ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oh,

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oh,-, *oh,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, shit.แย่แล้ว Phantasm (1979)
Oh, music?อะไรนะ Big (1988)
Oh, my.โอ้ ! Enchanted (2007)
Oh, sam.โอ้ แซม I Don't Wanna Know (2008)
Oh, man.พวก Peekaboo (2009)
Oh, but it does.โอ... Reckoner (2009)
Oh, my God!โอ้มายก้อด! Would I Think of Suicide? (2009)
Oh, yeah.โอ้ ใช่ Sunset (2010)
Oh, man.โอ้ Fur (2010)
Oh, baby.โอ้ ลูกรัก A Humiliating Business (2010)
Oh, yes.โอ ใช่ The Rite (2011)
Oh, yes.ใช่ครับ The Blue Butterfly (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oh, Could you move over a little. Oh, sorry. I didn't realize I was taking up so much space.
oh, Dr. Patterson: Oh, no! She was very gentle with him.
oh, Huh? Oh, I'm sorry.
oh, I'm fine, thanks. Oh, Laura, this is my friend, Ayako.
oh, Oh, a bath, please.
oh, Oh, and Andy Dillon called...
oh, Oh, but don't worry. I don't put the moves on straight guys.
oh, Oh, but he did come to Tokyo alone.
oh, Oh, but this is great.
oh, Oh, by the way, do you know where she lives now?
oh, Oh, come off it.
oh, Oh, come on.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โธ่เอ๊ย(int) oh, dear!, Syn. โธ่เอ๋ย, Example: ผมมันไม่มีความรู้ ผมมันจน โธ่เอ๊ยผู้หญิงที่ไหนเขาจะมารัก, Thai Definition: เสียงเปล่งแสดงความอนาถใจ
ว้าย(int) exclamation of woman user to express fear or fright, See also: Oh, no!, Gracious!, Example: ว้าย! คุณมาทำอย่างนี้ได้ยังไง, Thai Definition: เสียงอุทานหรือร้องด้วยความกลัว โดยมากเป็นเสียงผู้หญิง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ach so, ich verstehe!Oh, I see! [Add to Longdo]
Du meine Güte!Oh, Goodness! [Add to Longdo]
Ja, was ich sagen wollte.Oh, by the way. [Add to Longdo]
Oh, du liebe Zeit!Good gracious! [Add to Longdo]
Oh, wie schade!That's too bad! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
まあ(P);ま[maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) #4,219 [Add to Longdo]
見方[みかた, mikata] (n) (1) viewpoint; point of view; (2) (esp. 〜の見方) way of understanding; way of appreciating; how to look at something (e.g. noh, train schedule); (P) #7,401 [Add to Longdo]
ああそうそう[aasousou] (int) (1) (col) (See 然う然う) oh yes!; (2) I remember; Oh, now I remember [Add to Longdo]
へえ[hee] (int) oh, yes?; really? [Add to Longdo]
よく言うよ[よくいうよ, yokuiuyo] (exp) Look who's talking.; Oh, look who's talking!; Give me a break!; Blow it out; Get out of here! [Add to Longdo]
何てこった[なんてこった, nantekotta] (int) what the hell; WTF; Oh, great!; son of a gun; holy mackerel [Add to Longdo]
照葉狂言[てりはきょうげん, terihakyougen] (n) type of theater which combines elements of noh, kyogen, and kabuki with dances and popular songs (theatre) [Add to Longdo]
然う然う[そうそう, sousou] (adv) (1) (uk) so long; so often; so many; so much; (int) (2) oh, yes!; that's right; hmmm [Add to Longdo]
相舞;合舞[あいまい, aimai] (n) dancing together in unison (in noh, kyogen, etc.) [Add to Longdo]
立ち回り;立回り[たちまわり, tachimawari] (n) (1) fight; scuffle; (2) walking about; walking around; (3) conducting oneself; (4) stroll (in Noh, an action piece involving circling the stage) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top