ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*กิจวัตรประจำวัน*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กิจวัตรประจำวัน, -กิจวัตรประจำวัน-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กิจวัตรประจำวัน(n) daily routine, See also: daily programme, daily task, routine matter, routine of work, Syn. งานประจำวัน, กิจวัตร, Example: การวิ่งรอบสนามหน้าหมู่บ้านถือเป็นกิจวัตรประจำวันของเขา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Activitiesกิจกรรม, กัมมันตภาพ, การออกฤทธิ์, การกระทำของบุคคล, ความแรงฤทธิ์, กิจวัตรประจำวัน, การปฎิบัติกิจกรรม, การทำงาน, ความไว [การแพทย์]
Activities of Daily Livingกิจกรรมชีวิตประจำวัน, การดูแลตัวเอง, งานกิจวัตรประจำวัน, การฝึกให้ช่วยตัวเองในชีวิตประจำวัน, กิจวัตรประจำวัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Prison life consists of routine... and then more routine.ชีวิตในเรือนจำประกอบด้วยประจำ ... และกิจวัตรประจำวันมากขึ้นแล้ว The Shawshank Redemption (1994)
That was his routine.นั่นเป็นกิจวัตรประจำวันของเขา The Shawshank Redemption (1994)
This is my comprehensive data schedule and list of regulations.นี่เป็นตารางกิจวัตรประจำวัน และกฎระเบียบ Around the World in 80 Days (2004)
The system will restart itself in 10 minutes, the first routine that runs on restart, is a clean sweep.ระบบจะรีสตาร์ทตัวเองใน 10 นาที กิจวัตรประจำวันเป็นครั้งแรกที่ทำงานบนเริ่มต้นเป็นกวาดทำความสะอาด Cubeº: Cube Zero (2004)
To go about your normal routine.ทำให้มันกลายเป็น กิจวัตรประจำวัน The Ten (2007)
Manufacturing meat faster than the animal has become a daily routine.การผลิตเนื้อที่เร็วกว่าสัตว์จะโตทัน กลายเป็นกิจวัตรประจำวันของที่นี่ Home (2009)
It's a cliche for a reason, and it's marvin's routine.มันเป็นเหตุผลไงล่ะ มันเป็นกิจวัตรประจำวันของมาร์ติน Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
The note says not to deviate from my routine, อย่าเปลี่ยนกิจวัตรประจำวัน Faceless, Nameless (2009)
Years before it compromises your daily activities.กว่ามันจะไม่สร้างปัญหา ให้กับกิจวัตรประจำวันของคุณ You Don't Know Jack (2010)
A target who broke her routine.เป้าหมายที่เปลี่ยนกิจวัตรประจำวัน Exit Wounds (2010)
By the way, congrats on your amnesia girl routine.ยังไงก็ตามขอแสดงความยินดีของกิจวัตรประจำวัน ของเด็กสาวความจำเสื่อม It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
Seemed routine.ดูเหมือนเป็นกิจวัตรประจำวัน Face Off (2011)
These help some kids with autism learn routines.นี่ช่วยให้เด็กที่เป็นออทิสติก เรียนกิจวัตรประจำวัน Coda (2011)
You know, considering the time these fires occurred, the habitual patterns of both families were in direct conflict with where the bodies were found.ก็หากเราพิจารณาจาก เวลาที่เกิดเพลิงใหม้ กิจวัตรประจำวัน ของทั้งสองครอบครัว มันขัดแย้งกับ สถานที่ที่พบศพ Valhalla (2011)
Between classes and part-time jobs, they'd be home sporadically at best.เตรียมแผนผังและกิจวัตรประจำวัน ระหว่างชั้นเรียนและงานนอกเวลา The Stranger (2011)
He knows their routine.เขารู้กิจวัตรประจำวันของพวกเธอ The Stranger (2011)
Whoever took these photos knows your routine.คนที่ถ่ายรูปพวกนี้รู้กิจวัตรประจำวันของคุณ Deadline (2011)
That would make it easier for him to learn her routines.นั่นทำให้เขาศึกษา กิจวัตรประจำวันของเธอง่ายขึ้น Hope (2011)
What do you do for a living?อาจเป็นกิจวัตรประจำวัน Deadfall (2012)
Well, you know I like my routine.แหม , คุณก็รู้กิจวัตรประจำวันของฉัน Pilot (2012)
It became a daily thing.มันกลายเป็นกิจวัตรประจำวัน Birds of a Feather (2012)
Well, explains how he knew her day-to-day so well.มันช่วยอธิบายเรื่องที่เขารู้กิจวัตรประจำวันของเธอเป็นอย่างดี Proceed with Caution (2012)
In my hands, the transorbital lobotomy has become as routine as... filling a cavity.ผมรักษาด้วยวิธีTransorbital Lobotomy จนเป็นกิจวัตรประจำวันไปแล้วก็เหมือนกับ... การอุดฟันนั่นแหละครับ I Am Anne Frank: Part 2 (2012)
Small hands, addicted to routine.มือเล็ก มีนิสัยเป็นกิจวัตรประจำวัน The Crimson Ticket (2012)
Knowing the lay out, Understanding the routine and help from outsiders the realm.รู้แผนผัง เข้าใจกิจวัตรประจำวันและ มีการช่วยเหลือจากข้างนอก Escape Plan (2013)
Knowing the guard's routine was the next step.การรู้กิจวัตรประจำวันของการ์ดคือประการต่อไป Escape Plan (2013)
After I knew the routine. All I had to do, was pick a date.หลังจากผมรู้กิจวัตรประจำวัน สิ่งที่ผมต้องทำคือเลือกวันลงมือ Escape Plan (2013)
Did you see my routine? Ha, ha. Yeah.คุณเห็นกิจวัตรประจำวันของฉันได้อย่างไร ฮ่าฮ่า ใช่ White House Down (2013)
and yesterday I saw something.จากกิจวัตรประจำวันของฉัน เมื่อวานฉันเลยเห็นบางอย่าง Guilty Pleasures (2013)
I think their approach to practice is that it's like a day job.ผมคิดว่าพวกเขาทำการฝึกซ้อมซะจนมันกลายเป็นกิจวัตรประจำวันไปแล้ว Free to Play (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิจวัตรประจำวัน[kitjawat prajamwan] (n, exp) EN: daily routine ; daily programme ; daily task ; routine matter ; routine of work  FR: routine quotidienne [ f ] ; train-train quotidien [ m ] (fam.)

English-Thai: Nontri Dictionary
routine(n) หน้าที่ประจำ, กิจวัตรประจำวัน, งานประจำ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top