ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

!

   
70 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -!-, *!*
Possible hiragana form: !
English-Thai: Longdo Dictionary
Give me your five!เป็นสำนวน แปลว่า มาแปะมือกัน (โดยใช้ฝ่ามือ ใช้ในโอกาสที่ถูกใจหรือบางสิ่งประสบผลสำเร็จ)
Stay tuned!(vi) เป็นภาษาพูด แปลว่า ติดตามต่อไป (ส่วนใหญ่ใช้ตามวิทยุหรือทีวี) เช่น Stay tuned for more details! Stay tuned to the brand new watch!
Not for all the tea in China!เป็นสำนวนแปลว่า เอาอะไรทุกอย่างมาแลกก็ไม่ยอม เช่น Would you like to go to Antarctic? - No, not for all the tea in China.
stick them up!(phrase) ยกมือ (ทั้งสองข้าง) ขึ้น เช่น ในภาพยนตร์ เวลาที่โจรจะเข้ามาจี้ หรือตำรวจจะมาจับ และสั่งให้คนนั้นๆ ยกมือขึ้น
Come off it!(phrase, colloq) อย่าล้อเล่นน่า, เลิกพูดเล่นได้แล้ว, S. Don't be ridiculous!,
Keep your shirt on!ใจเย็นๆ, สงบสติอารมณ์ซะนะ, S. Calm down!,
damn it!(phrase) เป็นคำสบถ แปลว่า ฉิบหาย ให้ตายเถอะ (ดีกรีความหยาบคาย ขึ้นกับอารมณ์ผู้พูดขณะนั้น และแปลตรงจากภาษาอังกฤษ คือ แช่งมันไปเลย)
God bless you!พระเจ้าคุ้มครองคุณ (หรือพูดสั้นๆว่า Bless you!) เป็นคำอวยพรที่พูดเมื่อบุคคลอื่นมีอาการจาม เพราะสมัยก่อนเชื่อกันว่า ขณะที่คนเราจามนั้นวิญญาณสามารถออกจากร่างได้ ทำให้อาจมีโรคภัยได้ง่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
!เครื่องหมายอัศเจรีย์
god forbid!ไม่ได้อย่างแน่นอน,พระเจ้าไม่ยอม
heave away!(Heave ho!) ออกแรงดึงเข้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sofia, come on![CN] {\fnMicrosoft YaHei\fs15\bord1\shad0\3aHCC\b0}上来啊 苏菲雅 {\fnMS Reference Sans Serif\fs12\bord1\shad0\3aHCC\b0}Sofia, come on! I Origins (2014)
Sofi![CN] {\fnMicrosoft YaHei\fs15\bord1\shad0\3aHCC\b0}苏菲! {\fnMS Reference Sans Serif\fs12\bord1\shad0\3aHCC\b0}Sofi! I Origins (2014)
Come on![CN] {\fnMicrosoft YaHei\fs15\bord1\shad0\3aHCC\b0}快点 {\fnMS Reference Sans Serif\fs12\bord1\shad0\3aHCC\b0}Come on! I Origins (2014)
NYPD![JA] NYPD! Imminent Risk (2017)
So you think it's all funny, huh?[JA] これが 笑ってる場合か! ? Attraction (2017)
! Subject? ![JA] ..."鎧"を! Attraction (2017)
There's no Photoshop![CN] {\fnMicrosoft YaHei\fs15\bord1\shad0\3aHCC\b0}这不是电脑做的 {\fnMS Reference Sans Serif\fs12\bord1\shad0\3aHCC\b0}There's no Photoshop! I Origins (2014)
Here, let me see.[CN] - 你没事吧 我看看 {\fnMS Reference Sans Serif\fs12\bord1\shad0\3aHCC\b0} - Jesus! - Are you okay? I Origins (2014)
What is it?[CN] - Aah! Fuck! {\fnMicrosoft YaHei\fs15\bord1\shad0\3aHCC\b0}那是什么 告诉我 I Origins (2014)
The number's by the door.[CN] - 就写在门边上 {\fnMS Reference Sans Serif\fs12\bord1\shad0\3aHCC\b0}Where's the number! - The number's by the door. I Origins (2014)
No![JA] ( じゃない! Attraction (2017)
Yeah.[CN] ! {\fnMicrosoft YaHei\fs15\bord1\shad0\3aHCC\b0}是的 I Origins (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นี่แหละ[DET] That's it, See also: !, this, here, Syn. นี่เอง, Example: สิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้อยู่บนจอเครื่องคอมพิวเตอร์ตรงหน้าคุณนี่แหละ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อา[excl.] (ā) EN: ah ! ; hmmm   
ไอ้ถ่อย[X] (ai thǿi) EN: you shit !   
ไอ้เวร[n.] (aiwēn) EN: bastard ; You bastard !   FR: démon [m]
อากาศแย่มาก[xp] (ākāt yaē māk) EN: what awful weather !   FR: quel temps détestable !
อนิจจา[excl.] (anitjā) EN: alas! ; dear me! ; bless me!   FR: hélas !
อนิจจัง[interj.] (anitjang) EN: alas!   
อ้าว[X] (āo) EN: whoa ! ; oh !   FR: oh !
เอาละ[interj.] (aola) EN: ok ; all right ; well   FR: bon ! ; parfait !
เอาเถอะ[interj.] (ao thoe) EN: okay ; all right   FR: c'est bien !
อะไรนะ[X] (arai na) EN: pardon ? ; what did you say, please ? ; what ? ; what !   FR: pardon ? ; pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? ; qu'est-ce qu'il y a ? ; hein ? (fam.)

