ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ค่าเล่าเรียน*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ค่าเล่าเรียน, -ค่าเล่าเรียน-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าเล่าเรียน(n) tuition fee, See also: school fee, education fee, instruction fee, Syn. ค่าเรียน, Example: ผู้ปกครองต้องเสียค่าเล่าเรียนให้ลูกทุกคนตอนเปิดเทอม, Count Unit: บาท

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เทอม(เทิม) น. ระยะเวลาที่กำหนดไว้เป็นตอน ๆ, ภาคเรียน, เรียกค่าเล่าเรียนที่เก็บในภาคเรียนหนึ่ง ๆ ว่า ค่าเทอม.
เพดาน ๑โดยปริยายหมายความว่า ระดับสูงสุด เช่น เพดานค่าเล่าเรียน.
เล่าเรียนก. ท่องบ่น เช่น เล่าเรียนคาถาอาคม, ศึกษาหาความรู้ เช่น เขาเล่าเรียนมา อย่าไปเถียงเขา, เรียกเงินที่ต้องชำระเพื่อศึกษาหาความรู้ ว่า ค่าเล่าเรียน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
College costsค่าเล่าเรียน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know your husband paid tuition in advance for a year... but if you will refer to the rules and regulations manual we sent you... you will see that unless there is a valid excuse for prolonged absence... your tuition will be forfeit.ดิฉันทราบว่าสามีคุณ จ่ายค่าเล่าเรียนล่วงหน้าเป็นปีไว้... แต่ถ้าคุณได้อ่านถึงกฏและระเบียบ ที่เราส่งให้คุณ... คุณจะเห็นว่าอย่างน้อยต้องมีเหตุผล ในการขาดเรียนเป็นเวลานาน... Léon: The Professional (1994)
Gotta get up early and waste some more money on my overpriced education.ชั้นต้อง ตื่นแต่เช้า จะได้ไม่เสียเงิน ค่าเล่าเรียนไปเปล่าประโยชน์ ผมไม่ได้ว่าคุณซะหน่อย ผมล้อเล่นนะ Good Will Hunting (1997)
You need to earn your tuition money for college.เธอจำเป็นต้องใช้เงินสำหรับค่าเล่าเรียน - สำหรับมหาวิทยาลัย A Cinderella Story (2004)
I mean, even with me working part-time bagging groceries, and you know, doing what I can street performing, we still had crazy trouble scrapping up the tuition.ฉันทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านขายของ ทำสิ่งที่ฉันทำได้ แสดงตามถนน เราก็ยังมีปัญหาเรื่องค่าเล่าเรียน Raise Your Voice (2004)
I just run some errands for him, you know, to pay my tuition.ผมก็เเค่ทำงานบางอย่างให้เขา คุณก็รู้ เพื่อเป็นค่าเล่าเรียนของผม Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
Well, to learn, you gotta have resources.งั้นรึ ถ้าเธอจะศึกษา เธอต้องมีค่าเล่าเรียน Bandidas (2006)
About the tuition, your last 3 checks have bounced.พูดถึงค่าเล่าเรียน เอ่อ เช็ค 3 ใบของคุณเด้งหมด Chapter One 'Genesis' (2006)
Because I Have To Keep Doing My Work To Pay For School.เพราะฉันต้องทำงานเพื่อจ่ายค่าเล่าเรียน Opening Doors (2008)
In other news, college tuition fees jumped a record...ข่าวอื่น ค่าเล่าเรียนในวิทยาลัยพุ่งสู่ขึ้น Catching Out (2008)
I'm thinking about people's jobs, about their mortgages and pensions and their college funds for their kids.ผมคิดถึงบุคลากรผู้ร่วมงาน หนี้สินและเงินบำนาญของพวกเขา และค่าเล่าเรียนวิทยาลัยของลูกๆพวกเขา Mandala (2009)
And here's the tuition.นี่เป็นค่าเล่าเรียน Mama Spent Money When She Had None (2009)
Jeez. This is the tuition?เย็ดโด้ นี่มันค่าเล่าเรียนเหรอวะ Mama Spent Money When She Had None (2009)
Yet when she saw her child's tuition around Katherine Mayfair's neck, she felt something had been stolen from him.แต่เวลาที่เธอมองเห็น ค่าเล่าเรียนของลูกเธอบนคอของแคทเทอรีน มย์แฟร์ เธอรู้สึกเหมือนถูกขโมยของบางอย่างไปจากไมค์ Mama Spent Money When She Had None (2009)
Mike said he can't afford to pay for M.J.'s private school.ไมค์บอกว่าเขาไม่มีเงินจ่ายค่าเล่าเรียนของเอ็มเจ Mama Spent Money When She Had None (2009)
What? He wouldn't pay for M.J.'s school?อะไรนะ เขาไม่ได้ให้ค่าเล่าเรียนเหรอ Mama Spent Money When She Had None (2009)
As art teachers, it's our job to give them something adorable to put on their desks to smile at while they write those tuition checks.ในฐานะครูสอนศิลปะ มันเป็นงานของพวกเราที่ต้องให้ อะไรบางอย่างที่รักกับพวกเขา ให้มันวางอยู่บนโต๊ะเรียน เพื่อให้ยิ้มให้เวลาที่พวกเขาเซ็น เช็คค่าเล่าเรียน The Story of Lucy and Jessie (2009)
Of course, but I planned on at least part of his tuition being subsidized.แน่นอน แต่ฉัน ฉันวางแผนไว้ว่า อย่างน้อยก็ส่วนของค่าเล่าเรียนการ subsidized Remains of the J (2009)
I don't have any other options. What happened? Yale has great financial aid.หนูไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะคะ ทำไมล่ะ Yale มีทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียนนี่นา Seder Anything (2009)
Nobody wants to buy art right now. Look, i'm the one with the expensive yale tuition. Please let me help.ไม่มีใครต้องการซื้องานศิลปะตอนนี้ละมั้ง ฟังนะ ค่าเล่าเรียนที่เยลมันแพงมาก Seder Anything (2009)
You know, serena's boyfriend let me in On an investment that could pay for both your educations, แฟนของเซรีน่า ให้พ่อร่วมลงทุนด้วย นั่นมันทำให้พ่อจ่ายค่าเล่าเรียนของลูกได้ The Wrath of Con (2009)
My dad will only pay for classesพ่อของผมจะจ่ายค่าเล่าเรียนให้ Introduction to Film (2009)
Well, britta's paying for those classes.คืองี้นะ บริตต้าจ่ายค่าเล่าเรียนวิชาพวกนี้ Introduction to Film (2009)
I got it, abed. i got everything.ฉันสั่ง อาเบด ฉันสั่งเสียค่าเล่าเรียนและทุกอย่าง Introduction to Film (2009)
You don't want to use your savings.เพราะคุณต้องเอาไว้ใช้ จ่ายค่าเล่าเรียนของเจนี่ Tainted Obligation (2009)
Honey, these institutions are businesses first.ที่รัก เรื่องค่าเล่าเรียนมันเป็นเรื่องธุรกิจไปแล้ว Enough About Eve (2009)
- and the $40, 000 i just gave to the school, และนั่นเป็นเงิน 40, 000 ดอลล่าร์ ที่พ่อจ่ายให้เป็นค่าเล่าเรียน Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
Tuition, for fashion school.ค่าเล่าเรียนสำหรับโรงเรียนแฟชั่นน่ะ Basic Genealogy (2010)
He thinks it's for school, but it's for... Grifting.เขาคิดว่ามันเป็นค่าเล่าเรียน แต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เลย Basic Genealogy (2010)
That... is college tuition for Walter Junior and Holly, นั่นเป็นเงิน... เป็นค่าเล่าเรียนวิทยาลัย สำหรับวอลเตอร์ จูเนียร์ และฮอลลีย์ I.F.T. (2010)
Tuition money well spent.เงินค่าเล่าเรียนจ่ายไปตั้งเยอะ The Bones That Weren't (2010)
I mean, I'd love to tell you to just come enroll here, but tuition at Dalton's sort of steep, and I know that's not an option for everybody.ฉันหมายถึง ฉันอยากจะบอกเธอ แค่ว่าให้นายมาเรียนซะที่นี่ แต่ค่าเล่าเรียนของดัลตัน มันค่อนข้างโหด และฉันรู้ นั่นไม่ใช่ทางเลือกสำหรับทุกคน. Never Been Kissed (2010)
Tuition, no problemค่าเล่าเรียนไม่มีปัญหา Love in Disguise (2010)
Oh, no. It's for the best.แม่ไม่ต้องส่งค่าเล่าเรียนให้ My Mom (2010)
It's your fee for tutoring our Jin Dol.นี่เป็นค่าเล่าเรียนของจินดอลไงค่ะ God of Study (2010)
I have to bring that back in order to earn money and pay your tuition.ถ้าพี่เอามาได้ พี่ก็ต้องหาเงินมาจ่ายค่าเล่าเรียนให้เธออยู่ดี Episode #1.4 (2010)
We're short about $75 on one of the tuitions.เราขาดเงินค่าเล่าเรียน ของลูกคนหนึ่งไป 75 เหรียญ The Help (2011)
Well, have you?ก็มีบ้าง, จ่ายค่าเล่าเรียน The Art of Getting By (2011)
College tuition? Braces?ค่าเล่าเรียน เงินค้ำจุนต่างๆ Flashback (2011)
The kid should be able to grow up without the burden of tuition hanging over his head, don't you think?ลูกชายเธอควรจะโตขึ้น โดยไม่มีภาระ เรื่องค่าเล่าเรียนด้วย คุณว่ามั้ย Pilot (2011)
"Because this full-time mama ain't breaking the bank with your expensive tuition."เพราะคุณแม่ฟูลไทม์คนนี้ จะไม่เสียเงินให้ค่าเล่าเรียน ที่แพงอย่างไม่สมเหตุสมผล Documentary Filmmaking: Redux (2011)
My family's not rich like most of the kids, so I can't afford tuition.ครอบครัวของผมไม่ได้รวยเหมือนเด็กส่วนใหญ่ ดังนั้นผมไม่สามารถจ่ายค่าเล่าเรียนได้ Upper West Side Story (2012)
Tuition doesn't cover all of this.ค่าเล่าเรียนไม่ได้รวมเรื่องทุกอย่างของที่นี่ Upper West Side Story (2012)
I'll ask to see Slater with questions about tuition to get him out of his office.ฉันจะขอพบสลาตเตอร์ ถามเรื่องค่าเล่าเรียน เพื่อที่พาเขาออกมาจากออฟฟิศ Upper West Side Story (2012)
His family quit paying his tuition last fall.ครอบครัวเขาเลิกจ่ายค่าเล่าเรียนให้ เมื่อฤดูใบไม้ร่วงที่แล้ว Duress (2012)
And what if I told you, the tuition's already paid for?แล้วถ้าผมบอกคุณ ว่าจ่ายค่าเล่าเรียนแล้วล่ะ? Commitment (2012)
And yet, you manage to afford a really nice apartment and you're able to pay your tuition.แต่คุณกลับมีเงินที่จะเช่้าอพาร์ทเม็นท์ดีๆ แถมจ่ายค่าเล่าเรียนได้อีกด้วย Undead Again (2012)
Tincture of Belladonna? All that studying has paid off.ทิงเจอร์แห่งเบลลาดอนนา \ จ่ายค่าเล่าเรียนหมดแล้วล่ะสิ With All My Heart (2012)
Is your plan just to gamble for your tuition money?เป็นแผนของคุณเพียงเพื่อเล่นการพนัน เงินค่าเล่าเรียนของคุณหรือไม Runner Runner (2013)
It's... I need it for my tuition, you know?ฉันต้องการมัน เพื่อนเป็นค่าเล่าเรียนของฉัน, รู้มั้ย? Feud (2013)
I lost my house, burned through my kid's college fund, and I still couldn't stop.ฉันเสียบ้าน ใช้เงินเก็บค่าเล่าเรียนลูกจนหมด แล้วก็ยังหยุดไม่ได้ Days of Wine and Roses (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fee(n) ค่าธรรมเนียม, See also: ค่าตอบแทน, ค่าบริการ, ค่าเล่าเรียน, Syn. charge, payment
schoolfee(n) ค่าเล่าเรียน
tuition(n) ค่าเล่าเรียน, See also: ค่าเรียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fee(ฟี) { feeed, feeing, fees } n. ค่าธรรมเนียม, ค่าเล่าเรียน, เงินรางวัล, ค่าตอบแทน, ค่าบริการ. vt. ให้ค่าธรรมเนียม, Syn. stipend
schoolfee(สคูล'ฟี) n. ค่าเล่าเรียน

English-Thai: Nontri Dictionary
fee(n) ค่าบริการ, ค่าตอบแทน, ค่าธรรมเนียม, ค่าเล่าเรียน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
credit fee(n) ค่าเทอม ค่าเล่าเรียน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
学費[がくひ, gakuhi] (n) ค่าเทอม ค่าเล่าเรียน

German-Thai: Longdo Dictionary
finanzieren(vt) |finanzierte, hat finanziert| จัดหาเงินทุนสำหรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Wie hast du dein Studium finanziert? เธอจัดการเรื่องค่าเล่าเรียนอย่างไร

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top