ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ทิพย์*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ทิพย์, -ทิพย์-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
สก๊อย[สะ-ก๊อย] (n, slang) วัยรุ่นหญิงที่มักนั่งท้ายมอเตอร์ไซค์ของเด็กแว้น มักใส่เสื้อยืดรัดติ้ว หรือไม่ก็สายเดี่ยว เสื้อกล้าม เกาะอก ชอบใส่กางเกงขาสั้นเอวต่ำ มักผัดหน้าให้ขาววอก และจะผูกผมเป็น 2 ข้าง ส่วนริมฝีปากจะแดงระเรื่อ เครื่องประดับชิ้นสำคัญ คือ หวี และการใช้โทรศัพท์มือถือและน้ำยาอุทัยทิพย์ที่ใช้ทาปากให้แดงอยู่เสมอ ส่วนใหญ่บริเวณน่องขาของสก๊อยมักมีรอยท่อไอเสียดาด และรอยแผลเป็นประปรายตามแข้งขาเนื่องจากอุบัติเหตุ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทิพย์(adj) divine, See also: supernatural, celestial, Example: มนุษย์เราใฝ่ฝันที่จะมีตาทิพย์ หูทิพย์ เหาะได้ หายตัวได้ และมีเครื่องทำงานแทนในบางโอกาส, Thai Definition: เป็นของเทวดา, ดีวิเศษอย่างเทวดา, ดีวิเศษเหนือปกติธรรมดา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
น้ำทิพย์(n) nectar, See also: ambrosia, Syn. น้ำอมฤต, น้ำศักดิ์สิทธิ์, Example: เขาเชื่อกันว่าหินก้อนนี้มีน้ำทิพย์สามารถรักษาโรคได้
กระยาทิพย์(n) kind of sweet made of honey, molasses, millk and peanut, Syn. ข้าวกระยาทิพย์, ข้าวทิพย์, Count Unit: ชิ้น, อัน, Thai Definition: ชื่อขนมอย่างหนึ่งปรุงด้วยเครื่องกวนมีน้ำผึ้ง น้ำอ้อย น้ำนม ถั่ว งา เป็นต้น นิยมใช้หญิงพรหมจารีกวนให้เข้ากัน มักทำในพิธีสารท

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระยาทิพย์น. ชื่อขนมอย่างหนึ่ง ปรุงด้วยเครื่องกวนมีนํ้าผึ้ง นํ้าอ้อย นํ้านม ข้าวฟ่าง ถั่วราชมาส งา เป็นต้น นิยมใช้หญิงพรหมจารีเป็นผู้กวน มักทำในพิธีสารท เรียกว่า ข้าวกระยาทิพย์, ข้าวทิพย์ ก็เรียก.
ข้าวกระยาทิพย์น. ชื่อขนมอย่างหนึ่ง ปรุงด้วยเครื่องกวนมีน้ำผึ้ง น้ำอ้อย น้ำนม ข้าวฟ่าง ถั่วราชมาส งา เป็นต้น นิยมใช้หญิงพรหมจารีเป็นผู้กวน มักทำในพิธีสารท, ข้าวทิพย์ ก็เรียก.
ข้าวทิพย์น. ชื่อขนมอย่างหนึ่ง ปรุงด้วยเครื่องกวนมีนํ้าผึ้ง นํ้าอ้อย นํ้านม ข้าวฟ่าง ถั่วราชมาส งา เป็นต้น นิยมใช้หญิงพรหมจารีเป็นผู้กวน มักทำในพิธีสารท, ข้าวกระยาทิพย์ ก็เรียก.
ตรีธารทิพย์น. พิกัดตัวยาประเภทหนึ่งในตำรายาไทย จำกัดจำนวนตัวยาอันมีรสดังน้ำทิพย์ ๓ อย่าง คือ รากไทรย้อย รากราชพฤกษ์ รากมะขามเทศ.
ตาทิพย์น. ตาที่สามารถดูอะไรเห็นได้หมด.
ไตรทิพ, ไตรทิพย์(-ทิบ) น. สวรรค์ชั้นสูงสุด, สวรรค์ทั่วไป, ตรีทิพ ก็เรียก.
ทิพย-, ทิพย์(ทิบพะยะ-) ว. เป็นของเทวดา เช่น อาหารทิพย์, ดีวิเศษอย่างเทวดา เช่น ตาทิพย์ หูทิพย์, ดีวิเศษเหนือปรกติธรรมดา เช่น เนื้อทิพย์, ใช้ว่า ทิพ ก็มี.
ผ้าทิพย์น. สิ่งที่ประดับคล้ายผ้าห้อยตรงหน้าฐานพระพุทธรูป, ผ้าที่ประดับหรือปกหน้าพระราชอาสน์หรือพนักพลับพลา.
หูทิพย์น. หูที่จะฟังอะไรได้ยินทั้งหมด.
กระบอก ๓น. ดอกไม้, กลีบดอกไม้, เช่น กระบอกทิพย์ผกากวน กาเมศ กูเอย (นิ. นรินทร์), กว่ากลิ่นกระบอกบง- กชเกศเอาใจ (เสือโค), ใช้ว่า ตระบอก ก็มี.
กระออม ๒น. ภาชนะสานด้วยไม้ไผ่ ยาชัน รูปคล้ายกระบุงขนาดย่อม ปากสอบ ใช้ใส่น้ำ เช่น สรงสนานนํ้าทิพย์สิบกระออม (คาวี), กะออม กัลออม หรือ กะละออม ก็ว่า.
กลาย(กฺลาย) ก. เปลี่ยนไป, แปรปรวนไป, เช่น หน้าหนาวกลายเป็นหน้าร้อน, เป็นอื่นไป, แปลงไป, เช่น ศรกลายเป็นทิพย์กระยาหาร เปรี้ยวหวานตกลงตรงหน้า (รามเกียรติ์ ร. ๒), (โบ; กลอน) ใช้ในความว่า กราย ก็มี เช่น ไปกลายบ๋านชองตนกดี (จารึกสยาม), จักเจริญสวัสดิภาพศักดิศรี ศัตรูไพรี บห่อนจะใกล้กลายตน (โชค–โบราณ).
จตุทิพยคันธา(-ทิบพะยะ-) น. พิกัดตัวยาประเภทหนึ่งในตำรายาไทย จำกัดจำนวนตัวยาอันมีกลิ่นหอมดังยาทิพย์ไว้ ๔ อย่าง คือ ดอกพิกุล รากชะเอมเทศ รากมะกล่ำเครือ รากขิงแครง.
ตรีกายน. พระกายทั้ง ๓ ของพระพุทธเจ้าตามคติพระพุทธศาสนา นิกายมหายาน ได้แก่ ๑. ธรรมกาย (พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า) ๒. สัมโภคกาย (กายทิพย์หรือกายละเอียดของพระพุทธเจ้า) และ ๓. นิรมาณกาย (กายที่เป็นขันธ์ ๕ และปรากฏแก่มนุษย์ทั่วไป ซึ่งบางทีเรียกว่า รูปกาย).
ตรีทิพน. สวรรค์ชั้นสูงสุด, สวรรค์ทั่วไป, เรียก ไตรทิพ หรือ ไตรทิพย์ ก็ได้.
ทิพจักขุน. ตาทิพย์ คือ จะดูอะไรเห็นได้ทั้งหมด, เป็นอภิญญาอย่าง ๑ ในอภิญญา ๖.
ทิพโสตน. หูทิพย์ คือ จะฟังอะไรได้ยินทั้งหมด, เป็นอภิญญาอย่าง ๑ ในอภิญญา ๖.
ทิพยจักษุน. ตาทิพย์ คือ จะดูอะไรเห็นได้ทั้งหมด, เป็นอภิญญาอย่าง ๑ ในอภิญญา ๖.
ทิพยญาณน. ความรู้เป็นทิพย์.
ทิพยเนตรน. ตาทิพย์ คือ จะดูอะไรเห็นได้ทั้งหมด.
ทิพยรสน. รสทิพย์, รสเลิศ.
ทิพยโศรตร(-โสด) น. หูทิพย์ คือ จะฟังอะไรได้ยินทั้งหมด, เป็นอภิญญาอย่าง ๑ ในอภิญญา ๖.
เทวดา(เทวะ-) น. ชาวสวรรค์มีกายทิพย์ ตาทิพย์ หูทิพย์ และกินอาหารทิพย์ เป็นโอปปาติกะ.
โยคจักษุน. ตาทิพย์.
วิชชา(วิด-) น. ความรู้แจ้ง เช่น วิชชา ๓ วิชชา ๘ ในพระพุทธศาสนา, วิชชา ๓ คือ ๑. บุพเพนิวาสานุสติญาณ (รู้จักระลึกชาติได้) ๒. จุตูปปาตญาณ (รู้จักกำหนดจุติและเกิด) ๓. อาสวักขยญาณ (รู้จักทำอาสวะให้สิ้น), ส่วนวิชชา ๘ คือ ๑. วิปัสสนาญาณ (ญาณอันนับเข้าในวิปัสสนา) ๒. มโนมยิทธิ (ฤทธิ์ทางใจ) ๓. อิทธิวิธิ (แสดงฤทธิ์ได้) ๔. ทิพโสต (หูทิพย์) ๕. เจโตปริยญาณ (รู้จักกำหนดใจผู้อื่น) ๖. บุพเพนิวาสานุสติญาณ ๗. ทิพจักขุ (ตาทิพย์) ๘. อาสวักขยญาณ.
วิมานยานทิพย์.
สร- ๒(สอระ-) ว. ทิพย์, แกล้วกล้า, เช่น สรศาสดา สรศักดิ์ สรสีห์.
สารท ๑(สาด) น. เทศกาลทำบุญในวันสิ้นเดือน ๑๐ โดยนำพืชพรรณธัญญาหารแรกเก็บเกี่ยวมาปรุงเป็นข้าวทิพย์และข้าวมธุปายาสถวายพระสงฆ์.
สาวพรหมจารีน. สาวที่ยังไม่มีสามี, หญิงที่ยังไม่มีระดู, เช่น ตามที่ถือกันว่า ผู้ซึ่งสำหรับกวนข้าวทิพย์นั้นต้องเป็นสาวพรหมจารี คือที่ยังไม่มีสามีนั้นประการหนึ่ง อีกนัยหนึ่งคือหญิงซึ่งยังไม่มีระดูกล่าวว่าเป็นพรหมจารีแท้… (สิบสองเดือน)
สุธา ๑น. นํ้าอมฤต, อาหารทิพย์.
สุธาโภชน์น. ของกินอันเป็นทิพย์.
สุธาสินี, สุธาสีน. “ผู้กินอาหารทิพย์” คือ เทวดา.
สุร- ๒(-ระ-) ว. ทิพย์.
อภิญญา, อภิญญาณ(อะพินยา, อะพินยาน) น. “ความรู้ยิ่ง” ในพระพุทธศาสนามี ๖ อย่าง คือ ๑. อิทธิวิธิ การแสดงฤทธิ์ได้ ๒. ทิพโสต หูทิพย์ ๓. เจโตขปริยญาณ ญาณรู้จักกำหนดใจผู้อื่น ๔. ปุพ-เพนิวาสานุสติญาณ การระลึกชาติได้ ๕. ทิพจักขุ ตาทิพย์ ๖. อาสวักขยญาณ ญาณรู้จักทำอาสวะให้สิ้นไป.
อมฤต, อมฤต-(อะมะริด, -รึด, -ริดตะ-, -รึดตะ-) น. นํ้าทิพย์ เรียกว่า นํ้าอมฤต
อมฤต, อมฤต-เครื่องทิพย์.
อมฤตรส(อะมะรึดตะ-) น. น้ำทิพย์
อำมฤต(-มะริด, -มะรึด) น. น้ำทิพย์ เรียกว่า น้ำอำมฤต
อำมฤตเครื่องทิพย์. (ส. อมฤต; ป. อมต).
อินทราภิเษก(อินทฺรา-) น. เรียกลักษณะพิเศษ ๓ ประการ คือ ๑. พระอินทร์นำเอาเครื่องราชกกุธภัณฑ์มาถวาย เมื่อจะได้ราชสมบัติ ๒. เสี่ยงราชรถมาจดฝ่าพระบาท และ ๓. เหาะเอาฉัตรทิพย์มากางกั้น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Astral bodyกายทิพย์ [TU Subject Heading]
Astral projectionการเดินทางของกายทิพย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And that's nothing compared to what it feels like to eat her out and lap up all those fresh juices.อย่าเปรียบเทียบเลย ว่ารู้สึกกันอย่างไร มันเหมือนได้ดื่มน้ำทิพย์ อะไรยังงั้นเลย Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
I don't know why you think you have this psychic ability to read me.ผมไม่รู้ว่าคุณมีตาทิพย์ อ่านความรู้สึกผมออก American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Makes me look extra-psychic, don't you think?ทำให้ฉันดูเหมือน ร่างทรงตาทิพย์เลยใช่มั้ยล่ะ Heaven and Hell (2008)
So, what, are you some kind of a psychic now, too?ทีนี้ นายมีญาณทิพย์พ่วงด้วยเรอะ? In the Beginning (2008)
Are you one of my psychic kids?แกเป็นเด็กทิพย์ของฉันรึเปล่า In the Beginning (2008)
Pudding of chocolate, manna from heaven.ชอคโกแลตพุดดิ้ง น้ำทิพย์จากสวรรค์ Our Father (2008)
You're my God-given solace.ผมจะบอกว่าคุณเป็นอะไรสำหรับผม คุณคือน้ำทิพย์ที่พระเจ้าส่งมาให้ผม Mayhem (2008)
His favorite scientist, if you can call psychic research science.สามารถเรียกว่านักวิทยาศาสตร์คนโปรดของเขา\ คนมีญาณทิพย์ที่ทำการค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
We think you're probably just psychic.เราคิดว่านายน่าจะมีญาณทิพย์ The Monster at the End of This Book (2009)
If I were psychic, you think I'd be writing?ถ้าฉันมีญาณทิพย์ คิดว่าฉันจะเขียนหนังสืออยู่เหรอ The Monster at the End of This Book (2009)
How does this whole psychic thing of yours work?ไอ้เรื่องญาณทิพย์ที่คุณใช้ทำงานมันเป็นยังไง? The Monster at the End of This Book (2009)
Chuck is not a psychic.ชัคไม่ได้มีญาณทิพย์ The Monster at the End of This Book (2009)
Communication, speech, clairaudience, cognition, and thought.การสื่อสาร วาทวิทยา หูทิพย์ ภูมิปัญญา และการคิด A New Day in the Old Town (2009)
Are you psychic or clairvoyant?เธอเป็นมีพลังจิต หรือญาณทิพย์กันแน่? Haunted (2009)
Speak to me, vision.บอกมาเลย... ตาทิพย์ The Performer (2009)
You are an"observer".- เธอเป็นตาทิพย์ Push (2009)
We analyze, categorize us. I say"observer".เราถูกทดสอบและถูกจัดประเภท เค้าเรียกชั้นว่า ตาทิพย์ Push (2009)
I am an observer.- ชั้นเป็นตาทิพย์ Push (2009)
They took something from your apartment, huh?ฉันเห็นจมูกทิพย์ มาหาคุณใช่ใหม ? Push (2009)
That would be unfair to an Observer.- ตาทิพย์อย่างเธอน่าจะรู้แต่แรก Push (2009)
The Division is captured because the best guess they have seen.ดิวิชั่นจับแม่ไป พวกเค้าขังแม่ไว้เพราะแม่เป็นเจ้าแม่ตาทิพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด Push (2009)
This is not your apartment. It is not the case.ตอนนี้จมูกทิพย์ที่ไปหาคุณนะ กำลังจะเจอเธอกับกระเป๋า Push (2009)
Are among the best I've seen.สมัยอยู่ดิวิชั่น แม่เธอทำนายแม่นที่สุดในบรรดาตาทิพย์ Push (2009)
I was in Chicago, just wanted a gift for my wife.เคยเจอจมูกทิพย์จับได้ครั้งนึงที่ชิคาโก้ Push (2009)
Not last long. Go to see Leni Hu.มันอยู่ได้ไม่นานนะ เอาไปให้ เอมิลี่ ฮู ซึ่งเป็นจมูกทิพย์ที่นี่ดู Push (2009)
While less than 20 feet not going to find me.ถ้าเธออยู่ไกล้รัศมีชั้น ใน 20 ฟุต จมูกทิพย์ก็จมูกบอดได้ Push (2009)
I do not have to be observed to know where this goes.ไม่ต้องมีตาทิพย์ก็เดาออกว่าจะเกิดอะไรขึ้นในห้องนี้ Push (2009)
You are better"observadores"que me.ตาทิพย์ยัยบ๊องนั่นแม่นกว่าชั้น Push (2009)
Nobody said anything about an observer, I can only go against a step.ไม่เห็นบอกว่ามีตาทิพย์เลยนี่นา ถ้าพวกจมูกทิพย์น่ะชั้นจัดการได้ หายห่วง Push (2009)
You gotta watch out, is only a matter of time.พูดจริงนะ ถ้าถูกตาทิพย์ตามล่า ไม่ช้าก็เร็ว เราเสร็จแน่ Push (2009)
I have twenty of the best observers tracking the world... every moment now.ชั้นมีตาทิพย์ขั้นเทพของโลก 20 คน ตามแกะรอยนาทีต่อนาที Push (2009)
His observer is better than me.และตาทิพย์ของเค้าเก่งกว่าชั้น Push (2009)
There are observers in all the world followed.พวกตาทิพย์กำลังแกะรอยเรา Push (2009)
- You are the observer.- เธอมีตาทิพย์ไม่ใช่เหรอ Push (2009)
That doesn't make you a psychic, Bonnie.แบบนั้นไม่ทำให้เธอเป็น คนมีญาณทิพย์หรอกนะ บอนนี่ The Departed (2012)
Wow. So you are some kind of... psychic.ว้าว งั้นคุณก็เป็น พวกมีญาณทิพย์สินะ Red Dawn (2012)
There's no such thing as psychics.มันไม่กี่ยวกับญาณทิพย์เลย Red Dawn (2012)
I told you, I'm not a psychic.ผมบอกแล้ว ว่าผมไม่มีญาณทิพย์ Red Dawn (2012)
I used to be a psychic.ผมเคยเป็นผู้มีญาณทิพย์มาก่อน Red Dawn (2012)
Of course I didn't, 'cause there's no such thing as psychics or mediums, or at least I've never met one.ใช่ ผมไม่ได้เป็นแบบนั้น เพราะมันไม่มีอะไรแบบนั้น มันไม่มีพวกญาณทิพย์หรือว่าพวกที่เป็นสื่อกลางหรอก หรืออย่างน้อยก็เท่าที่ผมเคยเจอมานะ Red Dawn (2012)
Psychic powers are just tricks.ญาณทิพย์มันก็แค่ทริคนึง Red Dawn (2012)
There's a killer in this room, and I'm gonna use pseudo-psychic powers to persuade that killer to confess.มีฆาตรกรอยู่ในห้องนี้ และผมจะใชัพลังญาณทิพย์เก๊ เกลี้ยกล่อมให้ฆาตรกรสารภาพออกมา Red Dawn (2012)
Now like I say, there's no such thing as psychics.อย่างที่ผมบอก /N มันไม่มีเรื่องญาณทิพย์อะไรหรอก Red Dawn (2012)
Avalon's a psychic, Hodgins.อวาลอนมีญาณทิพย์ ฮ็อดจิ้น The Ghost in the Machine (2012)
You know how Brennan feels about psychics.มันแบบว่า คุณรู้ไหมว่าเบรนเนนคิดอย่างไรกับเรื่องญาณทิพย์ The Ghost in the Machine (2012)
Avalon's accuracy is freaky.ญาณทิพย์ของอวาลอนถูกขึ้นมา The Ghost in the Machine (2012)
You're either a clairvoyant... a psychic, a seer, a soothsayer, or something.เซ้นส์ทางวิญญาณ ตาทิพย์ หยั่งรู้อนาคต อะไรแบบนี้ Odd Thomas (2013)
I get it, bitch, you're clairvoyant.ฉันรู้! แกคือนังเจนญานทิพย์ Bitchcraft (2013)
I'm unkillable, I'm immortal, and I'm psychic, and to function, ฉันฆ่าไม่ตาย ฉันเป็นอมตะ และฉันก็มีญาณทิพย์ I Know What You Did Last Summer (2013)
I mean, I always knew I had a psychic gift, but this is damn spooky.ฉันหมายถึง ฉันรู้มาตลอด ฉันมีญาณทิพย์ แต่นี่มันน่ากลัวนะ The Desert Rose (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชมพูพันธ์ทิพย์[chomphū phan thip] (n, exp) EN: Pink tecoma ; Pink trumpet tree ; Rosy trumpet-tree