German-Thai: Longdo Dictionary
Eben!ใช่เลย, See also: S. Genau!, Stimmt!
klar!(adj) แน่นอนอยู่แล้ว, See also: selbstverständlich
Zahlen bitte!(phrase) กรุณาคิดเงิน(ใช้ตามร้านอาหาร), See also: bezahlen
Bitte nehmen Sie Platz!(phrase) เชิญนั่ง
Stimmt!(phrase) ถูกต้อง ใช่เลย, See also: Genau!, Das ist richtig!
Das ist mir Wurst!(phrase) ช่างหัวมัน ไม่เห็นน่าสนใจ |หยาบเล็กน้อย|
Halt die Klappe!(phrase slang) หุบปาก (หยาบ)
Halt das Maul!(phrase slang) หุบปาก (หยาบมาก เนื่องจาก Maul นั้นปกติแปลว่าปากของสัตว์ โปรดระวังเวลาใช้)
Quatsch!(n) เหลวไหล! ไร้สาระ
Scheiß drauf!(phrase slang) ช่างหัวมันเหอะ ลืมมันไปซะ (แปลตรงตัวคือ อุจจาระทับใส่มันไปเลย)

French-Thai: Longdo Dictionary
Bonjour!สวัสดี (ใช้ได้ตั้งแต่เช้าซึ่งหมายถึง 'อรุณสวัสดิ์' จนถึงบ่ายแก่ๆ), See also: Related: Bonsoir!
Bonsoir!สวัสดี ใช้ตอนเย็นถึงดึก
Bonne nuit!ราตรีสวัสดิ์ ใช้ก่อนเข้านอน
à demain!(phrase) แล้วพบกันพรุ่งนี้
à bientôt!(phrase) แล้วพบกันเร็วๆ นี้
à tout de suite!(phrase) อีกเดี๋ยวเจอกัน, อีกสักครู่เจอกัน
à la semaine prochaine!(phrase) แล้วพบกันอาทิตย์หน้า
à tout à l'heure!(phrase) เดี๋ยวเจอกัน (ทิ้งช่วงเวลานานกว่า à tout de suite! นิดหน่อย)
au revoir!(phrase) แล้วพบกันใหม่ (เวลาจากกันควรพูดคำลา ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ฝรั่งเศส)
Salut!เป็นคำทักทายสำหรับคนที่รู้จักกันดีแล้ว หรือในหมู่เพื่อน คล้าย หวัดดี (สวัสดี)ในภาษาไทย

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention) [Add to Longdo]
ああそうそう[, aasousou] (int) (1) (col) (See 然う然う) oh yes!; (2) I remember; Oh, now I remember [Add to Longdo]
あいたた;あいた;あいたっ[, aitata ; aita ; aitatsu] (int) (See 痛っ) Ouch! [Add to Longdo]
あっち行け[あっちいけ, acchiike] (exp) get away from me! [Add to Longdo]
あらまあ[, aramaa] (int) wow!; gee!; oh dear! [Add to Longdo]
いいか;いいかい[, iika ; iikai] (int) (col) Listen! (used to get someone's attention) [Add to Longdo]
いいぞ[, iizo] (int) way to go!; attaboy!; hear, hear! [Add to Longdo]
いい加減にしなさい[いいかげんにしなさい, iikagennishinasai] (exp) shape up!; act properly! [Add to Longdo]
いい加減にしろ[いいかげんにしろ, iikagennishiro] (exp) (See いい加減にしなさい) that's enough!; cut it out!; get a life!; (P) [Add to Longdo]
いやはや[, iyahaya] (int) (Oh) dear!; (Oh) dear me!; Good gracious [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
移動体通信[いどうたいつうしん, idoutaitsuushin] mobile (telephone switching office) CHECK THIS!!!! [Add to Longdo]
膜型キーボード[まくかたキーボード, makukata ki-bo-do] membrane keyboard YOMIKATA NEEDS CHECKING!!! [Add to Longdo]
スコップ![すこっぷ !, sukoppu !] SCOP! [Add to Longdo]
ヤフー[やふー, yafu-] Yahoo! [Add to Longdo]
フープス[ふーぷす, fu-pusu] HOOPS! [Add to Longdo]
ベッキー[べっきー, bekki-] Becky! [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top