ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*กระทำชำเรา*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กระทำชำเรา, -กระทำชำเรา-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระทำชำเรา(v) rape, See also: sexually assault, ravish, violate, abuse, force, Syn. ข่มขืน, Example: หญิงสาวถูกกระทำชำเราจนสลบไป
ข่มขืนกระทำชำเรา(n) rape, See also: ravish, violate, Example: เขาถูกตั้งข้อหาข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน 15 ปี, Thai Definition: ชื่อความผิดอาญาฐานขืนใจกระทำการร่วมประเวณีกับหญิงซึ่งมิใช่ภรรยาของตน โดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ หรือใช้กำลังประทุษร้ายหญิงซึ่งอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือทำให้หญิงเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น, Notes: (กฎ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข่มขืนกระทำชำเราน. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระทำ ชำเราบุคคลอื่น ไม่ว่าผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำจะเป็นชายหรือหญิง และจะเป็นคู่สมรสของตนหรือไม่ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยผู้ถูกกระทำอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทำให้ผู้ถูกกระทำเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น.
ค้าประเวณีก. ยอมรับการกระทำชำเราหรือยอมรับการกระทำอื่นใด หรือกระทำการอื่นใด เพื่อสำเร็จความใคร่ในทางกามารมณ์ของผู้อื่น อันเป็นการสำส่อนเพื่อสินจ้างหรือประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ยอมรับการกระทำและผู้กระทำจะเป็นบุคคลเพศเดียวกันหรือคนละเพศ.
โทรมหญิงก. ร่วมกันตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปข่มขืนกระทำชำเราหญิง โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันหรือกระทำพร้อมกัน.
ปล้นสวาทก. ข่มขืนกระทำชำเรา.
ลงแขกรุมกันข่มขืนกระทำชำเราหญิง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rapeการข่มขืนกระทำชำเรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ravishข่มขืนกระทำชำเรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
forcible rapeการข่มขืนกระทำชำเรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unlawful sexual intercourseการกระทำชำเราโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I'll report you for child abuse.และฉันจะแจ้งความข้อหากระทำชำเราผู้เยาว์ Cinderella (2006)
He's got a half a dozen sex crimes on his rap sheet.ในประวัติของเขา ก่อคดีกระทำชำเราทางเพศครึ่งโหล Fun Town (2008)
I haven't acted out sexually in over three years.ฉันไม่ได้ก่อคดีกระทำชำเรามากว่าสามปีแล้ว Fun Town (2008)
-With the not-guilty verdict.ใช่ คุณถูกกล่าวหาว่า กระทำชำเราในแฮมมิลตั้น กับคำตัดสินที่ไม่เป็นธรรม Some Kinda Love (2009)
-Yeah, doesn't make him a killer.คนที่มีประวัติกระทำชำเรา Some Kinda Love (2009)
she was asphyxiated.ถูกข่มขืนกระทำชำเราและมีรอยถูกมัด บนข้อมือและข้อเท้า Cradle to Grave (2009)
Okay, Mrs. Johnston, let's talk about the abuse.โอเค คุณนายจอห์นสตัน มาคุยกันเรื่องกระทำชำเรา Precious (2009)
Then all the murderers, the rapists, the predators, they might get out.จากนั้นพวกฆาตกรทุกคน พวกข่มขืนกระทำชำเรา พวกโจรปล้นสะดม พวกเขาอาจจะลอยนวล Episode #1.5 (2010)
Sounds vaguely sexual.ฟังเหมือนกระทำชำเราทางเพศเลย Free (2011)
Sacked as a shepherd on account of his "animal husbandry."มันโดนไล่เอาจากคนเลี้ยงสัตว์ไปมันกระทำชำเราไม่เลือก The Adventures of Tintin (2011)
Hey, shitbreak, when you're getting rammed by your cellmate tonight, think of Kevin.เฮ้ ไอ้ขี้แตก ตอนที่แกโดนเพื่อนร่วมคุกกระทำชำเรานะ คิดถึงเควินไว้ American Reunion (2012)
And he ventured to the USA to track down all the members of Charlie Company who raped and butchered his whole entire family.และเขาก็เดินทางไปยังสหรัฐเพื่อตามรอย สมาชิกทุกคนในกองร้อยชาร์ลี ซึ่งได้ข่มขืนกระทำชำเรา ทุกคนในครอบครัวเขา Seven Psychopaths (2012)
He could be trying to hide evidence of sexual assault.เขาน่าจะพยามปกปิด หลักฐานของการกระทำชำเรา Closing Time (2012)
It didn't matter how many tests he flunked or cheated his way through, he was every female teacher's pet.แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า\\\ เจสันจะสอบผ่าน หรือได้สิทธิ์โกงข้อสอบหรอกน่ะ เขาถูกครู กระทำชำเรา Everybody Wants to Rule the World (2012)
We got him locked up for homicide in 2006, but because of the statute of limitations, we never got him for molestation.เราจับเขาขังคุกข้อหาฆาตกรรมในปี 2006 แต่เพราะหมดอายุความ เราเลยจับเขาข้อหากระทำชำเราไม่ได้ Restoration (2013)
They won't charge you with molesting any of the boys on this list as long as this list is complete.เขาจะไม่ฟ้องคุณข้อหากระทำชำเรา กับเด็กที่อยู่ในรายชื่อ ตราบใดที่รายชื่อนั้นสมบูรณ์ Restoration (2013)
- Rape, torture, wholesale slaughter, that is the stock-in-trade of the order of the dragon.กระทำชำเรา ทรมาน สังหารหมู่ เป็นสิ่งที่พวกภาคีมังกรจะต้องชดใช้ A Whiff of Sulfur (2013)
Aggravated assault. Escape from custody.การข่มขืนกระทำชำเรา หลบหนี จากการถูกคุมขัง Rogue One: A Star Wars Story (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข่มขืนกระทำชำเรา[khomkheūnkrathamchamrao] (v) EN: rape
กระทำชำเรา[krathamchamrao] (v) EN: rape ; sexually assault ; ravish ; violate ; abuse ; force  FR: violer ; abuser
โทษฐานข่มขืนกระทำชำเรา[thōt thān khomkheūn krathamchamrao] (n, exp) EN: conviction for rape

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
felony(n) อาชญากรรม, See also: การฆาตกรรม, การข่มขืนกระทำชำเรา, การกระทำผิด, Syn. crime, misdeed, misbehavior, Ant. good, virtue
outrage(vt) ข่มขืน, See also: ข่มขืนกระทำชำเรา, Syn. rape, ravish, violate
rape(vt) ข่มขืน, See also: ขืนใจ, ข่มขืนกระทำชำเรา, ปลุกปล้ำ, ปล้ำ, Syn. ravish, violate
raper(n) ผู้ข่มขืนกระทำชำเรา, Syn. rapist
rapist(n) ผู้ข่มขืนกระทำชำเรา, Syn. raper
ravish(vt) ข่มขืนกระทำชำเรา, Syn. abuse, rape

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deflorate(ดีฟลอ'เรท) adj. ซึ่งผ่านการออกดอกแล้ว ได้รับการเก็บดอกแล้ว. ถูกข่มขื่นกระทำชำเรา, เสียพรหมจรรย์ไป
outrage(เอาทฺ'เรจฺ) vt., n. (การ) ทำให้เจ็บแค้นใจ, ทำให้โกรธ, ก้าวร้าว, ทำร้าย, ข่มขืนกระทำชำเรา
violate(ไว'อะเลท) vt. ฝ่าฝืน, ละเมิด, รบกวน, ทำลาย, ประทุษร้าย, ข่มขืน (โดยเฉพาะกระทำชำเรา) , ทำให้เสื่อมเสีย., See also: violator n. violater n., Syn. shirk, break, profane, intefere
violation(ไวอะเล'เชิน) n. การฝ่าฝืน, การละเมิด, การรบกวน, การทำลาย, การประทุษร้าย, การข่มขืน, การกระทำชำเรา, การทำให้เสื่อมเสีย., See also: violative adj. -S .infringement

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top