frustrate แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


36 ผลลัพธ์ สำหรับ frustrate  F R AH1 S T R EY2 T
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -frustrate-, *frustrate*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
frustrate(vt) ทำให้ท้อแท้, See also: ทำให้โกรธ, ทำให้ผิดหวัง, ทำให้หมดความอดทน, Syn. discourag, exasperate, weary
frustrated(adj) ท้อแท้, See also: ท้อถอย, ผิดหวัง, ไม่ประสบผลสำเร็จ, Syn. disappointed, unfulfilled, unsatisfied

Hope Dictionary
frustratevi., vt. (ทำให้) กลายเป็นไม่ได้ผล, กลายเป็นไม่สมหวัง., See also: frustrater n. frustrative adj., Syn. fail
frustratedadj. ผิดหวัง, ท้อแท้ใจมาก, ข้อข้องใจ

Nontri Dictionary
frustrate(vt) กำจัด, ทำลาย, ทำให้สิ้นหวัง, ทำให้ไร้ผล, ลบล้าง, ทำให้ไม่สมหวัง

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Frustrated Behaviorพฤติกรรมแสดงความคับข้องใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It frustrates me when you say such reckless things. ฉันอึดอัดใจนะเวลานายพูดว่าจะทำอะไรบุ่มบ่าม The Monster at the End of This Book (2009)
Well, it frustrates me when you'd rather hide that fight. ฉันก็อึดอัดใจนะเวลานายเลือกจะหนีมากกว่าสู้ The Monster at the End of This Book (2009)
What now? That doesn't frustrate you, does it? ไม่ทำให้นายยั้วได้หรอก จริงมั้ย Star Trek (2009)
Hughes is protecting me, which should frustrate Jennings even further. ฮิวจ์ก็ปกป้องฉันอยู่ ซึ่งเจนนิงส์มันคงยัวะน่าดู Need to Know (2010)
Denies me, frustrates me. ปฏิเสธฉันช่วยตัดให้ฉัน We Bought a Zoo (2011)
# Fun to frustrate them # # คงทำให้เขาอึดอัด # Comeback (2011)
Does that frustrate you? สับสนหรือเปล่า Absolute (2017)
Does that frustrate you,  รู้สึกกลัวหรือยังล่ะ Emotions (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frustrateHer constant complaints frustrated him deeply.
frustrateIf she continues to live with a man she doesn't love for his money, the day will come when she will be utterly frustrated and between the devil and the deep blue sea.
frustrateIllness frustrated his plans for the trip.
frustrateThe bad weather frustrated our plans.
frustrateThe work of art, I decided, was the final product of human activity, and the final justification for all the misery, the endless toil and the frustrated strivings of humanity.
frustrateYou are frustrated with your work.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
คับข้องใจ(v) frustrate, See also: feel constraint, Syn. ข้องใจ, คับใจ, อึดอัดใจ, คับอกคับใจ, Ant. สบายใจ, Example: เมื่อมีผู้ขัดขวางไม่ให้เราดำเนินงานให้สำเร็จ เราอาจคับข้องใจและแสดงความก้าวร้าวออกมาได้, Thai Definition: คับใจและสงสัยไม่เข้าใจ
อึดอัด(v) frustrate, See also: feel uncomfortable, be not satisfied, Syn. ลำบากใจ, กังวลใจ, ไม่สบายใจ, คับอกคับใจ, Example: ผมรู้สึกอึดอัดทุกครั้งที่พบเขา

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อึดอัดใจ[eut-atjai] (v) EN: frustrate
คับข้องใจ[khapkhøngjai] (v, exp) EN: frustrate ; feel constraint
ผิดคาด[phitkhāt] (v) EN: be disappointed ; be frustrated ; disappoint ; be unexpected
แหย[yaē] (adj) EN: frustrated  FR: penaud ; confus

CMU Pronouncing Dictionary
FRUSTRATE F R AH1 S T R EY2 T
FRUSTRATED F R AH1 S T R EY2 T AH0 D
FRUSTRATES F R AH1 S T R EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary
frustrate (v) frˈʌstrˈɛɪt (f r uh1 s t r ei1 t)
frustrated (v) frˈʌstrˈɛɪtɪd (f r uh1 s t r ei1 t i d)
frustrates (v) frˈʌstrˈɛɪts (f r uh1 s t r ei1 t s)

EDICT JP-EN Dictionary
ヘロヘロ;へろへろ[herohero ; herohero] (adj-na, adv-to, vs) completely exhausted; dog-tired; dreadfully weary; terribly frustrated; limp; weak; flimsy [Add to Longdo]
一泡吹かせる;ひと泡吹かせる[ひとあわふかせる, hitoawafukaseru] (exp, v1) to frustrate (e.g. someone's plans); to give someone a surprise; to give someone a blow; to scare the hell out of [Add to Longdo]
隔靴掻痒[かっかそうよう, kakkasouyou] (n) being frustrated because something is not quite as hoped (just as one cannot scratch an itch from outside a shoe); having an itch that one cannot scratch [Add to Longdo]
破ける[やぶける, yabukeru] (v1, vi) to get torn; to wear out; to be frustrated; to break [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.4833 seconds, cache age: 2.803 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม