ก ปลายปากค่อนข้างแหลม ปากมีขนาดเล็ก มีครีบอกคู่แรกเป็นเส้นยาวใหญ่เห็นได้ชัด ซึ่งเรียกว่า "ตะเกียบ" เป็นอวัยวะช่วยในการสัมผัส มีก้านครีบแขนง 2-4 ก้าน ครีบหลังมีก้านครีบเดี่ยว 3-9 ก้าน และก้านครีบแขนง 7-11 ครีบ ครีบก้นมีก้านครีบเดี่ยว 9-14 ก้าน และมีก้านครีบแขนง 25-40 ก้าน ครีบท้องและครีบก้นต่อยาวเป็นแถวเดียวกัน โดยที่ไม่มีเส้นข้างลำตัว ปลายครีบหางไม่เว้ามากนัก[ 1 ] เป็นปลาที่มีการแพร่กระจายพันธุ์ทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพบได้แทบทุกประเภทของแหล่งน้ำจืด มีขนาดโดยเฉลี่ยประมาณ 15 เซนติเมตร เมื่อโตเต็มที่ พบทั้งสิ้น 4 ชนิด ได้แก่ ปลากระดี่มุก (Trichogaster leerii) ปลากระดี่นาง (Trichogaster microlepis) ปลาสลิด (Trichogaster pectoralis) ปลากระดี่หม้อ (Trichogaster trichopterus)
Image:

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค่าจ้างน. เงินทุกประเภทและผลประโยชน์อย่างอื่นที่นายจ้างจ่ายหรือให้แก่ลูกจ้างเป็นค่าตอบแทนการทำงาน.
สื่อมวลชนน. สื่อกลางที่นำข่าวสาร สาร และเนื้อหาสาระทุกประเภทไปสู่มวลชน เช่นหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์, (ปาก) นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ เป็นต้น.
หมอ ๓น. ชื่อปลานํ้าจืดชนิด <i>Anabas testudineus</i> (Bloch) ในวงศ์ Anabantidae ลำตัวป้อม แนวสันหลังโค้งพอ ๆ กับแนวสันท้อง แบนข้าง ท้องกลม คอดหางกว้าง ตาอยู่ค่อนไปทางปลายหัว ปากกว้างเชิดขึ้นเล็กน้อย ฟันเล็กแต่แข็งแรง ขอบกระดูกแผ่นปิดเหงือกหยักเป็นหนามแข็ง ใช้แถกเพื่อช่วยยึดยันให้เคลื่อนไปบนบกได้ดี ขอบครีบต่าง ๆ กลม ลำตัวและครีบมีสีดำคลํ้า ส่วนปลาขนาดเล็กมีสีจางกว่าและมีลายบั้งพาดลำตัวเป็นระยะ ๆ อาศัยอยู่ในแหล่งนํ้าแทบทุกประเภท พบขึ้นมาบนบกในฤดูฝนเสมอ ซึ่งเป็นธรรมชาติการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยแบบหนึ่ง และยังแสดงให้เห็นความสามารถในการหายใจในที่ดอนได้อีกด้วย ขนาดยาวได้ถึง ๒๕ เซนติเมตร, หมอไทย หรือ สะเด็ด ก็เรียก, อีสานเรียก เข็ง.
เอทิลแอลกอฮอล์น. แอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง มีสูตร C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH ลักษณะเป็นของเหลว ใสไม่มีสี มีจุดเดือด ๗๘.๕ ํซ. จุดไฟติด ดื่มเข้าไปทำให้เกิดอาการมึนเมา เป็นองค์ประกอบสำคัญของสุราเมรัยทุกประเภท ใช้ประโยชน์เป็นตัวทำละลาย เป็นเชื้อเพลิงและใช้สังเคราะห์สารเคมีอื่นได้มากมาย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
balanced dietการกินอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนได้สัดส่วน, การกินอาหารให้ครบทุกประเภทและให้ได้ปริมาณสารอาหารตามที่ร่างกายต้องการ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
search engineโปรแกรมค้นหา, ใช้สำหรับค้นหาเว็บเพจที่ต้องการ โดยระบุคำหลักหรือคำสำคัญ (keyword) เพื่อนำไปค้นในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งรวบรวมเว็บเพจต่างๆ ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นรายการเว็บเพจที่ประกอบด้วยคำหลักที่ระบุ ช่วยให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลทุกประเภท หลากหลายรูปแบบ เพื่อการศึกษาหรือเพื [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
in a fan letter.ฉันจะได้รับทุกประเภท Help! (1965)
- He used to be a fascist, sir.เขาเคยเป็นฟาสซิสต์เซอร์ ก็ก็จะใช้เวลาทุกประเภท How I Won the War (1967)
You meet all sorts. Jazz people, book people...คุณจะพบทุกประเภท คนดนตรีแจ๊สคนหนังสือ ... The Russia House (1990)
All second-class passengers boarding now.ผู้โดยสารทุกประเภทที่สอง ขึ้นขณะนี้ In the Name of the Father (1993)
good, bad, old, new... silents, Westerns, thrillers... that all the New Wave filmmakers came here to learn their craft.เขาอยากฉายหนังทุกประเภท ดี, เลว, เก่า, ใหม่... หนังเงียบ, ตะวันตก, สยองขวัญ นี่คือที่ๆ นักสร้างหนังกลุ่ม "คลื่นลูกใหม่" ทุกคนได้มาเรียนรู้ทักษะต่างๆ The Dreamers (2003)
It's everything.มีโรงงานนรกในสินค้าทุกประเภท The Corporation (2003)
You're gonna rank even higher than you did last year, and you might make it through all the qualifiers if you don't kill yourself first.เธอจะไต่อันดับได้สูงขึ้น มากกว่าเธอทำได้เมื่อปีที่แล้ว และเธออาจจะฝ่าฟัน จนผ่านทุกประเภท ถ้า... เธอไม่ฆ่าตัวเธอเองซะก่อน Peaceful Warrior (2006)
I know we have laws. We got all kind of laws.ผมรู้เรามีกฎหมาย เรามีกฎหมายทุกประเภท The Astronaut Farmer (2006)
- We got all kinds of food!- เรามีอาหารทุกประเภท The Astronaut Farmer (2006)
Stupid punk! There's all kinds I'm telling you.ไอ้โง่ บอกแล้วว่ามีทุกประเภท The City of Violence (2006)
- All kinds.- ทุกประเภทแหละ ทำไม That Night, a Forest Grew (2007)
I'm clean now. Straight, I gave it all up.ผมเลิกแล้ว พอกันที เลิกยาทุกประเภท RocknRolla (2008)
I have a ledger, a record of every paymentผมมีบัญชีแยกประเภท บันทึกค่าใช้จ่ายทุกประเภท The Bank Job (2008)
The company is a corrupted organization, involved all levels of industry and government....องกรคอรัปชั่น ที่มีส่วนพัวพันในธุรกิจทุกประเภท และรัฐบาล Scylla (2008)
Killed himself all kinds of people.ฆ่าไปหมดทุกประเภทเลยด้วย Gamer (2009)
All supernaturals, we got a natural resistance.พวกเหนือมนุษย์ทุกประเภท เรามีแรงต้านธรรมชาติ Release Me (2009)
I have endless patients, all demographics.ผมมีคนไข้มากมาย ทุกประเภท Faceless, Nameless (2009)
Families encompass... all manner and shape.ทุกครอบครัวรวมเข้าด้วยกัน... . ทุกจำพวก ทุกประเภท Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
Penny, I like all sorts of people.เพนนี ผมมีเพื่อนทุกประเภท The Cornhusker Vortex (2009)
All kinds of men go to the Double D gentlemen's club.ผู้ชายทุกประเภทจะต้องไป ที่ดับเบิ้ล ดี คลับ You Gotta Get a Gimmick (2010)
Yes, all kinds of men go to Double D's, which can be very upsetting to all kinds of women.ใช่แล้ว ผู้ชายทุกประเภทล้วนแต่ไปที่ ดับเบิ้ล ดี ซึ่งมักจะทำให้ผู้หญิงทุกประเภทเช่นกัน ต้องมีโมโห You Gotta Get a Gimmick (2010)
'Cause I have 'em all.เพราะผมมีหมดทุกประเภท The Large Hadron Collision (2010)
Reid: there might be an almost chivalrous aspect to this.และที่จริงคนทุกประเภทที่ใช้ชีวิตอยู่กับถนนมี เช่นนางฟ้าซาตาน Solitary Man (2010)
Oh, don't worry, there's all sorts round here. Mrs Turner next door's got married ones.โอ้ ไม่ต้องกังวลค่ะ แถวนี้มีทุกประเภท คุณนายเทอร์เนอร์บ้านข้างๆก็อยู่กับคนที่แต่งงานแล้ว A Study in Pink (2010)
If we look at enough Sci-Fi movies, there are all sorts of weird and wonderful aliens out there, but what we're really interested in is what these organisms are built from.แล้วชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่น อาจจะคล้ายกับชีวิตบนโลก ถ้าเราดูที่พอภาพยนตร์ ไซไฟ มีทุกประเภทของมนุษย์ต่างดาวที่ แปลกและมหัศจรรย์ออกจากที่นั่น Are We Alone? (2010)
What all life on Earth uses as its solvent is water, liquid water, and so that is what we look for as a first step to looking for life elsewhere -- the presence of liquid water.โปรตีนกรดนิวคลีอิกไขมันไม่กี่ คุณรู้ทุกประเภทของสิ่งเหล่านี้ แต่พวกเขาไม่ได้ทำงาน ในรูปแบบผง Are We Alone? (2010)
They had all kinds of armed guards around. Then we're good.พวกเขามีรปภ.ทุกประเภทที่ติดอาวุธอยู่รอบๆ Rough Trade (2010)
Oh, don't worry, there's all sorts round here.โอ้ ไม่ต้องกังวลค่ะ แถวนี้มีทุกประเภท Unaired Pilot (2010)
All kinds, apparently.ทุกประเภทอีกต่างหาก The Hangover Part II (2011)
Come on, Craigslist.มามะ เครกสลิสต์ [ Craiglist-เว็บไซต์ขายของทุกประเภท ] The Prestidigitation Approximation (2011)
All wellness-type needs.ความต้องการทุกประเภท Don't Give Up on Detroit or Hung Like a Horse (2011)
Oh, no problem. I got all sorts of collateral.โอ้, ไม่มีปัญหา ผมมีหลักประกันทุกประเภท Scarlet Ribbons (2011)
Socioeconomic breakdown's all over the map.มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ทุกประเภท Self Fulfilling Prophecy (2011)
Each of us are on our very own adventure, encountering all kinds of challenges, and the choices we make on that adventure will shape us as we go.เราแต่ละคน มีการผจญภัยเป็นของตัวเอง ต้องเผชิญหน้ากับ สิ่งท้าทายทุกประเภท และการตัดสินใจที่เราเลือก ในการผจญภัยนั้น Hope (2011)
No, you have procedure tomorrow. No fluids.ไม่ได้ นายมีสิ่งที่ต้องทำพรุ่งนี้ เลยต้องงดน้ำทุกประเภท Captain America: The First Avenger (2011)
No booze -- no hot chicks of any kind.งดก๊ง-- งดสาวฮ็อตทุกประเภท Plucky Pennywhistle's Magical Menagerie (2012)
Pretty much any kind of document.และเอกสารทุกประเภท Stealing Home (2012)
We get all types here, detective-- students, actresses, moms.ที่นี่เรามีทุกประเภทนะคะ คุณนักสืบ นักเรียน ดาราสาว คุณแม่บ้าน Dial M for Mayor (2012)
He taught me eight sages, twelve sleeping maidens, blonds and brunettes.เขาสอนฉันเล่นทุกประเภทเลย Kingdom of the Blind (2012)
Any kind of athlete -- he respected them.ทุกประเภทกีฬา เขาเคารพมัน Heartache (2012)
Well, I don't know, I don't know the specifics but I do know they are still testing with all sorts of material.ดีฉันไม่ทราบ ผมไม่ทราบรายละเอียด แต่ฉันรู้ว่าพวกเขายังคงมีการทดสอบ กับทุกประเภทของวัสดุ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Private enterprise!-เอกชนทุกประเภท Saving Mr. Banks (2013)
I grew up around a lot of crappy families, all different kinds of messed up people.ฉันโตมาในครอบครัวที่น่าขยะแขยง เจอคนแย่ๆมาทุกประเภท แต่มีสิ่งหนึ่งที่พวกเขาเป็นเหมือนกัน Power (2013)
There's gonna be all kinds of food, there's gonna be music, and it's all gonna be free, thanks to Mrs. Bellefleur.มันจะเป็นอาหารทุกประเภท เป็นดนตรีทุกประเภท เป็นความอิสระเสรี Radioactive (2013)
Known as a breeding ground for all manner of criminal.ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ โจรและผู้ร้ายทุกประเภท Arrow: Year One (2013)
They likely witnessed all kinds of illnesses, deformities.พวกเขาได้พบเห็น ความเจ็บป่วย ความพิกลพิการทุกประเภท The Grey Hat (2014)
All right, your chip is now vulnerable to infiltration.เอาล่ะ ตอนนี้ชิป เปิดรับการแทรกแซงทุกประเภท The Event Horizon (2014)
It's all that stuff wrapped in one package... that's defeated so many good climbers... and will probably defeat you and maybe will defeat everybody for all time.มีทุกประเภทรวมกันอยู่ มันโค่นนักไต่เก่งๆ มานักต่อนัก และคงจะโค่นคุณด้วย และอาจจะโค่นทุกคนตลอดไป Meru (2015)
All kinds.ทุกประเภท The Scarecrow (2015)
Pie. Any kind of pie.พาย พายทุกประเภท The Blind Fortune Teller (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รายได้ทุกประเภท[rāidai thuk praphēt] (n, exp) EN: earnings of any kind  FR: tous les types de revenus

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
all manner of someone or something(idm) ทุกประเภท, See also: ทุกแบบ
all walks of life(idm) ทุกชนชั้นทางสังคม เศรษฐกิจ และเชื้อชาติ, See also: ทุกประเภท

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
international organizatioISO <คำย่อ>องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานใช้ตัวย่อว่า ISO (อ่านว่า ไอเอสโอ) มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท เป็นต้นว่า ภาษาปาสกาล, ภาษา Prolog
isoInternational Organization for Standardizationองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานใช้ตัวย่อว่า ISO (อ่านว่า ไอเอสโอ) มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท เป็นต้นว่า ภาษาปาสกาล, ภาษา Prolog
omnium-gatherum(ออมนิอัมแกธ'เธอะรัม) n. การเก็บรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่าง, การเก็บรวบรวมหลายสิ่งหลายอย่าง, งานเลี้ยงที่คนทุกประเภทมาร่วมกัน
omnivorous(ออมนิฟ'เวอรัส) adj. กินทุกอย่างกินไม่เลือก, กินทั้งพืชและสัตว์, รับทุกอย่าง, อ่านหนังสือทุกประเภท

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Silverman[ซิล-เวอร์-แมน] (org) Silverman เป็นแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์, ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 ได้สร้างและพัฒนาระบบแบบ all-in-1 ที่ดีที่สุด ที่พร้อมรองรับทุกความต้องการทั้งการจัดการอสังหาริมทรัพย์และการจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ได้แก่ บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนต์ เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ หอพักและอาคารสำนักงาน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top