Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ one by one แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


58 ผลลัพธ์ สำหรับ one by one  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -one by one-, *one by one*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
one by one(idm) ทีละคน, Syn. one at a time, Ant. one at a time

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One by one the Free Lands of Middle-earth fell to the power of the Ring. ทีละส่วนเสี้ยว ดินแดนอิสระแห่งมิ้ดเดิ้ลเอิร์ธ ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งแหวน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
We could go through the characteristics that define this particular disorder one by one and see how they might apply to corporations. เราสามารถพิจารณาดูบุคลิกลักษณะต่าง ๆ ที่บ่งชี้ถึงอาการวิปลาสทางจิตทีละข้อ ๆ และดูว่ามันสามารถใช้กับบรรษัทได้หรือไม่ The Corporation (2003)
He drew them one by one all night. เขาเลยนั่งวาดมันทีละรอยทั้งคืน Innocent Steps (2005)
Or I'll snap her pretty little fingers one by one like dry twigs! มิเช่นนั้น ข้าจะหักนิ้วสวยๆของนาง ทีละนิ้วเหมือนหักกิ่งไม้แห้งเลย Stardust (2007)
Building things up one by one is the only thing anything can be done. แต่มันเป็นการรวมกันของสิ่งละอันพันละน้อย ก่อสร้างมาจนสำเร็จ และสุดท้าย สิ่งเหล่านั้นก็มีคุณค่า Operation Proposal (2007)
For one by one you make enemies of us all. เพราะท่านรังแต่สร้างศัตรู To Kill the King (2008)
So we will tear down the areas one by one as it gets approved by our company. ดังนั้น เราจะรื้อถอนพื้นที่นี้ทีละแห่งๆ เมื่อมันได้รับอนุมัติจากบริษัทของเรา Episode #1.8 (2008)
* i can't count the reasons i should stay * * one by one they all just fade away * * we could roped up, tied up, dead in a year * * i can't count the reasons i should stay * * one by one they all just fade away * Introduction to Film (2009)
She took them out one by one and held their heads under until they died. จับลูกไปทีละคน แล้วกดหัวใต้น้ำ จนกว่าจะคาย Shutter Island (2010)
One by one you fucking cunts! ทีละคนสิวะไอ้หน้าตัวเมีย Legends (2010)
They're stealing them back in China and one by one feeding them into Britain. พวกเขาจะขโมยมันไปที่จีน และค่อยๆส่งกลับมาที่อังกฤษทีละชิ้น The Blind Banker (2010)
If you don't want to put on the shroud that was hand sewn one by one by the master with 20 years career. ถ้าไม่อยากให้ศพนายถูกห่อด้วยผ้าที่เย็บโดยช่างที่มีประสบการณ์ 20 ปีล่ะก็ Episode #1.8 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
one by oneDivide the pile of documents equally, and take them one by one to either side of the room.
one by oneGet on the bus one by one.
one by oneHe took the eggs out one by one.
one by oneLearn these words, one by one.
one by oneMary took out the eggs one by one.
one by oneOne by one, the boys came to see what I was reading.
one by oneOne by one the boys went out of the room.
one by onePlease come in one by one.
one by onePlease come into the room one by one.
one by oneThe movie was so dull that the audience left one by one.
one by oneThe speech was so boring that they went away one by one.
one by oneThe students stood up one by one and introduced themselves.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ทยอย(adv) one by one, See also: in succession, one after another, Example: นักเก็งกำไรเกิดรู้สึกกลัวเมื่อเห็นดัชนีหุ้นลดลงจึงเริ่มทยอยขายหุ้นตามตลาดหุ้น
เรียงตัว(adv) one by one, Syn. เรียงหน้า, Example: เขาตัดสินใจหยิบปากกาเซ็นคำสั่งย้ายฟ้าผ่าผู้บริหารไล่เรียงตัวตั้งแต่ปลัดจนถึงข้าราชการชั้นผู้น้อย, Thai Definition: ตามลำดับ
เรียงหน้า(adv) one by one, Syn. เรียงตัว, Example: หมอหลายคนต่างทยอยเรียงหน้าออกมากระชากความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุข, Thai Definition: ตามลำดับทีละคน, ทยอยทีละคน
ทีละ(det) each, See also: one by one
เป็นรายตัว(adv) one by one, See also: individually, separately, independently, singly, Syn. เป็นรายบุคคล, Example: กรรมมาธิการการปกครองเรียกนายตำรวจผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงเรียงเป็นรายตัว
สับเปลี่ยน(v) take turns, See also: one by one, Syn. เปลี่ยน, ผลัดกัน, Example: เขาและหล่อนสับเปลี่ยนกันขุดดินอยู่นานจนเหนื่อยหอบ
รายตัว(adv) one by one, See also: each, per capita, Syn. แต่ละตัว, เรียงตัว, Example: ครูทำโทษคนที่ไม่ทำการบ้านเป็นรายตัว
เป็นรายตัว(adv) one by one, See also: individually, separately, independently, singly, Syn. เป็นรายบุคคล, Example: กรรมมาธิการการปกครองเรียกนายตำรวจผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงเรียงเป็นรายตัว
สับเปลี่ยน(v) take turns, See also: one by one, Syn. เปลี่ยน, ผลัดกัน, Example: เขาและหล่อนสับเปลี่ยนกันขุดดินอยู่นานจนเหนื่อยหอบ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เป็นรายบุคคล[pen rāi bukkhon] (adv) EN: individually ; separately ; one by one ; singly
เป็นราย ๆ[pen rāi-rāi] (x) EN: one by one ; item by item
เป็นรายตัว[pen rāi tūa] (adv) EN: one by one; individually ; separately ; independently ; singly
เรียงหน้า[rīengnā] (adv) EN: one by one  FR: un à un
เรียงราย[rīengrāi] (v) EN: come one by one ; go one by one ; line  FR: aligner côte à côte
เรียงตัว[rīeng tūa] (adv) EN: one by one  FR: un à un
แต่ละตัว[tāela tūa] (adv) EN: one by one
ทยอย[thayøi] (v) EN: go one by one ; go one after another ; come one by one
ทยอย[thayøi] (adv) EN: one by one ; graduellement
ทีละ[thīla] (x) EN: each ; one by one  FR: à la fois ; à chaque fois

