ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

嫌い

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -嫌い-, *嫌い*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
嫌い[きらい, kirai] (adj) ไม่ชอบ, เกลียด

Japanese-English: EDICT Dictionary
嫌い[きらい, kirai] (adj-na,n) (1) dislike; hate; (suf) (2) suspicion; tendency; smack (of); (P) [Add to Longdo]
嫌いが在る;嫌いがある[きらいがある, kiraigaaru] (exp) (uk) to have a tendency to; to have concern that [Add to Longdo]
嫌いなく[きらいなく, kirainaku] (exp,adv,conj) without discrimination; indiscriminate; without distinction; without differentiation [Add to Longdo]
嫌い[きらいばし, kiraibashi] (n) things prohibited by chopstick etiquette [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I believe you like your job" "On the contrary, I hate it".「あなたは仕事が気に入っていると思います」「いやそれどころか、嫌いです」
"I don't like carrots." "Neither do I."「私ニンジンは嫌いよ」「私も嫌い
I don't like his smart way of talking.あいつの生意気な話し方が嫌いだ。
I love the outdoors but I hate bugs.アウトドアの活動が好きだけど虫は嫌い
Frankly I don't like him.あからさまに言えば彼は嫌いだ。
You might well ask her why she dislikes you.あなたが彼女に、なぜ嫌いなのか尋ねるのも当然だろう。
I believe you like your job. On the contrary, I hate it.あなたは仕事が気に入ってると思いますが。それどころか嫌いだ。
You are a thoroughgoing misanthrope.あなたは徹底した人間嫌いですね。
I don't like families that quarrel amongst themselves.お互いに言い争いをする家族は嫌いです。
I hate Karaoke.カラオケが大嫌い
I can't figure out why you don't like jazz.きみがなぜジャズを嫌いか私にはわからない。 [M]
I abhor spiders.クモは大嫌いです。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't you like me?[JA] あたしのこと嫌い The Mysterious Million Yen Women (2017)
I believe that ultimately, not a single person exists who hates their own self.[JA] 結局 最終的なところで 自分のことを嫌いな人間は 存在しないんじゃないかと 考えているんです Reason (2017)
I despise that concept.[JA] あの概念が 僕 嫌いなんです Reason (2017)
I can't stand stupid people.[JA] 私 バカって嫌いなんです Confrontation (2017)
I totally hate him.[JA] 大っ嫌いです The Mysterious Million Yen Women (2017)
Isn't that the guy who hates me?[JA] 確か あの人 僕のこと嫌いなんじゃ... ? Disbanded (2017)
After the fight, it's all love. I ain't got no hate on him. I don't hate him.[JA] 試合後は友達だ 別に嫌いじゃない CounterPunch (2017)
I simply don't like him.[JA] ただ単に嫌いなだけ Values (2017)
Unfortunately, I hate people who lack good sense.[JA] あいにく 私 思慮の浅い人間は嫌いなので Absolute (2017)
I don't like talking to stupid people.[JA] 私 バカと話すの嫌いなんです Absolute (2017)
Don't tell me you hate Yuzu Hanaki.[JA] もしかして 花木ゆずさん 嫌いでしたっけ? The Mysterious Million Yen Women (2017)
I simply can't stand people like you who force their values on others.[JA] 私は 一方的に価値観を押しつける あなたみたいな人が嫌いなだけです Absolute (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top