ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

revelry

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -revelry-, *revelry*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
revelry(n) การเที่ยวหาความสนุกสนาน, Syn. festivity;

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
revelry(เรฟ'เวลรี) n., ความสนุกสนาน, การหาความสำราญ, การเที่ยวสำมะเลเทเมา, Syn. boisterous festivity

English-Thai: Nontri Dictionary
revelry(n) ความครึกครื้น, ความสนุกสนาน, การหาความสำราญ, การเที่ยวสำมะเลเทเมา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The king is unhappy with his mistress and seeks revelry to lift his spirits.หลุยส์คิดจะบันเทิงแก้เครียด เรื่องคริสตีน The Man in the Iron Mask (1998)
kind of structure or vibe, so there's the Falstaff thing, with all of your friends addicted to the drunken revelry of the west, you know, so it's set on a cattle range during reconstruction.รูปแบบของการเมตตาหรือเร้าอารมณ์ เพื่อให้มี สิ่งที่ฟอลสตัฟฟ์ กับเพื่อนขี้ยาของคุณได้เที่ยวสำมะเลเทเมา Father and the Bride (2012)
Wildlife Revelry is just around the corner.งานไวล์ไลฟ์ ริเวลลี ใกล้จะจัดแล้ว Mockingbird Lane (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
revelryIt is a toss-up whether to drink sake or whiskey, too much of either results equally in drunken revelry.
revelryThe party ended up with great revelry.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความรื่นเริง[khwām reūnroēng] (n) EN: merriment ; amusement ; mirth ; hilarity ; festivity ; joviality ; revelry  FR: gaieté [ f ] ; joie [ f ] ; amusement [ m ] ; enjouement [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
revelry

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
revelry

Japanese-English: EDICT Dictionary
飲めや歌え[のめやうたえ, nomeyautae] (n) revelry [Add to Longdo]
御祭り騒ぎ;お祭り騒ぎ[おまつりさわぎ, omatsurisawagi] (n) festival merrymaking; revelry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Revelry \Rev"el*ry\, n. [See {Revel}, v. i. & n.]
   The act of engaging in a revel; noisy festivity; reveling.
   [1913 Webster]
 
      And pomp and feast and revelry.     --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 revelry
   n 1: unrestrained merrymaking [syn: {revel}, {revelry}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top