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
逐个[zhú gè, ㄓㄨˊ ㄍㄜˋ, / ] one by one; one after another, #22,846 [Add to Longdo]
挨个[āi gè, ㄞ ㄍㄜˋ, / ] one by one; in turn, #29,873 [Add to Longdo]
一一[yī yī, ㄧ ㄧ, ] one by one; one after another [Add to Longdo]

Saikam JP-TH-EN Dictionary
一人一人[ひとりびとり, hitoribitori] TH: ทีละคน  EN: one by one

EDICT JP-EN Dictionary
一々(P);一一(P)[いちいち(P);いついつ, ichiichi (P); itsuitsu] (adv, n) one by one; separately; (P) [Add to Longdo]
一つずつ;一つづつ;一つ宛[ひとつずつ(一つずつ;一つ宛);ひとつづつ(一つづつ;一つ宛), hitotsuzutsu ( hitotsu zutsu ; hitotsu ate ); hitotsudutsu ( hitotsu dutsu ; hitots] (adv, adj-no) (See ずつ) one by one; one each; one at a time [Add to Longdo]
一人一人(P);一人ひとり[ひとりひとり(P);ひとりびとり(一人一人), hitorihitori (P); hitoribitori ( hitorihitori )] (n-t, suf) one by one; each; one at a time; (P) [Add to Longdo]
個々(P);個個;箇々;箇箇[ここ, koko] (n, adj-no) individual; one by one; separate; (P) [Add to Longdo]
個人個人[こじんこじん, kojinkojin] (n) individual; one by one [Add to Longdo]
仕事量[しごとりょう, shigotoryou] (n) (one's) workload; amount of work (to be) done by one [Add to Longdo]
次々(P);次次[つぎつぎ, tsugitsugi] (adv, adv-to, n) in succession; one by one; (P) [Add to Longdo]
次々に(P);次次に[つぎつぎに, tsugitsugini] (adv) one by one; one after another; successively; (P) [Add to Longdo]
順に[じゅんに, junni] (adv) in order; in turn; one by one; (P) [Add to Longdo]
逐一[ちくいち(P);ちくいつ, chikuichi (P); chikuitsu] (adv) one by one; in detail; minutely; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 4.4906 seconds
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม