ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*กรอง*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กรอง, -กรอง-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
เครื่องกรองน้ำ[วอเตอร์ เพียวริไฟเออร์] (n, uniq) water purifier

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรอง(v) braid, See also: plait, interlace, weave, Syn. ถัก, ทอ, Example: กรองหญ้าคา คือการถักทอหญ้าคา, Thai Definition: ถัก, ทอ
กรอง(v) string (garland-flower), See also: bead (into necklace), Syn. ร้อย, Example: แม่ตื่นแต่เช้ามานั่งกรองมาลัย
กรอง(v) percolate, See also: strain, sift, filter, sieve, Example: เธอต้องกรองเศษผงออกจากน้ำเสียก่อนจึงจะดื่มได้
คากรอง(n) hermit's dress, Count Unit: ผืน, Thai Definition: เครื่องปกปิดร่างกายที่ทำด้วยหญ้า
การกรอง(n) filtration, Syn. การคัด, การเลือก, Thai Definition: การคัดเอาของละเอียดออกจากของหยาบ
ก้นกรอง(n) cigarette butt, Syn. ก้นกรองบุหรี่, Thai Definition: ส่วนสำหรับกรองควันที่ปลายด้านหนึ่งของบุหรี่ ทำจากเส้นใยสังเคราะห์
ข่าวกรอง(n) intelligence, See also: information, Example: เรื่องนี้เชื่อถือได้เพราะเป็นข่าวกรองที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว, Count Unit: ข่าว, เรื่อง, Thai Definition: ข่าวที่ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วว่าเป็นข่าวที่เชื่อถือได้
ร้อยกรอง(v) revise, See also: correct, alter, change, edit, review, Syn. สังคายนา, Thai Definition: ตรวจชำระให้ถูกต้อง
ร้อยกรอง(v) thread, See also: weave, Syn. ร้อย, Thai Definition: สอดผูกให้ติดต่อกัน, ร้อย ถัก และเย็บงานประเภทประณีตศิลป์เช่นดอกไม้ให้เป็นรูปต่างๆ
ร้อยกรอง(v) compose, Syn. เรียบเรียง, Example: เขาร้อยกรองเรื่องของเขาด้วยถ้อยคำหรูหรา, Thai Definition: แต่งหนังสือดีให้มีความไพเราะ, เรียบเรียงถ้อยคำให้เป็นระเบียบตามบัญญัติแห่งฉันทลักษณ์
ร้อยกรอง(n) verse, See also: poem, poetry, Syn. คำประพันธ์, Example: วรรณกรรมของยุโรปเองก็นิยมใช้ร้อยกรอง ก่อนหันมานิยมใช้การประพันธ์แบบร้อยแก้ว, Thai Definition: ถ้อยคำที่เรียบเรียงให้เป็นระเบียบตามฉันทลักษณ์
กลั่นกรอง(v) screen, See also: consider, scrutinize, Syn. พิจารณา, ไตร่ตรอง, Example: ผู้ฟังต้องรู้จักกลั่นกรองคำพูดของผู้ที่มาปราศรัยเพื่อหาเสียงเลือกตั้ง, Thai Definition: พิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ
กระดาษกรอง(n) filter paper, Example: กลุ่มกรีนพีซเปิดเผยว่าสารไดอ็อกซินในกระดาษกรองผงกาแฟจะละลายเข้าไปในกาแฟถึง 50 %
เครื่องกรอง(n) filter, See also: strainer, screen, Syn. ที่กรอง, Example: ปุ่มน้ำเหลืองทำหน้าที่เป็นเครื่องกรองสิ่งแปลกปลอมและเชื้อจุลินทรีย์ที่ติดมาในหลอดน้ำเหลือง, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: สิ่งที่ใช้กรองน้ำ กรองอากาศ หรือของเหลว
การกลั่นกรอง(n) sifting, See also: selecting out, Example: เราต้องมีวุฒิสภาเพื่อช่วยในการกลั่นกรองกฎหมาย
เครื่องกรองน้ำ(n) strainer
เชือกผูกรองเท้า(n) shoelace, See also: shoestring, Example: เชือกผูกรองเท้าของเขาหลุด, Count Unit: เส้น
เครื่องกรองอากาศ(n) air filter, See also: air treatment system, Example: หลายบ้านซื้อเครื่องกรองอากาศไปติดที่แอร์ส่วนกลางของบ้านเพื่อขจัดแหล่งเพาะเชื้อโรค, Thai Definition: อุปกรณ์สำหรับกรองฝุ่นผงในอากาศ
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ(n) National Intelligence Agency, See also: NIA, Syn. สขช., Example: สำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ก้นกรองน. ส่วนท้ายของบุหรี่ชนิดที่มีที่กรองสารพิษเช่นนิโคตินซึ่งอยู่ในควันบุหรี่, เดิมเรียกว่า ก้นก๊อก, เรียกบุหรี่ที่มีที่กรองสารพิษนี้ ว่า บุหรี่ก้นกรอง.
กรอง(กฺรอง) ก. ร้อย เช่น กรองมาลัย = ร้อยดอกไม้
กรองถัก, ทอ, เช่น กรองแฝก กรองคา.
กรองทองน. ผ้าโปร่งอันทอหรือถักด้วยเส้นลวดทองหรือไหมทอง.
กรอง(กฺรอง) ก. เอาของละเอียดออกจากของหยาบ เช่น กรองทราย, เอาฝุ่นละอองหรือของสกปรกออก เช่น กรองน้ำมัน กรองอากาศ, ใช้เครื่องกรองมีผ้าเป็นต้น คัดเอาผงหรือกากออกจากนํ้าหรือสิ่งที่เป็นน้ำ เช่น กรองน้ำ กรองกะทิ.
กรอง(กฺรอง) น. กำไล, โดยมากใช้ประกอบกับคำอื่น ๆ เช่น กรองเชิง = กำไลเท้า กรองได = กำไลมือ กรองศอ = เครื่องประดับคอ, นวมคอ, เช่น กรองศอซ้อนสลับทับอังศา (อิเหนา). [ ข. กง (กอง) ว่า กำไล, วงกลม ].
กรอง(กฺรอง) น. กระชอน. <i> (ดู กระชอน ๑)</i>.
กรองกรอย(กฺรองกฺรอย) ว. ไม่ชุ่มชื่น, ไม่สมบูรณ์
กรองกรอยซอมซ่อ (มักใช้แก่การแต่งกาย)
กรองกรอยตกอับ, แร้นแค้น, เช่น ผัวเมียสองคนจนกรองกรอย (สังข์ทอง), ตองตอย ก็ว่า.
กลั่นกรองก. คัดเลือกเอาแต่สิ่งที่เห็นว่าดีที่สุด, พิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ.
ข่าวกรองน. ข่าวที่ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วว่าเป็นข่าวที่เชื่อถือได้.
คากรองน. เครื่องปกปิดร่างกายที่ทำด้วยหญ้า เช่น ควรหรือมานุ่งคากรอง ควรแต่เครื่องทองไพศาล (ศกุนตลา).
บุหรี่ก้นกรองน. บุหรี่ที่มีส่วนท้ายเป็นที่กรองสารพิษเช่นนิโคตินซึ่งอยู่ในควันบุหรี่, เดิมเรียกว่า บุหรี่ก้นก๊อก.
ผกากรองน. ชื่อไม้พุ่มหลายชนิดในสกุล <i> Lantana</i> วงศ์ Verbenaceae เช่น ชนิด <i> L</i>. <i> camara</i> L. ลำต้นตรง กิ่งสี่เหลี่ยมมีหนามเล็กห่าง ๆ ช่อดอกเป็นกระจุกสีชมพู หรือ แดงอมเหลือง ปลูกเป็นไม้ประดับ และแพร่พันธุ์จนเป็นวัชพืชในบางท้องที่, ก้ามกุ้ง ก็เรียก, ชนิด <i> L. sellowiana</i> Link et Otto ลำต้นเลื้อย กิ่งไม่มีหนาม ดอกสีม่วง, ผกากรองเลื้อย ก็เรียก, ทั้ง ๒ ชนิดนี้เป็นไม้ต่างประเทศ
ผกากรองชนิด <i> L. trifolia</i> L. ขึ้นในป่าโปร่งระดับสูงทางภาคเหนือ ลำต้นกลม ดอกสีม่วง.
ร้อยกรองก. สอดผูกให้ติดต่อกัน, ร้อย ถัก และเย็บงานประเภทประณีตศิลป์เช่นดอกไม้ให้เป็นรูปต่าง ๆ, เช่น ร้อยกรองข่ายคลุมไตร ร้อยกรองสไบ
ร้อยกรองตรวจชำระให้ถูกต้อง, สังคายนา, ในคำว่า ร้อยกรองพระธรรมวินัย
ร้อยกรองแต่งหนังสือดีให้มีความไพเราะ, เรียบเรียงถ้อยคำให้เป็นระเบียบตามบัญญัติแห่งฉันทลักษณ์.
ร้อยกรองน. คำประพันธ์, ถ้อยคำที่เรียบเรียงให้เป็นระเบียบตามบัญญัติแห่งฉันทลักษณ์.
สไบกรองทองน. ผ้าสไบที่ถักด้วยไหมทองไหมเงินให้เป็นลวดลายโปร่งรูปดอกไม้เป็นต้น และมีผ้าซับในอีกชั้นหนึ่ง.
ก้นก๊อก<i>ดู ก้นกรอง</i>.
กรรเกด(กัน-) น. การะเกด เช่น จงกลกรรเกดแก้ว กรองมาลย์ (ทวาทศมาส).
กระชอน ๑น. เครื่องกรอง โดยปรกติสานด้วยผิวไม้ไผ่ ใช้กรองกะทิเป็นต้น.
กวีนิพนธ์น. คำประพันธ์ที่กวีแต่งอาจเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้.
กะแอ ๑น. เครื่องบังแดดมีคันปักดิน หมุนได้ตามต้องการ, โบราณเขียนเป็น กแอ เช่น นา ๑๖๐๐ กินเมืองเจียดเบื้ออหักรองตลุ่มกั้งกแอทาชาต แลฝ่ายทางบกถึงศาลาฝาแฝดแลปตูท่าหญ้าลดช้าง ลดม้า ยั่วยานคานหามร่มทงยูกันชิงกแอ (สามดวง).
กั้ง ๒ก. กั้น เช่น นา ๑๖๐๐ กินเมืองเจียดเบื้ออหักรองตลุ่มกั้งกแอทาชาต (สามดวง), ดุจจันทราทิตยมณฑล เกือบกั้งเบื้องบน บุรีระเรื่อยฉายา (อนิรุทธ์).
กาพย์น. คำร้อยกรองประเภทหนึ่ง มีหลายชนิด เช่น กาพย์ฉบัง กาพย์สุรางคนางค์ กาพย์ยานี กาพย์ขับไม้.
กาพย์กลอนน. คำร้อยกรอง.
ก้ามกุ้ง<i>ดู ผกากรอง</i>.
เกรอะ(เกฺรอะ) ก. แยกเอาแต่ส่วนที่เป็นนํ้าใสหรือส่วนละเอียดที่นอนก้นอยู่ด้วยเครื่องกรองมีผ้าหนาหรือกระดาษฟางเป็นต้น เช่น เกรอะนํ้าปลา เกรอะแป้ง.
คณ-, คณะจำนวนคำที่กำหนดไว้ในการแต่งร้อยกรองแต่ละประเภท โดยแบ่งเป็นบท บาท และวรรค เช่น คณะของกลอนแปด ๑ บท มี ๒ บาท แต่ละบาทมี ๒ วรรค แต่ละวรรคมี ๖ ถึง ๙ คำ.
คา ๓น. ชื่อหญ้าชนิด <i>Imperata cylindrica</i> (L.) P. Beauv. ในวงศ์ Gramineae ใบคาย แข็ง เอามากรองเป็นตับมุงหลังคา เหง้าใช้ทำยาได้.
คาถา ๑น. คำประพันธ์ประเภทร้อยกรองในภาษาบาลี, อัตราของฉันท์ คือ ๔ บาท เรียกว่า คาถาหนึ่ง
คำขึ้นต้นคำใช้ขึ้นต้นสำหรับร้อยกรองบางประเภท เช่น บัดนั้น เมื่อนั้น ครานั้น สักวา.
คำสร้อยน. คำหรือวลีที่ใช้ลงท้ายวรรค ท้ายบาท หรือท้ายบทร้อยกรอง เพื่อความไพเราะของเสียงและความหมาย หรือเพื่อแสดงว่าจบตอน เช่น นาเฮย ฤๅ บารนี แก่แม่นา โสตถิ์เทอญ.
โคมดอกไม้น. โคมที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยนำดอกไม้มาร้อยกรองให้มีรูปร่างอย่างโคมสำหรับแขวนในเทศกาลหรืองานพระราชพิธีบางอย่าง.
จินตกวีน. กวีผู้มีความสามารถในการแต่งร้อยกรองตามแนวความคิดและจินตนาการของตนเอง.
ฉันทลักษณ์(ฉันทะลัก) น. ลักษณะแบบแผนคำประพันธ์ประเภทร้อยกรอง, ชื่อตำราไวยากรณ์ตอนที่ว่าด้วยลักษณะของคำประพันธ์.
ซ่าโบะน. ผ้าห่มอย่างผ้าสไบ เช่น ซ่าโบะกรองสุวรรณพรรณราย (ดาหลัง), อันซ่าโบะรอยทรงจงพระทัย จะขอเปลี่ยนสไบโฉมเฉลา (อิเหนา).
ดุษฎีสังเวยน. บทร้อยกรองที่แต่งเป็นฉันท์สำหรับกล่อมช้างขึ้นระวาง.
ดูดเสียงก. กรองคลื่นความถี่เสียงที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ต้องการ เพื่อให้อยู่ในระดับที่ไม่สามารถได้ยินเมื่อเวลาออกอากาศ.
ตองตอยว. ตกอับ, แร้นแค้น, กรองกรอย ก็ว่า
ตะกร้อเครื่องสานรูปทรงกระบอก สำหรับใส่ไว้ในไหหมักน้ำปลาเป็นต้น เพื่อกรองเอาส่วนที่เป็นน้ำ
แตะก. ถูกต้องแต่เบา ๆ หรือเพียงนิดหน่อย. น. เรียกรองเท้าชนิดไม่หุ้มส้น ว่า รองเท้าแตะ.
ทำนองเสนาะน. วิธีการอ่านออกเสียงอย่างไพเราะตามลีลาของบทร้อยกรองประเภทโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน.
โทโทษน. คำที่ใช้ไม้โทแทนไม้เอก ในตำแหน่งของบทร้อยกรองที่บังคับให้ใช้ไม้โท โดยคงเสียงวรรณยุกต์เดิม เช่น หง้าย แทน ง่าย ผลั้ง แทน พลั่ง.
ธมกรก(ทะมะกะหฺรก) น. กระบอกกรองนํ้าของพระสงฆ์ เป็นเครื่องใช้สอย ๑ อย่างในอัฐบริขาร, โบราณเขียนเป็น ธรรมกรก ก็มี เช่น กุณฑีธรรมกรก เครื่องบ่าพกบ่าแล (ม. คำหลวง ชูชก).
นา ๒คำบทบูรณ์ มักใช้ประกอบท้ายคำบทร้อยกรองให้มีความกระชับหรือสละสลวยขึ้น เช่น กุศลส่งสนองไป ถึงที่ สุขนา (ลอ).
นิพนธ์ก. ร้อยกรองถ้อยคำ, แต่งหนังสือ, (ราชา) ทรงนิพนธ์, ทรงพระนิพนธ์, ทรงพระราชนิพนธ์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pastoral; bucolicบทร้อยกรองท้องทุ่ง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pastoral; bucolicบทร้อยกรองท้องทุ่ง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
percolate๑. ไหลซึมผ่าน๒. ต้มกรอง, สกัดกรอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
percolation๑. การปล่อยให้ไหลซึมผ่าน๒. การต้มกรอง, การสกัดกรอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
percolatorเครื่องต้มกรอง, เครื่องสกัดกรอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
particulate filtrationการกรองละอองธุลี [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
Petrarchan sonnetบทร้อยกรองซอนเนตแบบเพทราร์ก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
paper elementไส้กรองชนิดกระดาษ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pantunบทร้อยกรองปันตน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
prothalamionบทร้อยกรองฉลองวิวาห์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
poetic proseร้อยแก้วแนวร้อยกรอง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
lamentบทร้อยกรองพิลาป [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
light verseบทร้อยกรองเบาสมอง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
limerickบทร้อยกรองลิเมอริก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
ram-air cleanerหม้อกรองอากาศแบบอัดเข้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rondeauบทร้อยกรองรงโด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
serpentine verseบทร้อยกรองเซอร์เพนไทน์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
starting blockแผ่นจุดอาร์กรองเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
sonnetบทร้อยกรองซอนเนต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
sonnet cycleชุดบทร้อยกรองซอนเนต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
strain๑. ความล้า, ความเพลีย๒. สายเชื้อ, สายพันธุ์๓. กรอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Shakespearian sonnetบทร้อยกรองซอนเนตแบบเชกสเปียร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Spenserian sonnetบทร้อยกรองซอนเนตแบบสเปนเซอร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
screen๑. จอ๒. จอภาพ๓. กลั่นกรอง, คัดกรอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
screen๑. จอ๒. จอภาพ๓. กลั่นกรอง, คัดกรอง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
strainerเครื่องกรอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strainerตะแกรงกรอง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
song๑. เพลงร้อง, เพลง๒. บทร้อยกรอง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Old French and Proven&ccedil;al formบทร้อยกรองแบบฝรั่งเศสเก่าและแบบ โปรวองซาล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
oil strainerตะแกรงกรองน้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
oil-bath cleaner; oil-bath filterหม้อกรองอากาศแบบอ่างน้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
oil-filter wrenchประแจตัวกรองน้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
occasional verseบทร้อยกรองเฉพาะโอกาส [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
oil filterหม้อกรองน้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
air filterแผงกรองอากาศ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
air filter; air cleanerหม้อกรองอากาศ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
acoustic wave filterเครื่องกรองคลื่นเสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acoustically tunable optical filterเครื่องกรองแสงปรับด้วยเสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alliterative verseบทร้อยกรองสัมผัสอักษร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
air cleaner; air filterหม้อกรองอากาศ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
alexandrineบทร้อยกรองอะเล็กซันดรีน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
jingleบทร้อยกรองจิงเกิล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
binormal๑. (เวกเตอร์)แนวฉากรอง๒. (เส้น)แนวฉากรอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
bypass filterหม้อกรองเบี่ยงบางส่วน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
butte cleatแนวแตกแยกรอง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ballade๑. ลำนำนิทาน๒. บทร้อยกรองบาลาด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
bucolic; pastoralบทร้อยกรองท้องทุ่ง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
bearing shellเปลือกรองลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mosaic verseบทร้อยกรองประสม, บทร้อยกรองโมเสก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
mail-filterตัวกรองไปรษณีย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hemodialyserตัวกรองไตเทียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Adaptive filterวงจรกรองแบบปรับตัว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Business intelligenceข่าวกรองทางธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Waste formรูปแบบกากกัมมันตรังสี, รูปแบบทางกายภาพและทางเคมีของกากกัมมันตรังสีหลังการบำบัด และ/หรือ หลังการปรับสภาพ ซึ่งจะอยู่ในสภาพของแข็งพร้อมที่จะนำไปหีบห่อต่อไป เช่น กากขี้เถ้าจากการเผา กากแก้วอัด กากพลาสติกอัด กากวัสดุกรองอากาศอัด กากตะกอนเคมี กากที่ผนึกในซีเมนต์, Example: [นิวเคลียร์]
Electric filterเครื่องกรองไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Filter and filtrationเครื่องกรองและการกรอง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Acoustic filtersเครื่องกรองเสียง [TU Subject Heading]
Air filtersเครื่องกรองอากาศ [TU Subject Heading]
Business intelligenceข่าวกรองทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Cake filtersเค้กกรอง [TU Subject Heading]
Defense information, Classifiedข่าวกรอง [TU Subject Heading]
Electric filtersเครื่องกรองไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electric filters, Activeเครื่องกรองไฟฟ้าแบบแอคทีฟ [TU Subject Heading]
Electric filters, Passiveเครื่องกรองไฟฟ้าแบบพาสซีฟ [TU Subject Heading]
Filters and filtrationเครื่องกรองและการกรอง [TU Subject Heading]
Filtrationการกรอง [TU Subject Heading]
Gas masksหน้ากากกรองก๊าซ [TU Subject Heading]
Intelligence officersเจ้าหน้าที่ข่าวกรอง [TU Subject Heading]
Kalman filteringการกรองแบบคาลแมน [TU Subject Heading]
Light filtersแว่นกรองแสง [TU Subject Heading]
Mass screeningการตรวจกรองหมู่มาก [TU Subject Heading]
Membrane filtersเครื่องกรองเมมเบรน [TU Subject Heading]
Military intelligenceข่าวกรองทางทหาร [TU Subject Heading]
Biological Filterเครื่องกรองชีวภาพ, Example: ชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งของ ก. ลานโปรยกรอง ข. ระบบทรายกรองช้า [สิ่งแวดล้อม]
High-Rate Filterเครื่องกรองอัตราเร็ว, Example: ระบบโปรยกรองที่มีอัตราป้อนน้ำเสียสูง โดยรวมทั้งมีการหมุนเวียน น้ำทิ้งด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Trickling Filterโปรยกรอง (ระบบ), Example: เครื่องกรองประกอบด้วยชั้นตัวกลาง เช่น ก้อนหินหรือพลาสติก สำหรับให้จุลินทรีย์ยึดเกาะอาศัย น้ำเสียจะถูกโปรยกระจายเป็นหยด ผ่านตัวกลางนี้ บีโอดีจะถูกจำกัดไปโดยจุลินทรีย์ที่เกาะติดกับตัวกลาง [สิ่งแวดล้อม]
Screeningการกรอง, Example: การดักสิ่งแขวนลอยด้วยการให้ไหลผ่านตะแกรง [สิ่งแวดล้อม]
Biological Filtrationการกรองชีวภาพ, Example: ระบบกรองโดยใช้จุลินทรีย์ที่อาศัยบนตัวกลาง ย่อยสลายสารอินทรีย์ ที่ปะปนมากับน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Microfiltrationการกรองละเอียด, Example: กระบวนการทำให้น้ำสะอาด หรือบำบัดน้ำเสียชั้นสูงที่กรองเอา อนุภาคขนาดเล็ก เท่ากับหรือน้อยกว่า 1 ไมครอน ออกได้ [สิ่งแวดล้อม]
Anaerobic Filterถังกรองไร้อากาศ, Example: หน่วยบำบัดน้ำเสียชนิดแอนแอโรบิก โดยให้น้ำเสียไหลผ่านชั้นกรอง ซึ่งมีตัวกลางเป็นหินหรือกรวดหรือพลาสติก โดยไหลจากข้างล่างขึ้นบ้างบน [สิ่งแวดล้อม]
Biofilterถังกรองชีวะ, Example: ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดหนึ่ง มีชั้นสัมผัสให้จุลินทรีย์เกาะยึด [สิ่งแวดล้อม]
Political Appointeeหมายถึง บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งด้วยเหตุผลทางการเมือง คือ ผู้ที่มิได้มีอาชีพทางการทูตโดยแท้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูต ซึ่งต่างกับนักการทูตอาชีพ (Career diplomat) ในประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี และสหภาพโซเวียต ธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไปจะแต่งตั้งเฉพาะบุคคลที่มีอาชีพนักการทูตแท้ ๆ เข้าดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตและอัครราชทูต อย่างไรก็ดี เฉพาะในกรณีพิเศษจริง ๆ เท่านั้นจึงจะแต่งตั้งบุคคลจากภายนอก และบุคคลจากภายนอกที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตได้รับผลสำเร็จในการ ปฏิบัติหน้าที่ก็มีอยู่หลายราย ทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก แฮโรลด์ นิโคลสัน ได้ให้ความเห็นไว้ในหนังสือเรื่องการทูตของท่านว่า ในประเทศใหญ่ ๆ เป็นที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้นักการทูตอาชีพเท่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินนโยบายการต่างประเทศ เพราะได้ผ่านการศึกษาและฝึกฝนในวิชาการทูตมาเป็นอย่างดีแล้ว ส่วนเอกอัครราชทูตที่แต่งตั้งจากคนภายนอกจะมีข้อเสียบางอย่าง เช่น ในการเขียนรายงานไปยังรัฐบาล เช่น รายงานการเมือง เขาอาจมุ่งแต่จะอวดความเฉียบแหลมของเขาเอง และร้อยกรองคำอย่างไพเราะเพราะพริ้ง มากกว่าที่จะมุ่งเสนอรายงานข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบและมีเหตุผลอันสมควร เป็นต้น [การทูต]
Subcommittee on Neighbouring Countries Economic Development Cooperationคณะอนุกรรมการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ ประเทศเพื่อนบ้าน มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2546 ให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (อพบ.) ซึ่งคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้มีคำสั่งที่ 4 / 2547 เมื่อ 6 พฤษภาคม 2547 จัดตั้ง อพบ. แล้ว โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐและเอกชนเป็นอนุกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับกรมเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ กระทรวงการต่างประเทศเป็นอนุกรรมการและฝ่ายเลขานุการ อพบ. มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเสนอแนะนโยบาย แผนงานและโครงการตามแผนงานการจัดระบบเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและการพัฒนาความ ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงาน ACMECS ด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของ ACMECS มีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทำหน้าที่เป็นหน่วย งานหลักในการประสานกับหน่วยงานภายในของไทยให้ดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติ การ และกระทรวงการต่างประเทศทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการประสานกับประเทศ สมาชิก ACMECS [การทูต]
Knowledge Codification and Refinementการประมวลและกลั่นกรองความรู้ [การจัดการความรู้]
Coagulum contentปริมาณยางจับเป็นก้อน หมายถึง ปริมาณของสารที่ตกค้างอยู่บนตัวกรองสเตนเลสที่ทดสอบ สารเหล่านี้ประกอบด้วยเศษยางจับตัวและสารอื่นที่เจือปนมากับน้ำยาง ค่านี้มีความสำคัญต่อกระบวนการผลิตที่เข้มงวด เช่น ในการผลิตเส้นด้ายยางยืด ถ้าน้ำยางมีค่า coagulum content สูงอาจก่อให้เกิดปัญหาการอุดตันที่ปลายหลอดในระหว่างกระบวนการผลิตได้ [เทคโนโลยียาง]
Abutment, Secondaryฟันหลักรอง [การแพทย์]
Air Filtersเครื่องกรองอากาศ [การแพทย์]
Antibiotic Discกระดาษกรองชุบยาต้านจุลชีพ [การแพทย์]
Antibodies Screening Testการตรวจกรองแอนตี้บอดี้ [การแพทย์]
Antibody Detectionการตรวจกรองชนิดแอนติบอดี้ [การแพทย์]
Apertureช่องกรอง, รู, รูรับแสง(ของกล้องถ่ายรูป), รูเปิด, ช่อง, อุปกรณ์ปิดเปิดหน้ากล้อง [การแพทย์]
Apparatus, Rapid Filteringเครื่องมือช่วยเร่งการกรอง [การแพทย์]
Audiometers, Screening, Babyเครื่องตรวจหูแบบกลั่นกรองสำหรับทารกเกิดใหม่ [การแพทย์]
Bag Filterถุงกรอง [การแพทย์]
Batch Sizeการกรองรุ่น [การแพทย์]
Blood Plasmaน้ำเลือด, ของเหลวที่กลั่นกรองจากโลหิต [การแพทย์]
Cake Filtrationการกรองเค็ก [การแพทย์]
Chromatographic Processกระบวนการดูดซึมบนแผ่นกรอง [การแพทย์]
Clarifying Filtersเครื่องกรองให้ใส [การแพทย์]
Culture Technic, Filter Paperการเพาะเลี้ยงโดยใช้กระดาษกรองเพาะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like shoelaces, seeing as they're tight.เช่นเชือกผูกรองเท้าเห็นที่มัน กำลังแน่น How I Won the War (1967)
I don't know about you, but I've always wanted to make love in the ladies' shoe department.ผมยังไม่ค่อยรู้จักคุณนัก แต่ผมก็อยากจะเมคเลิฟกับคุณ... ...ท่ามกลางแผนกรองเท้าสตรี Mannequin (1987)
I'm the odd man out here.ฉันเป็นคนที่แปลกออกจากที่นี่ ผมทำงานข่าวกรองกลาง The Russia House (1990)
I was infantry in Europe, then in Africa, then I joined the intelligence service.ผมเป็นทหารราบในยุโรป แล้วก็ในอัฟริกา แล้วก็ไปเป็นหน่วยข่าวกรอง The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Get your face off my shoe.เอาหน้าแกออกไปจากรองเท้าฉันซะ. Hocus Pocus (1993)
AJewish boy handed them pieces of string to tie their shoes together.มีเด็กแจกเชือกให้ผูกรองเท้าเข้าคู่ Schindler's List (1993)
- Filters?- กรอง? Pulp Fiction (1994)
Not for shoelaces or a stick of gum. Now, you got that?ไม่ได้สำหรับเชือกผูกรองเท้าหรือติดของเหงือก ตอนนี้คุณได้ที่? The Shawshank Redemption (1994)
I channel it, filter it, funnel it.ฉันช่องมันกรองช่องทางมัน The Shawshank Redemption (1994)
That's where the filtering process starts.นั่นคือสิ่งที่กระบวนการกรองเริ่มต้น The Shawshank Redemption (1994)
Houston passed the same recording through several filters, managed to isolate what appears to be a human voice.ฮูสตันได้ใช้เครื่องกรองหลายระดับจนได้เสียงของมนุษย์ Event Horizon (1997)
So anyway, Clarice drags me to Bloomies go get all my new boarding school stuff and I fall in love with these horrid red pumps.หลังจากนั้น เพื่อนก็ลากฉัน ไปร้าน บลูมมี่ส์ เพื่อไปซื้อ เครื่องเขียน และของอื่นๆสำหรับโรงเรียนใหม่ แล้วฉันก็หลงรักรองเท้าสีแดงคู่นั้น Dark Harbor (1998)
When your mind becomes obsessed you filter everything else out and find that thing everywhere.เมื่อใจเธอหมกมุ่นอยู่กับอะไรสักอย่าง เธอจะกรองเอาสิ่งอื่น ๆ ออกไป และจะเจอแต่สิ่งนั้นในทุกหนแห่ง Pi (1998)
But I love my Skechers.แต่ฉันรักรองเท้า Sketchers ฉันนี่ 10 Things I Hate About You (1999)
I'll have to have Rupert make me a muffler.ต้องให้รูเพิร์ตทำที่กรองเสียงให้ผมแล้ว Bicentennial Man (1999)
That's why I tell you to tie your shoes. I know. I'm sorry.นั่นไง แม่ถึงบอกให้ลูกผูกเชือกรองเท้า แม่รู้นะ แม่ขอโทษ Maid in Manhattan (2002)
You see, the sandstone must act as a natural filter.ชั้นหินทรายคงทําหน้าที่ เป็นที่กรองนํ้าธรรมชาติ The Scorpion King (2002)
You've got two minor-league home-run records, don't ya?คุณทำสถิติ 2 โฮมรัน ลีกรองใช่มั้ย Signs (2002)
CIB shall tag the target and tap the phone linesหน่วยข่าวกรองรับผิดชอบ ติดตามเป้าหมาย ดักฟัง Infernal Affairs (2002)
We have scrutinized all possible candidatesเราได้กรั่นกรองคนที่น่าจะเป็นไปได้ออกทั้งหมดแล้ว Infernal Affairs (2002)
Oh, absolutely, yes. Con-Con grande, er, pl-plesura.อ้อ ครับ ได้แน่นอน คอน คอน กรอง เออ... Love Actually (2003)
In a world economy where information is filtered by global media corporations keenly attuned to their powerful advertisers who will defend the publics right to know?ในระบบเศรษฐกิจโลกที่ข่าวสารถูกกลั่นกรอง โดยบรรษัทสื่อมวลชนข้ามชาติ ที่คอยเอาใจผู้ซื้อโฆษณาอันทรงอิทธิพล The Corporation (2003)
I am in the epicentre of the intelligence industry right now.ของอุตสาหกรรมข่าวกรอง The Corporation (2003)
Okay, we're now going live to our Fox affiliate in Los Angeles.ไปที่หน่วยข่าวกรองฟ็อกซ์ ในลอสแองเจลิสครับ The Day After Tomorrow (2004)
Strangled his first wife with a draught excluder.ทำเมียคนแรกร้องให้ด้วยที่กรองอากาศ Shaun of the Dead (2004)
But don't go by me - I broke a shoelace this morning.ถ้าไม่ถูกอย่าว่าฉันละกัน... เมื่อเช้า ฉันทำเชือกผูกรองเท้าขาด. National Treasure (2004)
EDS suits, a particulate air filtration system, the whole shebang.ชุดป้องกัน ระบบกรองอากาศ และอุปกรณ์ครบ. National Treasure (2004)
We threw the first couple of batches out. The filter.เราเพิ่งโยนแผ่นกรองทิ้งไป 2-3 แผ่น Primer (2004)
Okay, the guy gave me an envelope through a cracked window, it was tinted, I never saw his face.โอเค ผู้ชายคนนั้นส่งซองจ.ม.ผ่านหน้าช่องหน้าต่างรถที่ติดแผ่นกรองแสง ฉันไม่เห็นหน้าเขา Lost Son (2004)
The last I saw him, he was in the shoe department putting boxes away.ครั้งสุดท้ายที่ผมเห็นเขา เขาอยู่แผนกรองเท้าจัดเรียงกล่องรองเท้า Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
Horton, what's G2 got to say about this?ฮอร์ตัน หน่วยข่าวกรองว่ายังไง? The Great Raid (2005)
Once, when she was just a miko (an apprentice Geisha), she fell clean off her wooden shoes.ครั้งหนึ่ง ตอนเธอเป็นเกอิชามือใหม่ เธอพลาดตกจากรองเท้าไม้ Memoirs of a Geisha (2005)
We're using lithium hydroxide to filter out the CO2.เราใช้ลิเที่ยมไฮด็อกไซค์ เป็นตัวกรอง คาร์บอนไดออกไซค์ The Cave (2005)
Balhae has also dispatched an excellent fighter...จากหน่วยข่าวกรอง Shadowless Sword (2005)
Please don't worry...ได้ข่าวจากรองแม่ทัพรึยัง Shadowless Sword (2005)
I can put it through some audio filters.ฉันสามารถใช้โปรแกรมกรองเสียงได้ Compulsion (2005)
Ok, gorgeous, I've put this thing through every audio filter I've got.There's only one thing I can tell you for sure.โอเค สุดเริ่ด /Nฉันเอาข้อความนี้ใส่ลงใน โปรแกรมกรองเสียงทุกโปรแกรมที่ฉันมี/Nฉันบอกได้เพียงอย่างเดียวว่า Compulsion (2005)
This is Intelligence. So far I haven't seen any.นี่เป็นหน่วยข่าวกรอง ที่แย่ที่สุดที่ผมเคยเจอ Mission: Impossible III (2006)
- I'll be in my office. - Yes, sir.เราได้ข่าวกรองว่า ฮาดาม ซาลีน บาฮาร์ Mission: Impossible III (2006)
And when the sand settles, our country will do what it does best.ถึงผู้ซื้อในตะวันออกกลาง แล้วเราได้เครดิตในข่าวกรองว่ารู้ สภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้รับรายงานในวันรุ่งขึ้น Mission: Impossible III (2006)
I pop a shoelace, swallow my gum... and now I'm stuck here watching you two play tonsil hockey.เชือกรองเท้าฉันหลุด ฉันกลืนหมากฝรั่งลงคอ แล้วต้องมาติดอยู่ที่นี่ดูพี่สองคนแลกลิ้นกัน Just My Luck (2006)
As you can see, he spent a stint in the army, military intelligence.เขาเคยทำงานให้กับ หน่วยข่าวกรองในกองทัพ Big Momma's House 2 (2006)
It's a waste to use water filters all the time.จะเสียเวลาไปกรองมันทำใมล่ะ Dasepo Naughty Girls (2006)
We ran Jack's calls through a protocol filter-- if there'd been a duress signal in there, it would've found it.เราเอาสายแจ็คเข้ากรองแล้ว ถ้ามีสัญญาณถูกบังคับเราต้องเจอแล้ว เราเอาสายแจ็คเข้ากรองแล้ว ถ้ามีสัญญาณถูกบังคับเราต้องเจอแล้ว เราเอาสายแจ็คเข้ากรองแล้ว ถ้ามีสัญญาณถูกบังคับเราต้องเจอแล้ว Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
You filtered through the current codes.ตัวกรองคุณใช้รหัสปัจจุบัน Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
The prussic acid detected on cigarette filters...เครื่องจับกรดพรูสสิค จับได้ว่า ที่ก้นกรองบุหรี่... Arang (2006)
It moved into the mouth from filters.มันเคลื่อนจากก้นกรองเข้าไปในปาก Arang (2006)
Not the other way around.ไม่ใช่จากในปาก สู่ก้นกรอง Arang (2006)
Lately it's been harder for me to filter the voices.ระยะหลังมานี่ผมกรองเสียงที่ได้ยินยากขึ้น Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
Bryce Larkin was CIA, Graham."สำนักข่าวกรองแห่งชาติ วอชิงตัน ดี.ซี." ไบรซ์ ลาร์กิ้นเป็นซีไอเอ แกรห์ม Pilot (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทร้อยกรอง[bot røikrøng] (n, exp) FR: leçon de révision [ f ]
บุหรี่ก้นกรอง[burī kon krøng] (n, exp) EN: filter trips
เชือกผูกรองเท้า[cheūak phūk røngthāo] (n) EN: shoelace  FR: lacet (de chaussure) [ m ]
เชือกรองเท้า[cheūak røngthāo] (n) EN: shoelace  FR: lacet (de chaussure) [ m ]
แก้เชือกผูกรองเท้า[kaē cheūak phūk røngthāo] (v, exp) FR: défaire les lacets ; délacer ses chaussures
การกรอง[kān krøng] (n) EN: filtration ; filtering  FR: filtration [ f ] ; filtrage [ m ]
ข่าวกรอง[khāokrøng] (n) EN: intelligence ; information  FR: information [ f ] ; renseignement [ m ] ; indication [ f ]
เครื่องกรอง[khreūang krøng] (n, exp) EN: filter ; strainer ; screen  FR: filtre [ m ] ; passoire [ f ] ; tamis [ m ] ; chinois [ m ] ; étamine [ f ] ; chausse [ f ]
เครื่องกรองอากาศ[khreūang krøng ākāt] (n, exp) EN: air filter  FR: filtre à air [ m ]
เครื่องกรองน้ำ[khreūang krøng nām] (n, exp) EN: water filter  FR: filtre à eau [ m ]
เครื่องกรองน้ำมัน[khreūang krøng nāmman] (n, exp) EN: oil filter  FR: filtre à huile [ m ]
เครื่องกรองทราย[khreūang krøng sāi] (n, exp) EN: sand filter
เครื่องกรองถ่าน[khreūang krøng thān] (n, exp) EN: carbon filter  FR: filtre à charbon [ m ]
กลั่นกรอง[klankrøng] (v) EN: sift  FR: passer au crible ; tamiser
กลั่นกรอง[klankrøng] (v) EN: screen ; consider ; scrutinize
ก้นกรอง[kon krøng] (n, exp) EN: filter tip
กระดาษกรอง[kradāt krøng] (n, exp) EN: filter paper  FR: papier-filtre [ m ]
กระดาษกรองแสง[kradāt krøng saēng] (n, exp) EN: filter paper
กรอง[krøng] (v) EN: filter ; strain ; sift ; percolate  FR: filtrer ; tamiser
กรอง[krøng] (v) EN: string ; stitch together ; embroider
กรองข่าว[krøng khāo] (v, exp) FR: filtrer les nformations ; filtrer les nouvelles
กรองทอง[krøng thøng] (n, exp) EN: shot with gold threads ; cloth of gold
หม้อกรอง[mø krøng] (n) EN: filter  FR: filtre [ m ]
หม้อกรองอากาศ[mø krøng ākāt] (n, exp) EN: air filter  FR: filtre à air [ m ]
ผกากรองเลื้อย[phakākrøng leūay] (n, exp) EN: Weeping lantana
ปลดเชือกรองเท้า[plot cheūak røngthāo] (v, exp) EN: undo shoelaces  FR: délacer ses chaussures
ร้อยกรอง[røikrøng] (n) EN: verse ; poem ; poetry  FR: poésie [ f ] ; vers [ mpl ] ; versification poétique [ f ]
ร้อยกรอง[røikrøng] (v) EN: revise ; correct ; alter ; change ; edit ; review
ร้อยกรอง[røikrøng] (v) EN: thread ; weave
ร้อยกรอง[røikrøng] (v) EN: compose ; write
สิ่งกรอง[sing krøng] (n, exp) EN: filtrate
วรรณกรรมร้อยกรอง[wannakam røikrøng] (n, exp) EN: poetry

English-Thai: Longdo Dictionary
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, See also: CCD
screening(n) การกลั่นกรอง, การคัดเลือก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bootlace(n) สายผูกเชือกรองเท้า
cafetiere(n) หม้อต้มกาแฟชนิดหนึ่งที่มีที่กรองเหล็กที่ทำให้กาแฟจะไหลลงมาที่ก้นหม้อเมื่อพร้อมที่จะนำไปดื่ม, Syn. French press pot
filter out(phrv) กรองเอา (บางสิ่ง) ออกจาก
filter out(phrv) กรอง, See also: กำบัง, ปกปิด, Syn. screen out
filter out(phrv) ไหลผ่าน, See also: กรองผ่าน, ซึมผ่าน, Syn. percolate through
dialysis(n) การบวนการกรองของเสียจากเลือดของคนไข้
fag-end(n) ก้นกรองบุหรี่
filter(n) เครื่องกรอง, See also: กระดาษกรอง, เครื่องกรองสัญญาณ
filter(vt) กรอง, See also: ซึมผ่านที่กรอง, Syn. seep, osmose, ooze, penetrate, permeate, leach
filter paper(n) กระดาษกรอง
filter tip(n) ส่วนที่เป็นก้นกรองของบุหรี่, See also: บุหรี่ที่มีก้นกรอง
filtrate(n) ของเหลวหรือแก๊ซที่ผ่านการกรอง
filtrate(vi) กรอง, Syn. filter
filtrate(vt) กรอง, Syn. filter
filtration(n) กระบวนการกรอง, Syn. refinement
fining(n) ขบวนการกรองไวน์หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
glass wool(n) ใยแก้วสำหรับทำฉนวนหรือแผ่นกรอง
intelligence(n) การสืบราชการลับ, See also: การหาข่าวกรอง
intelligence(n) ข่าวกรอง, See also: ข้อมูลลับ
lace up(phrv) ผูกเชือก (รัดเอว, เชือกรองเท้าฯลฯ)
leach away(phrv) กรองออก, See also: กรองทิ้ง, Syn. leach out
leach away from(phrv) กรองออกจาก (มักใช้รูป passive voice), Syn. leach from, leach out of
leach from(phrv) กรองออกจาก (มักใช้รูป passive voice), Syn. leach away from, leach out of
leach out(phrv) กรองออก, See also: กรองทิ้ง, Syn. leach away
leach out of(phrv) กรองออกจาก (มักใช้รูป passive voice), Syn. leach away from
lace(n) เชือกร้อย (รองเท้า), See also: เชือกถักรองเท้า, Syn. cord, string
lace(vi) ผูกเชือกรองเท้า
leach(vi) กรอง
leach(vt) กรอง
leach(n) การกรอง
percolate(vt) กรอง, See also: ทำให้ของเหลวไหลซึมผ่าน, ไหลผ่าน, Syn. leach, filtrate
percolator(n) เครื่องกรอง, See also: ที่กรอง, Syn. samovar
perk(vi) กรอง (คำไม่เป็นทางการ)
perk(vt) กรอง (คำไม่เป็นทางการ)
poem(n) บทกวี, See also: กาพย์, คำกลอน, โคลง, กลอน, ร้อยกรอง, ฉันท์, กวีนิพนธ์, บทประพันธ์ร้อยแก้ว, Syn. lyric, poetry, verse
percolate through(phrv) กรองผ่าน, See also: ซึมผ่าน, Syn. filter through
screen(n) ตะแกรง, See also: ที่กรอง, กระชอน, Syn. sieve
screen(vt) คัดเลือก, See also: แยกออก, เลือกออก, คัดออก, กลั่นกรอง, Syn. eliminate, select, sift
secret service(n) หน่วยสืบราชการลับ, See also: หน่วยข่าวกรอง, ตำรวจสายลับ, Syn. intelligence, informer, espionage, spying
shoelace(n) เชือกรองเท้า, Syn. shoestring
shoestring(n) เชือกผูกรองเท้า, Syn. shoelace, tie
sieve(n) ตะแกรง, See also: กระชอน, แล่ง, ที่กรอง, Syn. mesh, sifter, screen
sieve(vi) กรอง, See also: ร่อนด้วยตะแกรง, Syn. screen, winnow
sieve(vt) กรอง, See also: ร่อน, Syn. screen, winnow
sift(vi) กรอง, See also: ร่อนด้วยตะแกรง, Syn. screen, winnow
sift(vt) กรอง, See also: ร่อน, Syn. screen, winnow
sift(vt) วินิจฉัย, See also: ตรวจอย่างละเอียด, กลั่นกรอง, คัดเลือก, Syn. investigate, scrutinize, Ant. disregard
siftings(n) สิ่งที่ได้จากการร่อนออกมา, See also: สิ่งที่กรองได้
strainer(n) เครื่องกรอง, See also: ที่กรอง, Syn. colander, filter
subclass(n) จำพวกรอง (พืช, สัตว์), Syn. subdivision

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aglet(แอก' ลิท) n. โลหะหุ้มหรือปลอกหุ้ม (ใช้ติดกับสิ่งอื่น เช่น สายเชือกรองเท้า) สายสะพายเครื่องแบบ, อินธนูของเครื่องแบบทหาร., Syn. aiglet
bootlace(บูท'เลส) n. เชือกผูกรองเท้าบู๊ท, เชือกผูกรองเท้า
bootstrapn. รูเชือกผูกรองเท้า ปลุกเครื่องเรียกย่อ ๆ ว่า boot1. หมายถึงการเปิดเครื่องด้วยการบรรจุซอฟต์แวร์ระบบ (systems software) เข้าไปในหน่วยความจำหลัก (main memory) 2. อาจหมายถึงเทคนิควิธีในการบรรจุโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง (program) ทั้งปวงที่มีอยู่ ลงไปในหน่วยความจำหลัก
canister(แคน'นิสเทอะ) n. กล่อง (มักเป็นโลหะ) ใส่ชากาแฟและอื่น ๆ , ส่วนของหน้ากากกันแก๊สพิษ, ที่ใส่สารกรองแก๊สพิษ, ม่านกระสุน, ถ้ำ
carbon blackn. คาร์บอนดำสนิทที่ใช้เป็นสีย้อมใช้ในอุตสาหกรรมและเป็นตัวกรองสี
clearing housen. หน่วยงานแลกเปลี่ยนเอกสารการเงินหรือหักบัญชีกัน, หน่วยงานแลกเปลี่ยนข่าวกรอง
colandern. ภาชนะกรอง, หม้อกรอง., Syn. cullender
cullender(คัล'ลันเดอะ) n. ที่กรอง., See also: colander n.
draw(ดรอ) { drew, drawn, drawing, draws } vt., vi. ดึง, ลาก, โก่ง, น้าว, ถอน, จับ (ฉลาก) , เอาออก, ดึงออก, ชักนำ, วาด, สเก็ตช์, เขียน, บรรยาย, ร้อยกรอง, พรรณนา -Phr. (draw on ใกล้เข้ามา) . -Phr. (draw up ยกร่าง, ร่าง, ออกแบบ) n. การดึง, การลาก, สิ่งที่ดึงดูดใจ, การเสมอกัน, ส่วนที่ชักขึ้น
elutriatevt. ทำให้บริสุทธิ์โดยการล้างและกรอง, See also: elutriation n. ดูelutriate
filter(ฟิล'เทอะ) n. ที่กรอง, กระดาษกรอง, สารที่ใช้กรอง, บุหรี่ก้นกรอง. vt. กรองออก, กรอง vi. กรอง. adj. เกี่ยวกับบุหรี่ก้นกรอง., See also: filterer n., Syn. strainer, sieve, sift ตัวกรองหมายถึง โปรแกรมที่ใช้ในการเปลี่ยนรูปแบบ format การเก็บข้อมูลหรือภาพให้ เป็นรูปแบบที่ต้องการใช้ ส่วนมากโปรแกรมนี้จะมีแทรกอยู่ในโปรแกรมประเภทประมวลผลคำ หรือโปรแกมการจัดพิมพ์ ฯ ที่มักจะมีการโอนแฟ้มข้อมูล ประเภทอื่น เช่น จากโปรแกรม dBASE หรือ Lotus เข้ามา ถ้าไม่มีตัวกรองเตรียมไว้ ก็จะโอนเข้ามา ไม่ได้ นอกจากนั้น ยังเป็นคำสั่งในระบบปฏิบัติการ คำสั่งหนึ่งที่สั่งให้ประมวลผล ข้อมูลเสียก่อนที่จะทำอย่างอื่นต่อไป ตัวกรองของระบบดอส จะประกอบด้วยคำสั่ง More, Find, และ Sort คำสั่ง More เป็นคำสั่งให้แสดงผลไปเรื่อย ๆ จอภาพ ก็จะเลื่อนไปเรื่อย ๆ เพื่อแสดงผลต่อไปจนกว่าจะหมด find เป็นคำสั่งให้หาแฟ้มข้อมูลที่ต้องการ และ sort ก็เป็น คำสั่งให้เรียงลำดับแฟ้มข้อมูลที่ใช้รหัสแอสกี ASCII
filtrate(ฟิล'เทรท) n.ของเหลวที่ผ่านการกรองแล้ว vt., vi. กรอง., See also: filtratable adj. filtration n., Syn. filter
latchet(แลช'ชิท) n. สายเชือกผูกรองเท้า
leach(ลีชฺ) vt., vi. กรอง, โกรก, กรองทิ้ง.
lye(ไล) n. สารละลายน้ำของpotassium (or sodium) hydroxide สารละลายจากการชะล้าง กรองหรือชง
percolate(เพอ'คะเลท) vt. กรอง, กลั้ว, ชง, ทำให้ซึมผ่าน, ทำให้ไหลผ่าน. vi. ปล่อยให้ไหลผ่านสิ่งกรอง, ซึมผ่าน, ชง, คึกคัก, มีชีวิตชีวา., See also: percolable adj. percolation n. percolative adj., Syn. filtrate, filter
percolator(เพอ'คะเลเทอะ) n. เครื่องกรอง, ที่กรอง, ที่ชง
perk(เพิร์ค) vi. เชิดหน้า, เงย, ชูคอ, กระฉับกระเฉงขึ้นมา, เสือก, ทะลึ่ง, วางมาด, วางท่า vi., vt. กรอง, ชง, ซึมผ่านadj. ปราดเปรียว, ว่องไว, กระปรี้กระเปร่า, อวดดี, เชิดหน้า, เงยหน้า, แต่งตัว. perkingly adv., See also: perkish adj., Syn. perky
picked(พิคทฺ) adj. ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นพิเศษ, กลั่นกรอง, ขุดแล้ว, ล้างแล้ว, ปลายแหลม, มียอดแหลม
re-strain(รีสเทรน') vt., vi. รัดอีก, ทำให้ตึงเครียดอีก, เค้นอีก, กรองอีก, บีบอีก
refined(รีไฟนดฺ') adj. สุภาพเรียบร้อย, ขัดเกลา, สละสลวย, ปราศจากสิ่งสกปรก, กลั่น, กรอง, ประณีต, ละเอียดลออ, See also: refinedly adv. refinedness n., Syn. subtle
refinement(รีไฟน'เมินทฺ) n. ความสุภาพเรียบร้อย, ความประณีต, ความสำรวย, ความละเอียดลออ, การทำให้บริสุทธิ์, การกลั่นกรอง, สิ่งที่ทำให้บริสุทธิ์แล้ว, สิ่งที่ขัดเกลาแล้ว, Syn. fineness, elegance
restrainer(รีสเทรน'เนอะ) n. ผู้กรอง, สิ่งกรอง, สารเคมีที์ยับยั้งปฏิกิริยาเคมี, ผู้ยับยั้ง, ผู้อดกลั้น, ผู้ดึงบังเหียน, น้ำยาทำให้การปรากฎรูปขึ้นช้า (ในการล้างรูป)
screen(สครีน) n. จอ, ม่าน, ฉาก, ที่บัง, เครื่องบัง, สิ่งปกปิด, ของอำพราง, จอภาพยนตร์, จอแก้ว (โทรทัศน์) , ภาพยนตร์, กองกำลังคุ้มกัน, ม่านคุ้มกัน, ม่านควัน, ตะแกรงร่อน, ตะแกรงกรอง, แผ่นตาข่าย, ป้ายปิดประกาศ vt. ปกคลุม, ป้องกัน, ซ่อนเร้น, คุ้มกัน, เลือก, เรียบเรียง, ร่อนด้วยตะแกรง, กรอง,
secret servicen. หน่วยสืบราชการลับ, หน่วยข่าวกรอง., See also: secrete service adj.
settler(เซท'เลอะ) n. ผู้จัดการ, ผู้แก้ปัญหา, ผู้ตั้งรกราก, ผู้ตั้งถิ่นฐาน, ผู้ชำระหนี้, เครื่องกรอง, ลักษณะเด็ดขาด, ลักษณะชี้ขาด
shoelace(ชู'เลส) n. เชือกผูกรองเท้า
shoestring(ชู'สทริง) n. สายผูกรองเท้า, จำนวนเงินเล็กน้อยมาก, See also: shogunal adj.
sieve(ซีฟว) n. ตะแกรง, กระชอน, ตาข่ายกรอง, คนปากไว, คนที่เก็บความลับไม่อยู่ vt., vi. ร่อน, ใช้ตะแกรงหรือกระชอนร่อน, Syn. sift
strain(สเทรน) vt., vi., n. (การ) ทำให้ตึง, ขึงให้แน่น, ทำให้เครียด, ทำให้เคล็ด, ทำให้ตึงเครียด, ขยายเกินไป, ต้องการมากเกินไป, เทของเหลวผ่านที่กรอง, กรองออก, ใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางที่ผิด, กอดรัด, ยับยั้ง, รูปงอคดเนื่องจากถูกดึง, ความตึงเครียด, พันธุ์, ชนิด, เชื้อชาติ, วงศ์, สกุล, บรรพบุรุษ
strainer(สเทรน'เนอะ) n. ผู้กรอง, เครื่องกรอง, ที่กรอง, อุปกรณ์การกรอง, Syn. filter, sieve
subgroup(ซับ'กลุพ) n. กลุ่มย่อย, กลุ่มรอง, จำพวกย่อย, จำพวกรอง
tabn. ส่วนที่โผล่ออก, ชาย, แถบ, สายประดับ, เศษผ้า, เศษกระดาษ, ปุ่ม, ป้าย, แผ่นโลหะเล็ก ๆ , หัวหุ้มโลหะที่ปลายเชือกผูกรองเท้า, เครื่องหมายติดปกเสื้อของนายทหาร vt. ทำให้มีtab (ดู) -Phr. (keep tab (s) on คอยดูแล) , จุดตั้งระยะหมายถึง ตำแหน่งที่อยู่ห่างกันเป็นระยะ ๆ ซึ่งจะต้องมีการกำหนดไว้ด้วยโปรแกรม ปกติมักจะกำหนดไว้ให้ห่างกันประมาณ .5 นิ้ว แต่เราสามารถกำหนดใหม่ได้ ใช้มากในโปรแกรมประเภทประมวลผลคำ (word processing) หมายถึง ถ้ากดแป้นตั้งระยะ (แป้น Tab) ครั้งหนึ่ง ตัวชี้ตำแหน่งก็จะเลื่อนไประยะหนึ่ง การกำหนดจุดตั้งระยะนั้น อาจกำหนดเลยไปถึงการสั่งชิดซ้าย ชิดขวา ตรงกลาง หรือเป็นตัวเลข ก็ได้, Syn. flap, strip, tag
tag(แทก) n. หัวหุ้มปลายเชือกผูกรองเท้า, หูหลังรองเท้า, แผ่นกลม, โลหะกลม, ป้ายติดราคา, สายโยง, สายคาด, ชายหรือปลายหางของสิ่งหนึ่ง ๆ , สิ่งต่อท้าย, บทลูกคู่, ฉายา, การเล่นไล่จับของเด็ก vt. ติดป้ายบอกราคา, ติดแผ่นกลม, ติดกระจุก, ต่อ, ติดตาม, ต่อท้าย, ทำให้รวมกัน, ประมาณ, ไล่หลัง, ป้ายระบุหมายถึงรหัสที่ใส่ในแฟ้มข้อมูล หรือใช้ในเรื่องของโครงสร้างข้อมูล (data structure) ที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่า จะต้องมีการตีความเรื่องนั้น ๆ อย่างไร ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ นิยมใช้ป้ายระบุนี้ด้วยจุดประสงค์ต่าง ๆ กัน คำสั่งในภาษา HTML ก็นิยมให้ใช้ป้ายระบุนี้ดู HTML ประกอบ
tea bagn. ถุงใบชา (เป็นถุงกระดาษหรือกระดาษกรอง)
tea balln. ลูกกลมกรองชา (ที่ทำด้วยโลหะเป็นช่องเล็ก ๆ สำหรับใส่ใบชา)
tipster(ทิพ'สเทอะ) n. ผู้แจ้งข่าวลับ, ผู้ใบ้หวย, ผู้ให้ข่าวกรองเกี่ยวกับการแข่งม้าหรือตลาดหุ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
bolt(n) สลัก, กลอนประตู, ดาล, เครื่องกรอง, เครื่องร่อน
bolt(vt) กรอง, ร่อน, เผ่น, วิ่งหนี, เขมือบ
colander(n) หม้อกรอง, ตะแกรง, กระชอน, ภาชนะกรอง
filter(n) การกรอง, เครื่องกรอง, ที่กรอง
filter(vt) กรอง, ไหลซึม, รั่ว
filtration(n) การกรอง
infiltrate(vt) แทรกซึม, ซึมทะลุ, ผ่านการกรอง
lace(n) ลูกไม้ถัก, เชือกผูกรองเท้า, ดิ้นเงินดิ้นทอง, สิ่งทอลายฉลุ
leach(vt) สระล้าง, ชะ, โกรก, กรองทิ้ง
poem(n) โคลง, บทกวี, บทร้อยกรอง
shoelace(n) เชือกผูกรองเท้า
sift(vt) กลั่นกรอง, ร่อน, ลอด, โรย, เลือกเฟ้น, คัดเลือก
strainer(n) เครื่องกรอง
tie(n) ความเกี่ยวดอง, ความเสมอกัน, พันธะ, ผ้าผูกคอ, เชือกผูกรองเท้า
weave(vi) ทอผ้า, ขัด, สาน, ถัก, ร้อยกรอง, ปะติดปะต่อ
winnow(vt) สีข้าว, จัดเป็นพวก, โปรย, ผัด, กรอง, ร่อน, ถอน, แยก, พัด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
drainกรอง
drainกรอง, สะเด็ดน้ำ, ทำให้มีน้ำน้อยลง
pod coffee[พ็อดส์ คอฟฟี่] (n) กาแฟพ็อดส์ กาแฟสดที่คั่วบด มีกลิ่นหอม ซึ่งเมล็ดได้ผ่านกรรมวิธีการคั่วที่พิถีพิถัน มีความโดดเด่นทั้งรสชาติและกลิ่น ซึ่งได้นำมาบรรจุอยู่ในซองกระดาษกรองเล็กๆ
retentate[รี เทน เทรท] (adv) การทำให้สารไหลผ่านออกมาโดยที่ไม่ถูกกรอง
water purifierเครื่องกรองน้ำ

German-Thai: Longdo Dictionary
Einsatz(n) |der, pl. Einsätze| สิ่งที่สอดไว้, สิ่งที่ซ้อนอยู่ข้างใน เช่น Innen ist ein Filter als Einsatz. ข้างในมีไส้กรองสอดไว้
Filtration(n) |die, pl. Filtrationen| การกรอง เช่น Die Selbstreinigungskräfte der biologischen Filtrationen sorgen in Ihrem Schwimmteich für Sauberkeit und erstklassige Wasserqualität.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top