swindler แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


36 ผลลัพธ์ สำหรับ swindler
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -swindler-, *swindler*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
swindler(n) คนหลอกลวง, Syn. cheater

Nontri Dictionary
swindler(n) คนหลอกลวง, ผู้ฉ้อโกง, คนหลอกต้ม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Are you a lawyer, or a swindler? คุณเป็นทนายจริง ๆ หรือพวกต้มตุ๋น? A Millionaire's First Love (2006)
I lost my family to a swindler. ผมต้องสูญเสียครอบครัวเพราะนักต้มตุ๋น Eiga: Kurosagi (2008)
I became a swindler myself to get revenge. ผมจึงกลายมาเป็นนักต้มตุ๋นเพื่อแก้แค้น Eiga: Kurosagi (2008)
A swindler who cons other swindlers. นักต้มตุ๋นที่โกงพวกนักต้มตุ๋นด้วยกันเอง Eiga: Kurosagi (2008)
Alone I will feed on... indulgent swindlers... ผมจะจัดการกับพวกนักต้มตุ๋นด้วยตัวของผมเอง Eiga: Kurosagi (2008)
In the world there are three types of swindlers. โลกนี้ประกอบไปด้วยนักต้มตุ๋นสามประเภท Eiga: Kurosagi (2008)
There are shirosagi (white swindlers) who swindle money. พวกที่หลอกเอาเงินจากคนอื่น ชิโรซากิ Eiga: Kurosagi (2008)
There are akasagi (red swindlers) who feed on emotions and swindle people of the opposite sex. พวกที่ใช้ความรู้สึกหลอกคนอื่น อากาซากิ Eiga: Kurosagi (2008)
And there is a swindler who only feeds on red and white swindlers. และสุดท้าย ผู้ที่มีอำนาจสูงสุงเหนือนักต้มตุ๋นใดๆ Eiga: Kurosagi (2008)
"Kurosagi" (Black Swindler) "คุโรซากิ" (กระเรียนดำ) Eiga: Kurosagi (2008)
There are no white swindlers unknown to him. ไม่มีชิโรซากิคนไหนที่ไม่รู้จักเขา บาร์ลับที่อยู่ด้านหลังภัตาคาร "คัตซึระ" Eiga: Kurosagi (2008)
I buy information about white swindlers from this old man. ผมซื้อข้อมูลมาจากชายคนนี้ Eiga: Kurosagi (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
swindlerShe went so far as to say that he was a swindler.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
นักต้ม(n) swindler, See also: cheat, tricker, imposter, fraud, Syn. นักต้มตุ๋น, Example: อินเทอร์เน็ตเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่กว้างขวาง ดังนั้นจึงเป็นเป้าหมายของนักก่อกวน นักต้ม และอาชญากร, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้หากินในทางหลอกลวงผู้อื่น, Notes: (ปาก)
นักต้มตุ๋น(n) swindler, See also: cheat, trickster, imposter, fraud, con man, shark, Syn. มิจฉาชีพ, นักต้ม, Example: นักต้มตุ๋นพวกหนึ่งโกงเอาเงินเขาไปพันบาท, Thai Definition: ผู้ที่หลอกลวงผู้อื่นเพื่อหวังทรัพย์สินเงินทอง
คนโกง(n) swindler, Example: ฉันไม่อยากให้คนโกงมาร่วมงานกับเราเลย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ใช้อุบายหรือเล่ห์เหลี่ยมกลโกงหลอกลวงผู้อื่น เพื่อให้ตนได้ผลประโยชน์
สิบแปดมงกุฎ(n) swindler, See also: cheater, flimflammer, Syn. นักต้มตุ๋น, Example: เดี๋ยวนี้ต้องคอยระวังพวกสิบแปดมงกุฎที่อยู่ในคราบของผู้ดี, Thai Definition: ผู้ที่มีเล่ห์เหลี่ยมมากชอบหลอกลวงผู้อื่นให้หลงเชื่อ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
คนโกง[khonkōng] (n) EN: swindler  FR: tricheur [ m ] ; tricheuse [ f ] ; fraudeur [ m ] ; fraudeuse [ m ] ; escroc [ f ]

CMU Pronouncing Dictionary
swindler
swindler
swindlers

Oxford Advanced Learners Dictionary
swindler
swindlers

WordNet (3.0)
swindler(n) a person who swindles you by means of deception or fraud, Syn. grifter, defrauder, chiseler, scammer, chiseller, gouger

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Swindler

n. [ G. schwindler, fr. schwindlen to be dizzy, to act thoughtlessly, to cheat, fr. schwindel dizziness, fr. schwinden to vanish, to disappear, to dwindle. See Swim to be dizzy. ] One who swindles, or defrauds grossly; one who makes a practice of defrauding others by imposition or deliberate artifice; a cheat. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Sharper; rogue. -- Swindler, Sharper. These words agree in describing persons who take unfair advantages. A swindler is one who obtains money or goods under false pretenses. A sharper is one who cheats by sharp practice, as in playing at cards or staking what he can not pay. [ 1913 Webster ]

Fraud and injustice soon follow, and the dignity of the British merchant is sunk in the scandalous appellation of a swindler. V. Knox. [ 1913 Webster ]

Perhaps you 'll think I act the same
As a sly sharper plays his game. Cotton. [ 1913 Webster ]

Swindlery

n. Swindling; rougery. [ R. ] “Swindlery and blackguardism.” Carlyle. [ 1913 Webster ]


CC-CEDICT CN-EN Dictionary
骗子[piàn zi, ㄆㄧㄢˋ ㄗ˙,   /  ] swindler; a cheat #7,118 [Add to Longdo]
江湖骗子[jiāng hú piàn zi, ㄐㄧㄤ ㄏㄨˊ ㄆㄧㄢˋ ㄗ˙,     /    ] swindler; itinerant con-man #100,504 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
ペテン師;ぺてん師[ペテンし(ペテン師);ぺてんし(ぺてん師), peten shi ( peten shi ); petenshi ( peten shi )] (n) swindler; imposter; crook [Add to Longdo]
ポン引き;ぽん引き[ポンびき(ポン引き);ポンぴき(ポン引き);ぽんびき(ぽん引き);ぽんぴき(ぽん引き), pon biki ( pon biki ); pon piki ( pon biki ); ponbiki ( pon biki ); ponpiki ( pon b] (n) (1) tout; swindler; con-man; (2) pimp [Add to Longdo]
詐欺師[さぎし, sagishi] (n) swindler; imposter; crook; (P) [Add to Longdo]
寸借詐欺[すんしゃくさぎ, sunshakusagi] (n) petty swindling; petty swindler [Add to Longdo]
如何様師;いかさま師[いかさまし, ikasamashi] (n) cheat; swindler [Add to Longdo]
不徳漢[ふとくかん, futokukan] (n) crook; swindler [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0254 seconds, cache age: 0.022 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม