reticently แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


31 ผลลัพธ์ สำหรับ reticently
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -reticently-, *reticently*, reticent

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Automatically try *reticently*
WordNet (3.0)
reticently(adv) with reticence; in a reticent manner
reticent(adj) temperamentally disinclined to talk, Syn. untalkative
reticent(adj) reluctant to draw attention to yourself, Syn. retiring, self-effacing

Oxford Advanced Learners Dictionary
reticently
reticent

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
reticent(adj) ซึ่งพูดน้อย, See also: ซึ่งสงบปากสงบคำ, เงียบ, Syn. quiet, reserved, uncommunicative, Ant. talkative, voluble

Hope Dictionary
reticent(เรท'ทิเซินทฺ) adj. เงียบ, ไม่พูด, ระมัดระวัง, พิถีพิถัน, อำพราง, สงวนท่าที.

Nontri Dictionary
reticent(adj) มีเงื่อนงำ, ขรึม, เงียบ, สงวนท่าที

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Reticent

a. [ L. reticens, p. pr. of reticere to keep silence; re- + tacere to be silent. See Tacit. ] Inclined to keep silent; reserved; uncommunicative. [ 1913 Webster ]


ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, I thought you'd be a little more reticent. รู้ใหม ผมว่าผมไมค่อยอยากพูดอะไนักหรอก Latter Days (2003)
I understand that Han Kyul's father is usually reticent. แต่ตอนนี้ฉันอยากรู้จริงๆ First Cup (2007)
If you're successful in this interview, you'll be required to appear self-possessed, confident, modest and reticent all at the same time. ถ้าเธอสัมภาษณ์ผ่านและได้รับงานนี้ เธอจะต้องสามารถทำงานให้สถานการณ์ที่กดดันได้ และมีความมั่นใจ อ่อนน้อมถ่อมต้น แล้วก็สำรวมมากกว่านี้ Grace (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reticentHe is reticent and he never speaks unless spoken to.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
หงิมๆ(adj) quiet, See also: calm, tranquil, noiseless, still, reserved, reticent, Syn. หงิม, เงียบๆ, สงบเสงี่ยม, สงบปากสงบคำ, Example: หล่อนเป็นคนหงิมๆ แต่แข็งแกร่ง, Thai Definition: วางกิริยาท่าทางเฉยๆ ไม่ช่างพูด
เงียบกริบ(adv) quietly, See also: silently, still, reticently, soundlessly, Syn. เงียบสนิท, เงียบเชียบ, Ant. เสียงดัง, อึกทึก, อื้ออึง, เอะอะ, Example: พวกเรานั้งฟังกันอย่างเงียบกริบไม่มีการซักถามหรือแสดงความเห็นแม้แต่คนเดียว
เงียบขรึม(adj) taciturn, See also: quiet, untalkative, reticent, Syn. เงียบ, ขรึม, เงียบเฉย, ไม่พูดไม่จา, Ant. ช่างพูด, ช่างคุย, Example: ฝ่ายหญิงเป็นคนคุยเก่งส่วนฝ่ายชายเป็นคนเงียบขรึม
ปากหนัก(v) be reticent, See also: be tight-lipped, Example: สุดาตั้งใจจะไปขอร้องให้มานีช่วยเหลือแต่พอไปถึงก็ปากหนักพูดไม่ออก, Thai Definition: ไม่ใคร่พูดขอร้องต่อใครๆ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เงียบขรึม[ngīep khreum] (adj) EN: taciturn; quiet; untalkative; reticent  FR: taciturne ; silencieux ; réservé
เงียบกริบ[ngīepkrip] (adv) EN: quietly ; silently ; still ; reticently ; soundlessly
ปากหนัก[pāk nak] (xp) EN: be reticent ; refrain from voicing one's opinion and feeling

CMU Pronouncing Dictionary
reticent

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
拘束[jū shù, ㄐㄩ ㄕㄨˋ,  ] to restrict; to restrain; constrained; awkward; ill at ease; uncomfortable; reticent #29,052 [Add to Longdo]
沉默寡言[chén mò guǎ yán, ㄔㄣˊ ㄇㄛˋ ㄍㄨㄚˇ ㄧㄢˊ,    ] habitually silent (成语 saw); reticent; uncommunicative #37,756 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
nicht schweigsamunreticent [Add to Longdo]
verschwiegenreticent [Add to Longdo]
verschwiegen { adv }reticently [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
引っ込み思案;引込思案[ひっこみじあん, hikkomijian] (adj-no, adj-na) reserved; introverted; reticent; shy; withdrawn [Add to Longdo]
温厚寡黙[おんこうかもく, onkoukamoku] (n, adj-na) gentle and reticent [Add to Longdo]
寡黙[かもく, kamoku] (adj-na) silent (person); shy; taciturn; reticent; uncommunicative; (P) [Add to Longdo]
沈黙寡言[ちんもくかげん, chinmokukagen] (n, adj-na) taciturn; reticent [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0363 seconds, cache age: 6.287 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม