ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

logos

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -logos-, *logos*, logo
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Logos๑. กฎจักรวาล๒. พระวจนะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
logosคำพูด, ถ้อยคำ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Logosความหมายของชีวิต [การแพทย์]
Logos (Symbols)เครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์ทางการค้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Captain Niobe of the Logos will answer the councillor's call.กัปตันไนโอบีจากยานโลกอสขออาสาค่ะ The Matrix Reloaded (2003)
Now, she wasn't able to make out any logos or see the plate. I'd like to talk to her.ผมตั้งด่านทุกทางเข้าออกเขตนี้แล้ว Solitary Man (2010)
No vulgar logos for cigarettes or condoms.ไม่หยาบคายหรือโลโก้สำหรับถุงยางอนามัยบุหรี่ Rush (2013)
Look at the logos -- that horny flower.ดูตราสิ... นั่นมันดอกไม้เขาสัตว์ We Are Family (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
logos

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逻各斯[luó gè sī, ㄌㄨㄛˊ ㄍㄜˋ ㄙ,    /   ] logos (transliteration) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブロゴスフィア[burogosufia] (n) blogosphere (the world of blogs and bloggers) [Add to Longdo]
ロゴス[rogosu] (n) logos [Add to Longdo]
神の言葉;神の言[かみのことば, kaminokotoba] (exp) (1) Word of God; God's Word; sword of the Spirit; (2) (See ロゴス) Logos (i.e. the Trinity incarnate in Jesus Christ) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Logos \Log"os\, n. [NL., fr. Gr. lo`gos the word or form which
   expresses a thought, also, the thought, fr. ? to speak.]
   1. A word; reason; speech. --H. Bushell.
    [1913 Webster]
 
   2. The divine Word; Christ.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Logos
   n 1: the divine word of God; the second person in the Trinity
      (incarnate in Jesus) [syn: {Son}, {Word}, {Logos}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Logos /lɔgɔs/ 
  logos

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top