ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

subdued

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -subdued-, *subdued*, subdu, subdue
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
subdued(ซับดูด', ซับดิวดฺ') adj. เงียบ, เงียบสงบ, ลดน้อยลง, อ่อนลง, ถูกพิชิต, บรรเทาลง, ข่มอารมณ์, ลดเสียงลง, Syn. quiet, inhibited

WordNet (3.0)
dim(adj) lacking in light; not bright or harsh, Syn. subdued
low-key(adj) restrained in style or quality, Syn. subdued, low-keyed
soft(adj) not brilliant or glaring, Syn. subdued

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Subdued

a. 1. Conquered; overpowered; crushed; submissive; mild. [ 1913 Webster ]

2. Not glaring in color; soft in tone. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe they could even subdue him.อาจทำให้สงบลงได้ด้วยซ้ำ Gandhi (1982)
our project orders are to subdue the crew and seize control of this emplacement.คำสั่งให้เข้าจับกุมเจ้าหน้าที่ทั้งหมด และยึดอำนาจควบคุมการยิงขีปนาวุธ Spies Like Us (1985)
This decree from the Emperor allows us to subdue the Deer God!คำสั่งจากจักรพรรดิ... นี่ ... ช่วยให้เราสามารถปราบกวางพระเจ้า! Princess Mononoke (1997)
"When the philosopher heard that the fortress of virtue had already been subdued,"เมื่อนักปราชญ์ได้ยินว่าป้อมปราการ ของความบริสุทธิ์ได้ถูกพิชิตไปแล้ว" Becoming Jane (2007)
Unusual, it is, a problem Obi-Wan has, subduing the droid army.ช่างน่าแปลกจริงๆ ปัญหาที่โอบีวัน ได้รับชัยชนะเหนือกองทัพดรอยด์ Star Wars: The Clone Wars (2008)
That happen when you tried to subdue the girl in our morgue?Because maybe you killed these girls. Power Trip (2008)
But the killer would had to have subdued them before he could administer the eyedrops.to indicate physical restraint. None that you could see. That's what this is for. Power Trip (2008)
You seem subdued.ดูเหมือนคุณข่มมันได้ Doubt (2008)
By the bubbles in her mouth, I could see the subdued dire blood lost.จากฟองอากาศที่ปาก ผมเห็นได้ว่ามีการเสียเลือด Pathology (2008)
They must be subdued. They're dangerous.พวกมันต้องถูกกำจัด พวกมันล้วนอันตราย Trespass (2009)
Ties him up, then Once he's subdued...มันอธิบายท่าของศพและการข่มขืนได้ Conflicted (2009)
During my travel to subdue all the Ridersเป็นเข็มขัดที่ชั้นได้จัดการเหล่าไรเดอร์ Kamen Rider Decade the Movie: All Riders vs. Dai-Shocker (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
subduedHe subdued his passions.
subduedWe danced in the subdued lighting.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซบเซา[sopsao] (v) EN: dull ; be sluggish ; be lifeless ; look unhappy ; be sad ; be subdued

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
subdued

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
subdued

Japanese-English: EDICT Dictionary
地味[ちみ, chimi] (adj-na, n) plain; simple; subdued; sober; (P) #16,751 [Add to Longdo]
しめやか[shimeyaka] (adj-na) quiet and subdued in appearance; solemn; sad and depressed in manner; soft; gentle [Add to Longdo]
ぼそぼそ[bosoboso] (adj-na, adv, n, vs, adv-to) (1) (on-mim) dry and crumbling; (2) whispering; subdued; (3) tasteless; flavorless; flavourless [Add to Longdo]
ボソリ;ぼそり[bosori ; bosori] (adv) whispering; murmuring; subdued [Add to Longdo]
閑寂枯淡[かんじゃくこたん, kanjakukotan] (n, adj-na, adj-no) (See 侘寂) aesthetic sense in Japanese art emphasising quiet simplicity and subdued refinement [Add to Longdo]
渋い(P);澁い(oK)[しぶい, shibui] (adj-i) (1) astringent; bitter; puckery; rough; harsh; tart; (2) austere; elegant (and unobtrusive); refined; quiet (and simple); sober; sombre; subdued; tasteful (in a quiet way); understated; (3) sour (look); glum; grim; sullen; sulky; (4) stingy; tight-fisted; (P) [Add to Longdo]
声を忍ばせて[こえをしのばせて, koewoshinobasete] (exp) in a subdued voice [Add to Longdo]
軟らか(P);柔らか(P)[やわらか, yawaraka] (adj-na, n) soft; tender; limp; subdued (colour or light) (color); gentle; meek; (P) [Add to Longdo]
俳味[はいみ, haimi] (n) subdued taste; refined taste; haiku (poetic) flavor (flavour) [Add to Longdo]
白ける[しらける, shirakeru] (v1, vi) (1) to be spoiled (spoilt); to be dampened; to become subdued (e.g. lively atmosphere); to be unamused or bored; to become apathetic; (2) to fade; to turn white; to grow light (at dawn) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top