ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-neighborly-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -neighborly-, *neighborly*, neighbor
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
neighborly(adj) ซึ่งเป็นมิตร, Syn. friendly, sociable, Ant. antisocial, unfriendly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
neighborly(เน'เบอลี) adj. เป็นเพื่อน, มีมิตรไมตรีจิต., See also: neighborliness n. neighbourliness n.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's very neighborly of you.-มันสว่างมากเลย กับเพื่อนบ้านของคุณ Blinded by the Light (2009)
Well, that's not your normal neighborly gossip.ดูแล้ว, นั่นไม่ใช่ข่าวซุบซิบธรรมดาของเพื่อนบ้านเลย Neighborhood Watch (2012)
Well, that's, um, very neighborly of you.ก็ นั่น เอ่อ มีน้ำใจมากเลยค่ะ Neighborhood Watch (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
neighborly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
睦邻[mù lín, ㄇㄨˋ ㄌㄧㄣˊ,   /  ] neighborly relations #24,610 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nachbarlichneighborly [ Am. ]; neighbourly [ Br. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
善隣関係[ぜんりんかんけい, zenrinkankei] (n) good neighborly relations; good neighbourly relations [Add to Longdo]
善隣友好[ぜんりんゆうこう, zenrinyuukou] (n) neighbourly friendship; neighborly friendship [Add to Longdo]
隣人愛[りんじんあい, rinjin'ai] (n) neighborly love; neighbourly love [Add to Longdo]
隣付き合い[となりづきあい, tonaridukiai] (n) neighborly relations; neighbourly relations [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Neighborly \Neigh"bor*ly\, a. [Also written neighbourly.]
   Appropriate to the relation of neighbors; having frequent or
   familiar intercourse; kind; civil; social; friendly. -- adv.
   In a neighborly manner.
   [1913 Webster]
 
      Judge if this be neighborly dealing.   --Arbuthnot.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 neighborly
   adj 1: exhibiting the qualities expected in a friendly neighbor
       [syn: {neighborly}, {neighbourly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top