ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ดาวน์โหลด*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ดาวน์โหลด, -ดาวน์โหลด-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Downloadดาวน์โหลด [เทคโนโลยีการศึกษา]
Downloadดาวน์โหลด, Example: <p>คำว่า ดาวน์โหลด มีหลายความหมาย เช่น หมายถึง บรรจุลง การก๊อบปี้ การโอนย้ายข้อมูลหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากระบบที่ใหญ่สู่ระบบที่เล็กกว่า หรือบรรจุคำสั่งลงไปในเครื่อง ซึ่งโดยทั่วไป ดาวน์โหลดหมายถึงการรับไฟล์ และอัปโหลดหมายถึงการส่งไฟล์ <p>ลักษณะการดาวน์โหลด มีหลากหลายมาก ทั้งเรื่องการศึกษาและความบันเทิง เช่น ดาวน์โหลดโปรแกรม ดาวน์โหลดเพลง ดาวน์โหลดหนัง หรือดาวน์โหลดลงโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น ดาวน์โหลดริงโทน เป็นต้น <p>สำหรับในด้านห้องสมุด คำว่า ดาวน์โหลด ส่วนใหญ่หมายถึง การดาวน์โหลดบทความหรือเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) และ ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) โดยเฉพาะการดาวน์โหลดบทความในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ และ ฐานข้อมูลออนไลน์ จำนวนครั้งในการดาวน์โหลด แสดงถึงสถิติการใช้ข้อมูล เป็นตัวชี้วัดความคุ้มค่าที่สำคัญในการจัดหาหรือบอกรับได้อีกวิธีหนึ่ง ที่ห้องสมุดใช้ในการติดตาม วิเคราะห์ และรายงานผลการใช้ต่อผู้บริหาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Downloadบรรจุลง, การส่งข้อมูลจากแม่ข่ายไปยังเครือข่าย <p>เขียนทับศัพท์เป็น ดาวน์โหลด [คอมพิวเตอร์]
adwareแอ็ดแวร์, โปรแกรมแอบแฝง เมื่อโปรแกรมได้รับการดาวน์โหลดหรือมีการติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว จะแสดงหน้าต่างป๊อปอัพ ที่มีการโฆษณาสินค้า ออกมาเป็นระยะๆ โดยอัตโนมัติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
trojan horseม้าโทรจัน, โปรแกรมแปลกปลอมที่ผ่านเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยการแอบแฝงตัวเองว่าเป็นโปรแกรมอื่น เช่น การหลอกให้ผู้ใช้เข้าใจว่าเป็นโปรแกรมเกม หรือ โปรแกรมสกรีนเซิร์ฟเวอร์ ที่ให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดฟรีจากอินเทอร์เน็ต เมื่อผู้ใช้งานดาวน์โหลดโปรแกรมนี้เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์แ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Subtitles downloaded from Podnapisi.NETคำบรรยายดาวน์โหลดได้จาก Podnapisi.NET Pulp Fiction (1994)
When I was unconscious, you downloaded my thoughts, my memories.เมื่อตอนที่ฉันหมดสติคุณ ดาวน์โหลดความคิดของ ฉันความทรงจำของฉัน Contact (1997)
I'm ready to download eXistenZ, by Antenna Research, into all of you.ฉันพร้อมดาวน์โหลดเอ็กซิสเทนส์ โดยเอนเทนน่าสู่พวกคุณทุกคนแล้ว eXistenZ (1999)
Just as the game architecture was being downloaded from her to the slave pods.ก็แค่สถาปัตยกรรมเกมเท่านั้น แค่ดาวน์โหลดจากพอดส์รอง eXistenZ (1999)
You're going to need these micro-pods to download your new identities.คุณอยากจะได้ไมโคร-พอด เพื่อดาวน์โหลด รูปพรรณใหม่แก่คุณ eXistenZ (1999)
Yes. I downloaded every known medical textbook into my memory.ผมดาวน์โหลดข้อมูลการแพทย์ Bicentennial Man (1999)
Please make sure that your microscans are charged for download. - Two by two.ตรวจสอบเครื่องสแกนด้วย เพื่อดาวน์โหลด The Time Machine (2002)
I downloaded it off the lnternet myself.ฉันดาวน์โหลดมาจากอินเตอร์เนทจากมือเลย Red Eye (2005)
Before she left for lunch, she downloaded an email with a time-delayed virus attached.ก่อนที่เธอจะไปทานข้าวเที่ยง เธอได้ดาวน์โหลดอีเมลล์ฉบับหนึ่ง ซึ่งมีไวรัสอยู่ Extreme Aggressor (2005)
I downloaded that guy Tommy's video to the laptop. Check this out.ฉันดาวน์โหลดวิดีโอเกี่ยวกับเขาเหล่านั้นลงในแล็ปท็อป เช็คดูสิ Wendigo (2005)
Delta team, download good.เดลต้าทีม, ดาวน์โหลดแล้ว ดีมาก Mission: Impossible III (2006)
To download and destroy Intersect. Fulcrum had plans for its intel.ผมรู้ว่าเป็นการจู่โจมภายใน ดาวน์โหลดและทำลายอินเตอร์เซ็ค Chuck Versus the Nemesis (2007)
You know the first part already.ตอนแรกฉันดาวน์โหลดข้อมูล Chuck Versus the Nemesis (2007)
Mai, get ready for the downloads.มาอิ เตรียมดาวน์โหลด Live Free or Die Hard (2007)
Launch the downloads.เริ่มดาวน์โหลดได้ Live Free or Die Hard (2007)
The download is at 20%.ดาวน์โหลดได้ 20% แล้วครับ Live Free or Die Hard (2007)
The moment the networks were hit all the financial data... it automatically began downloading to those servers.เมื่อไหร่ที่ระบบถูกโจมตี / ข้อมูลด้านการเงินทั้งหมด จะถูกดาวน์โหลดไปเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัต Live Free or Die Hard (2007)
- It's streaming right now.มันกำลังดาวน์โหลดอยู่นะ ไอพวกนี้สามารถฝังไวรัส Transformers (2007)
Okay, whoever hacked into your military system downloaded a file, all right?มีคนแฮคเข้าไปในกลาโหม ดาวน์โหลดไฟล์ออกไป Transformers (2007)
that gets to download porn off the internet.เลือกที่จะดาวน์โหลด หนังโป๊จากอินเทอร์เน็ต Charlie Bartlett (2007)
The shows are on the website. People can download them for free.แล้วรายการก็มีทางเว็บไซต์ ดาวน์โหลดกันได้ฟรีอยู่แล้ว The Brave One (2007)
I downloaded this.ผมดาวน์โหลดไว้ Shooter (2007)
I'm about to download...ฉันกำลังดาวน์โหลด Eagle Eye (2008)
I downloaded all the data I received from the New Jersey Coroner's Office on Derrick James.ผมดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดของเจมส์ เดอร์ริค ที่ผมได้รับจากตำรวจนิวเจอร์ซี่ Veritas (2008)
He said he'd downloaded a critical file, but he hadn't passed it on.เขาว่าเขาได้ดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญมาแต่ติดพาสเปิดไม่ได้. Last Man Standing (2008)
So, if we can access the Pentagon's system, we can scan for that hash number, and it should lead us to the file Vargo downloaded.ดังนั้นเราจะทำการเชื่อมระบบของกลาโหมเพื่อหาเลขที่ถูกเข้ารหัสพวกนั้น. และมันควรจะพาเราเข้าถึงไฟล์ที่วาร์โก้ดาวน์โหลด. Last Man Standing (2008)
I'm gonna show you something nasty I downloaded.ชั้นมีอะไรให้นายดู บางอย่างที่ชั้นดาวน์โหลดมา Superhero Movie (2008)
But, like downloading quality porn from the internet, progress bar's gonna tell me when it's time to rock and roll.แต่ชั้นชอบดาวน์โหลดหนังแหล่มๆ จากเนทมากกว่า แถบสถานะจะบอกผมว่า เมื่อไหร่จะถึงเวลา Breaking and Entering (2008)
I'm gonna download something. I need it analyzed. Right now.ฉันกำลังจะดาวน์โหลดบางอย่างอยากให้นายช่วยวิเคราะห์ตอนนี้เลย Taken (2008)
When I think about them, you know, out there in their rooms, on the streets, utilising public transportation downloading pornography, ordering their lives out of catalogs shitting out processed foods, cashing welfare checks opining, bitching, moaning, consuming, copulating and multiplying.เวลาที่ผมคิดถึงพวกเขา คุณรู้ไหม ข้างนอกนั่นน่ะ ในห้องของเขา บนถนน บนยวดยานขนส่งสาธารณะ กำลังดาวน์โหลดหนังโป๊ สั่งชีวิตจากแคตาล็อค Pathology (2008)
Roland downloaded the card.โรแลนด์ดาวน์โหลดข้อมูลบนการ์ด Shut Down (2008)
All right, download that.โอเค ดาวน์โหลดมาซะ Five the Hard Way (2008)
I already downloaded the card onto my laptop, and... and I can build another device.ฉันดาวน์โหลดการ์ดมาที่คอมฉันแล้ว แล้วก็... ฉันทำเครื่องนั่นใหม่ได้ Five the Hard Way (2008)
We download the card onto the laptopเราดาวน์โหลดข้อมูลลงแล็บท๊อป The Price (2008)
DOWNLOADING DATA COORDINATESดาวน์โหลดที่ตั้ง Fast & Furious (2009)
As soon as O'Brian downloads those files, we're gonna crash the entire system, every single server on this floor.ทันทีที่ โอไบรอัน ดาวน์โหลดไฟล์พวกนั้น เราจะทำให้ระบบล้มทั้งหมด เซิฟเวอร์ทุกเครื่องบนชั้นนี้ Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
We've only got one download.เรามีโอกาสดาวน์โหลดได้ครั้งเดียว Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
File information is downloaded.ดาวน์โหลดข้อมูลนี้.. Dragonball: Evolution (2009)
It looks like both the computers downloaded a huge file... 657 megabytes each right before they crashed.มันคล้ายกับว่าคอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่อง ดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ ครั้งละ657 MB.ก่อนที่พวกมันจะพัง The No-Brainer (2009)
Just before they fried, both of these drives downloaded the same program.แค่ก่อนมันถูกเผา ไดร์ฟสองอันนี้ดาวน์โหลดโปรแกรมเหมือนกัน The No-Brainer (2009)
He's downloading every last byte of their knowledge, one mind at a time.มันกำลังดาวน์โหลดความรู้ของมนุษย์ทั้งหมด ทีละอัน Legion (2009)
There's nowhere to download it when you die.ถ้าตายไปก็ไม่มีทางหาดาวน์โหลดที่ไหนได้ Adam Raised a Cain (2009)
See if you and 3PO can download any of the other battle droid's memory.ดูทีซิว่าเจ้ากับทรีพีโอสามารถดาวน์โหลด มาจากหน่วยความจำของดรอยด์รบตัวอื่นๆ ได้มั้ย Blue Shadow Virus (2009)
Look for it at Wal-Mart, Target, Cosco, and of course the single's already available for download on iTunes.วางขายที่วอลมาร์ท, ทาร์เกต, คอสโก, และที่สำคัญซิงเกิลนี้ สามารถดาวน์โหลดในไอทูนได้แล้วค่ะ Keep This Party Going (2009)
Roger, roger. Download his file.รับทราบ รับทราบ ดาวน์โหลดไฟล์ของเขาซะ Innocents of Ryloth (2009)
Maybe there's a way of choosing what information gets downloaded.ไม่แน่ อาจเป็นทางนั้น คือเลือกข้อมูลอะไรก็ตามที่ได้ดาวน์โหลดมา Justice (2009)
Or maybe it's just a matter of slowing down the download so it can be cut off.หรืออาจจะเป็นเพียงเรื่องของการชะลอตัวลงดาวน์โหลด ดังนั้นจึงสามารถตัด Justice (2009)
Downloaded into one's mind.ดาวน์โหลดเข้าสู่สมองคน Life (2009)
It's an iCal download. She can put it right in her phone.มันอยู่ในไอคาลดาวน์โหลด/Nเธอโหลดเข้ามือถือได้เลย The Gothowitz Deviation (2009)
The footage from the abduction has been downloaded.ภาพเหตุการณ์ลักพาตัว ได้ถูกดาวน์โหลดมาแล้ว August (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวน์โหลด[dāolōt] (v) EN: download  FR: télécharger
ดาวน์โหลดโปรแกรม[dāolōt prōkraēm] (v, exp) FR: télécharger un logiciel

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Browse-wrap Contractหรือ Browse-wrap Agreement หมายถึงข้อสัญญาหรือข้อกำหนดการใช้ งานเว็บไซต์ที่โพสต์ใส่ไว้ในเว็บไซต์นั้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะทำเป็น hyperlink ไว้ด้านล่างของหน้าจอ ข้อสัญญาชนิดนี้ไม่ต้องมีการคลิก I agree หรือฉันตกลง สัญญาชนิด Browse wrap จึงไม่มีการแสดงความยินยอมของผู้ใช้อย่างชัดแจ้ง เพียงแต่มีการใช้งานเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดโปรแกรมก็ถือว่าตกลงทำสัญญาแล้วได้
scanlation[สแคนเลชั่น] (n) เป็นการทำสำเนาการ์ตูนด้วยการสแกนโดยไม่ได้รับอนุญาต แปลเป็นภาษาของผู้ทำสำเนาและส่งต่อให้แก่ผู้อื่น ด้วยการให้ดาวน์โหลด

German-Thai: Longdo Dictionary
herunterladen(vt) |lädt herunter, lud herunter, hat heruntergeladen| ดาวน์โหลด, การถ่ายหรือบรรจุข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยเก็บของคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ ลงไปในหน่วยเก็บของไมโครคอมพิวเตอร์หรือในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เช่น eine Datei herunterladen, Syn. laden

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top