ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ทหารผ่านศึก*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ทหารผ่านศึก, -ทหารผ่านศึก-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทหารผ่านศึก(n) veteran, Example: รัฐบาลมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวของทหารผ่านศึก, Count Unit: คน, นาย, Thai Definition: ทหารหรือบุคคลซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ในราชการทหาร หรือบุคคลซึ่งทำหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด และได้กระทำหน้าที่นั้นในการสงครามหรือในการรบไม่ว่าภายในหรือภายนอกราชอาณาจักรหรือในการปราบปรามการจลาจล, Notes: (กฎหมาย)
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก(n) War Veterans Organization of Thailand, See also: WVO, Syn. อผศ.

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทหารผ่านศึกน. ทหารหรือบุคคลซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ในราชการทหาร หรือบุคคลซึ่งทำหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด และได้กระทำหน้าที่นั้นในการสงครามหรือในการรบไม่ว่าภายในหรือภายนอกราชอาณาจักรหรือในการปราบปรามการจลาจล
ทหารผ่านศึกทหารหรือบุคคลซึ่งทำการป้องกันหรือปราบปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร ตามที่กระทรวงกลาโหมหรือสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preference, veteran'sสิทธิพิเศษของทหารผ่านศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
veteran๑. ทหารผ่านศึก๒. ผู้ช่ำชอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
veteran๑. ทหารผ่านศึก๒. ผู้ช่ำชอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
veteran's preferenceสิทธิพิเศษของทหารผ่านศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disabled veteransทหารผ่านศึกพิการ [TU Subject Heading]
Veteransทหารผ่านศึก [TU Subject Heading]
Australia New Zealand Army Corps Dayวันที่ระลึกทหารผ่านศึกออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2458 หน่วยปฏิบัติการร่วมของกองทัพบกออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้ยกพลขึ้นบกบนคาบ สมุทรกาลิโปลี (Gallipoli) ช่องแคบดาร์ดาแนล (Dardanelles) ประเทศตุรกีเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือให้กับฝ่ายสัมพันธมิตรไปสู่ทะเลดำใน สงครามโลกครั้งที่ 1 ทำให้ทหารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ทั้งสองประเทศจึงถือเอาวันที่ 25 เมษายนของทุก ๆ ปี เป็นวันที่ระลึกและจัดพิธีไว้อาลัยแก่ทหารผ่านศึกในสมรภูมิครั้งนั้นและทหาร ผ่านศึกที่เสียชีวิตในสมรภูมิอื่น ๆ ด้วย [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Often they are combat veterans with experience of shooting at soldiers... and planting explosives.บ่อยครั้งที่พวกเขาต่อสู้อยู่กับทหารผ่านศึก ประสบกา? และการปลูกวัตถุระเบิด In the Name of the Father (1993)
Do you still, uh- Do you still counsel veterans?คุณยังเป็นที่ปรึกษาทหารผ่านศึกอยู่หรือเปล่า Good Will Hunting (1997)
No. No, I'm just an old soldier.ไม่ ผมเป็นแค่ทหารผ่านศึก Mona Lisa Smile (2003)
What do they say about them though?คนพูดถึงทหารผ่านศึกว่าไงนะ Mona Lisa Smile (2003)
-Old soldiers never die. We just--- ทหารผ่านศึกไม่เคยตาย มีแต่... Mona Lisa Smile (2003)
U.S. Vietnam war veterans exposed to Agent Orange were able to sue Monsanto for causing their illnesses.สิ่งที่แตกต่างจากเหยื่อชาวเวียดนามก็คือ ทหารผ่านศึกชาวอเมริกันที่ตกเป็นเหยื่อฝนเหลือง The Corporation (2003)
.. The plan as outlined to me was to form an organization of veterans to use as a bluff or as a club at least to intimidate the government... but the corporate cabal had picked the wrong man....เค้าโครงของแผนการนั้นคือให้ผมก่อตั้งองค์กร ของทหารผ่านศึก หรืออย่างน้อยก็เป็นสโมสร เพื่อเอาไว้ข่มขู่รัฐบาล... The Corporation (2003)
I'll just have Jane moved to the V.A. hospital.แต่ผมคงต้องย้ายเจนไปโรงพยาบาลทหารผ่านศึก It Takes Two (2006)
- No sir. I'm a veteran.-เปล่าครับ ผมเป็นทหารผ่านศึก No Country for Old Men (2007)
You should come to our next descendants of the glorious dead meeting.เธอน่าจะมางานสมาคมลูกหลานทหารผ่านศึกนะ Cold Ground (2008)
Secretary of Homeland Security.รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคง องค์การทหารผ่านศึก Eagle Eye (2008)
Jim farrell with the v.A.จิม ฟาร์เรล จากองค์การทหารผ่านศึก Chapter Eight 'Villains' (2008)
Are trying to transition some of the homeless vets out here Into affordable housing. We feel it's a crimeเรากำลังพยายามจะหาที่อยู่อาศัยให้กับทหารผ่านศึกไร้บ้านที่ยังเร่ร่อนอยู่ข้างนอก เรารู้สึกว่ามันไร้สำนึก Chapter Eight 'Villains' (2008)
Now you are a war veteran.ตอนนี้เราเป็นทหารผ่านศึกกันแล้วนะ The Breath (2009)
War veteran Ömer Cetin.ทหารผ่านศึก โอเมอร์ เซติน.. The Breath (2009)
And he's an Iraqi war veteran.และเขาเป็นทหารผ่านศึกที่อิรัก Double Blind (2009)
Look, Vince is an Iraqi war veteran.ฟังนะ วินซ์เป็นทหารผ่านศึกในสงครามอิรัก Double Blind (2009)
Hightower called in an army favor.ไฮทาวเวอร์โทรเข้ามาที่องค์กรสงเคราะห์ทหารผ่านศึก To Hell... And Back (2009)
The vfw hall is booked till next June.หอประชุมทหารผ่านศึก จองเต็มถึง มิ.ย.ปีหน้า Mattress (2009)
At least this one's vetted by our legates in Germany.อย่างน้อยมีทหารผ่านศึกคนหนึ่ง ตามรายงานของฑูตเรา ในประเทศเยอรมัน 137 Sekunden (2009)
You won't be the first screwed up vet this place has hired.คุณไม่ได้เป็นทหารผ่านศึก ผู้สูญเสียคนแรกหรอก ที่ทำงานนี้เคยจ้าง The Gift (2009)
When I was lying there in the VA hospital, with a big hole blown through the middle of my life, ตอนผมนอนอยู่ใน ร.พ.ทหารผ่านศึก พร้อมรูที่ระเบิดกึ่งกลางชีวิตผม Avatar (2009)
Few were rewarded to the veterans of the afgan war, so I can assume, he's a decorated soldier.มีไม่กี่อันที่แจกเป็นรางวัลให้\ ทหารผ่านศึกแอฟริกัน เขาคือทหารผู้องอาจ Sherlock Holmes (2009)
Decorated army veteran.เป็นทหารผ่านศึกที่ได้รับเหรียญ Shutter Island (2010)
I don't think you knew that the people you are in business with killed my daughter.เอ้อ ผมยินดีเสมอที่ได้เจอ ทหารผ่านศึก Edge of Darkness (2010)
Police say the men were taken into custody after their car crashed... in the back of an unmarked police car... driven by Boston Police Detective Thomas Craven.คุณไม่ช่วยอะไรเธอ ใช่ไหม ? ผมดีใจที่ได้พบคุณ นักสืบ... ...ที่ทหารผ่านศึกทั้งสองนายและได้เป็นนายตำรวจ ทำหน้าที่อยู่หลายปี Edge of Darkness (2010)
He's a doctor, internal medicine.เป็นหมอครับ... อายุรแพทย์ เคยรักษาทหารผ่านศึก.. Peleliu Hills (2010)
Dig up aggravated arrest complaints filed by veterans on behalf of themselves, friends, family, all right?ขุดคุ้ยหาข้อมูลการร้องเรียนการจับกุม ในนามของทหารผ่านศึก - ตัวพวกเขาเอง เพื่อน ครอบครัว ตกลงไหม - นั่นคงจะรายชื่อยาวเป็นหางว่าว Episode #1.2 (2010)
Veterans from the first Gulf War, Northern Ireland, ทหารผ่านศึกกลับมาจากสงครามอ่าวครั้งแรก ไอร์แลนด์เหนือ Episode #1.2 (2010)
Decorated veteran.ทหารผ่านศึกที่ได้รับเหรียญกล้าหาญ Episode #1.2 (2010)
About 10% of the prison population is comprised of veterans, 12, 000 from Iraq and Afghanistan.ประชากรที่ติดคุกประกอบด้วยทหารผ่านศึก ประมาณ 10% 000 คนจากอิรักและอัฟกานิสถาน Episode #1.2 (2010)
Monica Archer was a nurse at Northern Omaha Medical, and she worked pro Bono with disabled veterans at the V.A.โมนิก้า อาร์เชอร์เป็นพยาบาล ที่โรงพยาบาลNorthern Omaha และเธอทำงานสังคมสงเคราะห์เกี่ยวกับ ทหารผ่านศึกพิการที่ V.A. Safe Haven (2010)
died a couple of years back at a V.A. hospital from complications of wounds he suffered during combat ops.เสียชีวิตไปตั้งแต่เมื่อไม่กี่ปีก่อน ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกเนื่องจากทนพิษบาดแผล จากการออกปฏิบัติการรบไม่ไหว Countdown (2011)
They were in the V.A. together.พวกเขาเป็นทหารผ่านศึกมาด้วยกัน Countdown (2011)
He was a veteran.เขาเป็นทหารผ่านศึก Dorado Falls (2011)
You'll get your well-deserved standing ovations on Saturday matinees and Sunday mornings for the Retiredเธอสมควรที่ได้รับการยืนปรบมือ ในรอบบ่ายวันเสาร์ และเช้าวันอาทิตย์ ในบททหารผ่านศึก Lima Asian F (2011)
VA's making arrangements to send the remains there for burial.องค์การทหารผ่านศึก จะส่งซากเขาไปฝังที่นั่น Mea Makamae (2011)
There's a veteran' support group meeting at the church tonight.มันมีกิจกรรมนัดพบของกลุ่ม ช่วยเหลือทหารผ่านศึก ที่โบสถ์คืนนี้ Semper I (2011)
Bar's owned by former master Sergeant Sam Latimer, veteran of the First Gulf War.บาร์นี้มีเจ้าของเป็นอดีตจ่าสิบเอก แซม ลาติเมอร์ ทหารผ่านศึกสงครามอ่าวรุ่นแรก Mission Creep (2011)
We have with us today, veterans from the Missouri who have served on her, some going back to World War 2.ที่อยู่กับเราวันนี้ คือทหารผ่านศึกจากเรือ มิสซูรี่ ซึ่งเคยรับใช้ชาติบนเรือนี้ บางท่านเคยอยู่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 Battleship (2012)
I was hoping you could help me find a photo that the photographer took of me and Daniel on the bow of the yacht at your memorial day party.ฉันหวังว่าคุณจะ ช่วยฉันหารูป ที่ช่างภาพ ถ่ายให้ฉันกับแดนเนี่ยล ที่หัวเรือยอชท์ใน ปาร์ตี้วันทหารผ่านศึก Duress (2012)
I can't send a war veteran out on the street.ฉันจะปล่อยให้ทหารผ่านศึกอย่างคุณออกไปเดินถนนได้ยังไง Get Out of My Life (2012)
I am a licensed attorney, a veteran of two wars, and I'd like to know why in hell he's being harassed.ผมเป็นทนายความที่ได้รับใบอนุญาต ทหารผ่านศึกที่ผ่านสงครามมา 2 ครั้ง และผมอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงถูกรังแกแบบนี้ Basic Lupine Urology (2012)
Been in and out of the V.A. Hospital.เข้า ออก โรงพยาบาลทหารผ่านศึก Plumed Serpent (2012)
You talk to V.A. About him? I did.นายคุยกับทางหน่วยทหารผ่านศึกแล้วหรือ คุยแล้ว Plumed Serpent (2012)
He's part of a group of wounded veterans.เค้าคือส่วนหนึ่งของทหารผ่านศึกที่ได้รับบาดเจ็บ Beirut Is Back (2012)
You taking this on... this would be good for the vets and for Brody.ถ้าคุณทำ มันก็จะดีกับทั้งพวกทหารผ่านศึก และโบรดี้ด้วย Beirut Is Back (2012)
Cynthia wants me to work with this group that helps veterans.ซินเธียอยากให้ฉันทำงาน ร่วมกับกลุ่มที่ช่วยทหารผ่านศึก Beirut Is Back (2012)
You really want to help veterans, you take out everybody in this room here.ถ้าคุณอยากช่วยพวกทหารผ่านศึกจริงๆล่ะก็ Beirut Is Back (2012)
I am giving a speech at a dinner for wounded veterans tonight, in D.C. which the vice president is attending.ผมต้องขึ้นพูดให้กับทหารผ่านศึกคืนนี้ ในดีซี แล้วรองปธน.ก็จะมาด้วย State of Independence (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทหารผ่านศึก[thahānphānseuk] (n) EN: veteran  FR: vétéran [ m ] ; ancien combattant [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vet(abbr) ทหารผ่านศึก (คำย่อของ veteran), Syn. veteran
veteran(n) ทหารผ่านศึก
Veterans Day(n) วันทหารผ่านศึกตรงกับวันที่ 11 พ.ย ของทุกปี, Syn. Armistice Day

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
american legionสมาคมทหารผ่านศึกของสหรัฐอเมริกา (a society)
veteran(เวท'เทอเริน) n. ทหารผ่านศึก, ผู้มีประสบการณ์, ผู้ได้ทำงานในอาชีพหนึ่งมานาน. adj. มีประสบการณ์, ผ่านศึกมาแล้ว, เกี่ยวกับทหารผ่านศึกหรือผู้ที่ได้ทำงานในอาชีพหนึ่งมานานแล้ว, Syn. ex-serviceman

English-Thai: Nontri Dictionary
veteran(n) ทหารผ่านศึก, ผู้มีประสบการณ์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
poppyพืชไม้ดอกสีแดงจำพวก Papaver เป็นสัญลักษณ์ของวันทหารผ่านศึก
veteran(n) ทหารผ่านศึก

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top