ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

follow in

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -follow in-, *follow in*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
follow in(phrv) ตามรอย, See also: เจริญรอยตาม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You all set to follow in your father's footsteps?- นายพร้อมที่จะเดินตามรอยเท้าพ่อนายรึยัง? Cool Runnings (1993)
Vincent, you follow in my Acura.วินเซนต์คุณทำตามใน Acura ของฉัน Pulp Fiction (1994)
"Follow in the footsteps of Siva.""เดินตามรอยเท้าของพระศิวะ". Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
All those who follow in my bloodline shall be bound to its fate for I will risk no hurt to the Ring.มันจะกุมชะตาผู้สืบสายโลหิต ของข้า เพราะข้าจะถนอมมันอย่างดี The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Follow in my footsteps, shoe by shoeเดินตามรอยเท้าฉัน ทีละก้าว Anastasia (1997)
Dastardly follower in charge of badness?ผู้ติดตามเลวๆ ดูแลเรื่องความเลว Happily N'Ever After (2006)
No, no, no. Hey, we gotta follow in the van.เราต้องขับรถตามไป Big Momma's House 2 (2006)
I followed in his footsteps.ผมเดินตามรอยเท้าของพ่อ Chapter One 'Genesis' (2006)
My Dad'll make me follow in his footsteps.พ่อของชั้นจะบังคับให้ชั้นเป็นอย่างที่เค้าต้องการ Episode #1.1 (2006)
When he graduates, he'll follow in my footsteps and become the new boss of the Kantou Sharp Fang.วันปีใหม่ 2007. My Boss, My Hero (2006)
Mathayus, my son, always follow in your faith.มัซทายอัส ลูกของข้า จงเดินตามโชคชะตาของเจ้า The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Guess you didn't follow in daddy's footsteps after all.เดาว่าเธอคงไม่ได้ เจริญรอยตามพ่อเธอ Chuck Versus the Cougars (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
follow inHe believes it to be an honor to follow in his predecessor's footsteps.
follow inI am sure that Greg is going to follow in his father's footsteps.
follow inWhen the politician died, everybody hoped the son would follow in his father's footsteps.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ติดตาม(v) trail, See also: follow in the track, follow on the hill, Syn. ตามล่า, ตามหา, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามคนร้ายกลุ่มนี้มาเป็นเวลากว่า 2 เดือน, Thai Definition: ตามหาหรือตามล่าให้เจอตัว เช่น ตำรวจติดตามผู้ร้าย
เจริญรอยตาม(v) follow in the footsteps of, Syn. ดำเนินรอยตาม, Example: สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นผู้นำคณะสงฆ์สละพระราชทรัพย์ เพื่อเป็นตัวอย่างให้พระสงฆ์ในระดับล่างเจริญรอยตาม, Thai Definition: ทำตามการกระทำของผู้ที่เกิดก่อนหรือกระทำมาก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำเนินรอยตาม[damnoēn røi tām] (v, exp) EN: follow in the footsteps (of)
เจริญรอยตาม[jaroēnrøi tām] (v, exp) EN: follow in the footsteps of  FR: marcher sur les traces (de)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
步人后尘[bù rén hòu chén, ㄅㄨˋ ㄖㄣˊ ㄏㄡˋ ㄔㄣˊ,     /    ] follow in other people's footsteps; trail along behind others #190,765 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
相次ぐ(P);相継ぐ[あいつぐ, aitsugu] (v5g) to follow in succession; to happen one after another; (P) #17,466 [Add to Longdo]
順を追う[じゅんをおう, junwoou] (exp, v5u) (See 順を追って) to follow in order; to go through step-by-step [Add to Longdo]
爪の垢を煎じて飲む[つめのあかをせんじてのむ, tsumenoakawosenjitenomu] (exp, v5m) to take a lesson from (a wise person); to follow in the footsteps of [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top