ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-政情-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -政情-, *政情*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
政情[zhèng qíng, ㄓㄥˋ ㄑㄧㄥˊ,  ] political situation #97,657 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
政情[せいじょう, seijou] (n) สถานการณ์ทางการเมือง

Japanese-English: EDICT Dictionary
政情[せいじょう, seijou] (n) political situation; political affairs; (P) [Add to Longdo]
政情不安[せいじょうふあん, seijoufuan] (n) the instability of a political situation; political instability [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Boyle and I are going to check the financials of candidates for the CEO job, while Cyber tries to trace the virus on Dixon's computer.[CN] 我和Boyle打算去查一下 Boyle and I are going to check the financials 候选人的财政情况 of candidates for the CEO job, 网警会追查电脑里的病毒 while Cyber tries to trace the virus on Dixon's computer. The Legend of Marcos Ramos (2015)
And once embedded among us, they set out to cause worldwide instability.[JP] 社会に溶け込んだら 世界各地で政情不安を引き起こす Pilot (2009)
But there's something else. I ran his financials.[CN] 但這還沒完 我查過他的財政情 Red Queen (2011)
Would you bring in your copy of the Cox financials?[CN] 把Cox家的财政情况拿过来? Burn After Reading (2008)
And every Congressional staffer watches filing day like a hawk.[CN] 非营利组织会对自己的财政情况作出报告 Non -profits have to report on their finances. Miss Sloane (2016)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top