ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reticently

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reticently-, *reticently*, reticent
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงียบกริบ[ngīepkrip] (adv) EN: quietly ; silently ; still ; reticently ; soundlessly
เงียบขรึม[ngīep khreum] (adj) EN: taciturn; quiet; untalkative; reticent  FR: taciturne ; silencieux ; réservé
ปากหนัก[pāk nak] (xp) EN: be reticent ; refrain from voicing one's opinion and feeling

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reticently (a) rˈɛtɪsntliː (r e1 t i s n t l ii)
reticent (j) rˈɛtɪsnt (r e1 t i s n t)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reticent(adj) ซึ่งพูดน้อย, See also: ซึ่งสงบปากสงบคำ, เงียบ, Syn. quiet, reserved, uncommunicative, Ant. talkative, voluble

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reticent(เรท'ทิเซินทฺ) adj. เงียบ, ไม่พูด, ระมัดระวัง, พิถีพิถัน, อำพราง, สงวนท่าที.

English-Thai: Nontri Dictionary
reticent(adj) มีเงื่อนงำ, ขรึม, เงียบ, สงวนท่าที

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, I thought you'd be a little more reticent.รู้ใหม ผมว่าผมไมค่อยอยากพูดอะไนักหรอก Latter Days (2003)
I understand that Han Kyul's father is usually reticent.แต่ตอนนี้ฉันอยากรู้จริงๆ First Cup (2007)
If you're successful in this interview, you'll be required to appear self-possessed, confident, modest and reticent all at the same time.ถ้าเธอสัมภาษณ์ผ่านและได้รับงานนี้ เธอจะต้องสามารถทำงานให้สถานการณ์ที่กดดันได้ และมีความมั่นใจ อ่อนน้อมถ่อมต้น แล้วก็สำรวมมากกว่านี้ Grace (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reticentHe is reticent and he never speaks unless spoken to.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หงิมๆ(adj) quiet, See also: calm, tranquil, noiseless, still, reserved, reticent, Syn. หงิม, เงียบๆ, สงบเสงี่ยม, สงบปากสงบคำ, Example: หล่อนเป็นคนหงิมๆ แต่แข็งแกร่ง, Thai Definition: วางกิริยาท่าทางเฉยๆ ไม่ช่างพูด
เงียบกริบ(adv) quietly, See also: silently, still, reticently, soundlessly, Syn. เงียบสนิท, เงียบเชียบ, Ant. เสียงดัง, อึกทึก, อื้ออึง, เอะอะ, Example: พวกเรานั้งฟังกันอย่างเงียบกริบไม่มีการซักถามหรือแสดงความเห็นแม้แต่คนเดียว
เงียบขรึม(adj) taciturn, See also: quiet, untalkative, reticent, Syn. เงียบ, ขรึม, เงียบเฉย, ไม่พูดไม่จา, Ant. ช่างพูด, ช่างคุย, Example: ฝ่ายหญิงเป็นคนคุยเก่งส่วนฝ่ายชายเป็นคนเงียบขรึม
ปากหนัก(v) be reticent, See also: be tight-lipped, Example: สุดาตั้งใจจะไปขอร้องให้มานีช่วยเหลือแต่พอไปถึงก็ปากหนักพูดไม่ออก, Thai Definition: ไม่ใคร่พูดขอร้องต่อใครๆ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RETICENT R EH1 T IH0 S AH0 N T

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拘束[jū shù, ㄐㄩ ㄕㄨˋ, ] to restrict; to restrain; constrained; awkward; ill at ease; uncomfortable; reticent, #29,052 [Add to Longdo]
沉默寡言[chén mò guǎ yán, ㄔㄣˊ ㄇㄛˋ ㄍㄨㄚˇ ㄧㄢˊ, ] habitually silent (成语 saw); reticent; uncommunicative, #37,756 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nicht schweigsamunreticent [Add to Longdo]
verschwiegenreticent [Add to Longdo]
verschwiegen { adv }reticently [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
引っ込み思案;引込思案[ひっこみじあん, hikkomijian] (adj-no, adj-na) reserved; introverted; reticent; shy; withdrawn [Add to Longdo]
温厚寡黙[おんこうかもく, onkoukamoku] (n, adj-na) gentle and reticent [Add to Longdo]
寡黙[かもく, kamoku] (adj-na) silent (person); shy; taciturn; reticent; uncommunicative; (P) [Add to Longdo]
沈黙寡言[ちんもくかげん, chinmokukagen] (n, adj-na) taciturn; reticent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  reticently
      adv 1: with reticence; in a reticent manner; "she answered the
             questions reticently"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top