ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hercules

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hercules-, *hercules*, hercule
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Hercules(n) กลุ่มดาวเฮอร์คิลิส
Hercules(n) วีรบุรุษในนิยายกรีกที่มีกำลังมหาศาล, See also: ชื่อกลุ่มดาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hercules graphic cardแผ่นวงจรเฮอคิวลิสหมายถึง แผ่นวงจรที่ใช้เป็นตัวปรับเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แสดงภาพได้ ไม่กี่ปีมานี้เอง เมื่อซื้อ ไมโครคอมพิวเตอร์ แผ่นวงจรเฮอร์คิวลิสเป็นของที่ผู้ซื้อจะต้องติดตั้งเพิ่มเติมเอาเอง แต่ในปัจจุบัน กลับกลายเป็นของล้าสมัย ไม่ต้องใช้อีกต่อไป

WordNet (3.0)
Hercules(n) (classical mythology) a hero noted for his strength; performed 12 immense labors to gain immortality, Syn. Heracles, Alcides, Herakles
Hercules(n) a large constellation in the northern hemisphere between Lyra and Corona Borealis
Hercules'-club(n) densely spiny ornamental of southeastern United States and West Indies, Syn. Zanthoxylum clava-herculis, Hercules-club, Hercules'-clubs

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Hercules

n. 1. (Gr. Myth.) A hero, fabled to have been the son of Jupiter and Alcmena, and celebrated for great strength, esp. for the accomplishment of his twelve great tasks or “labors.” [ 1913 Webster ]

2. (Astron.) A constellation in the northern hemisphere, near Lyra. [ 1913 Webster ]


Hercules' beetle (Zool.), any species of Dynastes, an American genus of very large lamellicorn beetles, esp. Dynastes hercules of South America, which grows to a length of six inches. --
Hercules powder, an explosive containing nitroglycerin; -- used for blasting.
[ 1913 Webster ]

Hercules-club

prop. n. 1. (Bot.) A densely spiny ornamental tree (Zanthoxylum clava-herculis) of the rue family, growing in southeast U. S. and West Indies. [ wns=1 ] It belongs to the same genus as one of the trees (Zanthoxylum Americanum) called prickly ash.
Syn. -- Hercules'-clubs, Hercules-club, Zanthoxylum clava-herculis. [ 1913 Webster + WordNet 1.5 ]

2. A small, prickly, deciduous clump-forming tree or shrub (Aralia spinosa) of eastern U.S.; also called Angelica tree and prickly ash. [ wns=2 ]
Syn. -- American angelica tree, devil's walking stick, Aralia spinosa. [ 1913 Webster + WordNet 1.5 ]

3. A variety of the common gourd (Lagenaria vulgaris). Its fruit sometimes exceeds five feet in length. [ 1913 Webster ]

Variants: Hercules'-club, Hercules'-club

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's Hercules. I think he's got pneumonia.ฉันว่าเจ้าเฮอร์คิวลิส มันเป็นโรคทางเดินหายใจนะ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Just wait in here with Hercules and I'll be a few minutes, all right?นั่งรอนี่กับเฮอร์คิวลิสก่อนนะคะ แป๊บเดียวค่ะ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
- And Hercules? - You don't have a queen.แล้วเฮอร์คิวลีสละ เธอไม่ใช่ราชินี 21 Grams (2003)
Where's the street-wise Hercules To fight the rising odds?Hercules ผู้ฉลาด ต่อสู้กัน ที่ถนนสายไหน Shrek 2 (2004)
The old ones say we Spartans are descended from Hercules himself.ราชันแห่งข้า 300 (2006)
Foreigner named Herculesชาวต่างชาติ ชื่อเฮอร์คิวลิส Fearless (2006)
"Huo YuanJia defeats Hercules"ฮั่วหยวนเจี่ยปะทะเฮอร์คิวลิส"" Fearless (2006)
Hercules comes in me up, And I address you now.เฮอร์คิวลิสเป็นพวกข้า และตอนนี้ข้ากำลังสื่อสารกันอยู่ Meet the Spartans (2008)
All right. /You know how Herculesหลานรู้ใช่ไหมว่า เฮอร์คิวลิสเป็นผู้เริ่มกีฬาโอลิมปิก Bedtime Stories (2008)
- "Au Moins Une Fois" by Cecile Hercule -- "Au Moins Une Fois" by Cecile Hercule - Loyal and True (2008)
As strong as Hercules.แข็งแรงอย่างเฮอคิวลิส The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
The hydra... seven heads, bad breath, killed by Hercules.งูไฮดรา--เจ็ดหัว ลมหายใจเหม็น ถูกสังหารโดยเฮอร์คิวลิส Better Angels (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
herculesHe is really a Hercules.
herculesThe next instant Hercules caught hold of the monster.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้วงกว่าง[duang kwāng] (n) EN: Scarab Beetle ; Hercules Beetle ; Rhinocerus Beetle
ด้วงแรด[duang raēt] (n, exp) EN: Scarab Beetle ; Hercules Beetle ; Rhinocerus Beetle
แมงคาม[maēng khām] (n) EN: Scarab Beetle ; Hercules Beetle ; Rhinocerus Beetle
แมลงคาม[malaēng khām] (n) EN: Scarab Beetle ; Hercules Beetle ; Rhinocerus Beetle
แมลงกว่าง[malaēng kwāng] (n) EN: Scarab Beetle ; Hercules Beetle ; Rhinocerus Beetle

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
hercules

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Hercules

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
武仙座[wǔ xiān zuò, ㄨˇ ㄒㄧㄢ ㄗㄨㄛˋ,   ] Hercules (constellation) #383,561 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナイキハーキュリーズ[naikiha-kyuri-zu] (n) Nike Hercules; (P) [Add to Longdo]
ハーキュリーズ;ヘラクレス;ヘーラクレース;ヘルクレス[ha-kyuri-zu ; herakuresu ; he-rakure-su ; herukuresu] (n) (1) Hercules; Herakles; (2) (ヘルクレス only) (abbr) Dynastes hercules (variety of rhinoceros beetle) [Add to Longdo]
ヘルクレス座[ヘルクレスざ, herukuresu za] (n) Hercules (constellation) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top