ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การเดินทาง

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การเดินทาง-, *การเดินทาง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
voyageการเดินทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
travellingการเดินทาง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Voyages and travelsการเดินทาง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There. One night, a long time ago, my travels took me to a quaint little village.คืนหนึ่งเป็นเวลานานที่ผ่านมา การเดินทางของฉัน Pinocchio (1940)
members of the resistance rounded up in Compiègne, the masses, taken by surprise, by error or by chance begin their journey to the camps.สมาชิกกลุ่มต่อต้าน ก็ถูกรวมตัวไว้ ฝูงชนจำนวนมากทั้งที่ไม่รู้ตัว มาด้วยความผิดพลาด หรือจะด้วยความบังเอิญก็ตาม ต่างก็เริ่มการเดินทาง ไปยังแคมป์ทรมาน Night and Fog (1956)
I will also make a pilgrimage to the Virgin of Cobre.ฉันยังจะทำให้การเดินทางไป แสวงบุญ ให้กับเวอร์จินของ โคบรื The Old Man and the Sea (1958)
Is this your first trip?นี่คือการเดินทางครั้งแรกของ คุณหรือไม่ The Old Man and the Sea (1958)
Until it is time... ... for your next journey. "จนกว่าจะมีเวลา สำหรับการเดินทางของคุณ ต่อไป The Old Man and the Sea (1958)
- The preparations for my departure...สำหรับการเดินทางของฉันทันที จะ ทำ Help! (1965)
What's it say? - You're going on a sea voyage...คุณกำลังในการเดินทางทะเลยาว Help! (1965)
You know she's away on a trip.เธออยู่ระหว่างการเดินทาง. Suspiria (1977)
Have a nice trip.ขอให้การเดินทางเป็นไปได้ด้วยดี I Spit on Your Grave (1978)
There. Have a nice trip.นี่ค่ะ โชคดีในการเดินทางนะคะ Airplane! (1980)
Relax and enjoy your flight.ขณะเดียวกัน ผ่อนคลาย และสนุกกับการเดินทางนะครับ Airplane! (1980)
Meanwhile, relax and enjoy your flight, OK?ในระหว่างนี้ ผ่อนคลาย และสนุกกับการเดินทางนะครับ Airplane! (1980)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเดินทาง[kān doēnthāng] (n) EN: journey ; trip ; travel  FR: voyage [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
air(n) การเดินทางโดยเครื่องบิน
backwardness(n) การกลับไปกลับมา, See also: การเดินทางกลับไปกลับมา
caravanning(n) การเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุด
crossing(n) การเดินทางข้ามแหล่งน้ำ
excursion(n) การเดินทางในระยะสั้นๆ, Syn. jaunt, outing, trip
flight(n) การเดินทางด้วยเครื่องบิน
foray(n) การเดินทางไปในสถานที่แปลกใหม่ในช่วงเวลาสั้นๆ
Hijra(n) ฮิจเราะห์, See also: การเดินทางของมูฮัมหมัดไปยังกรุงเมกกะเพื่อหนีจากการล่าสังหาร
maiden voyage(idm) การเดินทางเรือเป็นครั้งแรก
jaunt(n) การเดินทางหรือท่องเที่ยวในระยะสั้น, Syn. excursion, trip, ramble

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atm.abbr. 1. atmosphere, atmospheric 2. (เอทีเอ็ม) ย่อมาจาก automatic teller machine แปลว่า เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ เป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงิน ได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
automatic teller machineเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ <คำแปล>นิยมใช้ตัวย่อว่า ATM หมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงินได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
bon voyagen. (บอน'วอยยา'ฺ, -อิจ) n., Fr. ขอให้โชคดีในการเดินทาง ขอให้มีความสุขในการเดินทาง
commutation(คอมมิวเท'เชิน) n. การแลกเปลี่ยน, การเปลี่ยนแทนกัน, การเดินทางไปมาตามปกติระหว่างบ้านกับที่ทำงาน, การเปลี่ยนโทษจำคุกให้เป็นโทษอื่นที่เบากว่า, การเปลี่ยนกระแสไฟฟ้า, เงินชดเชย, Syn. substitution
convoy(v. คอน'วอย, คันวอย' n. คอน'วอย) { convoyed, convoying, convoys vt. คุ้มกัน, คุ้มกันการเดินทางเรือ. n. การคุ้มกันการเดินของทหาร, Syn. escort, -A. desert
errand(เออ'เรินดฺ) n. การเดินทางไปส่งจดหมายหรือทำธุระ, การใช้ให้ไปส่งจดหมาย, การใช้ให้ไปทำธุระ, ธุระ, ธุรกิจพิเศษ, จุดประสงค์ของการเดิน, Syn. mission
excursion(เอคซฺเคอ'เชิน) n. การเดินทางระยะสั้น, การเดินทางพิเศษ, การเที่ยว, คณะผู้เดินทาง, การเบี่ยงเบน, การออกนอกลู่นอกทาง, See also: excursionist n. ดูexcursion
expedition(เอคซฺพิดิช'เชิน) n. การเดินทาง, คณะผู้เดินทางดังกล่าว, ความว่องไวหรือรวดเร็วในการกระทำบางอย่าง., See also: expeditionary adj.
footworkn. ฟุตเวิร์ค, การใช้เท้า, จังหวะเท้า, การเดินทางด้วยการเดิน, การก้าวเท้า, งานที่ต้องเดิน, วิธีการจัดการ
gest(เจสทฺ) n. เรื่องราว, นิทาน, บทกวีเกี่ยวกับความรักหรือประวัติศาสตร์, การกระทำ, คนประพฤติ, ลักษณะท่าทาง, ขั้นตอนในการเดินทาง

English-Thai: Nontri Dictionary
circuit(n) วงจร, แผงไฟ, การเดินทางรอบ
excursion(n) การเที่ยว, การเดินทางท่องเที่ยว, การไปเที่ยว
expedition(n) การเดินทาง, ความว่องไว, ความรวดเร็ว
expeditionary(adj) เกี่ยวกับการเดินทาง, ด้วยความว่องไว, ด้วยความรวดเร็ว
GOOSE goose step(n) การเดินทางเท้า
guidebook(n) คู่มือการเดินทาง, หนังสือคู่มือ
itinerary(adj) เกี่ยวกับการท่องเที่ยว, เกี่ยวกับการเดินทาง
itinerary(n) การท่องเที่ยว, กำหนดการเดินทาง, การเดินทาง, เส้นทาง, คู่มือเดินทาง
jaunt(n) การเดินทางสั้นๆ, การไปเที่ยว, การท่องเที่ยว
journey(n) การเดินทาง, ระยะทาง, หนทาง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
thai[thai] (n, aux, verb, vulgar, org) การเดินทางระยะสั้น
trek(n) การเดินทางที่เป็นไปอย่างช้าๆ หรือด้วยความลำบาก

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
到着[とうちゃく, touchaku] TH: การเดินทางมาถึง  EN: arrival (vs)
出国[しゅっこく, shukkoku] TH: การเดินทางออกจากประเทศ  EN: exit from a country

German-Thai: Longdo Dictionary
in(präp) |+ สถานที่| ใน, ที่ (ขึ้นกับรูปประโยค ถ้าบ่งการเดินทางเคลื่อนไหว แปลว่า ไปที่ ไปใน ซึ่ง in + Akk. แต่ถ้าบ่งการเป็นอยู่ in + Dat.) เช่น (1) Ich war in den Alpen letzte Woche. ผมอยู่ที่เทือกเขาแอลป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (2) Ich fahre in die Alpen diese Woche. ผมจะไปยังเทือกเขาแอลป์อาทิตย์นี้
Reise(n) |die, pl. Reisen| การท่องเที่ยว, การเดินทาง เช่น eine Reise ans Meer การเดินทางไปทะเล
Schifffahrt(n) |die, pl. Schifffahrten| การเดินทางโดยเรือ
Panne(n) |die, pl. Pannen| การที่รถเสียระหว่างการเดินทาง ทำให้ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น Das Auto hatte eine Panne und musste abgeschleppt werden = รถเสีย และ ต้องถูกลาก(ไปอู่)
eine Panne habenมีปัญหาเครื่องมอเตอร์ไม่ทำงานหรือผิดปกติ เช่น Ich habe eine Panne während der Fahrt nach Bangkok. ฉันมีปัญหาเครื่องยนต์(ของรถยนต์)ระหว่างการเดินทางไปกรุงเทพฯ
zu(prep) |+ D| ไปสู่, ยังที่, ไปยัง (ใช้บอกเป้าหมายของการเดินทางหรือการเคลื่อนที่) เช่น zur Post gehen, zur Arbeit fahren, zu einem Konzert
Kurzfristreise(n) |die, pl. Kurzfristreisen| การจองและซื้อแพ็คเกจทัวร์ก่อนหน้าการเดินทางเพียงระยะสั้น เพื่อเก็งราคาแพ็คเกจทัวร์ที่ต่ำกว่าราคาที่ปรากฏในแค็ตตาล็อก (มาจากคำว่า last-minute trip หรือ last-minute travel), See also: last-minute

French-Thai: Longdo Dictionary
sans changement(phrase) (การเดินทางโดยรถไฟ) โดยตรง , ไม่ต้องเปลี่ยนหรือต่อรถไฟ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top