Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ urine แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


62 ผลลัพธ์ สำหรับ urine  Y ER1 AH0 N
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -urine-, *urine*
Possible hiragana form: うりね

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
urine(n) น้ำปัสสาวะ

Hope Dictionary
urine(ยัว'ริน) n. ปัสสาวะ
aventurine(อะเวน'ทิวริน) n. สะเก็ดแก้วสีทอง (ใช้ในการประดับ) , หินแร่งที่มีสะเก็ดระยิบระยับของ mica hematite., Syn. aventurin, goldstone
figurinen. รูปแกะสลักเล็ก ๆ , รูปประดับเล็ก ๆ
vulturine(วัล'ชะรีน -ไรนฺ) adj. เกี่ยวกับอีแร้ง, ชอบปล้นสะดม, ละโมบ, โลภ., Syn. vulturous, vulturish

Nontri Dictionary
urine(n) น้ำปัสสาวะ
tambourine(n) กลองเล็ก

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Urineในปัสสาวะ [TU Subject Heading]
Urineปัสสาวะ [TU Subject Heading]
urineน้ำปัสสาวะ, น้ำและของเสียที่ไตกรองออกมาจากเลือด  เพื่อขับถ่ายออกนอกร่างกาย โดยปกติน้ำปัสสาวะของคนประกอบด้วยยูเรีย เกลือ และสารอื่น ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Get new blood and urine samples. - ขอตัวอย่างเลือดและปัสสาวะด้วย Junior (1994)
- Blood and urine samples. - ตัวอย่างเลือดและปัสสาวะ Junior (1994)
The urine stain on your pants would signify that you're a single-shaker! รอยปัสสาวะบนกางเกง... ...แสดงว่าสะบัดครั้งเดียวก่อนเก็บ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Customized urine pouches for the frequent substance tests. เตรียมฉี่ Gattaca (1997)
No, a fingertip sample or a urine test is sufficient. ตัวอย่างเลือดจากปลายนิ้ว หรือตัวอย่างปัสสาวะอาจไม่เพียงพอ Gattaca (1997)
I... I need a urine sample. Wow. ฉันมาเก็บตัวอย่าง 6 เดือนแล้วสินะครับ American Beauty (1999)
Distilled from the urine of sacred cows fed only on mango leaves. สกัดจากฉี่วัว ที่เลี้ยงด้วยใบมะม่วง Girl with a Pearl Earring (2003)
I didn't know there was gonna be a urine test. ชั้นไม่รู้ว่าจะมีการตรวจฉี่หน่ะ ก็เลย 50 First Dates (2004)
We're gonna make y'all take urine samples! ขอให้ทุกคนเก็บฉี่มาให้ตรวจด้วย Four Brothers (2005)
Halfway houses, psych visits, meds, checking in with a P.O., urine tests, keeping a job... บ้านฮาล์ฟเวย์ ไปหาหมอโรคจิต ? กินยา ? Cute Poison (2005)
The urine in the can spilled everywhere. เธอช่างซุ่มซ่ามจริงๆ กะอีแค่จะไปฉี่นี่ Dasepo Naughty Girls (2006)
Why do you guys Keep a d cell battery In a urine specimen cup? ทำไมคุณเก็บแบตเตอรี่ไว้ใน ถ้วยเก็บตัวอย่างปัสสาวะ 97 Seconds (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
urineActually if you eat beets your urine may turn a light pink colour.
urineAlbumin was found in my urine before.
urineGlycosuria was detected in my urine before.
urineI had blood in my urine.
urineIn other words, he's saying to use the flower vase in place of the urine bottle?
urineLet's do a urine analysis.
urineMy urine is a little red.
urineMy urine is clear.
urineMy urine is cloudy.
urineMy urine is pink.
urinePlease leave a urine sample in this cup.
urineSimply put in a sample of your urine and the computer will diagnose your problem and tell you what you can do about it.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ปัสสาวะ(n) urine, Syn. ฉี่, เยี่ยว, Example: แม่คนไทยสามารถจัดการกับอุจจาระปัสสาวะของลูกได้โดยไม่รังเกียจ, Thai Definition: ของเสียในร่างกายส่วนที่เป็นของเหลว
มูตร(n) urine, See also: pee, Syn. น้ำปัสสาวะ, เยี่ยว, น้ำเบา, Thai Definition: ของเหลวที่เสียซึ่งไตขับถ่ายออกจากโลหิต

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เบา[bao] (v) EN: relief oneself ; urinate ; pass water ; urine  FR: se soulager ; uriner
ฉี่[chī] (v) EN: piss ; pee ; piddle ; have a wee ; take a leak  FR: faire pipi ; uriner ; pisser
ห้ามปัสสาวะ[hām patsāwa] (n, exp) FR: défense d'uriner !
กะชัง[kachang] (n, exp) FR: urine d'enfant [ f ]
เก็บดอกไม้[kep døkmāi] (v, exp) EN: urinate  FR: uriner
ขัดเบา[khatbao] (v) EN: suffer retention of urine ; be unable to urine
กลองซัด[kløng sat] (n) EN: tambourine  FR: tambourin [ m ]
เล่นกลอง[len kløng] (v, exp) EN: play a drum   FR: jouer du tambour ; tambouriner (vx)
นกแต้วแล้วลาย[nok taēolaēo lāi] (n, exp) EN: Banded Pitta  FR: Brève azurine [ f ] ; Brève flammée [ f ]
ปัสสาวะ[patsāwa] (n) EN: urine  FR: urine [ f ]

CMU Pronouncing Dictionary
URINE Y ER1 AH0 N
URINE Y UH1 R AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary
urine (n) jˈuəʳrɪn (y u@1 r i n)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
尿液[niào yè, ㄋㄧㄠˋ ㄧㄝˋ, 尿] urine, #21,938 [Add to Longdo]
尿样[suī yàng, ㄙㄨㄟ ㄧㄤˋ, 尿 / 尿] urine; urine sample, #37,681 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Harnuntersuchung { f } | Harnuntersuchungen { pl }urine test | urine tests [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
アグリネス[agurinesu] (n) ugliness [Add to Longdo]
ガレージキット[gare-jikitto] (n) (See ガレキ, フィギュア) small scale production model kit (e.g. for figurines) (wasei [Add to Longdo]
ガレキ[gareki] (n) (abbr) (See ガレージキット) small scale production model kit (e.g. for figurines) [Add to Longdo]
キャラクター掬い[キャラクターすくい, kyarakuta-sukui] (n) (uk) (See 金魚掬い) character scooping; festival game of scooping up plastic cartoon figurines floating in water [Add to Longdo]
タウリン[taurin] (n) taurine [Add to Longdo]
タンバリン[tanbarin] (n) tambourine [Add to Longdo]
テーブルリネン[te-bururinen] (n) table linen [Add to Longdo]
フィギュア[figyua] (n) (1) figure; (2) figurine (small models of anime characters, etc.); (P) [Add to Longdo]
プリン[purin] (n) (1) (abbr) (See プディング) (custard) pudding; (2) purine; (P) [Add to Longdo]
プリン塩基[プリンえんき, purin enki] (n) purine base [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 1.6855 seconds
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม