ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contentedly

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contentedly-, *contentedly*, contented
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contentedly(adv) อย่างพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่, Syn. happily

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างสบายใจ(adv) happily, See also: contentedly, satisfyingly, Syn. อย่างมีความสุข, Ant. อย่างเศร้าใจ, Example: หญิงสาว 3-4 คนเดินอวดโฉมมาตามถนนอย่างสบายใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยิ้มย่อง[yimyǿng] (v) EN: smile contentedly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
contentedly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contentedly

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contented \Con*tent"ed\, a.
   Content; easy in mind; satisfied; quiet; willing. --
   {Con*tent"ed*ly}, adv. -- {Con*tent"ed*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contentedly
   adv 1: with equanimity; "`I bought it,' she said contentedly"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top