ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-yes,-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols




Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yes,-, *yes,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols




Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Yes.-ใช่ X-Men: First Class (2011)
Yes?ใช่? 2010: The Year We Make Contact (1984)
Yes.ใช่ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Yes.ใช่. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Yes.ใช่. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
- Yes!- ใช่! The Russia House (1990)
-Yes, sir?ครับผม The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
- Yes.- ใช่ The Birdcage (1996)
Yes.ใช่ Snow White: A Tale of Terror (1997)
Yes.ใช่ Seven Years in Tibet (1997)
-Yes.- ค่ะ. Ringu (1998)
Yes.ค่ะ. Ringu (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yes, Ah yes, two right.
yes, Come home early, Bill. Yes, mother.
yes, Dr. Patterson: Yes, it was horrible.
yes, I'd like to say yes, but...
yes, I had a nagging feeling that the atmosphere resembled somebody and, now that you mention it, yes, you're right. Certainly ZZ TOP had this kind of feel.
yes, I hope we can get together again. Yes, I'll be looking forward to it.
yes, Newly weds but with a child? Yes, that's right - the son is from the father's former marriage. He's been divorced once.
yes, "Oh, yes," he answered.
yes, Oh, yes, I remember.
yes, Oh yes, you didn't eat any in-flight meals either did you?
yes, Oh yes, you're right. Well, it's the way you shop that's tight-fisted then.
yes, Please wait a moment. Yes, we have a room reserved for you.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นั่นสิ(int) Yes, quite so., See also: Exactly, Quite right, Syn. นั่นนะซิ, Example: นั่นสิ คุณพูดถูกทีเดียว, Thai Definition: เป็นคำอุทานแสดงความเห็นด้วยกับผู้พูด
ครับ(end) yes, sir, Syn. ครับผม, ขอรับ, Example: รถกำลังจะเคลื่อนออกแล้วทุกคนโปรดรัดเข็มขัดที่นั่งด้วยครับ, Thai Definition: คำรับหรือคำลงท้ายอย่างสุภาพที่ผู้ชายใช้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จริงด้วย[jing dūay] (xp) EN: that's right ; yes, it is  FR: c'est vrai

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aber ja!Yes, indeed! [Add to Longdo]
Doch!Yes, I do! [Add to Longdo]
Doch, ich sehe es.Yes, I see it. [Add to Longdo]
Ja, doch!Yes, of course! [Add to Longdo]
Ja, sicher!Yes, for sure! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
開く(P);空く(P);明く[あく, aku] (v5k, vi) (1) (esp. 開く) to open (e.g. doors); (2) (esp. 開く) to open (e.g. business, etc.); (3) (esp. 空く) to be empty; (4) (esp. 空く) to be vacant; to be available; to be free; (5) (esp. 明く) to be open (e.g. neckline, etc.); (6) (esp. 明く) to have been opened (of one's eyes, mouth, etc.); (7) (esp. 明く) to come to an end; (v5k, vt) (8) (esp. 明く) to open (one's eyes, mouth, etc.); (v5k, vi) (9) (See 穴が開く) to have a hole; to form a gap; to have an interval (between events); (P) #7,332 [Add to Longdo]
くりくり[kurikuri] (adj-f) big and round (e.g. eyes, shaven head, etc.) [Add to Longdo]
そうさ[sousa] (int) yes, that's right; yep; sure thing [Add to Longdo]
それが[sorega] (exp) (1) (subject of sentence) that; it; (2) (id) (in response to a question) well yes, actually, now that you mention it; well, in fact [Add to Longdo]
それはどうも[sorehadoumo] (exp) why yes, thank you [Add to Longdo]
だからって[dakaratte] (exp) even so; all the same; nevertheless; yes, but ... [Add to Longdo]
とろん[toron] (adv-to) (on-mim) appearing drowsy or intoxicated (of eyes, actions, etc.) [Add to Longdo]
カッと(P);かっと[katsu to (P); katto] (adv, vs) (1) (on-mim) flaring up; burning hotly; suddenly becoming bright; (2) (on-mim) flying into a rage; losing one's cool; (3) (on-mim) opening suddenly and widely (e.g. eyes, mouth); (4) (on-mim) (arch) acting resolutely; (P) [Add to Longdo]
ヤマンバ[yamanba] (n) subculture of teenage girls ca. 1999 (blonde hair, dark make-up except eyes, platform boots) [Add to Longdo]
[やに;ヤニ, yani ; yani] (n) (1) resin; (2) (tobacco) resin; tar; nicotine; (3) sleep (in one's eyes, i.e. eye mucus) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top