ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

borrower

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -borrower-, *borrower*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
borrower(n) ผู้ขอยืม

English-Thai: Nontri Dictionary
borrower(n) ผู้ยืม, ผู้กู้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Borrower cardบัตรสมาชิก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

WordNet (3.0)
borrower(n) someone who receives something on the promise to return it or its equivalent, Ant. lender

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Borrower

n. One who borrows. [ 1913 Webster ]

Neither a borrower nor a lender be. Shak. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Could I borrow this picture?- ผมขอยืมรูปนี้ได้มั้ย? Cool Runnings (1993)
That first afternoon he introduced himself on campus, he asked to borrow my notes.ครั้งแรกตอนบ่ายนั้น ที่เขาเข้ามาแนะนำตัวเองตอนอยู่ในมหาวิทยาลัย เขามาขอยืมสมุดจดของฉัน The Joy Luck Club (1993)
Up here, my boy. - Doctor, I need to borrow some equipment.ขึ้นมานี่ ไอ้หนู/ ด็อกเตอร์ ผมอยากจะขอยืมเครื่องมือซะหน่อย The Nightmare Before Christmas (1993)
So he borrowed one from your dairy section.เขาเลยยืมไข่จากแผนกคุณไปใบหนึ่ง Junior (1994)
Borrow it!เซ็น.. ไว้ก่อน The Great Dictator (1940)
Well, let's be big about it. We'll borrow from Epstein.เจ๋ง ช่างมัน เราจะใช้เครดิต เอฟสติน The Great Dictator (1940)
For today, you can borrow shoes from someone who has two pairs.สำหรับวันนี้, เธอขอยืมรองเท้า จากคนที่มีสองคู่ไปก่อน. Suspiria (1977)
Could I borrow your guitar? I thought I'd cheer her up.ขอยืมกีตาร์หน่อยได้มั้ยคะ ฉันอาจช่วยให้เธอร่าเริงขึ้นได้ Airplane! (1980)
can I borrow your pen?ขอยืมปากกาหน่อย Spies Like Us (1985)
Do one of you guys got a Playboy on you I can borrow?ใครมีเพลย์บอยมั่งขอยืมหน่อย Casualties of War (1989)
Dante's coming to Moscow on Friday. He's borrowing that apartment.ดันเต้มาถึงกรุงมอสโกในวันศุกร์ที่ เขายืมพาร์ทเมนต์ที่ The Russia House (1990)
...when you can't borrow another buck or buy another case of booze... you bust the joint out.เมื่อคุณไม่สามารถยืมเงินใครได้ หรือซื้อเหล้าได้อีกต่อไป คุณก็ต้องขายร้าน คุณหมดตัวแล้ว Goodfellas (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
borrowerBanks are cutting lending to industrial borrowers.
borrowerI know that interest rates are fixed in accordance to the borrower's business risk.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ยืม(n) borrower, Syn. ผู้ขอยืม, คนยืม, Ant. ผู้ให้ยืม, Example: เมื่อยืมหนังสือ ทุกคนจะต้องลงลายมือชื่อของผู้ยืมไว้ด้วยทุกครั้ง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่นำของผู้อื่นมาใช้ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วคืนให้หรือใช้คืน
บัตรห้องสมุด(n) library ticket, See also: borrower's ticket

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรห้องสมุด[bat hǿngsamut] (n, exp) EN: library ticket ; borrower's ticket  FR: carte de lecteur [ m ]
ผู้กู้[phū kū] (n, exp) EN: borrower

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
borrower
borrowers
borrower's
borrowers'

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
borrower
borrowers

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
借方[jiè fāng, ㄐㄧㄝˋ ㄈㄤ,  ] borrower; debit side (of a balance sheet) #69,015 [Add to Longdo]
借入方[jiè rù fāng, ㄐㄧㄝˋ ㄖㄨˋ ㄈㄤ,   ] borrower; debit side (of a balance sheet) [Add to Longdo]
承租方[chéng zū fāng, ㄔㄥˊ ㄗㄨ ㄈㄤ,   ] borrower; leaser; the hiring side of a contract [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し貸し[おしがし, oshigashi] (n) (high interest) loan forcefully imposed on the borrower [Add to Longdo]
借り主;借主[かりぬし, karinushi] (n) (1) borrower; debtor; (2) tenant; lessee; renter [Add to Longdo]
借り手;借手[かりて, karite] (n) borrower; debtor; tenant [Add to Longdo]
借り受け人[かりうけにん, kariukenin] (n) borrower; debtor; tenant [Add to Longdo]
借人[かりにん, karinin] (n) borrower [Add to Longdo]
借用者[しゃくようしゃ, shakuyousha] (n) borrower [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top