Search result for

ผู้ฟัง

(32 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้ฟัง-, *ผู้ฟัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ฟัง[N] listener, See also: audience, Ant. ผู้พูด, Example: การปราศรัยที่สนามหลวงมีผู้ฟังมากมาย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้รับสารโดยการผ่านสื่อทางเสียง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Music audiencesผู้ฟังเพลง [TU Subject Heading]
Radio audiencesผู้ฟังวิทยุ [TU Subject Heading]
Audienceผู้ฟัง [การแพทย์]
Listeners, Goodผู้ฟังที่ดี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But you must learn to listen as well as you fight. Any other pointers?แต่ท่านต้องเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีไม่แพ้เรื่องต่อสู้ มีอะไรอีกไหม? Le Morte d'Arthur (2008)
What's most important are the emotions I want to emit to the audience.สิ่งสำคัญก็คือ อารมณ์ที่ต้องการจะถ่ายทอดไปสู่ผู้ฟัง Beethoven Virus (2008)
Since the dawn of time storytellers have enchanted audiences with their words.เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้ว... นักเล่าเรื่องทั้งหลายจะสะกดผู้ฟัง ด้วยถ้อยคำของพวกเขา Inkheart (2008)
;time he will give his boyish story of the entire affair, but not until he has faith in his listener;เขาจะบอกเราเองว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นเช่นไร แต่เขาจะไม่พูดอะไรจนกว่า จะรู้ว่าผู้ฟังเชื่อเรื่องของเขา Changeling (2008)
Good evening;สวัสดีผู้ฟังทุกท่าน Changeling (2008)
- And now for those listeners not familiar with the region the Outer Banks..... และสำหรับคุณผู้ฟัง... . Nights in Rodanthe (2008)
/But as any good storyteller knows,ผู้ฟังจะต้อง เตรียมพร้อม Bedtime Stories (2008)
Tell us about the coat.บอกเราเกี่ยวกับเสื้อโค้ท/N บอกผู้ฟังว่าคุณเขียนอะไร Confessions of a Shopaholic (2009)
If you have a funny mini-quake story and wanna share it, call 555-1070...ถ้าหากว่าึึคุณผู้ฟังมีเรื่องตลกเกี่ยวกับ แผ่นดินไหวจะเล่าสู่กันฟัง โทรหาลิซซ่ากับแรนดี้ที่เบอร์ 555... - สวัสดีค่ะ พ่อ 2012 (2009)
- Always remember folks:จำไว้ให้ดีนะครับท่านผู้ฟัง... 2012 (2009)
Your credibility How do you expect me or the audience to believe anything you're saying, if you actually hallucinated the murder of your husband?เครดิตของคุณ คุณคาดหวังอะไรกับผม หรือผู้ฟัง ที่จะเชื่อทุกอย่างที่คุณเล่า ถ้าคุณเกิดภาพหลอนจริงๆล่ะ The Fourth Kind (2009)
Good evening.สวัสดีท่านผู้ฟัง Nowhere Boy (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ฟัง[n.] (phūfang) EN: listener ; audience   FR: auditeur [m] ; public [m] ; auditoire [m] ; assistance [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
auditor[N] ผู้ฟัง, Syn. listener, hearer, audience
listener[N] ผู้ฟัง, Syn. hearer, audience

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
audience(ออ'เดียนซฺ) n. ผู้ชม,ผู้ฟัง,ผู้อ่าน,การได้ยิน,การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ,การเข้าพบเป็นทางการ, Syn. congregation, assembly, public, readership)
auditor(ออ'ดิเทอะ) n. ผู้ตรวจสอบบัญชี,ผู้ฟัง,นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาที่ไม่เอาคะแนน
burier(เบอ'ริเออ) n. คนฝัง,สิ่งฝัง,ผู้ฟัง
confessor(คันเฟส'เซอะ) n. ผู้สารภาพบาป,ผู้สารภาพความในใจ,พระผู้ฟังคำสารภาพ, Syn. confesser
powerpoint(พาวเวอร์พอยนต์) เป็นชื่อโปรแกรมหนึ่งที่อยู่ในชุดของ Microsoft Office โปรแกรมนี้เน้นในเรื่องการแสดงภาพประกอบคำอธิบาย ใช้เพื่อการนำเสนองาน (presentation) โดยทำเป็นหน้า ๆ อาจทำให้มีเสียงบรรยายประกอบด้วยก็ได้ หรือจะสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์เพื่อแจกผู้ฟังก็ได้
rating(เร'ทิง) n. การแบ่งแยกตามชั้น,ขั้น,ยศหรือระดับ,ชั้น ขั้น,อันดับของบริษัท,เปอร์เซ็นต์ผู้ขมหรือผู้ฟังของรายการหนึ่ง,ค่าที่บ่งบอก,การแบ่งแยกอัตราภาษี

English-Thai: Nontri Dictionary
addressee(n) ผู้ฟัง,ผู้รับจดหมาย
audience(n) การฟัง,ผู้ฟัง
auditor(n) ผู้ฟัง,ผู้ตรวจสอบบัญชี
auditory(n) ผู้ฟัง,หอประชุม,ห้องประชุม,ห้องบรรยาย
hearer(n) ผู้ฟัง,ผู้สดับ
listener(n) ผู้ฟัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top