หูทิพย์[hū thip] (n, exp) EN: celestial ears
คนทิพย์[khon thip] (n, exp) EN: celestial human
พันทิพย์พลาซ่า[Phanthip Phlāsā] (tm) EN: Pantip Plaza  FR: Pantip Plaza
ภรณ์ทิพย์[Phønthip] (n, prop) EN: Porntip  FR: Porntip
พรทิพย์ โรจนสุนันท์[Phønthip Rōtjanasunan] (n, prop) EN: Pornthip Rojanasunan ; Dr Pornthip Rojanasunan ; Dr Khunying Pornthip Rojanasunan  FR: Pornthip Rojanasunan
ตาทิพย์[tā thip] (n, exp) EN: second sight  FR: seconde vue [ f ] ; double vue [ f ]
ทิพย์[thip] (adj) EN: celestial ; divine ; supernatural  FR: céleste ; paradisiaque
ทิพย์[thip] (x) EN: celestial ; divine ; supernatural

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
have eyes in the back of one's head(idm) มีตาหลัง (รู้เห็นทุกสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งที่ไม่น่าจะรู้ หรือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้), See also: มีตาทิพย์
nectar(n) น้ำทิพย์ที่พระเจ้าประทานให้, Syn. ambrosia
nectarous(adj) เกี่ยวกับน้ำทิพย์หรือน้ำอมฤต
psychic(n) คนมีญาณทิพย์
second sight(n) ตาทิพย์, See also: ความสามารถในการมองเห็นเหตุการณ์ข้างหน้าได้, Syn. foresight, clairvoyance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clairaudiencen. การมีหูทิพย์., See also: clairaudient adj. ดูclairaudience
clairvoyance(แคลวอย'เอินซฺ) n. การมีตาทิพย์, การรู้ที่เหนือมนุษย์, ไหวพริบ (intuition)
clairvoyant(แคลวอย'เอินทฺ) adj. มีตาทิพย์, ผู้วิเศษ, หมอดู, มีญาณทิพย์
manna(แมน'นะ) n. กระยาทิพย์
nectar(เนค'เทอะ) n. น้ำหวานในดอกไม้, น้ำทิพย์, น้ำดื่มที่อร่อย, See also: nectareous adj.
second sightn. ญาณ, ความสามารถในการมองเห็นเหตุการณ์ในข้างหน้าได้, ตาทิพย์

English-Thai: Nontri Dictionary
ambrosia(n) อาหารทิพย์, กระยาทิพย์
ambrosial(adj) เกี่ยวกับอาหารทิพย์, อร่อย, โอชะ, รสเลิศ
clairvoyant(n) หมอดู, ผู้วิเศษ, ผู้มีตาทิพย์, ผู้มีญาณทิพย์
elixir(n) ยาอายุวัฒนะ, น้ำอมฤต, น้ำทิพย์
nectar(n) อาหารทิพย์, น้ำทิพย์, น้ำผลไม้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
LANNA(n) ล้านนา คือดินแดนที่มีจำนวนที่นานับล้าน เป็นอาณาจักรที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ได้แก่จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน แพร่ พะเยา น่าน ลำพูน และ ลำปาง โดยมีเมืองเชียงใหม่ เป็นราชธานี มีภาษาที่เรียกว่า คำเมือง หรือภาษาเหนือ ตัวหนังสือ ตัวเมือง วัฒนธรรม และ ประเพณี เป็นของตนเอง ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง เป็นระบอบมณฑลเทศาภิบาล ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมี พระเจ้าอินทวิชยานนท์, พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7 เป็นพระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ในฐานะราชอาณาจักรพระองค์สุดท้าย และ เจ้าแก้วนวรัฐ, เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 9 เป็นเจ้าผู้ปกครองนครองค์สุดท้าย ปัจจุบันเจ้านายฝ่ายเหนือและเชื้อสาย "ราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ (เจ้าเจ็ดตน)" อยู่ในราชตระกูล ณ เชียงใหม่ ณ ลำพูน ณ ลำปาง และ ณ น่าน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top