ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

divergence

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -divergence-, *divergence*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
divergence(n) ความแตกต่าง, See also: ความไม่เหมือนกัน, ความไม่สอดคล้องกัน, ความหลากหลาย, Syn. difference, divergency, Ant. accord, correspondence, resemblance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
divergence(ไดเวอ'เจินซฺ) n. ความแตกต่าง, การแยกออก, การเบนออก, การห่างประเด็น, ความหลากหลาย, ความผันแปร, Syn. digression

English-Thai: Nontri Dictionary
divergence(n) การแยกออก, ความผิดแผก, การลู่ออก, ความหลากหลาย, ความแตกต่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
divergenceการเบนออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
divergence๑. การลู่ออก๒. ไดเวอร์เจนซ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is where the stories offered by the State and the boy diverge slightly.ซึ่งเป็นที่ที่เรื่องราวที่นำเสนอโดยรัฐและเด็กแตกต่างกันเล็กน้อย 12 Angry Men (1957)
If we gonna get out of here, we gonna need even a bigger divergence.ถ้าเราจะต้องไปจากที่นี่ เราต้องมีแผนใหญ่กว่านี้ New World in My View (2009)
Agent Wedeck is currently running an interesting investigation that has diverged significantly from the methodology employed by the rest of the bureau.เจ้าหน้าที่เวดด็อคกำลังมี การสืบสวนที่น่าสนใจยิ่ง มีความแตกต่างกัน อย่างสำคัญ Gimme Some Truth (2009)
Well, that's where our opinions diverge.ก็นั่นแหละ ที่ความเห็นเราไม่ตรงกัน The Debarted (2009)
If you diverge from the path...ถ้าเธอเบนออกจากเส้นทาง... Alice in Wonderland (2010)
It's not possible to have such wildly divergent results.มันเป็นไปไม่ได้ที่ผลจะออกมาต่างกันมากขนาดนี้ Frankie & Alice (2010)
The Durban cluster is highly divergent.เดอร์บัน คลัสเตอร์ไม่สอดคล้องกัน Contagion (2011)
Considering the wide divergence of abduction and dumpsites, this guy could be anywhere.พิจารณาจากความกว้างระหว่างจุดลักพาตัว กับที่ทิ้งศพ Sense Memory (2011)
The diverging of scattered blossoms, we bless our inevitable departure.ดอกไม้ที่แผ่กระจาย พวกเราอวยพรให้กับ การจากลาที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ I Need Romance (2011)
Well, we allow for humans to have such divergences from one another.มุนษย์ถูกสร้างมา ให้แตกต่าง ซึ่งกันและกัน The Imitation Game (2014)
We call them "Divergents".แต่ความปองดองของเรา กำลังถูกรุกราน จากกลุ่มคนเล็กๆ แต่มีอันตรายมหาศาล Insurgent (2015)
Five days ago, a rogue group of divergents posing as Dauntless brutely invaded Abnegation in an obvious attempt to cripple the faction system by attacking it's most vulnerable members.การกบฎ, การต่อต้าน, และควบคุมไม่ได้ เมื่อห้าวันที่แล้ว มีกลุ่ม ไดเวอร์เจนท์ ปลอมตัวเป็น เดานท์เลส แล้วบุกโจมตี กลุ่มแอพนิเกชั่น Insurgent (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความวิปริต(n) deviation, See also: divergence, digression, Syn. ความวิตถาร, ความผิดปกติ, Ant. ความปกติ, ความปกติ, Example: เด็กชายออกมาเปิดโปงถึงความวิปริตของพระที่กระทำอนาจารทางเพศภายในวัด

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
divergence
divergence
divergences

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
divergence
divergences

WordNet (3.0)
divergence(n) the act of moving away in different direction from a common point, Syn. divergency
divergence(n) an infinite series that has no limit, Syn. divergency, Ant. convergency, convergence
deviation(n) a variation that deviates from the standard or norm, Syn. difference, departure, divergence
discrepancy(n) a difference between conflicting facts or claims or opinions, Syn. disagreement, variance, divergence

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Divergency

{ } n. [ Cf. F. divergence. ] 1. A receding from each other in moving from a common center; the state of being divergent; as, an angle is made by the divergence of straight lines. [ 1913 Webster ]

Rays come to the eye in a state of divergency. &unr_;&unr_;&unr_;&unr_;&unr_;&unr_;. [ 1913 Webster ]

2. Disagreement; difference. [ 1913 Webster ]

Related with some divergence by other writers. Sir G. C. Lewis. [ 1913 Webster ]

Variants: Divergence

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abweichung { f } | Abweichungen { pl }divergence | divergences [Add to Longdo]
Divergenz { f } [ math. ] | Divergenzen { pl }divergence | divergences [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
分岐[ぶんき, bunki] (n, vs, adj-no) (1) divergence (e.g. in a road); ramification; (2) { comp } forking; jump; multi-drop; (P) #4,721 [Add to Longdo]
多岐[たき, taki] (adj-na, n) (See 多岐にわたる) digression; many divergences; (P) #13,006 [Add to Longdo]
開度[かいど, kaido] (n) divergence; aperture [Add to Longdo]
赤外発散[せきがいはっさん, sekigaihassan] (n) infrared divergence (physics) [Add to Longdo]
発散[はっさん, hassan] (n, vs, adj-no) letting feelings out; emitting; emanating; divergence (physics); (P) [Add to Longdo]
乖離[かいり, kairi] (n, vs) divergence; alienation; deviation; estrangement; separation; detachment [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
発散[はっさん, hassan] divergence (vs) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top