Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ fertile แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


57 ผลลัพธ์ สำหรับ fertile  F ER1 T AH0 L
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -fertile-, *fertile*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
fertile(adj) ซึ่งมีดินอุดมสมบูรณ์, See also: อุดมสมบูรณ์, ซึ่งมีดินดี, ซึ่งทำให้ออกดอกผลมาก, Syn. fruitful, productive, Ant. barren, desert
fertile(adj) ที่สามารถให้ลูกได้, See also: ไข่ ที่สมบูรณ์เป็นตัวได้, Syn. fecund, generative, pregnant, Ant. infertile, sterile
fertile(adj) ซึ่งกว้างไกล (ความคิดหรือจินตนาการ), Syn. imaginative, resourceful;

Hope Dictionary
fertile(เฟอ'ไทลฺ) adj. ซึ่งมีดินดี,อุดมสมบูรณ์,ให้ผล,ให้ลูกได้, See also: fertileness n., Syn. fecund
infertile(อินเฟอร์'ไทลฺ) adj. (ดิน) ไม่อุดมสมบูรณ์,ไม่ได้ผล,เป็นหมัน., See also: infertility, infertileness n.

Nontri Dictionary
fertile(adj) อุดม,สมบูรณ์,ซึ่งให้ผล,มีตัว

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fertileเจริญพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
fertileสืบพันธุ์ได้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fertile eunuch syndromeกลุ่มอาการขันทีเจริญพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fertile frondใบสร้างสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Fertile materialวัสดุเฟอร์ไทล์, วัสดุซึ่งสามารถแปลงให้เป็นวัสดุฟิสไซล์ได้ โดยการก่อกัมมันตภาพรังสีด้วยนิวตรอนในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ วัสดุเฟอร์ไทล์ ได้แก่ ยูเรเนียม-238 และทอเรียม-232 ซึ่งเมื่อจับยึดนิวตรอนแล้วจะเปลี่ยนเป็นวัสดุฟิสไซล์ คือ พลูโทเนียม-239 และยูเรเนียม-233 ตามลำดับ [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A fertile world where life was a given โลกอันอุดมสมบูรณ์ เป็นที่ซึ่งก่อกำเนิดชีวิต March of the Penguins (2005)
Those who leave are seeds to be planted in more fertile land. ในหมู่บ้านเรามีพวกหลานสาว ที่ต้องการเดินทางไปแสวงโชค Golden Door (2006)
Now hotels are all about presentation and fertile creature comforts. ตอนนี้หลายๆโรงแรม ออกมาพรีเซ้นท์ ความสะดวกสบายต่างๆ 1408 (2007)
Olin said hotels are about fertile creature comforts. โอลินบอกว่าโรงแรมต่างๆ กำลังสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก 1408 (2007)
What's the prognosis, Fertile Myrtle: Minus or plus? ผลเป็นไงหละ แม่พันธุ์ ลบ หรือ บวก Juno (2007)
And one cold day, when age has robbed your mind of its fertile phrases and your hand of its dexterity, all the success won't be able to shield you from the pain you've caused and the shame you deserve. และวันที่หนาวเหน็บวันหนึ่งเมื่ออายุได้พราก ประโยคดีๆมากมายในใจคุณไป... ...และพรากความคล่องแคล่วของมือคุณไป ความสำเร็จทั้งหลายจะไม่สามารถปกป้องคุณ... ...จากความเจ็บปวดที่คุณได้ก่อขึ้น และความละอายที่คุณควรได้รับ Music and Lyrics (2007)
- your fertile young minds. - จิตวิญญาณของทุกคน High School Musical 2 (2007)
Oh, cram it, you fertile freak. หุบปากไปเลย ไอ้คนบ้า Mirror, Mirror (2008)
They make the humus, the fertile layer to which all life on land is linked. เกิดเป็นฮิวมัน ชั้นดินอุดมสมบูรณ์ ที่ทุกชีวิตบนพื้นดินต้องพึ่งพามัน Home (2009)
the animals cover thousands of kilometers towards the cold and fertile waters. สรรพสัตว์เดินทางหลายพันไมล์ ไปหาน้ำเย็นที่อุดมสมบูรณ์ Oceans (2009)
Life may have come to Earth in a meteorite like this, and life similar to ours may be spread through the universe in the same way, as meteorites act like seeds, raining down the ingredients for life on fertile planets. ว่าการก่อสร้างตึกเหล่านี้เป็น รอบ ๆ ในระบบสุริยะของเรา ก่อนที่จะมีชีวิตที่เกิดขึ้นบนโลก ชีวิตอาจจะมาสู่โลก ในอุกกาบาตเช่นนี้ Are We Alone? (2010)
At least. Ukraine was the most fertile land. อย่างต่ำน่ะ ยูเครนเคยเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ Transformers: Dark of the Moon (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fertileFertile soil is indispensable for a good harvest.
fertileFertile soil is indispensable for agriculture.
fertileIt has fertile soil where corn be grown.
fertileNow there is nothing but desert, where there used to be a fertile plain.
fertileThe land on his farm is very fertile.
fertileThe settlers learned that the land in the valley was fertile.
fertileThe soil here is fertile.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เจริญพันธุ์(adj) fertile, See also: reproductive, Example: การหาอัตราการเกิดในปีหนึ่งต่อสตรีในวัยเจริญพันธุ์เป็นการหาสัดส่วนเด็กเกิดต่อผู้อยู่ในวัยที่เป็นมารดาได้, Thai Definition: มีความสามารถในการสืบพันธุ์และแพร่พันธุ์

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เจริญพันธุ์[jaroēnphan] (v) EN: be fertile ; reproduce  FR: être fertile
เจริญพันธุ์[jaroēnphan] (adj) EN: fertile ; reproductive  FR: fertile
อุดม[udom] (v) EN: abound ; be productive ; be fertile ; be rich ; be plentiful; be abundant ; be ample ; be profuse  FR: abonder ; être riche en
อุดมสมบูรณ์[udomsombūn] (adj) EN: abundant ; plentiful ; rich ; prosperous  FR: fertile ; abondant

CMU Pronouncing Dictionary
FERTILE F ER1 T AH0 L
FERTILE F ER0 T AY1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary
fertile (j) fˈɜːʳtaɪl (f @@1 t ai l)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[wò, ㄨㄛˋ, ] fertile; rich; to irrigate; to wash (of river), #4,072 [Add to Longdo]
肥沃[féi wò, ㄈㄟˊ ㄨㄛˋ, ] fertile, #28,212 [Add to Longdo]
沃土[wò tǔ, ㄨㄛˋ ㄊㄨˇ, ] fertile land, #36,442 [Add to Longdo]
肥美[féi měi, ㄈㄟˊ ㄇㄟˇ, ] fertile; luxuriant; plump; rounded, #50,177 [Add to Longdo]
沃野[wò yě, ㄨㄛˋ ㄧㄝˇ, ] fertile land, #86,054 [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] fertile soil, #145,951 [Add to Longdo]
沃壤[wò rǎng, ㄨㄛˋ ㄖㄤˇ, ] fertile soil, #147,433 [Add to Longdo]
可转换同位素[kě zhuǎn huàn tóng wèi sù, ㄎㄜˇ ㄓㄨㄢˇ ㄏㄨㄢˋ ㄊㄨㄥˊ ㄨㄟˋ ㄙㄨˋ, / ] fertile isotope [Add to Longdo]
塬地[yuán dì, ㄩㄢˊ ㄉㄧˋ, ] fertile arable soil of loess plateau [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
膏沃[こうよく, kouyoku] (n,adj-f) (obsc) (See 膏腴) fertile soil; fertile land; fertility [Add to Longdo]
膏腴[こうゆ, kouyu] (n,adj-f) (obsc) (See 膏沃) fertile soil; fertile land; fertility [Add to Longdo]
荒土[こうど, koudo] (n) wasteland; barren or infertile soil [Add to Longdo]
実りある[みのりある, minoriaru] (adj-f) rewarding; fruitful; fertile; productive; bountiful [Add to Longdo]
上田[じょうでん, jouden] (n) high rice field; very fertile rice field; (P) [Add to Longdo]
痩せた[やせた, yaseta] (adj-f) (1) (See 痩せる) thin; slim; skinny; (2) barren; infertile; sterile [Add to Longdo]
痩せる(P);痩る(io);瘠せる;瘠る(io);瘦せる(oK)[やせる, yaseru] (v1,vi) (1) (uk) to become thin; to lose weight; to reduce (one's) weight; to slim; (2) to be barren; to be infertile; to be sterile; (P) [Add to Longdo]
多産[たさん, tasan] (n,adj-no) (1) fecundity; (adj-na) (2) fecund; fertile; fruitful; prolific; reproductive [Add to Longdo]
天府[てんぷ, tenpu] (n) fertile land; deep scholarship [Add to Longdo]
肥えた土[こえたつち, koetatsuchi] (n) rich (fertile) soil [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.4017 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม